Tarptautinių sutarčių vieta


Įvairių teisinių sistemų suartinimas jau šimtmetį realizuojamas vienokiomis ar kitokiomis formomis. Remiantis įstatymu “dėl lietuvos respublikos tarptautinių sutarčių” tarptautinė sutartis yra “susitarimas, kurį raštu sudaro lietuvos respublika su užsienio valstybėmis arba tarptautinėmis organizacijomis nepriklausomai nuo to susitarimo pavadinimo”. Iš šios formuluotės tampa aišku, kad tarptautinė sutartis tai yra teisės aktas, kurio lietuvos respublika prisiima tam tikrus įsipareigojimus ir įgauna tam tikras teises kitų tarptautinės teisės subjektų atžvilgiu. Bet kartu atsiranda subjektinės teisės ir teisinės pareigos ir valstybės vidaus subjektų bei objektų atžvilgiu. Jei tarptautinių sutarčių vieta lietuvos teisinėje sistemoje apibrėžta kitokios teisinės galios teisės aktų atžvilgiu, tai deja nėra nustatyta, kuo vadovautis sprendžiant koliziją tarp tarptautinės sutarties ir nacionalinio teisės akto, turinčio tokią pat teisinę galią.

Iš čia tampa aišku, kad net nesiekiant politinių tikslų (pvz. Stojimo į es),Lietuvos teisinę sistemą reikia pritaikyti prie tarptautinių standartų. Vienas iš būdų tai atlikti yra tarptautinių sutarčių sudarymas.

Remiantis įstatymu dėl Lietuvos respublikos tarptautinių sutarčių tarptautinė sutartis yra susitarimas, kurį raštu sudaro Lietuvos respublika su užsienio valstybėmis arba tarptautinėmis organizacijomis nepriklausomai nuo to susitarimo pavadinimo . Taip įvyksta todėl, kad tarptautinės teisės mastu valstybė yra vientisas tarptautinės teisės subjektas, tuo tarpu nacionalinės teisės požiūriu valstybė nėra vienalytė, o yra daugelio atskirų teisės subjektų bei objektų visuma. Tam, kad tarptautinės teisės normas galimą būtų taikyti šalies viduje jos turi būti įtrauktos į šalies teisės sistemą. Šis procesas dažniausiai vadinamas transformacija. Transformacija gali būti dviejų rūšių – tiesioginė, kai tarptautinės sutarties normos į nacionalinę teisę įtraukiamos ratifikavimo akti bei netiesioginė, kai tarptautinės sutarties pagrindu išleidžiamas teisės aktas daugiau ar mažiau atspindintis sutarties turinį. Lietuvoje taikoma tiesioginė transformacija.

Lr konstitucijos 138 str. 3d. Nustato, kad tarptautinės sutartys, kurias ratifikavo lr seimas, yra sudedamoji Lietuvos teisinės sistemos dalis. Tai reiškia, kad jos yra taikomos lr teisinėje sistemoje ir yra privalomos visiems. Neišvengiamai kyla klausimas – kokia šių teisės aktų vieta bendrojoje nacionalinėje teisės sistemoje. Šį santykį turi nustatyti specialus nacionalinės teisės aktai. Lietuvoje 1991 m. Yra priimtas įstatymas dėl Lietuvos respublikos tarptautinių sutarčių . 12-ajame jo straipsnyje nurodyta, kad. Lietuvos respublikos tarptautinės sutartys turi Lietuvos respublikos teritorijoje įstatymų galią. Bet tokia formuluotė neišsprendžia galimų kolizijų atvejų tarp nacionalinės teisės ir tarptautinių sutarčių. Lr konstitucinis teismas išvadoje dėl europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 4, 5, 9, 14 straipsnių ir jos ketvirtojo protokolo straipsnio atitikimo Lietuvos respublikos konstitucijai išaiškino, kad ši konstitucinė nuostata konvencijos atžvilgiu reiškia, kad ratifikuota ir įsigaliojusi ji taps sudedamąja Lietuvos respublikos teisinės sistemos dalimi ir turės būti taikoma kaip ir Lietuvos respublikos įstatymai. Jos nuostatos Lietuvos respublikos teisės šaltinių sistemoje atitinka įstatymų lygmenį, kadangi 1991 m. Gegužės 21 d. Įstatymo dėl Lietuvos respublikos tarptautinių sutarčių (žin. , 1991, nr.

  • Teisė Referatas
  • Microsoft Word 26 KB
  • 2011 m.
  • 8 puslapiai (1269 žodžiai)
  • Tarptautinių sutarčių vieta
    10 - 2 balsai (-ų)
Tarptautinių sutarčių vieta. (2011 m. Rugpjūčio 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/tarptautiniu-sutarciu-vieta.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 20 d. 19:38
×