Tarptautinių investicijų analizė ir vertinimas


Įvadas. Teorinė dalis. Investicijos. Investicijų klasifikavimas. Praktinė dalis. Investicijų skatinimas. Užsienio investicijų poveikis. Investicijų įtaka šalies ekonominiam augimui. Aplinkos įvertinimas. Tiesioginės užsienio investicijos. Išvados. Literatūros sąrašas.


Šiais laikais vykstant globalizacijai šalys vis glaudžiau tarpusavyje bendradarbiauja ir nuosavas kapitalas juda vis laisviau tarp valstybių dėl nykstančių barjerų. Todėl valstybės gali investuoti savo lėšas į kitas valstybes, tikintis, kad vėliau investuota suma išaugs. Taurptautinis investavimas skatina valstybių ekonominį augimą. Kadangi investavimas skatina šalies ekonominį vystymasi valstybės, o tarp jų ir Lietuva stengiasi pritraukti užsienio investicijas. Tam pasitelkiamos įvairios priemonės tokios kaip investicijų skatinimo programos bei aplinkos veiksnių įtakos analizavimas.

Darbo tikslas : išanalizuoti teoriškai kas yra tarptautinis investavimas ir kokią įtaka jis turi valstybės ekonomikai.

Darbo uždaviniai :

Teoriškai išnagrinėti kas yra investavimas, tarptautinis investavimas ir kokios investavimo rūšys.

Pagristi investicijų naudą Lietuvos ekonominiam augimui

Išanalizuoti Lietuvos užsienio investicijų rodiklius.

Įvertint Lietuvos patrauklumą užsienio investuotojams.

Vienas svarbiausių ekonominių veiksnių, lemiantis socialines bei ekonomines reformas šalyje. Bendru požiūriu investicija reiškia tam tikro kapitalo įdėjimą į objektą siekiant iš jo gauti rezultatą (pelną, pajamas). Terminas investicijos kilęs iš lotyniškojo žodžio invest, reiškiančio įdėti. Platesniu požiūriu investicija reiškia kapitalo įdėjimą siekiant paskesnio jo padidėjimo (arba pasikeitus vertei, arba iš papildomų pajamų). Kiekviena valstybė privalo rūpintis investicijomis bei jas reguliuoti taip, kad jos tektų toms sritims, kurios labiausiai stokoja finansavimo. Dėl investicijų yra įdiegiamos naujesnės technologijos, kuriamos naujos darbo vietos, keliama darbuotojų kvalifikacija. Būtent investicijos yra viena iš pagrindinių veiksnių, lemiančių BVP augimą, darančių įtaką užimtųjų skaičiaus augimui bei nedarbo lygio mažėjimui.

Investicijų sąvoka yra pateikiama labai įvairiai Apibendrintai galima teigti, kad tai yra ekonominės veiklos procesas, kurio pagrindiniai tikslai yra kapitalo augimas, pelno didėjimas bei socialinės gerovės kūrimas.

Investicijos ekonomikoje vaidina dvigubą vaidmenį: jos trumpuoju laikotarpiu daro įtaką visuminei paklausai, nuo kurios priklauso šalies gyventojų užimtumo didėjimas arba, mažėjimas, o ilguoju laikotarpiu padeda kurti realų kapitalą, kuris didina valstybės ekonominį pajėgumą. Investicijos taip pat yra svarbios sprendžiant ūkio problemas, nes jos formuoja gamybinį potencialą bei yra vienas iš efektyviausių instrumentų valdant teik šalies, tiek įmonės veiklos riziką.

Užsienio investicijos į šalies ekonomiką yra skirstomos į tris stambias grupes: portfelinės investicijos, tiesioginės užsienio investicijos ir investicijos į vertybinius popierius.

Pagal pateiktą investicijų skirstymą bei jų formas galima identifikuoti užsienio investicijas. Kaip buvo minėta užsienio investicijomis laikomas kapitalo judėjimas į kitą šalį, tačiau didžiausia apimtimi bei jos įtaka šalies ekonomikai turi tiesioginės užsienio investicijos. Pagal atskiras investicijų formas, užsienio investicijos atskiriamos nuo vidaus investicijų pagal teritoriją, tačiau vertinant kitas investicijų formas, galime teigti, kad užsienio investicijos identifikuojamos ir pagal investuojamo kapitalo priklausomumą bei dalyvavimą investavimo procese požymius.

Šalies patrauklumas, investicijų atžvilgiu, gali būti vertinamas remiantis įvairiais aspektais. Šiandieninėje ekonomikoje tarptautinį verslą labiausiai įtakoja prekybos liberalizavimas, tarptautinių kompanijų veiklos plėtra: TNK (1/3 pasaulinės prekybos) ir TNB, suformuotas globalus socialinis susitarimas vieningai pozityviai vertinti rinkos ekonomiką ir laisvos prekybos sistemą, pokyčių visuomenės kultūroje ypatumai, masinės kultūros, liberaliosios žiniasklaidos, interneto, anglų kalbos kaip bendrinės bendravimo kalbos įsivyravimo tendencija.

Mokslinėje literatūroje dažniausiai išskiriamos penkios tiesioginių užsienio investicijų priežastinių veiksnių grupės:

Vienodėjant šalių teisiniams ir ekonominiams reguliavimams, kaip Europos Sąjungos šalys, dažnai investuotojų akcentuojama laukiamo pelno dabartinės vertės rodiklis. Kadangi visų investicijų tikslas yra pelnas. Rinkos ekonomikos sąlygomis visos investicijos yra glaudžiai susijusios su tam tikra rizika ir susijusiomis išlaidomis. Kuo didesnis pelningumas, tuo didesnė patiriama rizika ir atvirkščiai. Todėl investuotojai lygina daromos investicijos norimo pelningumo lygį su investicine rizika, bei tikėtinomis ateities išlaidomis pelnui gauti. Kartu investicinio proceso aktyvumui tiesioginį poveikį turi bendrovių pelno mokestis. Jis sumažina grynąjį bendrovių pelną ir todėl mažina investicijas. Minėtas rodiklis sietinas su šiais pagrindiniais veiksniais:

  • Finansai Kursinis darbas
  • Microsoft Word 357 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 15 puslapių (3412 žodžiai)
  • Universitetas
  • Mrx
  • Tarptautinių investicijų analizė ir vertinimas
    10 - 7 balsai (-ų)
Tarptautinių investicijų analizė ir vertinimas. (2016 m. Vasario 07 d.). https://www.mokslobaze.lt/tarptautiniu-investiciju-analize-ir-vertinimas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 21 d. 13:36
×