Tauragės apskrities ir jos savivaldybių biudžetų gyventojų pajamų mokesčio gautų pajamų statistinis tyrimas


Savivaldybių biudžetų gyventojų pajamų mokesčio statistinio tyrimo teorinė dalis. Ekonominės statistikos samprata. Ekonominės statistikos grupavimas. Statistinis duomenų vaizdavimas grafikais. Absoliutiniai ir santykiniai dydžiai. Absoliutiniai dydžiai. Santykiniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. Variacijos matai. Dinamikos analizė. Koreliacinė-Regresinė analizė. Dinamikos eilučių prognozavimo metodas. Savivaldybių biudžetų gyventojų pajamų mokesčio statistinio tyrimo metodinė dalis. Savivaldybių biudžetų gyventojų pajamų mokesčio grupavimas. Savivaldybių biudžetų gyventojų pajamų mokesčio koreliacinės-regresinės analizės metodika. Savivaldybių biudžetų gyventojų pajamų mokesčių prognozavimo metodika. Savivaldybių biudžetų gyventojų pajamų mokesčio tyrimo rezultatai. Savivaldybių biudžetų gyventojų pajamų mokesčio absoliutinių rodiklių analizės rezultatai. Savivaldybių biudžetų gyventojų pajamų mokesčių dinamikos analizė. Savivaldybių biudžetų gyventojų pajamų mokesčio tarpregioninės sąveikos tyrimo rezultatai. Savivaldybių biudžetų gyventojų pajamų mokesčio prognozės rezultatai. Išvados. Literatūra.


Tiriamajame darbe analizuojama Lietuvos Respublikos, Tauragės apskrities ir jos savivaldybių gyventojų pajamų mokesčio kaita 2004-2012 metais, savivaldybių gautų pajamų santykis su Lietuvos Respublikos gaunamais gyventojų pajamų mokesčiais bei nustatoma jų kitimo tendencijos.

Tiriamąjį darbą sudaro 4 dalys: Teorinė; Metodinė; Praktinė; Išvados

Darbą sudaro 8 lentelių, 11 paveikslų, 32 formulių. Darbo apimtis 40 psl.

This research work analyzes the Lithuanian Republic, Tauragė county and its municipal personal income tax of change during the 2004-2012 years, the municipal and Lithuanian Republic personal income tax relation to each other and their variation trends.

The research work structure is made of four parts: theoretical, methodical, practical, findings.

There are 8 tables, 11 pictures, 32 formulas. Scope of work 40 pages.

Šiame darbe atliktas statistinis tyrimas apie Lietuvos Respublikos, Tauragės apskrities ir jai priklausančių savivaldybių (Jurbarko r. sav., Pagėgių sav., Šilalės r. sav., Tauragės r. sav.) biudžetų gyventojų pajamų mokesčio pajamų surinktą sumą 2004-2012 metais.

Naujumas: nors naudojame buvusių laikotarpių duomenis (2004-2012 m.), negalime sakyti, kad šis statistinis tyrimas nėra naujas. Tokią išvadą galima daryti, nes tyrimo objektas yra kintantis, remiantis buvusių laikotarpių duomenimis (2004-2012 m.), pateikiama nauja 2013-2014 metų Tauragės apskrities ir jos savivaldybių gautų pajamų iš gyventojų pajamų mokesčio prognozė.

Tyrimo dalykas: biudžetų GPM pajamų surinkimo statistinis tyrimas Tauragės apskrityje ir Lietuvos Respublikoje

Tyrimo tikslas: išanalizuoti Tauragės apskrities ir jos savivaldybių gyventojų pajamų mokesčių kaitą 2004-2012 m., jų santykį su Lietuvos Respublikos gaunamais pajamų mokesčiais. Atlikti duomenų prognozę artimiausiam laikotarpiui (2013-2014 m.)

Išanalizuoti statistinę literatūrą ir identifikuoti duomenų analizės metodus statistiniam tyrimui atlikti

Sudaryti Tauragės apskrities ir jos savivaldybių gyventojų pajamų mokesčio statistinio tyrimo metodiką

Ištirti savivaldybių biudžetų gyventojų pajamų mokesčio gautų pajamų kitimą ir nustatyti būsimų laikotarpių prognozes.

Teorinė tyrimo dalis – aprašyta išanalizuota statistinė literatūra ir parinkti teoriniai metodai savivaldybių biudžetų pajamų kitimui apskaičiuoti. Aprašytos darbe naudojamos formulės, reikalingos atlikti statistinį tyrimą.

Metodinė tyrimo dalis – aprašyta savivaldybių biudžetų gyventojų pajamų mokesčio pajamų surinkimo 2004-2012 metais statistinio tyrimo metodika bei tyrimo veiksmų eiga.

Praktinė tyrimo dalis – ištirtas savivaldybių biudžetų gyventojų pajamų mokesčio gautų pajamų kitimas 2004-2012 metais bei atlikta kitimo prognozė 2013-2014 metams.

Išvados - pateikiama statistinio tyrimo apibendrinta informacija.

Grupavimo požymių nustatymas pagal kuriuos bus atliekamas grupavimas

Grupavimo pagrindu gali būti imami kokybiniai arba kiekybiniai požymiai.

Šiame darbe panaudota viena iš grupavimo rūšių – antrinis grupavimas, kuris pergrupuoja jau sugrupuotus duomenis, nes šis būdas leidžia detaliau išanalizuoti nagrinėjamus rodiklius. Kadangi atotrūkis tarp rodiklių vis tiek buvo pakankamai žymus ir neaiškiai matomi rodiklių kitimai, buvo atliktas 3 pergrupavimas.

Linijų diagramos yra populiaresnės nei kitos diagramos, nes jų vizualus vaizdas aiškiai atskleidžia informacijos kryptį, ir šios diagramos nesunkiai kuriamos. Linijų diagramos, ypač tos, kurios naudojamos statistiniuose tyrimuose, yra vienos iš labiausiai naudojamų priemonių pristatyti informaciją.

Linijų diagramos gretina du kintamuosius: vienas yra nusidriekęs X ašies kryptimi (horizontaliai), kitas Y ašies kryptimi (vertikaliai). Y linijų diagramoje įprastai nurodo kiekį (t.y. litus, litrus arba procentus), o horizontaliai X dažnai matuoja laiko vienetus. Todėl linijų diagrama dažnai yra vaizduojama kaip laiko tarpų diagrama [11].

Palygina kryptis iš skirtingų kintamųjų grupių

Ji vaizduoja duomenų skaitines charakteristikas. 1.1 paveiksle pavaizduota tipiška stačiakampė diagrama. Ją sudaro stačiakampis, einantis nuo apatinio (pirmojo) kvartilio x0,25 iki viršutinio (trečiojo) kvartilio x0,75. Linija stačiakampio viduje atitinka medianą xMe. Nuo stačiakampio šonų išeina ,,ūsai”, besitęsiantys link mažiausios reikšmės xmin ir didžiausios reikšmės xmax. Maksimalus ūso ilgis lygus 1,5 kvartilio pločio. Reikšmės, kurių nedengia ,,ūsai“, vadinamos išskirtimis. Išskirtis – tai duomenų reikšmė, išsiskirianti iš bendros visumos, t.y. reikšmė, kuri yra nenatūraliai didesnė arba mažesnė už kitas duomenų reikšmes [25].

  • Statistika Kursinis darbas
  • Microsoft Word 383 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 40 puslapių (8012 žodžiai)
  • Universitetas
  • Evelina
  • Tauragės apskrities ir jos savivaldybių biudžetų gyventojų pajamų mokesčio gautų pajamų statistinis tyrimas
    10 - 8 balsai (-ų)
Tauragės apskrities ir jos savivaldybių biudžetų gyventojų pajamų mokesčio gautų pajamų statistinis tyrimas. (2016 m. Vasario 17 d.). https://www.mokslobaze.lt/taurages-apskrities-ir-jos-savivaldybiu-biudzetu-gyventoju-pajamu-mokescio-gautu-pajamu-statistinis-tyrimas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 23 d. 14:43
×