Tarptautinė vienetų sistema SI


Tarptautinė vienetų sistema. (si - system international). Pasinaudojant pagrindiniais vienetais sudaromi visi išvestiniai vienetai naudojantis formulėmis. Mechanika. kinematikos pagrindai. Tiesiaeigis kintamas materialiojo taško judėjimas. Tolyginio judėjmo greitis skaitine verte yra lygus keliui. Taškui judant kintamuoju. Jeigu taško judėjimo. Judėjimas, kai kūno greitis per bet kokius vienodus laiko tarpus pakinta vienodu dydžiu. Kai kūno judėjimas nėra tolygiai kintamas. Tolygiai kintamo judėjimo greitis bet kuriuo laiko momentu. Svarbus tolygiai greitėjančio judėjimo pavyzdys yra kūnų laisvasis kritimas. Pagal tolygiai kintamo judėjimo lygtis ir , arba (šiuo atveju ). Kreivaeigis judėjimas. Tangentinis ir normalinis pagreitis. Paprasčiausias kreivaeigio judėjimo atvejis yra taško judėjimas apskritimu. Kintamojo kreivaeigio judėjimo atveju kūnas turi dvi pagreičio dedamąsias. Tangentinio pagreičio. Atstojamasis pagreitis bet kuriame trajektorijos taške randamas geometriškai sudėjus ir. Kai taškas juda. Kampinio greičio vektoriaus kryptis – išilgai sukimosi ašies. Judėjimą apskritimu galima apibūdinti ir linijiniu greičiu. Taškas gali judėti apskritimu ir netolygiai. Kampinio greičio kitimo spartą apibūdina kampinis pagreitis. Kai sukamasis judėjimas nėra tolygiai kintamas. Žinant slenkamojo judėjimo kinematikos lygtis. Pagrindiniai dinamikos dėsniai. niutono dėsniai. Dinamika nagrinėja kūnų. Tokia atskaitos sistema, kurioje galioja pirmasis Niutono dėsnis vadinama inercine atskaitos sistema. Tačiau, jei vagonas pradeda judėti lėtėdamas. Eksperimentiškai nustatyta, kad koordinačių sistema. Kūnų sąveika gali būti įvairios prigimties ir įvairiai pasireikšti. Elektromagnetinės sąveikos yra tarp elektringų dalelių. Silpnosios sąveikos nepajėgia sukurti stabilių medžiagos būsenų. Antrasis Niutono dėsnis. Jėgos vienetas yra niutonas (N) – tai jėga. Trečiasis Niutono dėsnis Dviem kūnams sąveikaujant. Reikia atsiminti, kad veikimo ir atoveikio jėgos visada veikia du skirtingus kūnus. Kūno judėjimo kiekis. Judėjimo kiekio tvermės dėsnis. Masės m kūną, kuris juda greičiu. Jėgos ir jos veikimo laiko sandauga vadinama jėgos impulsu. Jeigu kokią nors sistemą sudaro keletas kūnų ir šios sistemos kūnų neveikia išorinės jėgos. Remiantis Niutono dėsniais. Žmogus, kurio masė , stovi nejudėdamas ant stovinčio vežimėlio. Nesant trinties, vežimėlis įgis tokio pat didumo. Judėjimo kiekio tvermės dėsniu aiškinamas reaktyvinis kūnų judėjimas, ginklų atatranka šūvio metu. Panagr

Tolyginio judėjmo greitis skaitine verte yra lygus keliui, nueitam per laiko vienetą: Tolyginio judėjimo greitis yra nekintamas.

Taškui judant kintamuoju judėjimu, greitis kiekviename trajektorijos taške yra skirtingas. Tačiau, imdami labai trumpą laikotarpį Δt, greitį galime laikyti pastoviu. Jei per šį laiko tarpą Δt taškas nueina nedidelę kelio atkarpą Δs, vidutinis greitis per šį laikotarpį yra lygus:.

Kai kūno judėjimas nėra tolygiai kintamas, galima apskaičiuoti vidutinį pagreitį: Kintamojo judėjimo momentinis pagreitis skaitine verte yra lygus greičio išvestinei laiko atžvilgiu:.

Tolygiai kintamo judėjimo greitis bet kuriuo laiko momentu: Tolygiai kintamo judėjimo kelio lygtis: Jei , tai ir.

Kreivaeigis judėjimas Tangentinis ir normalinis pagreitisMaterialiojo taško judėjimas apskritimu Kampinis greitis ir pagreitis.

Paprasčiausias kreivaeigio judėjimo atvejis yra taško judėjimas apskritimu. Kreivaeigio judėjimo greičio kryptis sutampa su liestinės kryptimi.

Tangentinio pagreičio vektoriaus kryptis sutampa su greičio vektoriaus kryptimi ir apibūdina greičio didumo kitimo spartą: Normalinio pagreičio vektorius yra statmenas liestinei ir nukreiptas į apskritimo centrą (arba kreivumo spindulio kryptimi). Jis apibūdina tik greičio vektoriaus krypties kitimo spartą:.

Atstojamasis pagreitis bet kuriame trajektorijos taške randamas geometriškai sudėjus ir : o jo modulis.

Kai taškas juda apskritimu tolygiai, jo kampinį greitį apibūdina kampas, kuriuo spindulys pasisuka per laiko vienetą: Kampinio greičio vienetas 1 rad/s. Kampinis greitis yra vektorius, nukreiptas išilgai sukimosi ašies pagal dešiniojo sraigto taisyklę: jeigu taško arba kūno sukimosi kryptis sutampa su sraigto (grąžto) sukimosi kryptimi, tai sraigto slinkimo kryptis parodo kampinio greičio vektoriaus kryptį.

  • Fizika Skaidrės
  • MS PowerPoint 1738 KB
  • 2014 m.
  • 96 puslapiai (3688 žodžiai)
  • Jūratė
  • Tarptautinė vienetų sistema SI
    10 - 4 balsai (-ų)
Tarptautinė vienetų sistema SI. (2014 m. Lapkričio 16 d.). https://www.mokslobaze.lt/tarptautine-vienetu-sistema-si.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 22 d. 17:07
×