Taisyklės

Sveiki! Sėkmingam naudojimui kviečiame susipažinti su mokslobaze.lt tinklapio taisyklėmis.

Šios taisyklės yra laikomos Sutartimi tarp mokslobaze.lt tinklapio administracijos ir tinklapio naudotojo. Kiekvienas mokslobaze.lt tinklapio naudotojas privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis. Asmuo, kiekvieną kartą naudodamas tinklapį, peržiūrėdamas darbus, atsiųsdamas savo darbus ar skelbdamas kitą informaciją mokslobaze.lt tinklapyje laikomas susipažinęs su šiomis taisyklėmis ir su jomis sutinka.

mokslobaze.lt svetainėje yra teikiamos papildomo mokymo paslaugos. Tai pagalbinė ptriemonė moksleiviams, studentams mokantis, o taip pat mokytojams - organizuojant mokymo procesą. Visa skelbiama informacija yra patalpinta autorių, o turtinės teisės priklauso mokslobaze.lt teisėtam valdytojui. Plačiau apie mūsų veiklą Skaitykite skyrelyje Apie mus

1. Peržiūrėtų dokumentų naudojimas

 • Visa informacija, dokumentai esantys mokslobaze.lt informacinėje bazėje yra skirti asmeniniam papildomam mokymuisi - kaip mokslinės žinios, pavyzdžiai, idėjos, mokslinė informacija. Peržiūrėto dokumento (ar jo dalies) pristatymas kaip savo yra griežtai draudžiamas.
 • Visi dokumentai esantys mokslobaze.lt portale yra naudojami kaip mokymosi priemonė. Dokumento peržiūra nesuteikia naudotojui jokių autoriaus ar turtinių teisių į peržiūrimą medžiagą.
 • Dokumentą peržiūrintis asmuo pareiškia ir garantuoja, kad laikysis visų savo mokymo įstaigos įstatų dėl akademinės etikos, naudos peržiūrėtą medžiagą kaip pavyzdį rašant savo užduotis, informacijos ir idėjų šaltinį - žinių, papildomo mokymosi ar tyrimo tikslais ir nepristatys kaip savo švietimo įstaigoje. Naudojant dokumentą jo idėjas galima aprašyti savais žodžiais, interpretuoti, cituoti. Naudojant informaciją iš peržiūrėto dokumento savo rašomame darbe, privaloma laikytis visų citavimo reikalavimų, bei nurodyti šaltinį iš kurio paimta informacija - mokslobaze.lt nuorodą. Jūsų patogumui mokslobaze.lt tinklapyje yra citavimo laukelis, kurį galima naudoti cituojant.
 • Kiekvienas asmuo, prieš dokumento peržiūrą, yra informuojamas, kad peržiūrėtą dokumentą (ar jo dalį) pristatyti švietimo įstaigoje kaip savo yra griežtai draudžiama pagal mokslobaze.lt taisykles ir Lietuvos įstatymus. Jeigu asmuo nepaiso dokumento naudojimo taisyklių ir jas pažeidžia - savavališkai pristato peržiūrėtą dokumentą (ar jo dalį) švietimo įstaigoje kaip savo, pagal šią Sutartį asmuo prisiima pilną atsakomybę, kuri tektų mokslobaze.lt dėl darbo perdavimo, o taip pat pilną atsakomybę už svetimo darbo (ar jo dalies) pateikimą kaip savo švietimo įstaigoje.
 • Peržiūrėtus dokumentus griežtai draudžiama bet kokiu būdu naudoti komerciniais tikslais.

2. Dokumentų įkėlimas

 • Duomenų bazėje talpinami dokumentai, kuriuos laisva valia įkėlė jų autoriai ar teisėti autorinių ir (ar) gretutinių teisių savininkai. Siųsdamas ar skelbdamas bet kokią informaciją mokslobaze.lt tinklapiui, ją siunčiantis asmuo pareiškia ir garantuoja, kad visos autorinės teisės ir gretutinės teisės į siunčiamą medžiagą priklauso jį siunčiančiam asmeniui ir kad nėra jokių teisėtų trečiųjų asmenų pretenzijų į siunčiamą informaciją ar atskiras jos dalis, todėl mokslobaze.lt neatsako už galimus autorinių ir gretutinių teisių pažeidimus.
 • Siųsdami bet kokią informaciją mokslobaze.lt tinklalapiui, ją siunčiantys asmenys neatlygintinai perduoda mokslobaze.lt tinklapio teisėtam valdytojui visas siunčiamos informacijos turtines autoriaus teises. Informaciją įkeliantis asmuo sutinka, kad ši informacija be mokslobaze.lt administracijos rašytinio sutikimo negali būti skelbiama jokiame kitame tinklalapyje ar naudojama komerciniais tikslais.
 • Jeigu paaiškėja, kad į mokslobaze.lt esančio dokumento autorių teises ar gretutines teises pretenduoja kiti asmenys, jų reikalavimu dokumentas yra išimamas iš duomenų bazės ir mokslobaze.lt atsiriboja nuo bet kokio tolimesnio dalyvavimo ginčijamo klausimo sprendime. Dėl patirtos turtinės ar neturtinės žalos atlyginimo asmenys, kurių teisės buvo pažeistos, yra nukreipiami į medžiagą ar informaciją atsiuntusį asmenį, kuris tvirtino, kad yra teisėtas autorių teisių ar gretutinių teisių savininkas.
 • Atsiųsdamas savo darbą ir perduodamas autorines turtines teises autorius sutinka, kad mokslobaze.lt gali laisvai disponuoti pateikta informacija savo nuožiūra, perleisti teises į jos panaudojimą tretiesiems asmenims, atgaminti bet kokia forma ir būdu, išleisti, versti, perdirbti, viešai skelbti, platinti ją komerciniais tikslais. mokslobaze.lt pasilieka teisę neskelbti atsiųstos informacijos dėl betkokios priežasties.
 • Skelbiant ar kitaip naudojant gautą informaciją mokslobaze.lt neprivalo nurodyti jos autoriaus, jeigu prieš patalpinant medžiagą raštiškai nebuvo susitarta kitaip.
 • mokslobaze.lt tinklapyje draudžiama talpinti informaciją, kuri (-e) pažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus.

3. Svetainės naudojimas

 • mokslobaze.lt tinklapyje už įkeltą dokumentą yra galimybė peržiūrėti 1 dokumentą nemokamai naudojant dovanų kodų sistemą (išskyrus kalbėjimo potemes).
 • mokslobaze.lt tinklapyje užsisakius narystę per dieną galima peržiūrėti ne daugiau kaip 5 nemokamus dokumentus, o per mėnesį - 50 nemokamų dokumentų. Narystė yra skirta asmeniniam naudojimui - mokymuisi, pavyzdžių ieškojimui, todėl šio limito turėtų pilnai pakakti. Narystę naudoti komerciniais tikslais yra draudžiama. mokslobaze.lt pasilieka teisę bet kada nutraukti narystės galiojimą savo nuožiūra. Narystė negalioja kalbėjimo potemėms.
 • Registruotiems vartotojams pildant sąskaitą 5 eur. ar didesne suma yra suteikiama 30 proc. nuolaida, opildant 10 eur. - 50 proc. nuolaida dokumentų peržiūrai. Ši nuolaida negalioja kalbėjimo potemėms.

4. Klausimai - atsakymai

 • mokslobaze.lt klausimai skirti padėti mokiniams ir studentams mokytis, gauti reikalingą pagalbą, kai jos labiausiai reikia. Galima klausti klausimų iš bet kurio mokslo dalyko ir po paskelbimo laukti atsakymo iš mokslobaze.lt ekspertų.
 • Ekspertu gali būti mokytojai, dėstytojai, korepetitoriai, taip pat mokiniai ir studentai, įmonių atstovai gerai išmanantys tam tikrus mokslo dalykus.
 • Po klausimo paskelbimo, jūsų klausimas pradedamas rodyti viešai ir apie jį informuojami ekspertai. Klausimas bus rodomas iki kol bus tinkamai atsakytas, bet ne ilgiau nei 7 dienas. Jei po 7 dienų klausimas nebuvo atsakytas, jis yra pašalinamas arba užrakinamas ir daugiau nėra skelbiamas prie laukiančių atsakymo klausimų.
 • Ekspretai tikrai pasistengs atsakyti Jūsų klausimą. Dauguma klausimų yra atsakomi per kelias valandas ar vieną darbo dieną. Tačiau mes negarantuojame, kad klausimas bus atsakytas. Taip pat negarantuojame atsakymo teisingumo, nes klausimus atsako žmonės ir jie gali klysti.
 • Užduodami klausimą Jūs mokate už klausimo paskelbimą, bet ne už atsakymus.
 • Klausimas turi būti parašytas tvarkingai, su lietuviškomis raidėmis. Turi būti aiškiai suformuluota užduotis ir aiškus konkretus klausimas. Draudžiama prašyti atlikti visą mokslo darbą už Jus, arba naudotis klausimų atsakymų paslauga pilnam užduočių atlikimui. Pirmiausia turite patys bandyti atlikti užduotį ir tik tada kai nesigauna - klausti. Klausimų tikslas padėti Jums mokytis, o ne atlikti užduotis už jus.
 • mokslobaze.lt administracija pasilieka teisę pašalinti bet kurį klausimą savo nuožiūra ar už šių taisyklių nesilaikymą. Pašalinus klausimą mokestis už klausimo paskelbimą, dovanų kodai ar narystės taškai nėra grąžinami.
 • Ačiū už Jūsų supratingumą.
×
39 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo