SVV steigimas UAB „TC prekyba“ pavyzdžiu


Įvadas. Smulkaus ir vidutinio verslo steigimas. Smulkaus ir vidutinio verslo samprata ir rušys. Smulkaus ir vidutinio verslo įmonių įtaka šalies ekonomikai. Teisės aktai reglamntuojantys įmonės steigimą. Uab „Tc prekyba“ smulkus ir vidutinis verslas. Uab „Tc prekyba“ charakteristika. Uab „Tc prekyba“ smulkaus ir vidutinio verslo valdymo metodai ir struktūra. Uab „Tc prekyba“ organizacinė struktūra. Uab „Tc prekyba“ steigimą reglamentuojantys teisės aktai. Išvados. Informacinių šaltinių sąrašas.

Darbo objektas – UAB „Tc prekyba“.

Darbo tikslas – išanalizuoti smulkaus ir vidutinio verslo įmonių steigimą.

Darbo uždaviniai :

1. Apibrėžti smulkaus ir vidutinio verslo sampratą ir teorinius aspektus.

Darbo metodai. Mokslinės literatūros analizė, teisinių dokumentų analizė, statistinių duomenų analizė. Rašant darbą buvo naudojami statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Ūkio ministerijos, Lietuvos Respublikos Seimo ir Vyriausybės išleisti įstatyminiai aktai, užsienio ir Lietuvos ekonomistų moksliniai straipsniai ir darbai.

Pati įmonė gali būti vadinama „smulkia“, lyginant ją su didesnėmis kompanijomis, arba „stambia“, lyginant ją smulkesnėmis firmomis. Aiškinantis, koks yra smulkių įmonių įnašas į bendrą ekonominė sistemą, turi būti atsakyta į tokius klausimus: Kokiose pramonės šakose smulkių įmonių indėlis yra didžiausiais? Kokia dalis bendroje ekonominės sistemos išeigoje tenka smulkiajam verslui?

Prie SVV taip pat priskiriami fiziniai asmenys, besiverčiantys verslo veikla su verslo liudijimais. Nagrinėjant SVV reikšmę Lietuvos ekonomikai, svarbiausias dėmesys skiriamas trims pagrindiniams rodikliams: SVV įmonių skaičius, sukuriamų darbo vietų bei sukurtos pridėtinės vertės santykinei daliai.

Individuali įmonė (IĮ) – smulkusis verslas, kuriuo verstis pakanka šeimos narių darbo ir nedidelio pradinio kapitalo, o veiklos rūšis nėra rizikinga ir sudėtinga.

Steigti gali tik vienas fizinis asmuo ir tik vieną individualią veiklą. Už prievolės atsakoma visu turtu ir neatskaičiuos reikalingų pinigų suma gali būti išieškota parduodant turtą.

Akcinė bendrovė (AB) ir uždaroji akcinė bendrovė (UAB) – didelės rizikos verslas. Nuosavas turtas atskiriamas nuo įmonės turto, gaunamas pelnas iš įmonės veiklos dividendų. Šių įmonių savininkai turi tiek įtakos, kiek jiems priklauso bendrovės akcijų.

Ūkinė bendrija (ŪB) – neribotos civilinės atsakomybės verslas, steigiama kelių fizinių ar juridinių asmenų pagal jungtinės veiklos sutartį. Savo veikloje vadovaujasi jungtinės veiklos sutartimi. ŪB turi būti plėtojama su partneriais ne mažiau kaip 2 ne daugiau kaip 20 narių.

Smulkus ir vidutinis verslas turi tiek privalumų, tiek trūkumų. Dėl to, kad MVĮ kasmet daugėja, galima daryti išvadą, kad šis sektoriaus turi daugiau privalumų nei trūkumų. Tačiau, nepaisant pažangos smulkaus ir vidutinio verslo sektoriuje, verslumo dinamika išlieka silpna, o mažų ir vidutinių įmonių skaičiaus augimas – lėtas. Smulkus ir vidutinis verslas savo reikšmingumą įrodo kurdamas naujas darbo vietas. Nors SVV reikšmė ir indėlis į šalies ūkį kasmet didėja, tačiau būtina pažymėti šio sektoriaus priklausomybę ekonominėms sąlygoms. Ekonominio nuosmukio atveju žymiai sumažėja smulkių įmonių, kurios neturi galimybių palaukti iki ekonomikos atsigavimo. Dabartiniu laikotarpiu smulkus ir vidutinis verslas Lietuvoje nyksta.

Apibendrinant galima teigti, kad naujai registruojamų įmonių skaičius, rodo nebe verslumą, bet išeities paieškas – nepajėgdamos išsilaikyti individualios įmonės perregistruojamos į uždarasias akcines bendroves.

Naujų darbo vietų sukūrimas – pastarąjį dešimtmetį smulkios įmonės pirmavo pagal naujų darbo vietų kūrimą;

Efektyvus paslaugų teikimas ir prekių gamyba – faktas, kad smulkios įmonės ir toliau išlieka konkurencinėje ekonominėje sistemoje, yra puikus įrodymas, kad smulkių įmonių veikla yra efektyvi. Jei smulkios įmonės veiktų beviltiškai efektyviai ir būtų nenaudingos ekonominei sistemai, jos labai greitai būtų išstumtos iš verslo aplinkos stipresnių konkurentų.

Evoliucinis vaidmuo. Jis pasireiškia dinamiška, nenutrūkstama, į pokytį orientuota veikla rinkoje, pasižyminčia rizika, drąsiais eksperimentais, lankstumu ir išradingumu, akcentuojant maksimalų esamų ir potencialių poreikių tenkinimą. Smulkus ir vidutinis verslas yra mokslinės-techninės pažangos katalizatorius. Įmonėje, kurioje diegiamos inovacijos, yra didesnis produktyvumas, nes tada sukuriami geresni produktai ir gamybos metodai. Milijonai smulkių įmonių, taip prisideda prie bendrojo savo šalies produktyvumo kėlimo (Garuckas, Jatuliavičienė, 2005). Dinamiška smulkių ir vidutinių įmonių kaita ir konkurencija nuolat keičia rinkos struktūrą, didina kapitalo ir vartojimo rinkos elastingumą, skatina rinkos subjektų lankstumą ir novatoriškumą. Iš to galima daryti išvadą, kad pokytis – tai pagrindinė sąvoka, charakterizuojanti smulkaus ir vidutinio verslo vaidmenį, sąlygojantį ekonominius evoliucinius procesus.

Apibendrinant galima teigti, kad smulkaus ir vidutinio verslo įmonės yra pagrindinis ekonominio augimo ir užimtumo variklis, todėl valstybės parama smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms yra naudinga visuomenei ir pačiai valstybei, o kad Lietuvos smulkiojo verslo įmonės yra dvigubai didesnės negu Europos Sąjungos, atspindi verslumo skatinimo, jo palaikymo trūkumą bei teisinės ir administracinės aplinkos įtaką smulkaus ir vidutinio verslo plėtotei. Smulkus ir vidutinis verslas dinamiškai augantis sektorius, kurį nuolatos papildo naujai besikuriančios įmonės. Nedidelės įmonės, neįstengdamos pritraukti aukštą kvalifikaciją turinčių specialistų, tampa ta vieta, kur darbuotojai įgyja reikiamą specikvalifikaciją, specialybę, patirtį, žinias. SVV dažnai tampa pirmąja darboviete daugumai jaunų žmonių. Smulkaus ir vidutinio verslo sėkmę lemia konkurencijos lygis ir makroekonominiai rodikliai.

  • Microsoft Word 46 KB
  • 2015 m.
  • 21 puslapis (5666 žodžiai)
  • Kolegija
  • Edita
  • SVV steigimas UAB „TC prekyba“ pavyzdžiu
    10 - 7 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
SVV steigimas UAB „TC prekyba“ pavyzdžiu. (2015 m. Kovo 20 d.). https://www.mokslobaze.lt/svv-steigimas-uab-tc-prekyba-pavyzdziu.html Peržiūrėta 2021 m. Gegužės 17 d. 16:29
Peržiūrėti darbą
×
41 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo