Teisės diplominiai darbai

22 dokumentai
Viešųjų pirkimų pardavimų sutartys ir jų sudarymo ypatumai
Santrauka. Summary. Įvadas. Viešųjų pirkimų-pardavimų sutarčių reglamentavimas. Viešųjų pirkimų-pardavimų sutartys civilinėje teisėje. Viešųjų pirkimų įstatymas. Viešųjų pirkimų - pardavimų sutarčių principai. ...
Teisės diplominiai darbai, Diplominis darbas, 46 puslapiai
2015 03 18
Statutinių valstybės tarnautojų teisinis statusas
Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Statutinių valstybės tarnautojų sąvoka. Statutinių valstybės tarnautojų priėmimo ir atleidimo iš tarnybos tvarka. Statutinių valstybės tarnautojų teisės ir pareigos. Konstitucinės piliečio ...
Teisės diplominiai darbai, Diplominis darbas, 52 puslapiai
2012 05 27
Sandorių negaliojimas Lietuvos aukščiausiojo teismo pavyzdžiu
Įvadas. Teisės studijų programos diplomanto profesinės kompetencijos sandorio teisinio reglamentavimo ypatumai sandorio samprata: šalys, turinys, forma. Sandorių sudarymo vieta, tvarka ir teisinė registracija. Sandorių rūšys. Sandorių ...
Teisės diplominiai darbai, Diplominis darbas, 49 puslapiai
2012 04 17
Vagystės ir jų ištyrimas
Įvadas. Teisinė ir kriminologinė vagystės samprata ir istorinė raida. Vagysčių, kaip nusikalstamų veikų priežastys. Atskirų rūšių vagysčių, padaromų vilniaus apskrityje, ypatumų kriminologinė ir statistinė analizė. Privačios ...
Teisės diplominiai darbai, Diplominis darbas, 55 puslapiai
2012 06 20
 Akcizais apmokestinamų prekių kontrabandos mastas ir prevencija
Santrauka. Summary. Įvadas. Akcizais apmokestinamų prekių ir kontrabandos teisinis reglamentavimas. Kontrabandos sudėtis. Akcizais apmokestinamos prekės. Kontrabanda kaip socialinins reiškinys. Kontrabandos atsiradimo ir paplitimo ...
Teisės diplominiai darbai, Diplominis darbas, 60 puslapių
2017 04 01
Lietuvos respublikos prezidento institucija
Lietuvos respublikos prezidento institucija. Įvadas informacinių šaltinių apžvalga. Lr prezidento sąvoka ir jos supratimas konstitucinėje teisėje. Lr prezidento istorinė raida lietuvoje. Lr prezidento rinkimų tvarka. Lr prezidento ...
Teisės diplominiai darbai, Diplominis darbas, 67 puslapiai
2013 02 21
Europos teisingumo teismas
Įvadas. Teismas, kaip sudėtinė europos bendrijų institucijų dalis. Bendra teismo charakteristika. Teismo sudėtis ir struktūra. Teismo veikla. Teismo uždaviniai ir funkcijos. Nagrinėjamų bylų rūšys. Tiesioginiai ieškiniai. Apeliaciniai ...
Teisės diplominiai darbai, Diplominis darbas, 51 puslapis
2012 01 31
Asmens apžiūros taktikos ypatumai ir problematika teoriniu bei praktiniu aspektu
Summary. Įvadas. Asmens apžiūros taktikos sąvoka. Asmens apžiūros taktikos ypatumų sąvoka. Asmens apžiūros taktikos tikslai ir tyrimo eiga. Asmens kratos sampratos interpretacija. Asmens kratos sąvoka. Asmens kratos taktikos ypatumų ...
Teisės diplominiai darbai, Diplominis darbas, 45 puslapiai
2013 11 20
Bendrininkų rūšys Lietuvos Respublikos baudžiamojoje teisėje
Santrauka. Summary. Įvadas. Bendrininkų rūšių raida Lietuvos ir užsienio baudžiamojoje teisėje. Bendrininkų rūšių raida Lietuvos baudžiamojoje teisėje. Bendrininkų rūšys Lietuvos respublikos ir užsienio baudžiamojoje teisėje. ...
Teisės diplominiai darbai, Diplominis darbas, 45 puslapiai
2015 05 14
Nepilnamečių nusikalstamumo prevencija
Santrauka. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Nepilnamečių nusikalstamumo prevencijos charakteristika. Bendrasis nusikalstamumo sąvokos apibūdinimas. Faktoriai, lemiantys nepageidautiną asmenybės socializaciją. Nepalankios asmenybės raidos ...
Teisės diplominiai darbai, Diplominis darbas, 24 puslapiai
2017 03 14
Tarptautinių sąsiaurių režimas. Magistras
Įvadas. Tarptautinių sąsiaurių sąvoka. Geografinis, teisinis ir funkcinis tarptautinių sąsiaurių sąvokos formavimo kriterijai. Tarptautinių sąsiaurių sąvoka jungtinių tautų jūrų teisės konvencijoje. Tarptautinių sąsiaurių ...
Teisės diplominiai darbai, Diplominis darbas, 62 puslapiai
2016 07 24
Proceso atnaujinimo instituto teoriniai ir praktiniai aspektai Lietuvos teismų praktikoje
Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Proceso atnaujinimo esmė. Proceso atnaujinimo pagrindai. Proceso atnaujinimo tvarka ir pasekmės. Darbo metodai ir priemonės. Tyrimo eigos pristatymas. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. Proceso ...
Teisės diplominiai darbai, Diplominis darbas, 55 puslapiai
2012 04 18
Lietuvos piliečių įdarbinimo užsienyje ir užsieniečių įdarbinimo Lietuvoje teisiniai pagrindai ir tvarka
Lietuvos piliečių įdarbinimo užsienyje ir užsieniečių įdarbinimo Lietuvoje teisiniai pagrindai ir tvarka. Turinys. Santrauka. Summary. Įvadas. Teorinės į(si)darbinbinimo teisės įtvirtinimas norminiuose teisės aktuose. Šios teisės ...
Teisės diplominiai darbai, Diplominis darbas, 32 puslapiai
2016 07 23
Tarpininkavimas nekilnojamojo turto rinkoje
Pagrindinių terminų ir santrumpų žodynėlis. Įvadas. Nekilnojamojo turto samprata. Nekilnojamojo turto rinkos dalyviai. Tarpininkavimas nekilnojamojo turto rinkoje. Nekilnojamojo turto agento ar brokerio reikiamos asmeninės savybės ir ...
Teisės diplominiai darbai, Diplominis darbas, 34 puslapiai
2015 05 19
Įrodymai civiliniame procese kaip civilinės bylos faktinių aplinkybių konstatavimo sąlyga
Įvadas. Įrodymų ir įrodinėjimo priemonių samprata. Įrodymų vertinimo kriterijai. Įrodymų leistinumas. Įrodymų sąsajumas. Atskirų įrodinėjimo priemonių leistinumo ypatumai. Šalių ir trečiųjų asmenų paaiškinimai. Liudytojų ...
Teisės diplominiai darbai, Diplominis darbas, 66 puslapiai
2017 03 05
Turto draudimo sutartis
Turto draudimo sutartis. Įvadas. Turto draudimo sutarties samprata. Turto draudimo sutarties turinys. Esminės turto draudimo sutarties sąlygos. Įprastinės ir atsitiktinės turto draudimo sutarties sąlygos. Turto draudimo sutarties sudarymas ir ...
Teisės diplominiai darbai, Diplominis darbas, 62 puslapiai
2010 03 03
Darbo sutarties nutraukimas be įspėjimo: teoriniai ir praktiniai aspektai
Įvadas. Darbo sutarties samprata ir turinys. Darbo sutarties pasibaigimas. Darbo sutarties nutraukimas kai nėra darbuotojo kaltės. Darbuotojas pagal medicinos ar invalidumą nustatančios komisijos išvadą negali eiti šių pareigų ar dirbti ...
Teisės diplominiai darbai, Diplominis darbas, 46 puslapiai
2013 10 29
Bendrovių reorganizavimo instituto paskirtis, sąlygos ir praktikoje kylančios problemos
Įvadas. Bendrovių reorganizavimo teoriniai aspektai. Reorganizavimas ir jo formos. Reorganizavimo, restruktūrizacijos ir bankroto analizė. Reorganizavimo procesas ir jo sąlygos. Parengtų reorganizavimo sąlygų skelbimai viešai. ...
Teisės diplominiai darbai, Diplominis darbas, 82 puslapiai
2013 11 02
Nevyriausybinių organizacijų teisinis reguliavimas Lietuvoje
Santrauka. Summary. Įvadas. Mokslinės literatūros analizė. Nevyriausybinių organizacijų samprata ir paskirtis. Nevyriausybinių organizacijų teisinio reguliavimo raida Lietuvoje. Nevyriausybinių organizacijų rūšys ir jų veiklos teisinis ...
Teisės diplominiai darbai, Diplominis darbas, 68 puslapiai
2014 12 04
Užsienio teisės taikymas
Įvadas. Sutarties laisvės principas - pasirinkti taikytiną teisę. Taikytinos teisės ir ginčų sprendimo organo pasirinkimo reikšmė. Sutartys, kuriose galima pasirinkti užsienio teisę. Taikytinos teisės ryšys su sutartimi. Užsienio ...
Teisės diplominiai darbai, Diplominis darbas, 38 puslapiai
2010 03 03
Profesinių sajungų teisinis statusas Lietuvoje
Įvadas. Prоfesinių sąjungų raida. Rusų okupacijos laikоtarpio prоfesinių sąjungų veikla. Vilniaus kraštо tarpukariо laikоtrapiо prоfsąjungų raida. Jungiamasis į prоfsąjungas lietuvоje. Profesinės sąjungоs veikla ir teisinis ...
Teisės diplominiai darbai, Diplominis darbas, 50 puslapių
2016 07 27
Teisėjų administracinės veiklos kontrolė
Anotacija. ANOTATION (anglų k. ). Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Adminsitracinės veiklos ir kontrolės samprata. Teisėjų administracinės veiklos kontrolę reglamentuojantys teisės aktai. Teismų įstatymo pakeitimai, susiję su ...
Teisės diplominiai darbai, Diplominis darbas, 52 puslapiai
2013 12 08
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo