Tar6os skailda atmosferoje ir jos poveikis statiniams


Įvadas. Popierius. Plastikas. Įmonės techninė charakteristika. Bendros žinios apie įmonę. Gaminama produkcija. Fizinė – technologinė tarša. Aplinkosauginės problemos įmonėje. Įmonės valymo įrenginiai. Gamtonaudos problemos susijusios su įmonės ūkine veikla. Energetinių resursų naudojimas įmonėje. Mokesčiai už komunalinės paslaugas skaičiavimas. Mokestis už atmosferos teršimą. Atmosferos teršalų sklaida atmosferoje. Taršos sklaida. Mokesčių už atmosferos teršimą skaičiavimas. Oro valymo įrenginio parinkimas ir skaičiavimas. Ciklonai. Ciklono skaičiavimas. Ciklono parinkimas. Ciklono eksploatacija ir darbų sauga. Aplinkos poveikis statiniams. Aplinkosauginiai – ekonominiai skaičiavimai. Išvados ir rekomendacijos. Literatūros sąrašas. Brėžiniai.


Šiame kursiniame darbe bus nagrinėjami teršalų sklados ir poveikis statiniams UAB „PakMarkas“ įmonėje.

Problematiškumas: Aplinkos apsauga šiandien tapo viena aktaliausia spredžiamą problema. Kad po mūsų galėtų gyventi ateinančios kartos, privalome rūpintis visą mus supančia gamtą. Vieną iš aktualiausių gamtos apsugos klausymų yra atmosferos užterštumas ir galimybės jį mažinti. Žynome gamyklų neuždarysime, tačiau visidrauge galime nuveikti nemažą darba – nuo kieme surinktų šiuklių iki gamtos apsaugos specialistų. Šio kompleksinio projekto parengimas – tai yra vienas iš pirmujų busimojo specialisto racionalus aplinkosauginis pramoninės veiklos vertinimas, bei prevencinis siulymas sumažinti teršalų sklaidą atmosferoje ir jos poveikį statiniams.

Darbo uždaviniai: Įvertinit teršalų sklaidą atmosferoje bei jos poveikį statiniams pakavimo medžiagų gamyklos teritorijoje ir aplink ją.

Apskaičiuoti įmonės moketus mokėsčius už dviejų eksploatuojamų ištekliuų, pagal užduotį – popieriaus ir plastiko, naudojimą.

Suprojektuoti oro valymo įrenginį, apskaičiavus įdegimo kaštus bei tsipirkimolaiką.

2003 m. PakMarkas įdiegė aplinkos apsaugos vadybos sistemą bei gavo ISO 14001 sertifikatą.

1994 m. PakMarkas įregistruotas Ūkio ministerijos įmonių registre

• Gaunamos žaliavos tikrinamos pagal tiekėjų deklaruotų ISO ar kitų tarptautinių standartų nustatytus matavimo metodus.

• Visi gaminami ir parduodami pakavimo įrenginiai atitinka ES galiojančių mašinų saugos standartų ir direktyvų reikalavimams.

Pagrindiniai bendrovėje veikiantys profesinės rizikos (kenksmingų ir pavojingų) veiksnių, yra darbotojai. Darbotuojai, dirbantys profesinės rizikos veiksnių poveikyje patiria fizinę – technologinę įmonės taršą. Poveikis žmogaus organizmui yra skirtingas, nes jis priklauso nuo darbo pobūdžio bei supančios aplinkos.. Pagrindiniai veiksnių pavadinimai:

Dulkės, įkvėpamioji frakcija (leistina IPRD 5mg/m3)

Profesinės rizikos vertinimų kortelėse, pagal LR teisės aktus nurodančius veiksnio dydį, straipsnį, punktą, buvo nustatyta , kad fizikinių veiksnių keliama rizika yra nepriimtina šiose darbo vietose:

Dizainerio darbo vieta – per mažas judėjimo greitis

Biuro darbuotojo darbo vieta – per stiprus apšvietimas ir elektrinio lauko stipris, per mažas oro judėjimo greitis

Gamybos darbo vadovo vieta – per mažas oro judėjimo greitis

Rekomenduojama imtis priemonių nepriimtinai rizikai šalinti arba sustabdyti darbus, kol įgyvendinamos priemonės nepriimtinai rizikai pašalinti ir sumažinti, o tai atlikus pakartoti profesinės rizikos vertinimo etapus, kurių metų nepriimtina rizika buvo nustatyta.

Įmonėje AB PakMarkas vykstantys gamybos procesai, turi labai neigiamą poveikį aplinkai, kadangi išsiskiria gamybinės kilmės oro teršalai. Pagrindiniai išsiskiriantys teršalai įmonėje yra dulkės ir aerozoliai.

Įmonėje taip pat yra lakiųjų organinių ir neorganinių junginių, kurie yra sudėtinė žaliavų bei produktų dalis. Šie lakieji junginiai išsiskiria garų pavidale tiek technologinių procesų metu, tiek sandėliuojant žaliavas ir produktus. Be to šia teršalai dažnai susidaro ir aukštatemperatūriniuose terminiuose procesuose, kuriu metu susidaro ir skystų organinių ir neorganinių aerozoliai.

Siekdama išsaugoti nepažeistą gamtą, švarų orą, vandenį, dirvožemį AB “Markučiai” tūtėtų lakytis tokių įsipareigojimų:

Vykdyti taršos ir avarijų prevenciją.

Įmonė turi du oro valymo įrenginius, kurių pagalba sumažintas oro užterštumas, pagerintos darbo sąlygos. Sumontuotų oro filtrų pagalba išvengta aplinkos oro taršos kietosiomis dalelėmis.

Sumontuoti du vienodi filtrai : vienas medžiagų gamybos ceche, kitas kartono pjaustymo ceche. Abu naudojami pagal tą pačią paskirtį - surinkti ir išvalyti keliamas dulkes ir aerozolius. Dulkės priskiriamos prie žalingųjų medžiagų ir patekusios į kvėpavimo takus gali sukelti įvairius bronhų uždegimus.

Oro valymo įrenginiai pagaminti UAB Valkor Enterprises. Naudojami gaminiai: elektrostatiiai filtrai ФЭКВ 13/2. Kurių našumas 1800-10500 m3/h, efektyvumas siekia 95%.

Sanitarinė apsaugos zona: Įmonei nustatyta sanitarinės apsaugos zona sutampa su sklypo ribomis. Ne mažiau kaip 25% bendrovės sanitarinės apsaugos zonos apželdinta medžiais, krūmais bei dekorativyne veja.

  • Aplinka Kursinis darbas
  • Microsoft Word 1424 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 74 puslapiai (9441 žodžiai)
  • Universitetas
  • Vilius
  • Tar6os skailda atmosferoje ir jos poveikis statiniams
    10 - 2 balsai (-ų)
Tar6os skailda atmosferoje ir jos poveikis statiniams. (2016 m. Gegužės 12 d.). https://www.mokslobaze.lt/tar6os-skailda-atmosferoje-ir-jos-poveikis-statiniams.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 21 d. 11:14
×