Taisyklės

Sveiki! Sėkmingam tinklapio naudojimui kviečiame susipažinti su mokslobaze.lt taisyklėmis ir privatumo politika, kuri yra šių taisyklių dalis. Privatumo politiką galite rasti čia

Šios taisyklės yra laikomos Sutartimi tarp mokslobaze.lt teisėto valdytojo ir tinklapio naudotojo. Kiekvienas mokslobaze.lt tinklapio naudotojas privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis. Asmuo, kiekvieną kartą naudodamas tinklapį, peržiūrėdamas darbus, atsiųsdamas savo darbus ar skelbdamas kitą informaciją mokslobaze.lt tinklapyje laikomas susipažinęs su šiomis taisyklėmis ir su jomis sutinka.

mokslobaze.lt - tai pagalbinė priemonė moksleiviams, studentams mokantis, o taip pat mokytojams – organizuojant mokymo procesą. Visa skelbiama informacija yra patalpinta autorių, o turtinės autorių teisės priklauso mokslobaze.lt teisėtam valdytojui. Plačiau apie mūsų veiklą skaitykite skyrelyje Apie mus

1. Peržiūrėtų dokumentų naudojimas

1.1 Visa informacija, dokumentai esantys mokslobaze.lt informacinėje bazėje yra skirti asmeniniam mokymuisi – kaip mokslinės žinios, pavyzdžiai, idėjos, mokslinė informacija. Peržiūrėto dokumento (ar jo dalies) pristatymas kaip savo yra griežtai draudžiamas.

1.2 Visi dokumentai esantys mokslobaze.lt portale yra naudojami kaip mokymosi priemonė. Dokumento peržiūra nesuteikia naudotojui jokių autoriaus turtinių ar neturtinių teisių į peržiūrimą medžiagą.

1.3 Dokumentą peržiūrintis asmuo pareiškia ir garantuoja, kad laikysis visų savo mokymo įstaigos įstatų ir taisyklių dėl akademinės etikos, naudos peržiūrėtą medžiagą kaip pavyzdį rašant savo užduotis, informacijos ir idėjų šaltinį – žinių, papildomo mokymosi ar tyrimo tikslais ir nepristatys kaip savo švietimo įstaigoje. Naudojant dokumentą jo idėjas galima aprašyti savais žodžiais, interpretuoti, cituoti. Naudojant informaciją iš peržiūrėto dokumento, privaloma laikytis visų citavimo reikalavimų, bei nurodyti šaltinį iš kurio paimta informacija – mokslobaze.lt nuorodą. Jūsų patogumui mokslobaze.lt tinklapyje yra citavimo laukelis, kurį galima naudoti cituojant.

1.4 Kiekvienas asmuo, prieš dokumento peržiūrą, yra informuojamas, kad peržiūrėtą dokumentą (ar jo dalį) pristatyti švietimo įstaigoje kaip savo yra griežtai draudžiama pagal mokslobaze.lt taisykles ir Lietuvos įstatymus. Jeigu asmuo nepaiso dokumento naudojimo taisyklių ir jas pažeidžia – savavališkai pristato peržiūrėtą dokumentą (ar jo dalį) švietimo įstaigoje kaip savo, pagal šią Sutartį asmuo prisiima pilną atsakomybę, kuri tektų mokslobaze.lt dėl darbo perdavimo, o taip pat pilną atsakomybę už svetimo darbo (ar jo dalies) pateikimą kaip savo švietimo įstaigoje ar kitur.

1.5 Peržiūrėtus dokumentus draudžiama bet kokiu būdu naudoti komerciniais tikslais.

2. Dokumentų įkėlimas

2.1 Svetainėje talpinami dokumentai, kuriuos laisva valia įkėlė jų autoriai ar teisėti autorinių ir (ar) gretutinių teisių savininkai. Siųsdamas ar skelbdamas bet kokią informaciją mokslobaze.lt tinklapiui, ją siunčiantis asmuo pareiškia ir garantuoja, kad visos autorinės teisės ir gretutinės teisės į siunčiamą medžiagą priklauso jam ir, kad nėra jokių teisėtų trečiųjų asmenų pretenzijų į siunčiamą informaciją ar atskiras jos dalis, todėl mokslobaze.lt neatsako už galimus autorinių ir gretutinių teisių pažeidimus.

