Tarptautinė pinigų sistema ir tarptautiniai finansai


Pinigų politikos tikslai. Pinigai ir valstybė. Pinigų sistemos. Finansų sistemos samprata. Finansų sudėtis. Finansų ministerija, jos struktūra. Finansų valdymas. Bibliografinių nuorodų šaltinių sąrašas.

Svarbiausi valstybiniai nebiudžetiniai fondai, veikiantys Lietuvoje yra Valstybinio socialinio draudimo (VSD) fondas ir Privalomojo sveikatos draudimo (PSD) fondas. VSD – tai valstybės nustatytų socialinių ir ekonominių priemonių sistema, teikianti apdraustiesiems šalies gyventojams gyvenimui reikalingų lėšų ir paslaugų, jei jie negali apsirūpinti iš darbo ar kitokių pajamų. VSD fondas išmoka pensijas, ligos ir motinystės, nedarbo ir kitas pašalpas. Sveikatos draudimas – valstybės nustatyta asmens sveikatos priežiūros ir ekonominių priemonių sistema, garantuojanti sveikatos draudimu draudžiamiems asmenims, įvykus draudiminiam įvykiui, sveikatos priežiūros paslaugų teikimą bei išlaidų už suteiktas paslaugas, vaistus ir medicinos pagalbos priemones kompensavimą. PSD fondas apmoka asmens sveikatos priežiūros paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoms, kompensuoja išlaidas vaistams, reabilitacijos ir sanatorinio gydymo išlaidas.

Valstybinių pajamų, formuojamų įvairiais metodais, visuma ir jų suderintas panaudojimas sudaro valstybės pajamų sistemą. Svarbią vietą valstybės pajamų sistemoje užima mokesčiai. Mokesčiai atlieka ne tik fiskalinį, bet ir ekonominį bei socialinį vaidmenį.Valstybės išlaidos turi garantuoti valstybinės veiklos sferos poreikių patenkinimą. Todėl valstybės išlaidų turinys susijęs su valstybės funkcijomis – ekonomine, socialine, valdymo, gynybine. Visos valstybės išlaidos skirstomos į tiesiogines valstybės išlaidas ir valstybinių įmonių, įstaigų, organizacijų išlaidas. Didelis dėmesys skiriamas valstybės išlaidų sudarymo principams. Svarbiausi principai yra šie:

Finansų ministerija yra vadovaujanti finansinė žinyba, įgyvendinanti valstybės finansų politika. Lietuvos Respublikos finansų ministerija ir savivaldybių finansų įstaigos atlieka darbą susijusį su biudžetų projektų sudarymu ir vykdymy; planuoja biudžeto pajamas ir organizuoja jų gavimą: finansuoja įmones, organizacijas, įstaigas ir ūkio šakas, kontroliuoja ar teisingai ir efektyviai naudojamos lėįos, bendradarbiauja su tarptautinėmis finansų institucijomis ir kt.

Valdyti valstybės biudžeto ir kitus vyriausybės disponuojamus pinigų išteklius,taip pat vyriausybės skolą,bei atstovauti.

Visos šios išvardintos ministerijos, žinybos institucijos tvarko finansus: prognozuoja, planuoja finansinių išteklių fondus, (valstybinių įmonių ir įstaigų); vykdo konkretų nuolatinį darbą, susijusį su minėtų fondų sudarymu ir naudojimu. Pvz. Lietuvos Respublikos finansų ministerija rengia Valstybės biudžeto projektą (pateikia valstybei, ministras pristato jį seime), planuoja biudžetų pajamas ir organizuoja jų gavima: iš biudžeto finansuoja žinybos ar biudžetines įstaigas (švietimo sveikatos ir t.t), skiria dotacijas savivaldybių biudžetams. Miestų ir rajonų teritorinės mokesčių inspekcijos perveda priklausančius atskaitymus nuo įmonių mokesčių į savivaldybių biudžetus.Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba rengia Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto projektą, kurį įtvirtina Lietuvos Respublikos seimas.Plačiaja prasme finansų valdyme dalyvauja ir bankai. Jie sukaupia paskolinius lėšų fondus, kurie naudojami ūkio subjektams ir gyventojams kredituoti.Bankų teikiamos paslaugos, ypač ilgalaikės dažniausia susijusios su investicijomis, tai yra šalies ūkio plėtra. Bankai taip pat vykdo pinigų cirkuliacijos procesus, kurie tiesiogiai susiję su finansų funkcijų įgyvendinimu – piniginių lėšų fondų sudarymu ir efektyviu panaudojimu. Verta paminėti ūkio subjektų ( įmoniu ) finansinių (buhalterinės apskaitos) padalinių tarnybų vaidmenį Lietuvos Respublikos finansų sistemoje. Įmonės pagal savo gamybinės ir komercinės veiklos rezultatus apskaičiuoja atlyginimus už darbą moka priklausančius mokesčius, ir kitas įmokas į valstybinius finansinių išteklių fondus.

Būtina ekonomikos raidos ir geros valstybės finansų būklės sąlyga – finansinė kontrolė. Valstybės finansinė kontrolė – svarbiausia valstybinės kontrolės grandis, apimanti bendrojo vidaus produkti ir nacionalinių pajamų gamybos ir paskirstymo kontrolę. Jos svarbiausias tikslas; valstybinės, privatinės ir kooperatinės nuosavybės saugumas, piniginių lėšų, materialinių ir darbo išteklių ekonomiškas ir tikslingas naudojimas. Finansinė kontrolė turi padėti tobulinti ūkininkavimo metodus, skatinti gamybą, gerinti visus įmonių darbo rodiklius, vykdyti finansines prievoles valstybės ir savivaldybių biudžetams, racionaliai ir taupiai naudoti materialines vertybes ir pinigines lėšas. Operatyvinę finansinę kontrolę Lietuvoje vykdo Lietuvos Respublikos finansų ministerija ir prie jos esančios institucijos.

  • Ekonomika Namų darbas
  • Microsoft Word 29 KB
  • 2013 m.
  • 15 puslapių (3584 žodžiai)
  • Kolegija
  • Ruta
  • Tarptautinė pinigų sistema ir tarptautiniai finansai
    10 - 4 balsai (-ų)
Tarptautinė pinigų sistema ir tarptautiniai finansai. (2013 m. Lapkričio 27 d.). https://www.mokslobaze.lt/tarptautine-pinigu-sistema-ir-tarptautiniai-finansai.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 19 d. 16:55
×