Taisyklės

Sveiki! Sėkmingam naudojimui kviečiame susipažinti su www.mokslobaze.lt tinklapio taisyklėmis.

Šios taisyklės yra laikomos sutartimi tarp mokslobaze.lt tinklapio administracijos ir tinklapio naudotojo. Kiekvienas mokslobaze.lt tinklapio naudotojas privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis. Asmuo, kiekvieną kartą naudodamas tinklapį, parsisiųsdamas rašto darbus, atsiųsdamas naujus darbus ar skelbdamas kitą informaciją mokslobaze.lt tinklapyje laikomas susipažinęs su šiomis taisyklėmis ir su jomis sutinka.

1. Parsiųstų rašto darbų naudojimas

 • Visa informacija, rašto darbai esantys mokslobaze.lt informacinėje bazėje yra skirti asmeniniam mokymuisi - kaip mokslinės žinios, pavyzdžiai, idėjos, mokslinė informacija. Parsisiųsto rašto darbo (ar jo dalies) naudojimas ir pristatymas kaip savo yra draudžiamas.
 • Rašto darbą parsisiuntęs asmuo pareiškia ir garantuoja, kad laikysis visų savo mokymo įstaigos įstatų dėl akademinės etikos, naudos parsiųstą rašto darbą kaip pavyzdį rašant savo darbą, informacijos ir idėjų šaltinį - žinių, mokymosi ar tyrimo tikslais. Naudojant darbą jo idėjas galima aprašyti savais žodžiais, interpretuoti, cituoti. Naudojant informaciją iš parsiųsto darbo savo rašomame darbe, privaloma laikytis visų citavimo reikalavimų, bei nurodyti šaltinį iš kurio paimta informacija - mokslobaze.lt darbo nuorodą. Jūsų patogumui mokslobaze.lt tinklapyje prie kiekvieno darbo yra citavimo laukelis, kurį galima naudoti cituojant.
 • Visa informacija skelbiama mokslobaze.lt tinklapyje yra parašyta ir patalpinta trečiųjų asmenų, kurie laisva valia patalpino savo rašto darbus. mokslobaze.lt atlieka vartotojų pageidaujamą dalinimosi funkciją ir pateikia visą informaciją "kaip yra" ir neatsako už informacijos pateiktos rašto darbuose tikrumą, naujumą ir teisingumą. mokslobaze.lt negarantuoja, kad pateikiama informacija atititks Jūsų poreikius ir lūkesčius.
 • Parsiųstus dokumentus griežtai draudžiama perparduoti, viešai skelbti ar kitaip naudoti komercinei veiklai.

2. Darbų įkėlimas

 • Duomenų bazėje talpinami darbai, kuriuos laisva valia atsiuntė jų autoriai ar teisėti autorinių ir (ar) gretutinių teisių savininkai. Siųsdamas ar skelbdamas bet kokią informaciją mokslobaze.lt tinklapiui, ją siunčiantis asmuo pareiškia ir garantuoja, kad visos autorinės teisės ir gretutinės teisės į siunčiamą medžiagą priklauso jį siunčiančiam asmeniui ir kad nėra jokių teisėtų trečiųjų asmenų pretenzijų į siunčiamą informaciją ar atskiras jos dalis, todėl mokslobaze.lt neatsako už galimus autorinių ir gretutinių teisių pažeidimus.
 • Siųsdami bet kokią informaciją mokslobaze.lt tinklalapiui, ją siunčiantys asmenys neatlygintinai perduoda mokslobaze.lt tinklapiui visas turtines autoriaus teises į atsiųstą informaciją ir sutinka, kad ši informacija be mokslobaze.lt administracijos rašytinio sutikimo negali būti skelbiama jokiame kitame tinklalapyje ar naudojama komerciniais tikslais.
 • Jeigu paaiškėja, kad į mokslobaze.lt esančio darbo autorių teises ar gretutines teises pretenduoja kiti asmenys, jų reikalavimu darbas yra išimamas iš duomenų bazės ir mokslobaze.lt atsiriboja nuo bet kokio tolimesnio dalyvavimo ginčijamo klausimo sprendime. Dėl patirtos turtinės ar neturtinės žalos atlyginimo asmenys, kurių teisės buvo pažeistos, yra nukreipiami į medžiagą ar informaciją atsiuntusį asmenį, kuris tvirtino, kad yra teisėtas autorių teisių ar gretutinių teisių savininkas.
 • Atsiųsdamas savo darbą ir perduodamas autorines turtines teises autorius sutinka, kad mokslobaze.lt gali laisvai disponuoti pateikta informacija savo nuožiūra, perleisti teises į jos panaudojimą tretiesiems asmenims, atgaminti bet kokia forma ir būdu, išleisti, versti, perdirbti, viešai skelbti, platinti ją komerciniais tikslais. mokslobaze.lt pasilieka teisę neskelbti atsiųstos informacijos dėl betkokios priežasties.
 • Skelbiant ar kitaip naudojant gautą informaciją mokslobaze.lt neprivalo nurodyti jos autoriaus, jeigu prieš patalpinant medžiagą raštiškai nebuvo susitarta kitaip.
 • mokslobaze.lt tinklapyje draudžiama talpinti mokslo darbus ar skelbti kitą informaciją, kuri (-e) pažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus.

3. Svetainės naudojimas

 • mokslobaze.lt tinklapyje už įkeltą darbą yra galimybė parsisiųsti 1 darbą nemokamai naudojant dovanų kodų sistemą (išskyrus kalbėjimo potemes). Kalbėjimo potemės yra tik parduodamos ir už dovanų kodus nesuteikiamos.
 • mokslobaze.lt tinklapyje užsisakius narystę per dieną galima parsiųsti ne daugiau kaip 5 nemokamus darbus, o per mėnesį - 50 nemokamų darbų. Pratęsiant narystę šie apribojimai nusinulina. Narystė yra skirta asmeniniam naudojimui - mokymuisi, pavyzdžių ieškojimui, todėl šio limito turėtų pilnai pakakti. Narystę naudoti komerciniais tikslais yra draudžiama. mokslobaze.lt pasilieka teisę bet kada nutraukti narystės galiojimą savo nuožiūra. Narystė negalioja kalbėjimo potemėms.
 • Registruotiems vartotojams pildant sąskaitą 5 eur. ar didesne suma yra suteikiama 30 proc. nuolaida darbų parsisiuntimui. Ši nuolaida negalioja kalbėjimo potemėms.
×