Tarptautinė logistika referatas


Įvadas. Tarptautinės paskirstymo logistikos uždaviniai. Tarptautinių paskirstymo sistemų struktūra. Tarptautinio transporto rūšys. Tarptautiniai gabenimai geležinkeliu. Tarptautinis jūrų transportas. Literatūra.

Tarptautinės paskirstymo logistikos uždaviniai tampa sudėtingesni ir kompleksiškesni, nes pagaminta produkcija paskirstoma tarptautinėje rinkoje ir ją išgabena jūrų transportas. Be to, klientams keliant naujus ir aukštesnius reikalavimus, būtina gerinti klientų aptarnavimą. Klientų aptarnavimo lygis – tai įmonės marketingo logistikos rezultatas, kurį apibūdina tiekimo terminai, jo patikimumas, lankstumas ir prekių pristatymo kokybė. Paskirstymo logistika privalo tenkinti tokius klientų reikalavimus. Pristatymo trukmė. Didėjant poreikių intensyvumui, tiekiamų prekių kiekis padalijamas į daugelį mažesnių siuntų, kurias reikia skubiai pristatyti. Padidintos tiekimo garantijos. Sumažinus sandėliuose atsargų, būtina užtikrinti nenutrūkstamą prekių tiekimą. Pavėluoti arba neįvykdyti pristatymai sąlygoja sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, susijusį su finansinėmis sankcijomis. Tiekimo lankstumas. Dėl trumpėjančio prekių buvimo ciklo rinkoje ir greito paklausos kitimo būtina keisti gamybos programą ir gaminamų prekių asortimentą, atitinkantį rinkos poreikius.

Tarptautiniame versle, transportuojant krovinius dideliais atstumais, auto- transportas naudojamas pirmoje ir paskutinėje pakopoje. Pavyzdžiui, kroviniai į jūrų uostą ii tiekėjo atvežami autotransportu. Atvykus į paskyrimo vietą, iškrauti  kroviniai gavėjui taip pat pristatomi automobilių transportu. Krovinių gabenimui naudojamas automobilių transportas: Kombi tipo automobiliai Tai lengvi krovinių vežimo automobiliai su standžių antstatu ant automobilio bazės. Jais galima gabenti 300-600 kg svorį. Jie gaminami su atviru ir uždaru kėbulu. Tokie automobiliai daugiausia naudojami vienetiniams kroviniams vežti bet kokiais atstumais – ypač esant skubiems užsakymams. Lengvieji sunkvežimiai Tai automobiliai su standžių kėbulu, kuriais galima vežti iki 31 sveriančius krovinius. Jie gaminami su atviru ir uždaru kėbulu.

Nuo 1985 metų buvo pradėta pertvarkyti tarptautinių krovinių gabenimą Bendrijos viduje pagal liberalios rinkos reikalavimus.

Nuo 1992 metų jai būdingas laisvas, t.y. priklausomas nuo subjektyvių leidimo sąlygų, priartėjimas prie rinkos ir laisva kainodara, o kartu ir galimybė laisvai susidaryti naujoms gabenimo apimtims. Šios visiems į EB krovinių gabenimą įsitraukusiems verslininkams vienodai galiojančios sąlygos reiškia ir tarptautinių prekių vežimo paslaugų laisvę. Naujos gabenimų Europos viduje pertvarkos priemonės buvo ne tik EB vidaus rinkos plačios programos padarinys.

Jos taip pat susijusios su Europos teismų rūmų 1985 metų gegužės mėnesio sprendimu, kuriame buvo konstatuojami transporto politikos trūkumai ir reikalavimai ištaisyti padėtį, kad krovinių vežimas toliau būtų sėkmingai įgyvendinamas.

EB kol kas mažai tenuveikė, kad paremtų geležinkeli jo konkurencinėje kovoje su automobilių transportu. Efektyvi pradžia botų aplinkos taršos kaštų normų taikymas visoms transporto rūšims. Geležinkeliai atsidurtų palankesnėje situacijoje dėl neteršiančios aplinkos technologijos, tada pagerėtų konkurencinė padėtis automobilių transporto atžvilgiu. EB krovinių vežimo politika ieškojo efektyvesnių priemonių kombinuotiems gabenimams skatinti, EB geležinkelių finansinei struktūrai sukurti bei naujoms santykių tarp valstybės Ir geležinkelio nuostatoms Įvesti, atsižvelgiant j bendrąjį ekonomini rezultatą. Vykdant EB geležinkelių politiką, reikia atsižvelgti į geografinę padėtį tokių šalių kaip Austrija Ir Šveicarija, kurios nėra EB narės. Tarp EB šalių ir šalių, nesančių geležinkelių valdybų narėmis, jau seniai egzistuoja [vairios tarptautinio bendradarbiavimo formos, kurios buvo jų narystės Ir veiklos Tarptautinėje geležinkelių sąjungoje (VIQ rezultatai. Europos Bendrija parengė visą paketą pasiūlymų, kuriais geležinkeliams bandoma sukurti panašią Išeities poziciją kaip ir kitoms transporto rūšims: kelių ir eksploatacijos atskyrimas, mokesčių įvedimas eksploatavimo įmonei arba įmonėms; bendrųjų ūkinių paslaugų apmokėjimas pagal atskiras sutartis; europinio didelio greičio geležinkelio statyba.

  • Logistika Referatas
  • Microsoft Word 30 KB
  • 2013 m.
  • 14 puslapių (3767 žodžiai)
  • Audrius
  • Tarptautinė logistika referatas
    10 - 4 balsai (-ų)
Tarptautinė logistika referatas. (2013 m. Lapkričio 18 d.). https://www.mokslobaze.lt/tarptautine-logistika-referatas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 21 d. 03:51
×