Tarptautinės integracijos tipai ir formos


Įvadas. Integracijos samprata. Ekonominė integracija. Politinė integracija. Europos integracijos pradžia ir istorinė raida. Europos Bendrijų kilmė. Europos Bendrijų susikūrimas ir evoliucija į Europos Sajunga. Ekonominės integracijos etapai. Išvados. Literatūros sąrašas.

Pirmasis ekonominės integracijos etape valstybės steigdamos laisvosios prekybos zoną, susitaria panaikinti importo muitus bei kitus prekybos barjerus, sudarydamos sąlygas laisvam prekių, pagamintų tų valstybių teritorijoje, judėjimui. Bet tuo pačiu metu kiekviena valstybė, nustatydama laisvos prekybos režimą vienos ar kelių valstybių atžvilgiu, išlaiko savarankišką muitų politiką trečiųjų (t.y. neįeinančių į laisvosios prekybos zoną) šalių atžvilgiu ir pati nustato muitų dydžius. Antrasis ekonominės integracijos etapas - muitų sąjunga - reiškia laisvą visų prekių, esančių muitų sąjungos teritorijoje, judėjimą. Muitų sąjungos viduje yra panaikinami muitų mokesčiai, kiekybiniai apribojimai bei priemonės turinčios lygiavertį poveikį, įvesdami bendri muitų tarifai ir vykdoma bendra prekybos politika. Muitų sąjunga yra neatsiejama nuo bendrosios užsienio prekybos politikos. Bendrosios prekybos politikos įgyvendinimas neišvengiamai turi pereiti iš atskilai valstybių vyriausybių dispozicijos specialiai tam reikalui įsteigtų viršvalstybinių institucijų žinion. Būtent viršvalstybinės institucijos ruošia ir tvirtina bendrus muitų tarifus, pasirašo muitų ir prekybos susitarimus, derina prekybos liberalizavimo su trečiosiomis šalimis priemones, numato eksporto politiką ir įgyvendina apsaugines rinkos priemones ir t.t.

Trečiasis ekonominės integracijos etapas - bendroji rinka - reiškia ne tik laisvą prekių ir paslaugų, bet ir jas gaminančių faktorių - kapitalo ir darbininkų - judėjimą tarp besiintegruojančių valstybių. Taip užtikrinama ne tik verslininkų galimybė prekiauti, bet ir bet kurioje integruotoje bendrosios rinkos šalyje laisvai teikti įvairiausio pobūdžio paslaugas, laisvai ieškotis darbo ir įsidarbinti, pagaliau laisvai steigti ir plėtoti įvairiausio paskirties įmones. Šių laisvių įgyvendinimas suteikia galimybę pasirinkti verslo ar darbo vietą ten, kur tam sudarytos geriausios sąlygos, ten kur galima pritraukti daugiau reikalingų resursų. Pagamintos prekės ir paslaugos bendrojoje rinkoje juda laisvai, sudarydamos stiprią konkurenciją ir užtikrindamos platų pasirinkimą vartotojui, renkantis geresnės kokybės bei žemesnės kainos produktus. Bendrąją rinką sudaro dvi neatskiriamos dalys: vidaus rinka, kurios pagrindinis bruožas yra laisvas prekių, paslaugų, kapitalo ir darbo jėgos judėjimas, bei bendras išorinis prekių, paslaugų bei gamybos veiksnių reguliavimas. Kitaip sakant, panaikinama diskriminacija tarp skirtingoms valstybėms priklausančių veikėjų (gamintojų, paslaugų teikėjų ir vartotojų) bei nustatomas bendras diskriminacinis režimas trečiųjų (t.y. į bendrąją rinką neįeinančių) valstybių ir jų ūkio subjektų atžvilgiu.

Neatskiriama bendrosios rinkos egzistavimo sąlyga yra ir "žaidimo taisyklių" visiems rinkos dalyvavimas suvienodinimas bei laisvos ir sąžiningos konkurencijos užtikrinimas. Todėl bendrosios rinkos kūrimas yra ilgas procesas, reikalaujantis, kad būtų pašalinti ne tik muitai ir jiems lygiavertės kliūtys, bet ir "netarifiniai" barjerai, kurie glūdi atskirų valstybių įstatymų, standartų, taisyklių ir kitokiuose skirtumuose. Todėl bendrojoje rinkoje viršvalstybmėms institucijoms tenka rūpinti ne tik bendra užsienio prekybos politika, bet ir vykdyti sąžiningos konkurencijos užtikrinimo politiką bei nuolat dirbti derinant ar netgi vienodinant šalių įstatymus bei šalinant įvairiausias kliūtys, trukdančias laisvam prekių ir paslaugų, darbo ir kapitalo judėjimui. Todėl iš esmės bendrosios rinkos kūrimas yra ilgas (ar netgi begalinis) procesas, kurio pabaigą yra labai sunku formaliai fiksuoti. Tačiau vis dėlto keturių minėtų pagrindinių laisvių užtikrinimas vis dėlto yra iš esmės įmanomas, nepaisant kurį laiką išliekančių neesminių kliūčių.

  • Microsoft Word 37 KB
  • 2016 m.
  • 12 puslapių (2654 žodžiai)
  • Monika
  • Tarptautinės integracijos tipai ir formos
    10 - 2 balsai (-ų)
Tarptautinės integracijos tipai ir formos. (2014 m. Gegužės 12 d.). https://www.mokslobaze.lt/tarptautines-integracijos-tipai-ir-formos.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 20 d. 13:53
×