Tauragės apskrities ir jos savivaldybių biudžeto pajamų statistinis tyrimas


Įvadas. Savivaldybių biudžetų pajamos statistinio tyrimo instrumentarijaus teorinis pagrindimas. Statistiniai grafikai. Stačiakampės diagramos (Boxplot). Skritulinės diagramos. Stulpelinės diagramos. Linijinės diagramos. Histograma. Statistiniai žemėlapiai. Statistiniai rodikliai. Vidurkis ir jo rūšys. Moda, mediana. Variacijos rodikliai. Vidutinis kvadratinis nuokrypis. Dispersija. Variacijos koeficientas. Ekonominių sąryšių analizė. Koreliacija. Regresija. Dinamikos eilutės. Grupavimas ir jo rūšys. Grupavimo požymiai ir intervalai. Tauragės apskrities ir jos savivaldybių biudžeto pajamų statistinio tyrimo metodika. Absoliutinių ir santykinių dydžių metodika. Rodiklių dinamikos grupavimo metodika. Kintamųjų tarpusavio sąryšių tyrimo metodika. Rodiklių prognozavimo metodika. Tauragės apskrities ir jos savivaldybių biudžeto pajamų statistinio tyrimo rezultatai. Absoliutinių rodiklių lyginamosios analizės rezultatai. Kintamųjų tarpusavio sąryšio tyrimo rezultatai. Rodikliu prognozavimo rezultatai. Išvados. Literatūros sąrašas.

Tauragės apskrities ir jos savivaldybių biudžeto pajamų statistinį tyrimą atliko VAB-1/1 grupės studentė Enrika Guigaitė. Šiame darbe atliekama Tauragės apskrities ir jos savivaldybių gautų pajamų, surinktų duomenų rodiklių analizė. Darbe nagrinėjamas šių rodiklių kilimas ir smukimas taip pat parodomas galimas rezultatų kitimas.

Darbo apimtis yra 66 puslapiai. Jį sudaro 16 lentelių ir 12 grafikų.

Ekonominės statistikos tyrimui pasirinkta 2004 – 2011 metų Tauragės apskrities ir jos savivaldybių savivaldybių biudžetų pajamų analizė.

Aktualumas socialiniuose moksluose tyrimo metodose yra labai kintantis, todėl mes tik peržiūrime dar kartą to objekto duomenis ir gauname naujus rezultatus.

Darbo informacija nėra nauja, nes statistinio tyrimo metodai nėra nauji, tačiau mes su atnaujinatais duomenimis ir atlikdami statistinius tyrimus gauname naujus rezultatus.

Darbo statistinis objektas yra Lietuvos Respublikos, Tauragės apskrities ir jos savivaldybių biudžetų pajamos, o statistinis dalykas – pajamų dinamika ir struktūra.

Šio statistinio tyrimo tikslas – atlikti Tauragės apskrities ir jos savivaldybių biudžeto pajamų statistinį tyrimą ir prognozuoti jos kaitos dinamiką bei atlikti išvadas apie tyrimą.

Praktinės. Ištirti Tauragės apskrities ir jos savivaldybių biudžeto pajamų dinamiką ir struktūrą, bei nustatyti jo pokyčius.

Savivaldybių biudžetų pajamos statistinio tyrimo instrumentarijaus teorinis pagrindimas

Grafikai turi būti numeruojami, turėti antraštę.

Statistiniai grafikai skirstomi į dvi rūšis:

statistinius žemėlapius – kartogramos, kartodiagramos, centrogramos.

Atliekant statistinius tyrimus ir analizę labiausiai paplitusios histogramos, juostų, stulpelių, linijų, skritulių diagramos, dažnių poligonai, Pareto, sklaidos, spiralių diagramos, diagrama medis, stačiakampė diagrama.

