Tarptautines ekonomikos egzaminas


Pasaulio ekonomika. Pasaulio rinka. Pasaulio ekonomika ir pasaulinė rinka. Ekonominė globalizacija. Atomizmą individualizmą. Visuma yra dalių ir elementų suma. Regionalizacijos ir integracijos procesai pasaulio ekonomikoje. Subsidijų mažinimas. Tarptautinė ekonomika. Pasaulio ekonomika ir pasaulio rinka. Nacionalinės ir pasaulinės rinkos kokybiniai skirtumai. Tarptautinės ekonomikos dalyko struktūra. Rinkos analize Pramones sakos analize. Sintezė Makroekonominė analizė. Priežastinė faktorinė analizė. Šiuolaikinės ekonominės plėtros pagrindinė tendencija – tai internacionalizacija tarptautėjimas ir globalizacija. Anglosaksiškasis Airija , Jungtinė Karalytė. Reino modelis Centrinės Europos šalys - Šveicarija , Vokietija , Belgija , Olandija , Austrija. Tarptautinis asmenų judėjimas emigracijos iš Lietuvos problema. Pereinamojo laikotarpio ekonomikos modelis. Socialiai orientuota rinka ir Europinės gerovės modelis Tikslas – ekonomikos efektyvumas , pelnas Plėtros pagrindas – konkurencija. Socialiai orientuota rinka Rinkos ekonomika. Valstybės dalyvavimas ekonomikoje. Teisinis reguliavimas. Gyventojų pajamų reguliavimas. Darbo santykių teisinis reguliavimas. Socialinė apsauga. Perskirstymas mokesčiai , socialinis draudimas. Monetarinis ekonomikos modelis. Naujoji ekonomika – žinių visuomenės modelis. Globalinės krizės priežastys ir pasekmės 2008 2010. Robertas Raichas. Kokia pamatinė R Raicho pasaulinės krizės priežastys.

Pasaulio ekonomika (PE) apibūdinama kaip sudėtinga, daugialygė ir daugiasluoksnė sistema

Tarptautinių ekonominių santykių objektas yra pasaulio rinka (pradedant nuo kompanijos, turinčios tarptautinius ryšius, baigiant Jungtinėmis Tautomis). Sąvokos – pasaulio ekonomika ir pasaulinė rinka – yra ne tapačios, nes pasaulinė rinka sudaro tik pasaulio ekonomikos dalį.

Ekonominė globalizacija – tai procesas, kurio turinys ir esmė yra visų sričių – finansinės, ekonominės, ūkinė internacionalizacija, tarptautėjimas, sparti universalių gamybos veiksnių plėtra ir šių procesų intensifikacija naujausių technologijų pagrindu, kuri sustiprina nacionalinių ekonominių – finansinių sistemų tarpusavio priklausomybę.

liberalizavimas; trečia, valstybinių įmonių privatizavimas.

Individualizmas ir holizmas Metodologinis atomizmas (individualizmas) ir metodologinis holizmas egzistuoja dar nuo antikos laikų.Pagal atomizmą (individualizmą), kiekvieną visumą galima suskaidyti į tam tikras dalis ir elementus, o tų suskaidytų dalių, elementų pažinimas yra pakankamas suvokti tikrovę kaip visumą. Kitaip sakant, pagal atomistus (individualistus) visuma yra dalių ir elementų suma.

Regionalizacija ir integracija. Procesai pasaulio ekonomikoje. Regionalizacijos ir integracijos procesai pasaulio ekonomikoje

Valstybė ir viršvalstybinės organizacijos: PPO, pasaulinis bankas. PPO funkcijos: valstybių užsienio prekybos reguliavimas; kryptis – prekybos liberalizavimas; reikalavimai – prekybos reguliavimo tarifikavimas, veiklos pirncipas – nediskriminavimo, t.

  • Ekonomika Konspektas
  • Microsoft Word 20 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 4 puslapiai (817 žodžiai)
  • Karovka
  • Tarptautines ekonomikos egzaminas
    10 - 10 balsai (-ų)
Tarptautines ekonomikos egzaminas. (2015 m. Gegužės 20 d.). https://www.mokslobaze.lt/tarptautines-ekonomikos-egzaminas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 21 d. 18:50
×