Kaip nustatyti jurisdikciją? kokioje šalyje bus sprendžiamas ginčas remiantis arbitražo teismu?

Odeta

Austrijos įmonė („Agner“) ir Lietuvos įmonė („Baltų namai“) sudarė prekių (Latvijos įmonės „Ainars duoma“ gaminamų rąstų) pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią Lietuvos įmonė įsipareigojo pirkti iš Austrijos įmonės „Agner“ aiškiai apibūdintos kokybės prekes ir kurioje buvo numatyta, kad „visi ginčai dėl sutarties turi būti sprendžiami arbitražiniame teisme.“ Kurį laiką sutartis buvo vykdoma be priekaištų. Tačiau gavusi vieną prekių partiją, Lietuvos įmonė nustatė, kad prekės yra nekokybiškos, ir pateikė dėl to pretenziją Austrijos įmonei. Šiai atsisakius kompensuoti žalą, „Baltų namai“ nusprendė bylinėtis.

KlausimaiTeisėLygis: Universitetas1 atsakymasKlausimas atsakytas
Gegužės 10 d. 14:14
Išsamiai atsakykite į klausimą ir galėsite užduoti savo klausimą arba nemokamai peržiūrėti dokumentą iš mūsų svetainės. Dovanų kodą gaunate, kai jūsų atsakymas atsako į klausimą su paaiškinimais ir išrenkamas geriausiu atsakymu. Visi atsakymai tikrinami administratoriaus.

Atsakymai (1)

Ieva

Jei atsakovas nuolat gyvena kurioje nors Europos Sąjungos valstybėje narėje, o ieškovas nuolat negyvena nei kitoje valstybėje narėje, nei susitariančiojoje valstybėje, kuri yra Lugano konvencijos šalis, valstybių narių teismai savo tarptautinę jurisdikciją įvertina remdamiesi Tarybos reglamento (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo nuostatomis.

Tais atvejais, kai atsakovo nuolatinė gyvenamoji vieta nepriklauso šio reglamento ir Lugano konvencijos taikymo sričiai, kiekvienos valstybės narės nacionalinė procesinė teisė lemia, kokiomis sąlygomis jos teismai yra kompetentingi. Norint gauti informacijos apie kurioje nors valstybėje narėje tarptautinei jurisdikcijai taikomą vidaus procesinę teisę, spragtelėkite ant tos valstybės narės vėliavos.

Gegužės 12 d. 18:29 Geriausias atsakymas
Šis klausimas jau atsakytas ir išrinktas geriausias atsakymas. Atsakykite į klausimus, kurie laukia atsakymo.
×
Nežinai kaip atlikti užduotį? Klausk!