2.2 Siųsdami bet kokią informaciją mokslobaze.lt tinklalapiui, ją siunčiantys asmenys neatlygintinai perduoda mokslobaze.lt tinklapio teisėtam valdytojui  siunčiamos informacijos turtines autoriaus teises, nurodytas 2.3 punkte, nuo išsiuntimo momento ir neterminuotam laikotarpiui; galiojimo teritorija – internetinė erdvė bei Lietuvos Respublika. Informaciją įkeliantis asmuo sutinka, kad ši informacija be mokslobaze.lt administracijos rašytinio sutikimo negali būti skelbiama jokiame kitame tinklalapyje ar naudojama komerciniais tikslais.

2.3 Atsiųsdamas / įkeldamas savo darbą ir perduodamas autorines turtines teises autorius sutinka, kad mokslobaze.lt gali laisvai disponuoti pateikta informacija savo nuožiūra, perleisti teises į jos panaudojimą tretiesiems asmenims, atgaminti bet kokia forma ir būdu, išleisti, versti, perdirbti, viešai rodyti įkelto dokumento originalą ar kopijas, skelbiant tinklapyje, platinti įkelto dokumento originalą ar kopijas, leidžiant kitiems vartotojams parsisiųsti darbą ir jį peržiūrėti ar kitais komerciniais tikslais. mokslobaze.lt pasilieka teisę neskelbti atsiųstos informacijos dėl bet kokios priežasties.

2.4 Jeigu paaiškėja, kad į mokslobaze.lt esančio dokumento autorių teises ar gretutines teises pretenduoja kiti asmenys, jų reikalavimu dokumentas yra išimamas iš duomenų bazės ir mokslobaze.lt atsiriboja nuo bet kokio tolesnio dalyvavimo ginčijamo klausimo sprendime. Dėl patirtos turtinės ar neturtinės žalos atlyginimo asmenys, kurių teisės buvo pažeistos, yra nukreipiami į medžiagą ar informaciją atsiuntusį asmenį, kuris tvirtino, kad yra teisėtas autorių teisių ar gretutinių teisių savininkas. Jeigu mokslobaze.lt patirtų žalą, mokslobaze.lt turi teisę patirtą žalą išieškoti iš vartotojo, dėl kurio veiksmų tokia žala buvo patirta.

2.5 Informaciją įkeliantis asmuo patvirtina, kad sutinka, jog jo asmens duomenys gali būti perduoti asmeniui, nurodžiusiam, kad jis yra įkelto dokumento autorius.

2.6 Skelbiant ar kitaip naudojant gautą informaciją mokslobaze.lt neprivalo nurodyti jos autoriaus, jeigu prieš patalpinant medžiagą raštiškai nebuvo susitarta kitaip.

2.7 mokslobaze.lt tinklapyje įkelti dokumentai, komentarai, atsiliepimai, klausimai, atsakymai ir kita informacija yra skelbiami tokie, kokie buvo įkelti vartotojų. mokslobaze.lt neatlieka dokumentų korekcijų, bei neatsako už įkeltuose dokumentuose pateikiamą turinį ir jo tikrumą ar dėl juose esančios informacijos panaudojimo sukeltos žalos.

2.8 mokslobaze.lt tinklapyje draudžiama talpinti informaciją, kuri (-e) pažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus.

3. Svetainės naudojimas

3.1 mokslobaze.lt tinklapyje už įkeltą dokumentą yra galimybė peržiūrėti 1 dokumentą nemokamai naudojant dovanų kodų sistemą (išskyrus kalbėjimo potemes).

