Teatro skaidrės

76 dokumentai
Graikų teatras
Graikų teatras. Pirmasis graikų teatras – dioniso šventykla;. Orchestra. Choras. Aktoriai. Kaukės, jų rūšys. Homeras. Sofoklis. Tragedijos. Komedijos. Graikų teatras, kaip ir daugelio kitų tautų, yra išsirutuliojęs iš religinių ...
Teatro skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2016 06 20
Netradicinės lėlių teatro priemonės ikimokyklinio amžiaus vaikų vaidinimuose
Justino vienožinskio menų. Įvadas. Ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Vaidybos reikšmė vaiko ugdymuisi. Psichinių ir fizinių galių ugdymas. Vaidyba ir pažinimas. Lėles vaidinimui galima pasidaryti iš pačių paprasčiausių ir ...
Teatro skaidrės, Skaidrės, 26 puslapiai
2016 07 01
Antikos teatras skaidrės
Antikos teatras. Atėnai v a. Pr. Kr. Senovės graikų dramos aukso amžius. Pakilimo dešimtmečiais polis buvo vieninga bendruomenė. Dramos kilmė. Tragedija ir komedija. Dramos ištakos. Graikų teatro pradininku laikomas tespidas. Teatras ir ...
Teatro skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2016 06 20
Teatro raida
Teatro raida nuo Antikos iki Šekspyro. Graikų teatras. Vertinimas ir apdovanojimas. Teatrą sudarė 3 dalys. Dramos struktūra. Aktoriai. Vaidinimai. Apranga. Graikų teatro populiarumą įrodo įvairiose šalyse likę statiniai. Viduramžių ...
Teatro skaidrės, Skaidrės, 45 puslapiai
2016 06 23
Teatro terapija Vaikai su negalia
Teatro – dramos terapija su neįgaliais. Teatro terapija –. Teatro terapija – daugiasluoksnė veikla, kurioje pritaikomi skirtingi metodai bei technikos. Vienas iš esminių teatro terapijos tikslų – pažinti. Teatro terapijos nauda ...
Teatro skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2016 08 29
Antikinis teatras
Graikų antikinis teatras. Apie antikinį teatrą. Kaukių reikšmės. Teatras “epidauras”.
Teatro skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2015 02 09
Dramos Teatrai
Dramos Teatrai. Lietuvos nacionalinio dramos teatro pradžia – 1940-ųjų spalio 6 diena. Lietuvos nacionalinis dramos teatras. Pirmasis sezonas buvo. Lietuvos rusų dramos teatras. Iki filialo įkūrimo. Nacionalinis Kauno dramos teatras. ...
Teatro skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2016 02 08
Senovės graikų teatras (2)
Senovės graikų teatras. Kas yra teatras? Kaip viskas buvo ? Pirmasis teatras. Vaidinimai. Kaukės. Graikų teatro žanrai. Komedija. Tragedija. Spektaklis. Dramos struktūra. Vertinimas ir Apdovanojimas. Sofoklis. Sofoklio išlikę kūriniai. ...
Teatro skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2016 07 03
Aktoriaus specialybė
Aktorius. Įvadas. Trumpiai papasokoti apie. Darbo tikslas. Aktoriaus darbas. Aktoriaus darbas yra protinis ir fizinis Darbo vieta – teatras. Aktoriai. Tai menininkai, atliekantys vaidmenis teatre. Charakterio savybės. Aktorius turi daug ...
Teatro skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2017 11 14
Ar teatras yra svarbus xxi amžiaus visuomenei?
Ar teatras yra svarbus xxi amžiaus visuomenei? Teatras yra labai svarbus,nes jis perteikia visuomenei svarbias problemas. Tačiau ne visad XXI amžiaus visuomenei teatras yra svarbus - jis neatitinka visuomenės poreikių. Teatras nėra ...
Teatro skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2016 02 15
Šiuolaikinis Lietuvos teatras Režisieriai, žanrai, kūriniai
Šiuolaikinis Lietuvos teatras. Režisieriai, žanrai, kūriniai. Šiek tiek istorijos. Režisieriai. Žymiausi Oskaro Koršunovo teatro spektakliai. Įstabioji ir graudžioji romeo ir džuljetos istorija. Eimuntas Nekrošius (60 m. ). Hamletas. ...
Teatro skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2017 02 28
Senovės Graikijos teatras
Graikų teatras. Atliko Liucija Ališauskaitė Ic. Pirmasis graikų teatras buvo įrengtas Atėnuose. Ši aikštelė buvo vadinama orchestra. Choras. Teatre ypač svarbus veikėjas buvo choras. Dramos rūšysKomedija ir tragedija. Tragedijos ...
Teatro skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2015 11 05
XXa. pirmos pusės teatras
XXa. pirmos pusės teatras. Karolina Bieliauskaitė 3e Lina Galgatavičiūtė 3e. XX a. Teatras Europoje. XX a. buvo laikomas pokyčių laikotarpiu. Modernizmo teatras. Ekspresionizmo teatras. Politinis teatras. Eksperimentinis teatras.
Teatro skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2016 07 04
Ispanijos teatras
Ankstyvoji ispanų teatro istorija. Ispanijos teatro režisierius. Režisieriaus scena. Svarbiausi ispanijos teatrai. Pirmasis ispanų teatro dramaturgas. Lope de vegos pasiekimai. Kiti ispanų teatro režisieriai.
Teatro skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2015 02 09
Aktoriaus profesija (2)
Aktoriaus profesija. A. Aktorystė - meno sritis, kurioje dirba aktorius. Aktorystė ir Aktorius. Lietuvių kalba Užsienio kalba Istorija Biologija Informacinės technologijos (teatras). Būtini mokykliniai dalykai, norint įgyti aktoriaus ...
Teatro skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2016 04 11
Lietuvos nacionalinis dramos teatras skaidrės
Lietuvos nacionalinis dramos teatras. Veiklos sritis. Pagrindinė Įstaigos veiklos sritis – profesionalus scenos menas. Misija. Lietuvos nacionalinio dramos. Uždaviniai. Savo veikla bei. Teatro padalinys. Valstybės biudžetinė įstaiga ...
Teatro skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2017 03 08
Panevėžio lėlių vežimo teatras
Panevėžio lėlių vežimo teatras. Teatro himnas. Riskit vaikeliai. Teatro istorija. Panevėžio lėlių vežimo teatras įkurtas 1986 metais Panevėžyje direktoriaus ir režisieriaus Antano Markuckio iniciatyva. Kelionių magija. Teatrų ...
Teatro skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2016 07 04
Pasaulietinis viduramžių teatras
Pasaulietinis viduramžių teatras histrijonų, vagantų, žonglierių pasirodymai. „Tamsieji amžiai“. Teatras klestėjęs. VIDURAMŽIAI IV – XIV a. Viduramžių epochos meno tikslas išaukštinti žmogaus asketizmą ir kentėjimą. ...
Teatro skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2017 12 10
Senovės graikų teatras pristatymas
Kas yra teatras? Senovės graikų teatro kilmė. Kur ir kada vykdavo vaidinimai? Dramaturgų varžybos. Kur vykdavo vaidinimai? Scėnė. Kaip, kieno vaidinta? Vaidmenų atlikėjai. Komedijų kostiumai. Choras. Choro vaidmuo. Graikų tragedijos ...
Teatro skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2017 03 31
Teatras kaip organizacijos kultūra
Teatro kaip organizacijos kultūra. Populiarios vertybės. Istorinė analizė. Inovacija. Daugiakultūrė aplinka. Kreditas kultūrai. Visuotinis interesas. Kūrybos vieta. Meninė lyderystė. Teatro globalumas. Globalizacija svarbi išlikimo ...
Teatro skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2017 04 15
Teatras Kulturologija
Teatras. Teatras -tai visų meno rūšių kombinacija. Antika. Dionizo teatras Atėnuose. Tragedija ir komedija. Viduramžiai. „Ministerialis“. Liturginė drama. Renesansas. Commedia dell’arte. Pirmieji pastatai. Teatro istorija Lietuvoje. ...
Teatro skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2016 06 28
Teatro elementai
Teatro elementų panaudojimas ugdymo procese. Lėlių teatras. Kalbos ugdymo tikslai. Teatro elementų panaudojimo tikslai. Asmenybės ugdymas. Lėlyčių teatro rūšys. Lėlių marionečių teatars. Pasaka ,,Mergelė uogelė”. Šešėliai. ...
Teatro skaidrės, Skaidrės, 34 puslapiai
2016 06 29
Graikų teatras skaidrės
Graikijos architektūra ir menas antikos laikotarpyje. Turėjo įtakos mažosios azijos tautų architektūra. Išsiskiria realiu idealizuotos formos vaizdavimu. Visuomeniniai pastatai. Gyvenamųjų namų grožiu graikai nesirūpino. Partenonas. ...
Teatro skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2016 06 20
Projektai teatre
Projektai teatre. Žodžio – Projektas sąvoka Projektai pagal veiklos sritis. Projektas tai laikina veikla, galinti peraugti į pastovią. Projektai pagal veiklos. Pagal trukmę projektai gali būti skirstomi į trumpalaikius (mažiau nei 3 ...
Teatro skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 07 05
Teatras Žymiausiai režisieriai Lietuvoje
Žymiausi režisieriai Lietuvoje. Arūnas Žebriūnas. Autobiografija. Valentinas Masalskis. Lietuvos nacionaliniame dramos teatre režisuoti darbai. Svarbesnieji vaidmenys Lietuvos nacionaliniame dramos teatre. Šarūnas Bartas. Filmografija. Gytis ...
Teatro skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2016 06 21
Graikų menas teatras
Graikų menas - teatras. Faktai apie Graikijos teatrą. Dar keletas faktų apie Graikijos teatrą. Na ir dar keletas faktų apie Graikijos teatrą. Pirmasis Graikų teatras. Pirmasis akmeninis Graikų teatras. Choras. Aktoriai. Spektaklis. Dramos ...
Teatro skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2016 02 22
Juozo Miltinio gyvenimas ir kūryba
Juozo Miltinio gyvenimas ir kūryba. Režisieriaus Juozo Miltinio gyvenimas ir kuryba Panevezio teatras. Režisierius Juozas Miltinis. Biografija. Žymesni spektakliai. A. Čechovo ,,Ivanovas“ Šekspyro ,,Makbetas” N. Filmografija. 1953 m. ...
Teatro skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2017 05 12
Lėlių teatras Lietuvoje
Lėlių teatras Lietuvoje. Teatras „Lėlė“. Teatras „Lėlė“ įsikūręs pačiame Vilniaus senamiestyje. Kauno valstybinis lėlių teatras (KVLTKauno valstybinis lėlių teatras (KVLT) – valstybinis lėlių teatras vaikams. ...
Teatro skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2018 01 11
Lietuvos nacionalinis dramos teatras
Lietuvos nacionalinis dramos teatras. Šiek tiek istorijos Veiklos istorija Pavadinimų kaita Vadovai Žymiausi teatre vaidinę ar vaidinantys aktoriai. Šiek tiek istorijos. Lietuvos Nacionalinis dramos teatras – nuo 1940 m. dirbantis teatras, ...
Teatro skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2016 07 04
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras projektas
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras. Atidarytas 1920m, Kaunas. 1925 m. gruodžio 4 d. įvyko pirmasis baleto spektaklis – 3 veiksmų L. Sezonas. Repertuaras. Johann strauss. „šikšnosparnis“. Johann strauss. „Vienos ...
Teatro skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2017 05 04
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo