Taikomojo tyrimo metodologijos aprašas


Šiaulių valstybinės kolegijos verslo ir technologijų fakulteto apskaitos ir finansų katedra. Taikomojo tyrimo metodologijos aprašas. Taikomųjų tyrimų aktualumas –. Taikomojo tyrimo atlikimo planas. Tyrimo problema PVZ. Tyrimo objektas PVZ. Tyrimo uždaviniai PVZ. Darbo metodai ir priemonės PVZ. Taikomojo tyrimo proceso organizavimas.


Taikomųjų tyrimų aktualumas – Svarbiausias taikomojo tyrimo požymis – grįžtamosios informacijos ir ja grindžiamų rekomendacijų pateikimas užsakovui. Pagrindinis taikomojo tyrimo bruožas, tai konkrečių duomenų pagrindu gautas išvadas apibendrinti ir įkomponuoti į mokslo jau turimas žinias apie pažinimo objektą. Taikomuoju tyrimu siekiama, remiantis anksčiau gautomis mokslo žiniomis, spręsti tuo metu svarbius praktikai klausimus. Taikomieji tyrimai gali būti kokybiniai ir kiekybiniai, jie remiasi skirtingomis paradigmomis. Moksliniai tyrimai yra skirstomi į teorinius (fundamentaliuosius) ir taikomuosius.

Darbo metodai: Nagrinėta K. Kardelio, V. Židžiūnaitės, ir I. Luobikienės literatūra, taikant analizes ir refleksijos metodus.

PVZ. Darbuotojų potencialo panaudojimas „ X “ organizacijoje didinant veiklos konkurencingumą

PVZ. Kaip darbuotojų potencialo panaudojimas įtakoja „X“ organizacijos veiklos konkurencingumo didinimą?

PVZ. Įvertinti darbuotojų potencialo panaudojimo įtaką „X“ organizacijos veiklos konkurencingumui didinti.

Numatomi konkretūs tyrimo uždaviniai, kurie kyla iš bendrųjų bei specifinių tyrimui suformuluotų klausimų. Pateikiamas komentaras ar uždaviniai turi atspindėti tiriamąjį objektą, kada (pagal eiliškumą) formuluojami uždaviniai susiję su teorine dalimi, ir kada susiję su empirine dalimi.

Mokslinei literatūrai nagrinėti yra naudojami įvairūs teoriniai metodai: apžvalgos, analizės, sintezės, indukcijos, dedukcijos, apibendrinimo, alternatyvų, analogijos, lyginamasis istorijos, lyginimo, chronologijos, modeliavimo, abstrakcijos, konceptualizacijos ir operacionalizacijos metodas. Empirinėje dalyje yra naudojami kiti metodai, skirti nagrinėti praktinę tyrimo dalį: stebėjimo; pokalbio; interviu; anketinis (klausimynų); dokumentų analizės; eksperimentas; sociometrinis; testai

  • Microsoft Word 11 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 7 puslapiai (967 žodžiai)
  • Kolegija
  • Viktorija
  • Taikomojo tyrimo metodologijos aprašas
    10 - 2 balsai (-ų)
Taikomojo tyrimo metodologijos aprašas. (2017 m. Kovo 12 d.). https://www.mokslobaze.lt/taikomojo-tyrimo-metodologijos-aprasas.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 27 d. 11:44
×