Tarptautinės ekonominės organizacijos ir Lietuvos dalyvavimas jose


Įvadas. Tarptautinės organizacijos. Istorija. Trumpai apie tarptautines organizacijas. Tarptautinis valiutos fondas. Tarptautinio valiutos fondo tikslai ir struktūra. TVF finansinių išteklių šaltiniai. TVF veiklos sritys ir priemonės. TVF veiklos vertinimas. Lietuva ir Tarptautinis valiutos fondas. Pasaulio bankas. Pasaulio banko tikslai ir struktūra. PB lėšų šaltiniai ir skolinimo politika. Pasaulio banko veiklos vertinimas. Lietuva ir Pasaulio bankas. Jungtinių Tautų Organizacija. Jungtinių Tautų tikslai ir struktūra. JTO tarptautinis įvertinimas. Lietuva ir Jungtinių Tautų Organizacija. Europos Sąjunga. Istorija. ES valstybės narės (įstojimo į ES metai). Pinigai ir ES. Ekonomika. ES valdžia. Europos Sąjunga ir Lietuva. Išvados. Literatūra.

1944 m. liepos mėnesį 45 valstybių delegacijos susitiko Bretton Woods (JAV) mieste. Pagrindinis konferencijos tikslas buvo pokario tarptautinės pinigų sistemos sukūrimas. Konferencijoje buvo nuspręsta įkurti dvi tarptautines finansines institucijas – Tarptautinį valiutos fondą (TVF) bei Pasaulio banką (PB), kurios turėjo atliktį esminį vaidmenį, palaikant naujos tarptautinės pinigų sistemos funkcionavimą.

Tarptautinio valiutos fondo Chartiją 1945 m. gruodžio 27 d. pasirašė 29 valstybės (dabar narių yra 188). Finansines operacijas fondas pradėjo 1947m. kovo 1d.

3) taip pat sudaromi išankstinio pasirengimo susitarimai, vykdoma sustiprinta priežiūra bei programų monitoringas, kurie suteikia valstybei galimybę naudotis intensyvia Fondo priežiūra, nesinaudojant jo ištekliais.

Antra, gana prieštaringai vertinama Fondo veiklos sritis yra finansinės pagalbos valstybėms-narėms, susidūrusioms su mokėjimų balanso sunkumais, teikimas.

TVF teikiamos finansinės paramos priemones galima suskirstyti į keletą kategorijų:

2) Sąlyginė kredito dalis. Šias priemones galima skirstyti į dvi rūšis:

TVF tikslai ir jo veikla po Bretton Woods konferencijoje parodė tarp pagrindinių jo kūrėjų tuo metu vyravusias idėjas. Tai buvo reakcija į tarpukario ekonominę krizę, kurios metu kiekviena valstybė vykdė vidaus reikmėms tenkanti orientuotą politiką ir trūko bendros, tarptautiniu lygiu veiksmus koordinuojančios institucijos.

Lietuva TVF nare tapo 1992 m. balandžio 29 d. Jai buvo suteikta lygi 69 mln. SST. 1992 m. buvo vieni iš sunkiausių ekonominių reformų metai Lietuvoje. Sunkią ekonomikos būklę galima būtų laikyti svarbiausia Lietuvos kreipimosi į TVF priežastimi, siekiant pastarojo finansinės bei techninės paramos.

Pagrindinis programos akcentas – kiek galima sumažinti bendrojo biudžeto fiskalinį deficitą.

Pagrindiniai Jungtinių Tautų Organizacijos valdymo organai:

1)Generalinė asamblėja. Tai vienas iš šešių esminių Jungtinių Tautų organų. Ją sudaro visos šalys narės, visos turi po vieną balsą. Generalinė asamblėja gali svarstyti bet kokius klausimus ar problemas, išskyrus tas, kurias jau svarsto Saugumo taryba. Ji gali teikti rekomendacijas šalims narėms, o taip pat ir Saugumo tarybai. Generalinė asamblėja kiekvienais metais susirenka į reguliarią sesiją, kuri būna atidaroma trečią rugsėjo trečiadienį ir dažniausiai būna uždaroma per Kalėdas. Gali būti sušaukiamos neeilinės sesijos, jeigu to reikalauja dauguma šalių narių.

