Tarptautinių finansinių institucijų vaidmuo finansų rinkų priežiūros procese


Įvadas. Krizė ir naujos galimybės. Didžioji depresija. Didžioji depresija JAV. Didžioji depresija Lietuvoje. Pasaulinė finansinė krizė. Pasaulinė finansinė krizė JAV. Pasaulinė finansinė krizė Lietuvoje. Bankų ir valstybės politika Didžiosios depresijos metu JAV ir Lietuvoje. Bankų ir valstybės politika pasaulinės finansinės krizės metu JAV ir Lietuvoje. Valiutų devalvacija JAV ir Lietuvoje. Krizės pasekmės išsivysčiusių ir besivystančių šalių ekonomikoms JAV ir Lietuva. Išvados. Literatūra.


Šiandien ypatingai daug kalbama apie pasaulinę finansų krizę. Pasaulio finansų rinkos nuolat balansuoja įtemptomis ir sudėtingomis sąlygomis vietiniu ir tarptautiniu mastu. Ieškant kaltų buvo paskelbtas net kalčiausių žmonių pasaulyje sąrašas. Kalta valdžia, bankai, verslas ir visi kiti, ką tik įmanoma kaltinti.

Mums jau tapo įprasta skaityti aplink mirgančius ir į sąmonę aktyviai besibraunančius pranešimus apie vienas po kito žlungančius bankus, bankrutuojančias įmones. Sparčiai didėjantis nedarbas, kylanti socialinė įtampa naikina ir taip stipriai smukusį visuomenės pasitikėjimą finansų rinkomis.

Šiuo metu vyksta bent kelios krizės – būsto paskolų, būsto rinkos, finansų rinkų ir pasitikėjimo visa finansų sistema. Dabartinė krizė atvedė visą sistemą prie žlugimo ribos, ir tik didžiausiomis pastangomis ją vis dar pavyksta slopinti. Ji apibūdinama kaip besaikio vartojimo kulminacija ir pigių paskolų plėtros eros pabaiga.

Visi šie įvykiai atskleidė, kad finansų rinkų priežiūra nebuvo patikima, priežiūros priemonės, kurios buvo skirtos finansų įstaigoms, ir jų klientams apsaugoti, pasirodė visai neveiksmingos.

Didėjant veikiančių finansų įstaigų skaičiui, pasaulio finansų stabilumas tapo labai svarbus. Įpatingą reikšmę įgyja finansinio stabilumo ir efektyvios finansų rinkų priežiūros klausimas. Pasaulyje taikomi įvairūs finansų institucijų priežiūros metodai, priemonės bei modeliai, tačiau nėra vienareikšmiško atsakymo, kuris jų yra efektyviausias.

finansų rinkos – organizuota struktūra, kurioje fiziniai ir juridiniai asmenys, bei finansų institucijos prekiauja finansiniu turtu;

finansiniai tarpininkai - bankai ir draudimo įmonės, kurios netiesiogiai suveda skolintojus ir skolininkus (tačiau skolininkai taip pat gali gauti lėšų tiesiogiai iš finansų rinkų išleisdami vertybinius popierius, pavyzdžiui, akcijas ir obligacijas);

finansų infrastruktūra, kurią naudojant galima pervesti mokėjimus, taip pat prekiauti vertybiniais popieriais, vykdyti kliringą ir atsiskaityti už vertybinius popierius.

Siekiant apsaugoti finansų sistemą ir užtikrinti finansinį stabilumą, reikia nustatyti pagrindinius rizikos šaltinius ir silpnąsias vietas, o visos susijusios šalys turi žinoti galimą riziką. Sulėtėjus ekonomikos augimui, verslo įmonėms pasidaro sunkiau grąžinti skolas arba namų ūkiams grąžinti būsto paskolas, dėl to bankai patiria nuostolių, nes staigiai krentančios ar besikeičiančios turto kainos sukuria neapibrėžtumą finansų rinkose, todėl investuotojai netenka pinigų. Bankai gali suteikti didžiules paskolas konkrečiai pramonės šakai, investuoti dideles pinigų sumas į akcijų ar obligacijų rinkas, o vėliau tapti pažeidžiamais nuo patiriamo nuosmukio ir rinkose krentančių kainų.

2. rizikos ribojimu pagrįstą priežiūrą - užtikrinimą, kad finansų įstaigos laikytųsi šių taisyklių;

3. kontrolės ir vertinimo veiklą, kurią vykdant nustatomos visos finansų sistemos rizikos ir silpnosios vietos.

Tuo atveju, jei, panaudojus visas šias priemones, finansų įstaigos patenka į bėdą, gali tekti įsikišti valdžios institucijoms.

Europos lygmeniu ECOFIN yra sudariusi veiksmų programą finansų sektoriui stiprinti. Programoje iškeliami tokie pagrindiniai tikslai stiprinti skaidrumą investuotojų, rinkų ir prižiūrėtojų atžvilgiu; tobulinti vertinimo standartus, įtraukiant nelikvidų turtą; griežtinti riziką ribojančias taisykles ir stiprinti rizikos valdymą; tobulinti finansų rinkų veiklą, įtraukiant kredito reitingų agentūras. ECOFIN tarybos programų ir rekomendacijų įgyvendinimas yra svarbiausia priežiūros tarnybų užduotis. Tarnybai suteikiama atsakomybė imtis veiksmų, kad minėtos programos būtų įgyvendintos. Ypač pabrėžiama tarptautinio bendradarbiavimo, įgyvendinant finansų sektoriaus tobulinimo planus, reikšmė. 

Europos sisteminės rizikos valdybos (ESRV) bendroji valdyba atsako už Europos Sąjungos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūrą.

ESRV atsakinga už makrolygio rizikos ribojimo priežiūrą ES, todėl jai keliamas uždavinys vertinti sisteminę riziką visos ES finansų sistemos stabilumui. Makrolygio rizikos ribojimo priežiūros tikslas yra nustatyti riziką, galinčią daryti bendrą poveikį finansų sistemai ir ekonomikai, užkirsti jai kelią ir ją sumažinti. ESRV yra Europos finansų priežiūros institucijų sistemos (EFPIS), kurios tikslas – užtikrinti ES finansų sistemos priežiūrą, dalis. EFPIS sudaro du blokai – makrolygio rizikos ribojimo priežiūra ir mikrolygio rizikos ribojimo priežiūra. Makrolygio rizikos ribojimo priežiūra papildo mikrolygio rizikos ribojimo priežiūrą. Makrolygio rizikos ribojimo priežiūros tikslas – prisidėti prie visos finansų sistemos stabilumo apsaugos, stiprinti jos atsparumą ir mažinti sisteminės rizikos padidėjimą, o mikrolygio rizikos ribojimo priežiūros tikslas – užtikrinti atskirų finansų institucijų saugumą ir patikimumą.

  • Microsoft Word 39 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 18 puslapių (4707 žodžiai)
  • Universitetas
  • Aurelija
  • Tarptautinių finansinių institucijų vaidmuo finansų rinkų priežiūros procese
    10 - 3 balsai (-ų)
Tarptautinių finansinių institucijų vaidmuo finansų rinkų priežiūros procese. (2016 m. Birželio 28 d.). https://www.mokslobaze.lt/tarptautiniu-finansiniu-instituciju-vaidmuo-finansu-rinku-prieziuros-procese.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 20 d. 17:17
×