Tarptautinės prekybos vertinimo aspektai Lietuvoje


Įvadas. Tarptautinės prekybos Lietuvoje vertinimo teoriniai aspektai. Tarptautinės prekybos samprata ir koncepcija. Tarptautinę prekybą lemiantys vidiniai veiksniai. Tarptautinę prekyba lemiantys išoriniai veiksniai. Tarptautinės prekybos reikšmė šalių ekonomikai. Tarptautinės prekybos konceptualusis modelis. Lietuvos tarptautinės prekybos statistika ir būklė pasaulinėje rinkoje. Išvados. Literatūra.


Temos aktualumas. Dabartiniame laikotarpyje globalinės ekonomikos integracijos ir globalizacijos periode, tarptautinė prekyba plėtojasi ir auga dideliu greičiu. Kiekviena valstybė yra susijusi tarpusavyje ekonominiais, finansiniais ar politiniais ryšiais, o taip pat ir tarptautine prekyba. Tarptautinė prekyba suprantama ir nagrinėjama skirtingai. Pasaulio prekybos organizacija (toliau PPO), kuri sukurta prižiūrėti tarptautinę prekybą, skatinti jos klestėjimą ir pan. sako, jog tarptautinė prekyba, tai prekių srautai, jas gabenant per teritorines valstybių sienas. Tai vienas svarbiausių kiekvienos šalies ekonomikos aspektų.

Temos naujumas. Lietuva yra neatskiriama šio proceso dalis. Prie viso to globalizacijos ir integracijos procesai turi didelę įtaką tarptautinėje prekybos sistemoje. Lietuvos integracija į Europos Sąjungą (toliau ES) atvėrė didžiules galimybes Lietuvos tarptautinei prekybai. Kadangi Lietuva yra maža ir atvira ekonomika, reikalingas intensyvus dalyvavimas tarptautinėje prekyboje, o besivystantis eksportas yra vienas iš pagrindinių faktorių BVP išsivystymui. Eksportas kuria apie vieną trečdalį BVP, kuris rodo, kad Lietuva priklauso tų šalių grupei, kur eksportas teikia daug pridėtinės vertės. Globalinė finansų ir ekonomikos krizė, politiniai neramumai (pvz.: Ukrainoje) bei prekybos sankcijos, tokios kaip Rusijos embargas, turi didelį poveikį užsienio prekybos pokyčiams, kadangi Lietuvos eksporto rinka nėra atspari kitų šalių ekonomikos svyravimams.

Darbo problema. Ar Lietuvos užsienio prekyba užima svarbią vietą Lietuvos ekonomikoje?

Darbo objektas – Lietuvos užsienio prekybos rezultatai.

Darbo tikslas – Išanalizuoti Lietuvos užsienio prekybos svarbą šalies ekonomikai.

Darbo struktūra. Darbe naudojama mokslinės literatūros sisteminė ir lyginamoji analizė, statistikos analizė. Darbas susideda iš trijų darbo dalių. Pirmoje, teorinėje dalyje, atskleidžiama tarptautinės prekybos samprata vidiniais ir išoriniais ją skatinančiais veiksniais. Antrojoje dalyje aprašoma tarptautinės prekybos reikšmė šalies ekonomikai bei analizuojamas tarptautinės prekybos konceptualusis modelis, kuris atskleidžia veiksnius įtakojančius, lemiančius ar susijusius tarpusavyje. Trečiojoje darbo dalyje analizuojama Lietuvos tarptautinės prekybos statistika, remiamasi Lietuvos banko, Lietuvos statistikos departamento, pasaulio ekonomikos forumo bei VŠĮ „Versli Lietuva“ duomenimis.

Nuo senų laikų tarptautinė prekyba yra vienas svarbiausių veiksnių, padedantis vystytis ekonomikai. Spartus ekonomikos augimas daugelyje besivystančių šalių buvo bendra gilesnės integracijos į pasaulio prekybą sistema. Tokia patirtis parodė kokį vaidmenį prekyba gali vaidinti didinant pajamas vienam gyventojui, padedant besivystančioms šalims pasiekti platesnius visuomenės tikslus ir gerinant prieigą prie pažangių technologijų ir žinių, sudaryti naują galimybę augti ateityje.

Tarptautinė prekyba yra plati sąvoka ir suprantama įvairiai. Pavyzdžiui, JTO tarptautinę prekybą apibrėžia kaip „tarptautinį prekių pirkimą ir pardavimą“, o PPO – kaip „prekių srautus, gabenant per teritorines valstybių sienas“. Ekonomistas J. Stiglitz ir kiti akcentuoja, jog plečiant tarptautinę prekybą reiktų siekti didinti pardavimų apimtis, kurti pridėtinę vertę bei plėsti prekių asortimentą. Na, o Kuznets mano, jog tarptautinės prekybos plėtra turėtų būti grindžiama „einančia į priekį technologija“ (Burinskienė, 2009). Pasak Sen (2010), žvelgiant atgal nuo kada tarptautinė prekyba yra pripažinta kaip standartinė teorija, reikia grįžti į 1776 ir 1826 m., kurie atitinkamai yra pažymėti tokiais leidiniais, kaip A. Smith (1776) „Tautų turtas“ ir D. Richard (1826) „Politinės ekonomijos ir apmokestinimo principai“. Dvejos laisvosios prekybos teorijos formuluotės paremtos Anglijos sėkme, atitinkamose pramonės ir prekybos srityse. Dėl A. Smith, darbo pasidalijimas, sudarantis didelio masto pramonę jo tėvynėje Anglijoje, suteikė pagrindą sumažinti darbo sąnaudas, o tai užtikrino veiksmingą konkurenciją visose šalyse.

Tarptautinės prekybos plėtros galimybės priklauso nuo tokių faktorių, kaip: vietinės rinkos aplinkos ir globalių faktorių. Norint užsiimti tarptautinės prekybos plėtra reikia nepamiršti, kad tai priklauso ne tik nuo išorinių, bet ir nuo įvairių vidinių veiksnių, kaip pavyzdžiui įmonės/kompanijos vizijos, misijos, požiūrio, galimybių bei organizacijos įsipareigojimų, struktūros, finansinių resursų ir pan. Taip pat svarbu žinoti, kad plečiant verslą į užsienio rinkas reikalinga laikytis griežtų reikalavimų bei pristatymo terminų susijusių su gamyba, taip pat greitos reakcijos į klientų poreikius, kaštų konkurencingumo, inovacijų ir įsipareigojimų kokybei.

  • Microsoft Word 569 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 29 puslapiai (6030 žodžiai)
  • Universitetas
  • Matas
  • Tarptautinės prekybos vertinimo aspektai Lietuvoje
    10 - 7 balsai (-ų)
Tarptautinės prekybos vertinimo aspektai Lietuvoje. (2016 m. Balandžio 11 d.). https://www.mokslobaze.lt/tarptautines-prekybos-vertinimo-aspektai-lietuvoje.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 27 d. 03:43
×