Jei mediana yra arčiau apatinės ašies, tai rodo, jog asimetrija yra dešiniašonė, o jei arčiau viršutinės ašies – kairiašonė asimetrija. Anomali reikšmė yra kiekvienas stebėjimas, esantis už stačiakampio ribų atstumu, apskaičiuojam stačiakampio ilgį dauginant iš 3/2. Horizontalios linijos, kurios tęsiasi nuo stačiakampio galo iki nereikšmingų reikšmių vadinamos „ūsais“. „Ūsų“ ilgio ekstremalios reikšmės nelabai gali lemti. Nereikšmingos reikšmės (anomalios reikšmės apribojimas) įvardijamos kaip riba, žyminti žemiausią ir aukščiausią stebėjimus, kurie nėra anomalija.

Skritulinė diagrama naudojama, jei:

Skritulinių diagramų paskirtis yra atvaizduoti atskirų aibės dalių struktūrą, sugrupuotą į grupes pagal tam tikrus požymius, santykį su visa grupe. Skritulinės diagramos labiausiai tinka duomenims, gautiems pagal kokybinį požymį. Sudarant skritulių diagramas brėžiamas apskritimas, kuris yra padalinamas į segmentus proporcingai aibės dalims (kategorijoms), išreikštoms procentais. Skritulines diagramas sunku suvokti, jei jose yra daug sektorių, todėl jos tinka duomenų vaizdavimui tuo atveju, kai yra nedaug skirtingų klasių. Sektorinėse diagramose galima parodyti struktūros dinamiką. Tam tikslui nubraižoma keletas apskritimų su skirtingais spinduliais, atitinkančiais skirtingus objekto požymių dydžius įvairiu laikotarpiu.

Pasak Joseph Janes, diagrama yra naudojama tam, kad būtų galima joje pastebėti tam tikrus rodiklių dėsningumus. Taip pat jo teigimu šios diagramos yra pačios geriausios ir populiariausios, kurias taip pat yra nesunku analizuoti.

Stulpelių diagramos paprastai taikomos, kai norima palyginti tarpusavyje kelis dydžius ar kategorijas, taip pat galima taikyti ir laiko eilutei pavaizduoti. Išskiriamos grupuotų duomenų bei komponentines stulpelių diagramos (jose palyginamos ne tik tam tikros kategorijos, bet ir jų sudedamosios dalys).

Sudarant stulpelines diagramas patariama laikytis tokių reikalavimų:

Joseph Janes savo straipsnyje rašė, kad skritulinė diagrama yra labai naudinga, ji rodo proporcijas ypač kai nėra labai daug kategorijų. Kai skritulinėje diagramoje per daug kotegorijų ji pasidaro sunkiai suprantama, tačiau jei teisingai padaryta ši diagrama vis vien išlieka veiksminga.

Linijinės diagramos pranašesnės tuo, kad jose iš karto pavaizduoti daugelio rodiklių dinamiką. Tačiau linijinių grafikų trūkumu įvardijama tai, kad blogai parodoma pavienio taško svarba kitų kreivėje esančių taškų tarpe, o vienoje diagramoje esant daug kreivių ar susikirtimo taškų, prarandamas gautų duomenų vaizdingumas, grafiko ašių santykių kitimas pakeičia bendrą grafiko esmę.

4) užrašomi ašių pavadinimai;

5) užrašomas grafiko pavadinimas.

Gautas laiptuotas daugiakampis vadinamas histograma. Histogramos naudingos vaizduojant skirstinio duomenis, tiriant skirstinio pobūdį, ieškant asimetrijos, modos. Iš histogramos galima spręsti, ar yra viena moda, ar įmanoma išskirti kelias grupes ar daugiau nei viena moda, ar anomalijos išsiskiria iš centrinės koncentracijos.

  • Statistika Savarankiškas darbas
  • Microsoft Word 556 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 64 puslapiai (10727 žodžiai)
  • Universitetas
  • Marius
  • Tauragės apskrities ir jos savivaldybių biudžeto pajamų statistinis tyrimas
    10 - 2 balsai (-ų)
Tauragės apskrities ir jos savivaldybių biudžeto pajamų statistinis tyrimas. (2015 m. Birželio 02 d.). https://www.mokslobaze.lt/taurages-apskrities-ir-jos-savivaldybiu-biudzeto-pajamu-statistinis-tyrimas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 20 d. 21:49
×