Tautų apsisprendimo teisė ir kosovo atvejis


Teisės savarankiškas darbas. Įžanga. Dėstomoji dalis. Tautos sąvoka ir problematika. Tautų apsisprendimo teisė – istorija. Tautų apsisprendimo teisė po antrojo pasaulinio karo. Svarbiausios nuostatos įgyvendinant tautų apsisprendimo teisę. Teismų išaiškinimai dėl tautų apsisprendimo teisės. Kosovo atvejis teismo konsultacinės išvados požiūriu. Išvados. Literatūros sąrašas.


Tema – tautų apsisprendimo teisė ir Kosovo atvejis yra aktuali šiuolaikinės tarptautinės teisės dalis. Kiekvienas asmuo priklauso kuriai nors tautai, todėl svarbu yra žinoti tautų apsisprendimo principą. Tam, kad išsiaiškinti pagrindinį tikslą – tautų apsisprendimą, turime išsiaiškinti pagrindą, taikant šį principą, t.y. kas yra tauta, tautinė mažuma.

Rašto darbo struktūra nesudėtinga. Darbo pradžioje randasi turinys, kuris padės susiorientuoti rašto darbe. Dėstomosios dalies pradžioje bus pateiktas sąvokos išaiškinimas, problemos iškėlimas, nagrinėjant sąvoką tauta. Tai padės suprasti tolimesnę tautų apsisprendimo teisę.

Rašto darbo viduryje randasi tautų apsisprendimo teisės istorija iki antrojo pasaulinio karo. Toliau išdėstoma šiuolaikinės tautų apsisprendimo globalizacija, pateikiami pavyzdžiai. Nurodomi teisės aktai, kurie įtvirtina tautų apsisprendimo teisę.

Dėstomosios dalies pabaigoje bus aptartas Kosovo atvejis, Tarptautinio Teisingumo Teismo konsultacinės išvados pagrindu. Bus atsakyta į klausimą, ar vienašalė nepriklausomybės deklaracija yra teisėta tarptautinės teisės pagrindu.

Darbas baigiamas išvadomis ir literatūros sąrašu, kuriuo galima bus pasinaudoti ateityje, norintiems pasigilinti į tautų apsisprendimo teisę ir Kosovo atvejį.

Tam, kad galėtumėme kelti ir spręsti tautų apsisprendimo teisę, reikia išsiaiškinti – ką reiškia tauta. Vieningos nuomonės dėl tautos sąvokos nėra, kas daro prielaidas blogai interpretuoti tautų apsisprendimo principą ir netinkamai jį taikyti. Pavyzdžiui Lietuvos istoriografijoje A. Šapoka tautos sampratą aiškina kaip žmonių bendriją, susietą bendra kalba, istoriniu likimu, papročiais, gyvenamąja teritorija ir suvokiančią savo bendrumą. A. Maceina teigė, kad tautą sudaro trijų veiksnių išdavos: rasė, istorinis likimas ir gyvenamoji gamtinė aplinka.

Užsienio autoriai, pavyzdžiui J. Frenkelis mano, kad dažniausiai svarbiausi tautos požymiai yra bendros valdžios idėja, teritorija, bendri skiriamieji bruožai, ypač kalba, tam tikri visiems nariams būdingi interesai, kolektyvinio nacionalizmo saugumo jausmo ar valios bendrumas.

Remiantis lietuvių kalbos žodynu tautos sąvoka reiškia: įvairioms gentims telkiantis istoriškai susidariusi žmonių bendruomenė, turinti bendrą žemę, kalbą, istoriją, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą. Dauguma žmonių klysta lyginant žodį tauta ir nacija, dedant tarp jų lygybės ženklą. Tokia klaida atsirado Lietuvai atgavus nepriklausomybę 1990 metais. Nuo to laiko Lietuva bandė atsikratyti sovietinio mąstymo, kuriame buvo atskirtos trys sąvokos – nacijos, tautos ir etninės grupės. Nacija galima buvo suprasti kaip junginį asmenų, kuriuos sieja bendra valstybės raida, istorija. Tauta buvo suprantama kaip junginys, turintis bendrą etninę prigimtį, kultūrą. O etninė grupė – kaip žmonių bendruomenę, susijusią teritoriškais. Paprasčiau kalbant, tai grupė žmonių, gyvenanti toje pačioje teritorijoje. Palaipsniui pereita prie anglosaksų tradicijos. Kalboje atsirado klaidingas supratimas, nes anglosaksų tradicijoje buvo sulygintos sąvokos tauta ir nacija, pavadinant šių sąvokų junginį vienu žodžiu – tauta. Mano manymu, tai nėra teisingas požiūris, nes tautos sąvoka yra platesnė uz nacijos sąvoką. J. Stalino suformuluotą nacijos, kaip istoriškai susiformavusio žmonių bendrumo, atsiradusio kalbos, teritorijos, ekonominio gyvenimo, kultūros ir psichinės struktūros bendrumo bazėje, samprata buvo atkartota šiuolaikinėje tautos sąvokoje.

 • Teisė Savarankiški darbai
 • 2015 m.
 • Lietuvių
 • Edgar
 • 11 puslapių (2306 žodžiai)
 • Universitetas
 • Teisės savarankiški darbai
 • Microsoft Word 25 KB
 • Tautų apsisprendimo teisė ir kosovo atvejis
  10 - 5 balsai (-ų)
Tautų apsisprendimo teisė ir kosovo atvejis. (2015 m. Lapkričio 09 d.). http://www.mokslobaze.lt/tautu-apsisprendimo-teise-ir-kosovo-atvejis.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 18 d. 22:10