Tarptautinė teisė konspektas (2)


Tarptautinė teisė viešoji. Vystymosi etapai Klasikinė. Yra tik poreikis. Tarptautinės teisės šaltiniai. Tarptautinės teisės sistema. Tarptautinės teisės ypatybės. Deklaratyvinė ir konstitucinė pripažinimo teorija. Pripažinimas yra labai svarbus! ! ! Suvirinitetas valstybės skirstomas. Mano paskaitos mintys. TT šaltiniai klasifikacija. TT šaltinių samprata. Paskaita. Pagrindiniai tarptautinės teisės principai. Bendrieji teisės principai , šakiniai teisės principai ir principai būdingi atskiriems institutams. Tarptautinė teisė tai tarsi žmogaus svarbiausi organai – pasak dėstytojo. Jėgos ir grasinimo jėga nenaudojimo principas. Teismas pasakė neteisėtas , tačiau jo panaudojimas yra galimas kraštutinės savigynos atveju. Trys išimtis kada galima panaudoti jėgą. ( tai antras gelbėjimo ratas egzamine Žmogaus teisių ir laisvių pagarbos principas. Kad darbas vyktų sklandžiai įkuriami komitetai. TT irgi susikaido. Tarptautinė teisinė atsakomybė. Atsakomybę teisėje galima suprasti 2 prasmėmis Retrospektyvine prasme. Kai buvo rengiamas straipsnių projektas iškilo tokios problemos Valstybių pažeidimai buvo skirstomo į nusikaltimus. Išskyrė erga omnes pareigas. Tarptautinė teisinė atsakomybė aiškinama , kaip teisinis santykis , kuris gali atsirasti Tarptautinėje teisėje valstybei padarius tarptautinės teisės pažeidimą. Valstybių pažeidimai skirstomi į deliktus. Liko tik kategorija teisės pažeidimai. TT atsakomybės rūšys. Kiti išskiria Materialinė. Materialinės atsakomybės formos dažniausiai išskiriamos restitucija , reparacija , restoracija. Restitucija. Straipsnio projekte 38 str. Nurodyta , kad būtų užtikrinta visiška reparacija gali būti į pagrindinę sumą įskaičiuojamas ir palūkanos.


Pasaulinis vandenynas turi priklausyti visiems. 1982 m Jūra turi priklausyti visiems įgavo prasmę.

1.Tarptautinę tarptautinės teisės normas kuria patys subjektai, nėra institucijos(leidžiamosios valdžios)

3. TT reguliavimo dalykas: Tarptautiniai santykiai (Išeinantys už vienos valstybės ribų)

TT šaltinių samprata; Nėra tikslios matematinės formuluotės leidžiančios tiksliai apibrėžti TT SĄVOKA.

TT šaltinių samprata: F .Moris ,,TT nėra tikslio matematinės formuliuotės leidžiančios tiksliai apibrėžti TT sąvoka.

Tarptautinė patirtis kaip bendros praktikos įrodymas,bendrosios teisės priemonės,teismų sprendimai,įvairių tautų viešosios teisės specialistų doktrina.

Sutartis yra niekinė jei jos sudarymu momentu jos prieštarauja imperatyviai normai

Imperatyvinio pobūdžio tarptautinės teisės normomis laikomos normos kuria tarptautinė bendrija yra priėmusi ir nuo kurių draudžiama nukrypti ir kurios gali būti keičiamos tik priimant tokio pat pobūdžio normą.

Humanitarinė internecija-jėgos panaudojimas be tarybos sankcijos kada iškyla pavojus daugelio žmonių gyvybei kada masiškai ir sistemingai pažeidinėjamos žmogaus teisės.

1996 m buvo kreiptasi į Teismą prašant Konsultacijos grasinimas branduoliniu ginklu yra laikomas neteisėtu.?TTT plačiau pažiūrėjo ir vienbalsiai buvo priimtas sprendimas kad tarptautinėje teisėje nėra konkretaus leidimo branduolinį ginklą naudoti ar juo grąsinti.;Nėra visapusiško ginklo uždraudimo;Branduolinio ginklo panaudojimas būtų neteisėtas ir preštarautų JTO ;Branduolinio ginklo panaudojimas kraštutinės savigynos atveju yra galimas.

