Tarptautinių sutarčių teisė konspektas


Tarptautinių sutarčių teisė. Tarptautinės sutarties sąvoka. Tarptautinių sutarčių forma, sutarties tikslas, objektas ir sutarčių rūšys. Universalumo principas - kiekviena valstybė turi teisę dalyvauti bendrose daugiašalėse sutartyse, nepriklausomai nuo kitų valstybių-sutarties dalyvių sutikimo. Tarptautinės sutarties sudarymas. Tarptautinių sutarčių aiškinimas. Sutarčių aiškinimo būdai. Tarptautinių sutarčių laikymasis, taikymas erdvėje ir laike, paskesnių sutarčių taikymas. Tarptautinės sutartys ir vidaus teisė.


1.2. Tarptautinių sutarčių teisės objektas – pati tarptautinė sutartis kaip tarptautinės teisės šaltinis.

2.2. 1936 m. Harvardo Universiteto konvencija dėl tarptautinių sutarčių teisės;

2.6. 1978 m. Vienos konvencija dėl valstybių teisių tarptautinių sutarčių atžvilgiu perėmimo.

1986 m. Vienos konvencijos apibrėžimas identiškas įtvirtintam 1969 m. konvencijoje, skiriasi tik susitarimo subjektas, t.y. susitarimas tarp valstybių ir vienos ar kelių tarptautinių organizacijų arba tarp tarptautinių organizacijų;

susitarimas tarp valstybių arba tarptautinių organizacijų (Anglijos-Irano naftos byla, 1952 m.);

viename ar keliuose dokumentuose, nepriklausomai nuo dokumento pavadinimo. Sutarčių pavadinimai:

Susitarimas – tarptautinių teisės aktų, reglamentuojančių konkrečius dviejų ar keleto valstybių santykius, pavadinimas;

Protokolas – pagalbinio pobūdžio aktas, priedas prie tarptautinių sutarčių, aktas, kuriuo sutartis iš dalies papildoma ar pakeičiama;

Laikinasis susitarimas – laikina tarptautinė sutartis tam tikram laikotarpiui, iki bus sudaryta kita tarptautinė sutartis;

Kiti pavadinimai: programa, sprendimas, ketinimų protokolas, chartija, savitarpio supratimo memorandumas, bendras pareiškimas, rezoliucija, grafikas ir t.t.

Tarptautinės sutarties forma - visos priemonės ir būdai, kurių pagalba tarptautinės teisės subjektų valia įgauna aiškiai išreikšto susitarimo pobūdį.Visuotinai privalomos sutarčių formos nėra, ji priklauso nuo šalių susitarimo. Lietuvos tarptautinių sutarčių forma - rašytinė.

Visiems privalomos sutarčių kalbos nėra. Dvišalės – abiejų šalių ar trečiosios šalies kalba. Daugiašalės – keliomis kalbomis.

Alternato principas - valstybių suverenios lygybės principu grindžiamas sutarties teksto pasirašymo būdas. Apima kelis aspektus:

sutarties šalių pavadinimų surašymą: daugiašalėse sutartyse – abėcėlės tvarka; dvišalėse – šaliai skirtame egzemplioriuje – tos šalies pavadinimas kairėje arba viršuje;

Sutarties struktūra: sutarties pavadinimas, preambulė, pagrindinė dalis, baigiamoji dalis, sutarties šalių parašai ir antspaudai, priedai.

preambulė (įtvirtina sutarties šalis, sutarties tikslus, objektą ir motyvus bei bendruosius principus, nenustato šalių įsipareigojimų);

baigiamoji dalis (įtvirtina nuostatas dėl sutarties įsigaliojimo, galiojimo laiko ir pasibaigimo, dėl prisijungimo prie sutarties, ginčų sprendimo, depozitarų, tekstų autentiškumo, t.t.);

veiksmus dėl sutarties statuso, pvz. dėl paskelbimo negaliojančia, nutraukimo, atsisakymo nuo sutarties arba sutarties galiojimo sustabdymo;

deklaracijas ir pranešimus dėl įpareigojančių dokumentų pobūdžio, kurie išplečia ar pakeičia valstybės įsipareigojimus, pvz. pranešimas dėl laikino taikymo ar taikymo išplėtimo tam tikroms teritorijoms;

valstybių ar vyriausybių vadovai arba užsienio reikalų ministrai - gali atlikti visus su sutarties sudarymu susijusius veiksmus;

Diplomatinių misijų vadovai - priimant sutarties tekstą tarp valstybės, kuriai atstovauja ir valstybės, kurioje akredituoti;

Valstybių atstovai, akredituoti prie tarptautinės konferencijos ar tarptautinės konferencijos arba tam tikro jos organo - priimant sutarties tekstą konferencijoje, organizacijoje ar organe.

4.1. Sutarties teksto parengimas – du etapai: tarptautinės sutarties teksto patvirtinimas ir jos teksto autentiškumo nustatymas. Pagrindinės sutarties teksto rengimo formos: įprasti diplomatiniai kanalai, tarptautinės konferencijos ir tarptautinės organizacijos (rengiant daugiašales sutartis). Sutarties teksto derinimo būdai: a) pasikeičiant pasiūlymais dėl sutarties projekto notų, laiškų pagalba; b) suderinant sutarties tekstą tiesioginiame abiejų valstybių ekspertų susitikime (derybomis).

Valstybės sutikimas būti įsipareigota pagal sutartį turi būti išreikštas ratifikavimu, kai (1969 m. Vienos konvencijos 14(1str.):

Tarptautinės sutarties įsigaliojimas reiškia, kad šios sutarties nuostatos tapo privalomomis jos dalyviams ir kad šių nuostatų pažeidimas užtrauks atsakomybę.

Sutarties įsigaliojimas konkrečios valstybės atžvilgiu priklauso nuo to, ar sutartis jau yra galiojanti ar ne.

  • Teisė Konspektas
  • Microsoft Word 47 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 26 puslapiai (9861 žodžiai)
  • Kolegija
  • Toma
  • Tarptautinių sutarčių teisė konspektas
    10 - 3 balsai (-ų)
Tarptautinių sutarčių teisė konspektas . (2017 m. Rugsėjo 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/tarptautiniu-sutarciu-teise-konspektas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 17 d. 22:31
×