2)Ekonominė ir socialinė taryba. Ši taryba, absoliučiai paklusdama Generalinei asamblėjai, koordinuoja organizacijos ekonominę bei socialinę veiklą. Taryba svarsto ekonominius bei socialinius klausimus, teikia politines rekomendacijas, skatina tarptautinį bendradarbiavimą. Ji taip pat konsultuojasi su nevyriausybinėmis organizacijomis, tokiu būdu palaikydama svarbų ryšį tarp Jungtinių Tautų Organizacijos ir visuomenės. Taryba turi 54 narius, kurie yra renkami Generalinei asamblėjai trejų metų laikotarpiui. Tarybos papildomi organai reguliariai raportuoja Tarybai aktualiais savo srities klausimais. Taryba koordinuoja 14 Jungtinių Tautų Organizacijos specializuotų agentūrų, 10 funkcinių komisijų ir 5 regioninių komisijų darbą; leidžia politines rekomendacijas Jungtinių Tautų Organizacijos sistemai bei šalims narėms. Taryba yra atsakinga už aukštesnių gyvenimo standartų vystymą, visišką užimtumą bei ekonominį ir socialinį progresą; tarptautinių ekonominių, socialinių bei sveikatos problemų sprendimų radimą; tarptautinės kultūrinės bei edukacinės kooperacijos palengvinimą; bei už visuomenės pagarbos žmogaus teisėms ir laisvei skatinimą. Tarybos veikimo sritis užima daugiau nei 70 proc. Žmogiškųjų ir finansinių išteklių, priklausančių Jungtinių Tautų Organizacijos sistemai.

Tarptautinis teisingumo teismas. Tarptautinis teisingumo teismas taip pat žinomas kaip Pasaulio Teismas, yra pagrindinis Jungtinių Tautų Organizacijos teisingumo organas. Sudarytas iš 15 Generalinės asamblėjos bei Saugumo tarybos išrinktų teisėjų, teismas sprendžia ginčus tarp valstybių. Dalyvavimas teismo veikloje yra savanoriškas, tačiau, jei šalis sutinka dalyvauti, ji privalo vykdyti Teismo sprendimą. Teismas taip pat atlieka patariamąją funkciją, jei to reikalauja Generalinė asamblėja arba Saugumo taryba.

Saugumo taryba. Saugumo taryba rūpinasi šalių narių bei globaliu saugumu. Taryba gali imtis griežtų priemonių, kad jos sprendimai būtų įgyvendinti. Ji gali pradėti taikyti ekonomines sankcijas arba embargą ginklams. Retais atvejais, esant būtinybei, taryba gali įpareigoti šalis nares panaudoti „visas galimas priemones“, tarp jų ir karinius veiksmus, siekiant įgyvendinti jos sprendimus.

Globos taryba. Globos taryba buvo įkurta, siekiant tarptautiniu mastu prižiūrėti 11 globotinų teritorijų. Šias teritorijas valdo 7 šalys narės ir užtikrina, kad yra imamasi atitinkamų veiksmų, būtinų teritorijas paruošti savivaldai arba nepriklausomybei. Iki 1994 m. visos globotinos teritorijos atgavo savarankiškumą arba nepriklausomybę, tapdamos atskiromis valstybėmis arba prisijungdamos prie kaimynių nepriklausomų valstybių. Paskutinė to pasiekusi globota teritorija buvo Ramiojo vandenyno salos Palau, kurios tapo 185-ąja šalimi nare.

  • Ekonomika Kursinis darbas
  • Microsoft Word 42 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 20 puslapių (5151 žodžiai)
  • Universitetas
  • Liveta
  • Tarptautinės ekonominės organizacijos ir Lietuvos dalyvavimas jose
    10 - 2 balsai (-ų)
Tarptautinės ekonominės organizacijos ir Lietuvos dalyvavimas jose. (2015 m. Gegužės 29 d.). https://www.mokslobaze.lt/tarptautines-ekonomines-organizacijos-ir-lietuvos-dalyvavimas-jose.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 25 d. 13:42
×