Taikaus ginčo sprendimo principas -1907 m.buvo priimta Hagos konvencija dėl taikaus tarptautinio ginčo sprendimo .

Tarptautinis ginčas-tarptautinės teisės subjektų nesutarimą dėl tarptautinės teisės normos ar fakto kai vienas iš subjektų pateikia reikalavimą (Pretenziją kitam subjektui) o pastarasis atsisako reikalavimo tenkinti.

Žmogaus teisių ir laisvių pagarbos principas-tai ir TT rūpestis.Iš šio principo išplaukia,kad kiekviena valstybė turi užtikrinti prigimtines žmogaus teises ir laisves.Šis principas įpareigoja laikytis ne diskriminacijos ir užtikrinti žmogaus teises nepriklausomai nuo Socialinės padėties,Politinių pažiūrų ir t.t.

Bendradarbaivimo principas-JT deklaracijoje dėl tarptautinių teisės principų nurodoma,kad valstybės turi pagrindą bendradarbiauti siekiant šių tikslų:Užtikrinat tarptautinę taiką ir saugumą;Užtikrinat žmogaus teises ir laisves;Valstybės turi bendradarbiauti laikantis nesikišimo į vidaus reikalus suverinios lygybės principo.

1945 m. Birželio 26 d buvo pasirašytas JTO įstatai .Įstatai isigaliojo 1945 m spalio 24d.

Saugumo tarybos sudėtis: 15 narių 5 pastovūs (JAV,Prancūzija,D.Britanija,Kinija,Rusija) 10 kitų valstybių yra renkamos 2 metams Lietuvos valstybė irgi buvo saugumo nare prieš porą metų.

Valstybės JTO narės turi padaryti pareiškimą .... 2012 Lietuvos respublika pripažino TTT jurisdikciją privaloma jurisdikciją.

2012-09-18 buvo priimtas LR įstatymas dėl privalamosios TTT jurisdikcijos pripažinimo.Tai pat buvo priimta deklaraciją dėl pripažinimo.

4.Lietuva nenagrinės Teisingumo ginčo su ta ginčo šalimi kuri pripažino teismo privalomą jurisdikciją vėliau negu per 12 mėnesių nuo prašymo ginčą nagrinėti teisme.

TTT teikia konsultacines išvadas (Teisės klausimais) Pagal Teismo statutą tai gali padaryti Generalinė Asamblėja arba saugumo taryba taip pat specializuotos įstaigos.

TT komisija sudaro 34 žymiausi teisės specialistai.Jie fukcionuoja nuo 1947 m. Pagrindinės komisijos veikos kryptys:

Per atsakomybės institutą užtikrinamos tarptautinės teisės normos, tačiau klausimas, kas yra tarptautinė teisinė atsakomybė yra atviras. Prof., Pranas Kūris, kurio disertacija buvo skirta valstybių atsakomybės problemoms pastebi, kad vieni autoriai atsakomybę vertina, kaip TT principą, antri autoriai teigia, kad TT susiformavo savarankiškas TT institutas. Svarbesnė antra pozicija, principai gali keistis tuo tarpu atsakomybės institutas teisėje privalo egzistuoti. Kas sudaro institutą. Institutas tai normos. Kokios normos sudaro institutą. Prof., V.Vadapalas teigia, kad galima išskirti 3 normų grupes, kurios ir sutado TT teisinės atsakomybės institutą:

  • Microsoft Word 53 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 37 puslapiai (9126 žodžiai)
  • Universitetas
  • Vygaudas
  • Tarptautinė teisė konspektas (2)
    10 - 4 balsai (-ų)
Tarptautinė teisė konspektas (2). (2017 m. Gruodžio 22 d.). https://www.mokslobaze.lt/tarptautine-teise-konspektas-2.html Peržiūrėta 2018 m. Liepos 18 d. 13:44
×