Tarptautinė sutarčių teisė


Tarptautiniu sutarciu teise. Tarptautiniu sutarciu teise konspektas. Tarptautinių sutarčių teisė konspektai. Tarptautinėsutarčių teisė. Tarptautiniu sutarciu prigimtis. Tarptautinė sutarties pavyzdžiai. Lietuvos respublikos tarptautiniu sutarciu vykdymas referatas. Tarptautiniu sutarciu rusys. Tarptautinė sutarčių teisė konpektas. Tarptautin sutartis pavyzdys.

Tarptautinių sutarčių atsiradimas ir tarptautinių sutarčių teisė istorija. Ts teisės šaltiniai. Ts sąvoka prigimtis. „džentl susitarimas“. Tarpt tarpžinyb susitarimai. Ts rūšys: dvišalės ir daugeš. ,;uždaros ir atviros; universalios ir lokalinės; politinės ir ekonominės; ts, sutartys tarp valstybės(ių) it to(ų), sutartys tarp to. Ts objiektas ir tikslas. Ts forma ir jos elementai. Ts kalba. Ts sudarymo tvarka ir stadijos. Igaliojimai ts sudaryti ir įgaliotieji asmenys. Derybos dėl ts teksto ir sutarties teksto patvirtinimas. Ts teksto autentiškumo nustat:pasirašymas, pasirašymas ad referendum, parafavimas. Valst sutikimo dėl ts privalomumo išreiškimo būdai. Ts pasirasšymas. Pasikeitimas dokumentais, sudarančiais ts. Ts ratifikavimas. Rafitikuotinų lr ts-ų kategorijos. Lr ts-ų ratifikavimo procedūra. Ts priėmimas ir tvirtinimas. Prisijungimas prie ts. Ts įsigaliojimas bei laikinas jų taikymas. Pasikeitimas ratifikaciniais, priėmimo, tvirtinimo ar prisijungimo raštais. Išlyga dėl ts, jos teisinis statusas. Ts deponavimas. Ts depozitaras, jo funkcijos. Tarptautinis ir nacionalinis ts registravimas ir skelbimas.

Ts atsirado prieš 5000 m. Ts ~ 23 a. P. M. E. Sudar. Akadijos karalius irtik sen. Romoje atsirado naujoji eilutė. Baig dalyje fiksuojama ištikimybės priesaika, bet nenumat. Pratesimo, nutrauk. Gaimybės. Ts sudar vienu egz. Rašoma ant drobės iškal ant sienų, metal. Apsaugai buvo taikoma religinė priesaika, įkaitų paėmimas iš gars. Šeimų. Sutart buvo termin ar neterm. Romplečiasi objiektas-sut tarp asmenų, konsuliniai, valiutiniai susitarimai. Dažniausiai buvo dvišalės.

Vidrm. Ts forma ir struptūra. Dažn rašytinės. Didelės priambulės. Vardijami titulai, apdovanoj. , vardai. Buvo sudaromos visagal. Dievo ir šv. Trejybės vardu. Vts pradėta taikyti straipsniai. Pasikeit ir baig. Dalis. 17 a. Atsirado ratifikavimas, galioj. Laikas, numat prisijungimas. Daugešal. -lotynų kalba. Vts atsirado parašai ir anatsirandaq įvairios konvencijos. Įgauna šiulaikinę formą. Preambulėje išnyksta vardų, titulų, dievo vartojimas. Dvišal abiejų šalių kalba, daugešal prancūzų. Atsirado išlygų institutas. Išnyksta ts vykdymo užtikr būdai, juos keičia tarpt garantijos, laidavimas, kartais teritor okupacija. 19 a pab – 20 a pradž asiranda slaptas susitarimas, k1)1991 05 21 lr įst dėl lr ts sudarymo. Nebuvo suderintas su lr konsistuc, todėl 1995 01 24 konst teismo išvada dėl 1969 m konvenc. Ts – ts, reguliuojamas tarpt. Teisės, sudar tarp valst raštu nepriklausomai nuo to, ar jį sudar ar ar tarpusavy susijusių dok ir taip p nepriklausomai nuo pavadinimo.

2)1986 m. Konvenc. Ts – tarpt teisės reguliuoj rašyt susitar, sudar tarp ar kelių valst ir ar kelių to arba tarp to-ų nepriklausomai nuo to, ar toks susitarimas susideda iš 1,2 ar kelių tarpusavį susijusių dok ir neprikl nuo pavadinimo.

3)tt doktrinoje. Ts- susitarimas tarp ar kelių valst arba kitų tt subjiektų, nustatantis, pakeičiantis ar nutrauk jų tarpusavio teises ir pareg politik, ekonom ar kituose santykiuose.

Ts galima laikyti tik tokį susitarimą, kuriuo šalys ketina sukurti ar sukuria tarpt įsipareigojimus.

Ne bet koks tarpt susitarimas yra ts, o tik reguliuojamas tarpt viešosios teisės. Privat teisės kontraktas negali būti ts.

  • Teisė Konspektas
  • Microsoft Word 15 KB
  • 2011 m.
  • 5 puslapiai (2609 žodžiai)
  • Tarptautinė sutarčių teisė
    8 - 1 balsai (-ų)
Tarptautinė sutarčių teisė. (2011 m. Rugpjūčio 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/tarptautine-sutarciu-teise.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 21 d. 01:45
×