Tarptautinių firmų poveikis šalies vidaus ūkiui


Įvadas. Informacijos šaltinių analizė. Tarptautinės firmos samprata ir jos raida. Tarptautinių firmų užsienio investicijos. Tiesioginių užsienio investicijų formos. Veiksniai įtakojantys tarptautinių firmų plėtrą. Tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje analizė. Išvados. naudotos litaratūros sąrašas.


Ekonominės veiklos internacionalizavimas išties nėra naujas reiškinys. Kai kuriųprekių mainai ištisus šimtmečius buvo grindžiami tarptautiniais ryšiais. Ūkinių ryšių internacionalizavimą Europoje neabejotinai paskatino aštuoniolikto amžiaus industrializavimo ir pramoninės revoliucijos veiksniai bei devyniolikto amžiaus kapitalo koncentracijos procesai (Juščius, 2006).

Dabartinės integracijos ir globalizacijos sąlygomis pasaulinėje ekonomikoje stiprėja tarpusavio ryšys tarp atskirų šalių ekonominių sistemų. Pasaulinės ekonominės sistemos integracija ir globalizacija nuolatos spartėja, kai atskiros šalys neriboja gamybos veiksnių judėjimo, netrukdo plėtotis šalies verslui naujomis ekonomikos atvirumo sąlygomis. Dabartinėmis sąlygomis kiekvienos šalies ekonomika tampa vis atviresnė, ir valstybė, vykdydama politiką, turi atsižvelgti į glaudų procesą, vykstančių vidaus ir užsienio šalių ekonomikoje, tarpusavio ryšį (Bernatonytė, 2010).

Tarptautinis verslas yra fenomenalus reiškinys. Su juo susiduriama praktiškai visose pramonės ar paslaugų šakose, nes šalys masinio ar individualaus vartojimo produkcija geba aprūpinti ne tik savo, bet ir užsienio šalių vartotojus. Bendrąja prasme, tarptautinis verslas apima bendrovių prekybos ir investicinę veiklą už šalies ribų (Cavusgil irk t., 2008).Tarptautinis verslas tapo darbartinės civilizacijos fenomenu 20 amžiaus pabaigoje. Be jo savo veiklos neįsivaizduoja dauguma mūsų šalies ir užsienių verlslininkų. Norint išsamiai išnagrinėti tarptautinio verslo sąvoką, reikia įsigilinti į jo turinį (Langvinienė, 2010).

Tarptautinis verslas sudaro galimybes paslaugas ir prekes skirstyti po visa pasaulį, didinti konkurenciją globalioje rinkoje, tai skatina įmones piginti savo prekes ir paslaugas, kurti didesnę vertę vartotojui (Langvinienė, 2010).

Tarptautinės prekių, paslaugų ir kapitalo rinkos dabartinėmis sąlygomis glaudžiai tarpusavyje susieja pasaulinio ūkio šalis. Tokiomis sąlygomis pasauliniame ūkyje vykstančių ekonominių procesų analizė nuolatos tampa svarbesnė. Siekiantgeriausuprastivykstančiusekonominiusprocesus, yrataikomiįvairūsmodeliai (Bernatonytė, 2010).

Darbe naudoti metodai – užsienio ir lietuvių autorių mokslinės literatūros analizė, informacijos grupavimo, sisteminimo, lyginimo ir apibendrinimo metodai, statistinių duomenų apdorojimas ir analizė, lyginamoji analizė.

Tarptautinis verslas – tai bet kokia įmonės veikla už šalies ribų, apimanti eksporto, importo procesus, gamybos, paslaugų teikimo ir prekių pardavimo veiksmus. Tarptautiniu verslu vadinama verslo operacijos ar veikla, kuri apima ir vykdoma daugiau nei daugiau negu vienoje šalyje (Morrison, 2009). Tarptautiniam verslui priklauso komerciniai veiksmai, vykdomi už nacionalinių sienų. Ši sąvoka apima tarptautinių prekių, paslaugų, darbo jėgos ir technologijų judėjimą; importą ir eksportą; tarpvalstybinius prekybinius susitarimus dėl intelektinių teisių (prekybos ženklų, patentų, kopijavimo, pažangiosios patirties); licenzijų išdavimą ir franšizę; investavimą į finansinį ir fizinį turtą užsienio šalyse; susitarimus su gamintojais dėl jų prekių realizavimo užsienio rinkoje arba reeksportavimo į dar kitas užsienio šalis; pirkimą ir padavimą užsienio šalyse; prekybos centrų ir tiekimo sistemos sukūrimą užsienio šalyse; importavimą iš vienos užsienio šalies į kitą vietiniam pardavimui. Tarptautinis verslas taip pat apima ir besiplečiančią transportavimo, turizmo, bankininkystės, reklamos, mažmeninės ir didmeninės prekybos, statybos bei žiniasklaidos paslaugų pramonę (Langvinienė ir kt., 2010).

Tarptautinio verslo įmonės veikia globalioje verslo aplinkoje, kurią vaikia unikalios ekonominės sąlygos, politinė sistema, įstatymai ir valdymas, nacionalinė kultūra (Cavusgil irk t., 2008).

Tarptautinio verslo plėtojimas leidžia kompleksiškai spartinti ekonominę, socialinę, technologijų pažangą, užtikrinti ekonominės gerovės ir socialinio patogumo didėjimą, sudaryti prielaidas stiprinti tarptautinį saugumą. Ir šiaip galima teigti, kad tarptautinio verslo plėtojimas yra esminis šiuolaikinės visuomenės ir jos gyvenimo būdo modernizavimo veiksnys, kuris vis labiau veikia ne tik ekonominę, politinę, socialinę raidą, kultūros ir technologijų pažangą, bet ir nulemia visuomenės raidos ir pažangos sėkmę ir tolesnių pokyčių perspektyvas. Be to tarptautinio verslo plėtojimo ir aktualijų pažinimas ir suvokimas sudaro prielaidas suprasti įvairias jo plėtojimo problemas, surasti ir panaudoti tinkamus šių problemų sprendimo būdus, kartu užtikrinant, kad tarptautinis verslas būtų plėtojamas kryptingai ir efektyviai (Melnikas, 2008).

  • Vadyba Kursinis darbas
  • Microsoft Word 1183 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 22 puslapiai (4721 žodžiai)
  • Universitetas
  • Kristina
  • Tarptautinių firmų poveikis šalies vidaus ūkiui
    10 - 7 balsai (-ų)
Tarptautinių firmų poveikis šalies vidaus ūkiui. (2016 m. Kovo 04 d.). https://www.mokslobaze.lt/tarptautiniu-firmu-poveikis-salies-vidaus-ukiui.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 23 d. 20:49
×