Tarmės rašinys


Tarme rasinys. Rasinys apie tarmes.

Kalbos kultūros rašinys. Tarmės – labai svarbi lietuvių etninės kultūros dalis. Tai unikalus, gyvas lietuvių kalbos reiškinys. Šiandien mažai rasime pasaulyje tautų, kurių kalba turėtų tiek tarmių ir patarmių bei šnektų, kiek turi mūsų lietuvių kalba. Ne paslaptis, kad 2013-ieji metai Seimo buvo paskelbti tarmių metais. Jaučiant tarmių nykimo pavojų ir vis mažėjantį tarmiškai kalbančių žmonių skaičių buvo privalu susirūpinti ir skirti didesnį dėmesį šiam kalbos paveldui. Tarmė apibrėžiama kaip „kurios nors kalbos rūšis, vartojama tam tikroje geografinėje zonoje“. Lietuvių kalboje griežtai yra atskirtos tarmės ir bendrinė lietuvių kalba, bei jų vartojimo sferos. Šią skirtį lemia Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas, kurio pagrindinė nuostata – „Valstybinė kalba – lietuvių kalba“. Kadangi tarmės yra saugotinas dalykas, todėl reikia kalbėti ir apie tarmių bei bendrinės lietuvių kalbos santykį ir kalbos politikos įtaką tarmėms.


Pirmiausia, reikia pasakyti, kad tarmės ir bendrinė kalba turi labai glaudų ryšį. Tarmės bendrinei lietuvių kalbai yra labai svarbios. Bendrinė kalba iš tarmių gauna naujų žodžių, intonacijų, gražių palyginimų. Juk kai ko nors prireikia bendrinei kalbai, kalbininkai to pirmiausia ieško ne kitose kalbose, o būtent tarmėse. Tačiau kalbininkai pripažįsta, kad bendrinė kalba labiau veikia tarmes, nei tarmės bendrinę kalbą. Tai visiškai natūralu, nes viešajame gyvenime funkcionuoja bendrinė kalba – mes jos mokomės mokykloje, skaitome spaudą, knygas, žiūrime televiziją. Svarbus čia yra kalbos politikos aspektas tarmių atžvilgiu.

Jokiu būdu negalima teigti, kad kalbos politika yra nusiteikusi prieš tarmes. Valstybinė lietuvių kalbos komisija ir kitos kalbos institucijos įvairiais būdais prisideda prie tarmių puoselėjimo ir išsaugojimo. Rengia tarmių išsaugojimo veiklos planus, programas, konferencijas. Tačiau pagrindinis probleminis klausimas yra tas, kad kalbos politika yra atskyrusi bendrinės kalbos ir tarmių vartojimo sferas. Žiniasklaidoje, viešose erdvėse, valstybinėse įstaigose, mokyklose, universitetuose yra vartojama norminė bendrinė lietuvių kalba, o tarmių vartojimas yra apribotas.

Tarmės rašinys. (2014 m. Birželio 28 d.). http://www.mokslobaze.lt/tarmes-rasinys.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 24 d. 09:57