3.2 mokslobaze.lt tinklapyje užsisakius narystę per dieną galima peržiūrėti ne daugiau kaip 5 nemokamus dokumentus, o per mėnesį – 50 nemokamų dokumentų. Narystė yra skirta asmeniniam naudojimui – mokymuisi, pavyzdžių ieškojimui, todėl šio limito turėtų pilnai pakakti. Narystę naudoti komerciniais tikslais yra draudžiama. mokslobaze.lt pasilieka teisę bet kada nutraukti narystės galiojimą savo nuožiūra. Narystė negalioja kalbėjimo potemėms.

3.3 Registruotiems vartotojams pildant sąskaitą yra suteikiama nuolaida (priklausomai nuo papildymo sumos) dokumentų peržiūrai. Ši nuolaida negalioja kalbėjimo potemėms.

3.4 Paskyros ir jų kūrimas – Vartotojai, norintys naudotis mokslobaze.lt teikiamomis paslaugomis be paskyros, ar norintys susiskurti paskyrą, patvirtina, kad yra vyresni nei 14 metų. Vartotojai iki 14 metų, patvirtina, kad yra gavę teisėto jų atstovo (tėvo, įtėvio, globėjo ar rūpintojo) sutikimą.

3.5 mokslobaze.lt turi teisę iš anksto nepranešę vykdyti svetainės atnaujinimo darbus, mokslobaze.lt neatsako už sukeltus nepatogumus bei patirtus vartotojų nuostolius.

3.6 mokslobaze.lt turi teisę pašalinti bet kurį vartotoją, t. y. ištrinti jo paskyrą, negrąžinant pinigų sumokėtų užsakant narystę ar pildant sąskaitą.

4. Klausimai - atsakymai

4.1 mokslobaze.lt klausimai skirti padėti mokiniams ir studentams mokytis, gauti reikalingą pagalbą, kai jos labiausiai reikia. Galima klausti klausimų iš bet kurio mokslo dalyko ir po paskelbimo laukti atsakymo iš mokslobaze.lt ekspertų.

4.2 Ekspertu gali būti mokytojai, dėstytojai, korepetitoriai, taip pat mokiniai ir studentai, įmonių atstovai gerai išmanantys tam tikrus mokslo dalykus.

4.3 Po klausimo paskelbimo, jūsų klausimas pradedamas rodyti viešai ir apie jį informuojami ekspertai. Klausimas bus rodomas iki kol bus tinkamai atsakytas, bet ne ilgiau nei 7 dienas. Jei po 7 dienų klausimas nebuvo atsakytas, jis yra pašalinamas arba užrakinamas ir daugiau nėra skelbiamas prie laukiančių atsakymo klausimų.

4.4 Ekspertai tikrai pasistengs atsakyti Jūsų klausimą. Dauguma klausimų yra atsakomi per kelias valandas ar vieną darbo dieną. Tačiau mes negarantuojame, kad klausimas bus atsakytas. Taip pat negarantuojame ir neatsakome už atsakymo teisingumą, nes klausimus atsako žmonės ir jie gali klysti.

4.5 Užduodami klausimą Jūs mokate už klausimo paskelbimą, bet ne už atsakymus.

4.6 Klausimas turi būti parašytas tvarkingai, su lietuviškomis raidėmis. Turi būti aiškiai suformuluota užduotis ir aiškus konkretus klausimas. Draudžiama prašyti atlikti visą mokslo darbą už Jus, arba naudotis klausimų atsakymų paslauga pilnam užduočių atlikimui. Pirmiausia turite patys bandyti atlikti užduotį ir tik tada, kai nesigauna – klausti. Klausimų tikslas padėti Jums mokytis, o ne atlikti užduotis už Jus.

4.7 mokslobaze.lt administracija pasilieka teisę pašalinti bet kurį klausimą savo nuožiūra ar už šių taisyklių nesilaikymą. Pašalinus klausimą mokestis už klausimo paskelbimą, dovanų kodai ar narystės taškai nėra grąžinami.

Ačiū už Jūsų supratingumą. Kilus papildomiems klausimams visada galite su mumis susisiekti.

×
40 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo