Tautiškumas lietuvių literatūroje


Lietuvių kalbėjimo potemės 2018.

Taigi , savo kalboje pristatysiu kaip lietuvių literatūra atskleidžia mūsų protėvių meilę gimtajam kraštui. Ginkim , ką mūsų proseniai gynė ’’. Užgims darbai Prašvis laikai. Ranka mus spaudžia geležinė. Krūtinę apkala ledais Uždekim meile sau krūtinę.


JAV prezidentas Abraomas Linkolnas yra pasakęs: „Auksas, be abejo, naudingas, bet doras, veiklus ir tėvynę mylintis žmogus yra daug vertesnis už auksą,“, − šis, sunkiu laikotarpiu šalį valdęs žmogus, puikiai suvokė, kokia turi būti kiekvieno piliečio pareiga – gerbti ir mylėti savo gimtąjį kraštą. Pirmiausiai, tėvynė kiekvienam žmogui yra gyvenimo pradžia, vėliau - stipri atrama, kuri suklupus padeda atsistoti, galiausiai ji lieka vertybe, ugdančia patriotiškumo jausmą.

. Visus valstybės gyventojus suvienija bendras tikslas − tėvynė, dėl kurios siekiama paties geriausio. Tautiškumas yra svarbus kiekvienos valstybės gyvavimo pagrindas. Juo žmonės ėjo nuo pačių seniausių laikų kol pasiekė šių dienų Lietuvą. Džiugu, jog Lietuvos raštija ir literatūra įprasmino tautinės tapatybės suvokimą įvairiais jos gyvavimo laikotarpiais, todėl šių dienų žmogus turi galimybę suprasti, kokią reikšmę tėvynė turėjo anksčiau gyvenusiems žmonėms. Tam, kad kiekvienas pilietis suprastų ir savyje atrastų meilę bei pagarbą tėvynei, jis privalo suvokti tautiškumo svarbą ir nepaprastą reikšmę. Taigi, savo kalboje pristatysiu kaip lietuvių literatūra atskleidžia mūsų protėvių meilę gimtajam kraštui.

Tautiškumas lietuvių literatūroje. (2016 m. Gegužės 25 d.). http://www.mokslobaze.lt/tautiskumas-lietuviu-literaturoje.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 18 d. 20:12