Tarptautinio papročio ir tarptautinės sutarties santykis


Įvadas. Tarptautinių teisės šaltinių samprata ir jų hierarchija. Tarptautinių teisės šaltinių samprata ir klasifikacija. Tarptautinės teisės šaltinių hierarchija. Tarptautinės teisės šaltiniai sutartys ir paprotys. Tarptautinė sutartis sąvoka ir jos požymiai. Tarptautinės sutarties rūšys, sudarymas ir galiojimas. Tarptautinis paprotys kaip tarptautinės teisės šaltinis. Tarptautinės sutarties ir papročio santykis. Tarptautinės sutarties ir papročio taikymo principai. Išvados. Literatūros sąrašas.

Prieš pradedant kalbėti apie tarptautinės sutarties ir papročio, kaip tarptautinių teisės šaltinių santykį, pirmiausia reikėtų pasiaškinti kas tie tarptautiniai teisės šaltiniai yra apskritai.

Tarptautinės teisės šaltiniais yra vadinamos formos, kuriomis yra išreikštos tarptautinės teisės normos. Įprasta tarptautinės teisės šaltinius skirstyti į pagrindinius ir pagalbinius. Pagrindiniai tarptautinės teisės šaltiniai, kurie nustato ir įtvirtina tarptautinės teisės normas yra tarptautinės sutartys, tarptautiniai papročiai, bendrieji teisės principai. Pagalbiniai tarptautinės teisės šaltiniai yra teisės doktrina, teismų sprendimai, tarptautinių organizacijų rezoliucijos, valstybių vienašaliai aktai. Pagalbiniai šaltiniai yra priemonės, skirtos tarptautinės teisės normų turiniui išaiškinti. Tam tikrais atvejais prie pagrindinių tarptautinės teisės šaltinių būtų galima priskirti tarptautinių organizacijų rezoliucijas, jei jos nustato privalomas elgesio taisykles, o taip pat ir valstybių vienašalius aktus, jei jie nustato privalomus įsipareigojimus ar teises.

Tarptautinės teisės doktrinoje pateikiami įvairūs tarptautinės teisės šaltinių išskyrimo kriterijai bei skirstymai, tačiau nagrinėjant tarptautinės teisės šaltinius visais atvejai būtina atsižvelgti į Tarptautinio Teisingumo Teismo statuto 38 straipsnį, kuris numato, kad:

Tarptautinio Teisingumo Teismo statuto 38 straipsnis nurodo, jog tarptautinė teisė kyla iš tarptautinių sutarčių, tarptautinio papročio ir bendrųjų teisės principų, teisės doktrinos ir teismų sprendimų. Šiame Teismo statute įtvirtinamas svarbiausias tarptautinės teisės šaltinių sąrašas, kuris vertintinas kaip teisinė norma, kuria turi būti remiamasi nagrinėjant tarptautinės teisės šaltinius, jų hierarchiją bei vaidmenį, tačiau jis nėra baigtinis, nes dabar egzistuojanti praktika nurodo, kad tarptautinės teisės šaltiniais visuotinai yra pripažįstami ir valstybių vienašaliai aktai, bei tarptautinių organizacijų rezoliucijos, todėl, negalima teigti, kad Teismo statuto 38 straipsnis nurodo baigtinį šaltinių sąrašą, kadangi toks sąrašas gali būti atitinkamai papildomas, remiantis tarptautinės teisės subjektų įgyvendinama praktika.

Kas atsitinka, kai taisyklė, kildinama iš vieno tarptautinės teisės šaltinio prieštarauja taisyklei, kildinamai iš kito šaltinio? Kuri iš jų viršesnė? Ar Teismo statuto 38 str. išvardinti šaltiniai turi taikymo seką? Atsakymas būtų toks, kad vieningos nuomonės dėl tarptautinių teisės šaltinių hierarchijos nėra, tačiau egzistuoja įvairūs požiūriai šiuo klausimu.

Vyrauja požiūris, jog tarptautinės teisės atžvilgiu neegzistuoja hierarchinė tvarka, todėl būtų klaidinga teigti, kad tarptautinė sutartis turi viršenybę prieš tarptautinį paprotį.

Remiantis valstybių praktika, egzistuoja požiūris, kad galima šaltinių hierarchija, tačiau tik atitinkamų šaltinių atžvilgiu. Nurodoma, kad bendrieji teisės principai, kaip tarptautinės teisės šaltiniai, įtvirtinti tam, kad padėtų tais atvejais, kai neegzistuoja nei tarptautinis paprotys, nei tarptautinė sutartis. Šiuo požiūriu akcentuojama, kad praktikoje taikomas principas, jog visais atvejais jus cogens normos turės pranašumą prieš kitus tarptautinės teisės šaltinius.

Kitas vyraujantis požiūris nurodo, kad praktikoje Teismas vadovausis teisės šaltiniais, remiantis tokia tvarka: pirmenybė teikiama sutarčiai ( jei abi ginčo šalys yra jos dalyvėmis), toliau vadovaujamasi papročiu ir tik po to bendraisiais teisės principais.

Taigi praktikoje vyrauja keletas požiūrių į tarptautinės teisės šaltinių hierarchiją, tačiau atsižvelgiant į visuotinio požiūrio, teigiančio, jog nėra įtvirtinta tarptautinės teisės šaltinių hierarchija, pripažinimą ir paplitimą, taip pat Teismo statuto 38 str. nuostatas, bei valstybių praktiką, galima daryti išvadą, kad tarptautinė teisė neįtvirtina tarptautinės teisės šaltinių hierarchijos.

  • Microsoft Word 35 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 13 puslapių (3100 žodžiai)
  • Universitetas
  • Lina
  • Tarptautinio papročio ir tarptautinės sutarties santykis
    10 - 2 balsai (-ų)
Tarptautinio papročio ir tarptautinės sutarties santykis. (2015 m. Gegužės 09 d.). https://www.mokslobaze.lt/tarptautinio-paprocio-ir-tarptautines-sutarties-santykis.html Peržiūrėta 2020 m. Rugsėjo 20 d. 03:56
×
142 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo