Tarptautinio verslo ekspedicinis aptarnavimas


Žinių standartai norint gauti FIATA ekspeditoriaus diplomą. Transportas ir logistika Interneto ir verslo plėtra. Globalizacijos plėtros. Verslo susivienijimu steigimas. Greitai kintancios gamybos ir informacinės technologijos. Naudingumas vietos atžvilgiu. Naudingumas laiko atžvilgiu. Ladnerio dėnis. Transportavimas ir ekonomika. Transportavimo modeliai. Šiuolaikinės transporto plėtros tendencijos Transportinio darbo matavimo vienetai. Klientų aptarnavimo poreikio nustatymas. Galima nustayti kiekvieno kriterijaus reliatyvią svarbą ir sugrupuoti klientus pagal svarbos kriterijų. Kita vartotojų tyrimo metodika pagrįsta konkrečių aptarnavimo elementų prioritetiniu naudingumu , palyginti su kitais elementais. Išorinis klientų aptarnavimo patikrinimas. Vidinis klientų aptarnavimo patikrinimas. Bendrasis vidinės analizės tikslas yra nustatyti praktinės veiklos įmonėje ir jos klientų poreikių nesuderinamumus. Potencialių sprendimų nustatymas. Klientų aptarnavimo išlaidų ir pelno analizė. Klientų aptarnavimo problemos ir jų šalinimo kryptys. ES teisinė sistema. Reguliavimo poveikis transporto sistemai. Reguliavimo įtaka transportavimo kokykei. Reguliavimo įtaka transporto patrauklumui. Reguliavimo įtaka transporto efektyvumui. Reguliavimo įtaka transportavimo kainai. Ieškinių ir pretenzijų , susijusių su krovinių vežimu teisinis reguliavimas. Sutarties transportinės logistinės sąlygos. Sutarties objektas. Prekių kiekis masė. Prekės kokybė. Pagal standartą. Pagal technines sąlygas. Pagal pavyzdį. Pateikimo terminas ir data. Prekės kainos tipai. Pastovioji kaina. Lanksti kaina. Slenkančios kainos būdas. INCOTERMS naudojimas sudarant pirkimo pardavimo sutartį. INCOTERMS sąlygos būtinos pardavėjui. INCOTERMS sąlygos būtinos pirkėjui. Susitarimai priskiriami transportinėms sąlygoms. Rizikos analizė ir įvertinimas.


Jūros transportas – pagrindinė info apie tai 30h

Multimodalinis transportavimas pliusai, struktūra ir .t.t. 21h

Interneto ir e-verslo plėtra (greitai tapo galinga priemone, leidžiancia per informacija, produktus ir paslaugas pasiekti pirkėja. Tai padidino spaudima logistikos ir transportavimo veikloms.)

• Globalizacijos plėtros (logistikos operaciju sudėtingumas geometriškai didėja tarptautinėje erdvėje)

• Verslo susivienijimu steigimas (steigiant sajungas siekiama sumažinti išlaidu ir procesu padvigubėjima taip, kad abi pusės išloštu)

• Greitai kintancios gamybos ir informacinės technologijos (informacinės technologijos – didžiuli potenciala logistikoje

Transportavimas yra vienas iš irankiu, kuriu pagalba verslui ir visuomenės plėtrai užtikrinamas planingas vystymasis.

• Transportas užtikrina vietos ir laiko naudinguma.

• Naudingumas vietos atžvilgiu − yra vertė, sukurta ar pridėta prie produkto vertės, jei ta produkta galima nusipirkti ar suvartoti reikiamoje vietoje.

Naudingumas laiko atžvilgiu yra vertė, sukuriama, jei prekė gaunama reikiamu laiku.

- naudojama iranga, skirta vežti žmones ir krovinius; - transportavimo paslaugu kaina• Transportavimo paslaugu paketas priklauso nuo vežėjo ir transporto rušies, o kaina priklauso nuo pasirinktu paslaugu. • Transportavimas yra vienas iš ekonomikos veiksniu prekiu gamyboje ir paslaugu teikime. Pagrindinė funkcija – aprupinti rinka pagamintaisproduktais.

• Efektyvesni transportavimo metodai užtikrina didesni produktu pelninguma.

• Transportavimo išlaidu mažinimas skatina pirkti produktus iš toliau esanciu tiekėju, o ne gaminti vietoje.

• Jei tiekėjas savo nustatytos kainos dalimi padengia dali transportavimo išlaidu, jis padidina atstuma, kuriuo prekės gali buti paskirstytos ir tuo paciu išplecia produkto rinkos dali.

• Šis reiškinys vadinamas transportavimo ir pardavimu kvadrato dėsniu (taip pat žinomas kaip Ladnerio dėnis).

• Transportavimas aprupina darbu ir spartina keliones bei užtikrina greita kroviniu priststyma.

• Gera transportavimo sistema itakoja gyventoju pragyvenimo lygi.

• Viena pagrindiniu problemu, su kuria susidurta vietinės vyriausybės ir tarptautinės organizacijos stichiniu nelaimiu atvejais yra geru transporto tinklu, tinkamu efektyviam reikiamu produktu ir humanitarinės pagalbos pristatymui i stichiniu nelaimiu rajonus, trukumas.

• Vyriausybės ar vietiniu administraciniu instituciju dalyvavimas reikalingas projektuojant kelius, dalinai padengint tarptautiniuose transporto koridoriuose keliu, geležinkeliu ir kitu transporto objektu statybos išlaidas

Laiko naudingumas, kiekio naudingumas, prekių naudingumas, geografinė specializacija, konkurencinis pranašumas, masinė gamyba, išaugusi konkurencija, žemės vertė, tai yra kiti labai skarbus transportavimo naudingumai ekonomikai.

Tai gal ibūti : vidutinė užsakymų ciklo trukmė, užsakymo ciklo svyravimas, užsakymų baigimas, apmokėjimo procedūros, produkcijos rūšiavimo ir įpakavimo efektyvumas ir t.t.

Pagal vidinį patikrinimą turi būti sprendžiama apie esamą veiklą. Jis suteikia galimybę nustatyti pasikeitimų oveikį klientų aptarnavimo strategijai. Gali būti apklausiami vadybinkai atsakingi už užsakymus, atsargas, sandėlisu ir t.t. Tokios apklausos padeda sužinoti, kaip kiekvienos iš ši fukcijų darbuotojai suvokia klientų aptaranvimą.

−Koks yra dabartinis aptarnavimo lygis − rezultatai, palyginti su tikslais?

Visos įmonės susiduria su tuo, kad klientų atnešamas pelnas labai skiriasi. Tai reiš-kia, kad ne tik skirtingi klientai perka nevienodus produktų kiekius, bet ir jų aptar-navimo išlaidos gerokai skiriasi.Ne visi klientai duoda pelną, dalis klientų, jei įmonė juos aptarnaus, atneš įmo-nei tik nuostolių.

Reikalingam aptarnavimo lygiui užtikrinti būtina parengti aptarnavimo lygio įver-tinimo sistemą. Ruošiant aptarnavimo lygio įvertinimo metodiką, reikia vadovau-tis šiomis taisyklėmis:

Kiekybinis įvertinimas rodo konkrečių aptarnavimo rodiklių ar kompleksinio aptarnavimo kiekybines reikšmes ir jų atitikimą standartams.Kiekybiniai aptarnavimo įvertinimo rodikliai:

,čia Qni − i-ojo kliento užsakymų skaičius, neįvykdytas dėl atsargų trūkumo per tam tikrą laikotarpį; Qbni − to paties laikotarpio bendrasis i-ojo kliento užsakymų skai-čius; n − bendrasis klientų skaičius

  • Microsoft Word 17177 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 38 puslapiai (5854 žodžiai)
  • Universitetas
  • Alvyda
  • Tarptautinio verslo ekspedicinis aptarnavimas
    10 - 9 balsai (-ų)
Tarptautinio verslo ekspedicinis aptarnavimas. (2016 m. Balandžio 04 d.). https://www.mokslobaze.lt/tarptautinio-verslo-ekspedicinis-aptarnavimas.html Peržiūrėta 2019 m. Gruodžio 10 d. 15:22
×
Nežinai kaip atlikti užduotį? Klausk!