Swedbank SSGG analizė


Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. „Swedbank“ atvejo analizė. „Swedbank“ veiklos ssgg analizė. Išvados. Pasiūlymai. Literatūros sąrašas.

Darbo objektas –„Swedbank“ atvejis: augti atsakingai.

Darbo tikslas – atlikti „Swedbank“ atvejo analizę, atsakant į pateiktus klausimus bei atliekant užduotis.

Darbo uždaviniai:

Išanalizuoti „Swedbank“ augti atsakingai atvejį.

Atlikti „Swedbank“ SSGG analizę.

Pateikti pasiūlymus kaip gerinti banko veiklą.

Darbo ir tyrimo metodai:

Naudojama literatūros nagrinėjama tema analizė ir abstrahavimas, siekiant išanalizuoti „Swedbank“ augti atsakingai atvejį įvairiais aspektais.

Darbo apimtis: Pagrindinė darbo medžiaga aprašyta 36 puslapiuose, įskaitant 4 paveikslus, 1 lentelę. Panaudotos literatūros sąrašą sudaro 13 mokslinių bei informaciniųšaltinių.

Apibūdinkite banko veiklos filosofiją. Kaip šiandieninė AB „Swedbank“ vizija ir misija siejasi su XIX a. Švedijos taupomųjų bankų filosofija ir veiklos principais? Kokią įtaką kultūriniai visuomenių skirtumai gali daryti „Swedbank“ grupės vertybių įsitvirtinimui banko veiklos šalyse?

Banko veiklos filosofiją remiasi Šiaurės šalių vertybėmis , kurios akcentuoja  santykius su klientais grindžiant ilgalaikiu pasitikėjimu, suteikiant jiems finansiniams klausimams spręsti reikalingų priemonių ir žinių, kartu siūlant paprastus ir aiškius finansinius sprendimus. Savo veikla „Swedbank“ siekia skatinti stiprią ir tvarią daugelio gyventojų bei įmonių finansinę padėtį. Puoselėdami ilgalaikius santykius su  klientais, nuolat rūpinantis bankas savo paslaugų kokybe ir aptarnavimu - klausia ir klauso savo klientų. Jie tiki, kad jų siūlomi patarimai ir sprendimai padeda įgyvendinti savo viziją -  sudarant galimybes gyventojams, įmonėms ir visuomenei augti. Jų vertybės - paprastumas, atvirumas ir rūpestingumas.

Daugelis reiškia, kad „Swedbank“ rūpinasi dauguma gyventojų ir įmonių, neapsiribodami išskirtiniais klientais.

Šiandieninė AB „Swedbank“ banko veikla glaudžiai siejasi su XIX a. Švedijos taupomųjų bankų filosofija ir veiklos principais. Nors bankas „Swedbank“ yra moderni finansų institucija, bet jos šaknys glūdi Švedijos taupomojo banko tradicijose, susiformavusiose dar 1820 m. Jiems svarbu perteikti ilgametę banko istoriją, perteikti vertybes.

„Swedbank“ veiklos pradžia prasidėjo XIX amžiaus pradžioje Švedijoje, kai 1805 metais stiklo fabriko „Årnäs“, veikusio Vakarų Švedijoje, savininkas Berndt Harder Santesson (1776–1862) įsteigė santaupų fondą savo darbininkams. Tai buvo viena iš ankstyvųjų verslo iniciatyvų kurti socialinę gerovę savo darbininkams. Praėjus daugiau nei dviem šimtams metų, banko prioritetai bei vertybės nepasikeitė, nes jiems vis dar yra svarbiausia yra klientų norai bei poreikiai.

2. Apibūdinkite banko veiklą pagrindinių suinteresuotųjų šalių atžvilgiu. Kaip bankas valdo ryšius su jomis? Ar pasirinktos priemonės yra pakankamai veiksmingos? Kodėl?

„Swedbank“ pareiga – užtikrinti naudą suinteresuotosioms šalims. Ši pareiga apima aiškios finansinės informacijos teikimą ir jos prieinamumo visiems užtikrinimą. Tai reiškia, kad bankas vykdydamas savo veiklą:

stengiasi užtikrinti subalansuotą ir ilgalaikę naudą suinteresuotosioms šalims, nuolat gerindami savo paslaugas, produktus ir veiklos procesus, siekdami pelningumo ir ekonominio efektyvumo;

gina visų suinteresuotųjų šalių ir investuotojų interesus;

palaiko veiksmingas rizikos valdymo, vidaus kontrolės ir organizacijos valdymo struktūras ir sistemas;

tinkamai tvarko apskaitos dokumentus, o teikdami finansinę informaciją visoms šalims užtikrina, kad tuo pačiu metu joms visoms būtų perduodama vienoda informacija;

laikosi organizacijos valdymo kodekso, o bendraudami su įmonėmis, į kurias investuoja, laikosi įprastinio investicijų valdymo proceso reikalavimų, atvirai svarstydami visus nukrypimo nuo „Swedbank“ vertybių atvejus.

Kreipdamiesi į prekių tiekėją arba paslaugų teikėją, leidžia jiems suprasti, kad „Swedbank“ pasitiki ta bendrove arba asmeniu. Tai reiškia, kad bankas privalo užtikrinti, jog iš tikrųjų nori palaikyti ryšius su atitinkama bendrove. Dėl to skatina naudotis tiekėjų, kurių vertybės ir veiklos standartai panašūs į jų, paslaugomis. Tiekėjams pateikia pasirašyti dokumentą – „Swedbank“ grupės Tiekėjo elgesio kodeksą, kurio pagalba įtvirtina savo siekį bendradarbiaujant su tiekėjais propaguoti teisėtą, profesionalią ir sąžiningą praktiką, apimančią pagarbos žmogaus teisėms, verslo etikos ir aplinkosauginius aspektus. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad jis pats ir jo subrangovai laikysis tam tikrų su pagarba žmogaus teisėms, aplinkos apsauga, veiklos etika susijusių sąlygų. Iki šiol nė viena kompanija neatsisakė pasirašyti Tiekėjo elgesio kodekso. 2014 metais tęsė, tiekėjų, pasirašiusių Tiekėjo elgesio kodeksą, patikrinimus. Jų metu buvo vertinama, kaip tiekėjai laikosi šio kodekso nuostatų. Gauti rezultatai buvo teigiamai įvertinti.

Pasirinktos priemonės yra veiksmingos, taip bankas nepalaiko ryšių su tais tiekėjais, kurie galėtų pakenkti banko reputacijai. Niekada nepriima netinkamų asmeninių dovanų arba pinigų, užsakydami prekes arba paslaugas, nustato mokėjimo sąlygas, o atsiskaitydami, laikosi sutartinių sąlygų.

  • Vadyba Analizė
  • Microsoft Word 442 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 35 puslapiai (8554 žodžiai)
  • Mokykla
  • Justė
  • Swedbank SSGG analizė
    10 - 9 balsai (-ų)
Swedbank SSGG analizė. (2015 m. Gruodžio 11 d.). https://www.mokslobaze.lt/swedbank-ssgg-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 17 d. 13:00
×