Tarptautinė ekonomika kursinis


Įvadas. Pasaulio bankas (pb). Pasaulio banko struktūra. Pasaulio banko organizacijos. Tarptautinis rekonstrukcijos ir plėtros bankas. Atsargumo priemonės tvarkant lėšas. Pasaulio banko veikla Lietuvoje. Mokyklų tobulinimo programos įgyvendinimas. MTP paskirtis ir tikslai. Programos strategija ir finansavimas. MTP vykdymas Zarasų Pauliaus Širvio pagrindinėje mokykloje. Išvados. Naudoti šaltiniai.

Darbo tikslas – remiantis teorinėmis žiniomis ir meta-analizės metodu parengti kursinį projektą, vertinantį pasirinktos organizacijos įtaką tarptautinio verslo, prekybos, paslaugų, tame tarpe transportavimo procesams atskirais laikotarpiais konkrečiuose regionuose ar šalyse.

Darbo uždaviniai:

1. Pasirinkti vieną iš tarptautinių organizacijų (sąrašas pridedamas), aprašyti organizacijos veikimo principus bei struktūrą, įvertinti deklaruojamus tikslus.

2. Pasirinkti vieną ar kelis nagrinėjamos organizacijos dalyvavimo tarptautinių santykių, ar ekonominės plėtros skatinimo atvejus ir remiantis literatūros analize, komentarais bei statistine informacija įvertinti įtaką ekonominiams procesams ir valstybių tarpusavio santykiams ne tik ekonominėje sferoje. Savo išvadas darbe pagrįsti procesine analize, ekonominių-socialinių rodiklių kaitos tendencijomis. Darbą atlikti remiantis rekomenduojama metodine literatūra, statistinės informacijos šaltiniais, interneto paieškos puslapiais.

Darbo tikslas: pristatyti ir išnagrinėti PB misiją, jo tikslus, veiklą, struktūrą bei įvardinti ir pažvelgti į dilemas, su kuriomis susiduria PB, siekdamas įgyvendinti tikslus, įvardintus jo misijoje.

Pasaulio bankas (PB) yra sudarytas iš 188 –nių valstybių, kurių nariai kartą į metus susitinka bendram valdybos posėdžiui. Kiekvienos šalies finansų ministras yra deleguotas narys į Pasaulio banko valdybos tarybą. Pasaulio banke yra 25 vykdantieji direktoriai, kurie yra deleguojami. Taip pat yra penki didžiausi akcininkai, kuriuos paskiria direktorius.

Šiuo metu PB prezidentas yra Jim Yong Kim. Jis šias pareigas eina nuo 2012 metų. Jim Yong Kim pirmininkauja posėdžiuose ir yra atsakingas už visą Pasaulio banko veikimą. Prezidentą išrenka vykdantieji direktoriai penkerių metų kadencijai.

Pasaulio bankas yra tarsi maža gamykla, kuri dirba kiekviena dieną ir kontroliuoja labai daug dalykų. Labai svarbu geras prezidentas, bei vykdantieji direktoriai, kuri kiekviena diena kontroliuoja padėtį. [1]

• sumažinti ar padidinti banko kapitalą;

Kaip ir buvo minėta ankščiau, šiuo metu nėra jokių naujų projektų, kuriuos padėti įgyvendinti Pasaulio bankas. Tačiau jeigu Lietuvos institucijos aktyviau dalyvauti šiuose dalykuose, Lietuvoje galima bandyti įgyvendinti daug mums naudingų projektų. [5]

Tame pačiame nutarime yra apibrėžta ir šios programos paskirtis:

Mokyklų tobulinimo programa buvo įgyvendinama per 3,5 metų (2002 – 2005 m.). Paskola suteikiama 17 metų laikotarpiui, ji bus pradėta grąžinti po penkerių metų. Per šį laikotarpį buvo renovuotos 62 mokyklos, po viena kiekvienoje savivaldybėje.

3.3 MTP vykdymas Zarasų Pauliaus Širvio pagrindinėje mokykloje

Tam, kad pasiekti šių rezultatų buvo sudarytas keturių komponentų programa. Pirmas dalykas, kurį reikėjo įgyvendinti tai gerinti mokymosi sąlygas pagrindinėje mokykloje, sekantis švietimo kokybės vadybos sistemos sukūrimas. Trečiasis etapas mokykloje buvo energijos išlaidų mažinimas bei mokymosi sąlygų gerinimas ir paskutinis etapas mokyklų tinklo optimizavimas.

Zarasų pagrindinėje mokykloje buvo surinkta 5 pedagogų komanda, kuri dalyvavo rengiamuose konferencijose, kvalifikacijos kėlimuose bei buvo mokėsi mokykloje pritaikyti gautas žinias.

Mokykloje dėka šios programos buvo atlikta renovacija, kuri kardinaliai pakeitė mokyklos išvaizdą. Buvo pakeisti mokykliniai baldai bei naujos mokymo priemonės.

Taip pat MTP suteikė didelį dėmesį sklaidai. Buvo vykdomi MTP pristatymai platesnei mokyklos bendruomenei, buvo rengiami seminarai, taip pat vykdomi išvažiuojamieji seminarai. Išvažiuojamieji seminarai leidžia pamatyti kaip visa veikla vykdoma kitoje mokykloje. [7]

Taigi mokyklų tobulinimo programa Zarasų pagrindinei mokyklai suteikė labai geras galimybes atlikti mokyklos renovaciją, atnaujinti mokyklos baldus, bei seminarų dėka sužinoti naujienas, naujas tendencijas ir įgautas žinias pritaikyti savo mokykloje.

Šios programos metų Lietuvoje viešėjo ir žiniomis dalinosi žymus britų pedagogo Geoff Petty, Harvardo konsultantų grupes švietimo valdymo sistemų specialistas Dr. Thomas Cassidy, švietimo plėtros konsultantas iš Kanados Dr. Dean Fink. Dr. Dean Fink, jis daugelio knygų apie mokyklų tobulinimą bei švietimą autorius ir bendraautorius. Šalies pedagogai dalyvavo tarptautinėje konferencijoje, kurioje gilino žinias ir domėjosi naujovės, bendravo su įvairių šalių pedagogais, bei valstybės ministerijų atstovais.

  • Ekonomika Kursinis darbas
  • Microsoft Word 276 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 19 puslapių (4426 žodžiai)
  • Universitetas
  • Ieva
  • Tarptautinė ekonomika kursinis
    10 - 2 balsai (-ų)
Tarptautinė ekonomika kursinis. (2016 m. Sausio 08 d.). https://www.mokslobaze.lt/tarptautine-ekonomika-kursinis.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 18 d. 12:00
×