Teisės konspektai (30)

946 dokumentai
Teisė Romoje
Patriarchalinė pater familias valdžia romoje. Baudžiamoji teisė ir baudžiamasis teismas karalystės laikotarpiu. Principatas (savotiškas perėjimas iš respublikos į principatą). Pirmasis princepsas. Romėnų teisės skirstymas į ius ...
Teisės konspektai, Konspektas, 39 puslapiai
2012 02 06
Teisė valstybėje
Teisės normos samprata ir požymiai. Teisės normos ir kitos socialinės normos. Teisės normos struktūra. Teisės normų rūšys. Ne vienam teisininkui ar teisės mokslo tyrėjui kyla klausimas kas gi yra ta teisė. Filosofine prasme ji ...
Teisės konspektai, Konspektas, 10 puslapių
2016 07 27
Teisėkūros konspektas
Teisėkūra Pagrindiniai temos aspektai. Teisėkūros sąvoka ir jos paskirtis Teisėkūros sąvoka. Teisėkūros pagrindas yra konstitucija. Viena svarbiausių teisėkūros procedūrų yra įstatymų leidyba. Suteikta trims subjektams. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 58 puslapiai
2018 02 21
Teisėkūros sąvoka ir jos paskirtis
Teisėkūros sąvoka ir jos paskirtis Teisėkūra. Teisėkūros pagrindas yra konstitucija. Įstatymų leidybos procesas. Visuotinai pripažintos yra šios pagrindinės įstatymų leidybos proceso stadijos. Suteikta trims subjektams. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 10 puslapių
2018 02 12
Teisės aiškinimo metodai
Teisės aiškinimo samprata. Teisės aiškinimo tikslas. Kalbinis aiškinimo metodas. Kalbinio (pažodinio, lingvistinio) aiškinimo taisyklės. Konstitucinis teismas apie lingvistinį metodą. Sisteminis aiškinimo metodas. Sisteminis aiškinimo ...
Teisės konspektai, Konspektas, 68 puslapiai
2015 10 20
Teisės aktų hierarchija teisines sistemos konspektas
Teisės aktų hierarchija. Seimas , prezidentas , vyriausybė. Teises funkcijos. Teisės tradicijos. Teismų sistemos. Įmonių Formos.
Teisės konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2015 12 02
Teisės disciplinos konspektas
Civilinės ir verslo teisės santykis. Juridinių asmenų pavadinimai. Juridiniai asmens valdymo organai organizacinė struktūra. Valdymo organų įsipareigojimai. Juridinio asmens buveinė. Solidari , subsidiari atsakomybė. Įmonės pirkimas ...
Teisės konspektai, Konspektas, 17 puslapių
2016 12 07
Teisės egzaminas konspektas
Darbo sutartis ir jos turinys. Būtinosios darbo sutarties sąlygos. Papildomos darbo sutarties salygos. Darbuotojas privalo pradėti dirbti kitą po darbo sutarties sudarymo dieną, jeigu šalys nesutarė kitaip. Darbo sutarčių rūšys. Darbdavys ...
Teisės konspektai, Konspektas, 13 puslapių
2014 04 10
Teisės egzamino atsakymai
7. Kai per 30 dienų numatoma atleisti grupę darbuotojų, jei įstatymų nustatyta tvarka mažinamas darbuotojų skaičius arba nutraukiama įmonės veikla, darbdavys privalo raštu prieš 2 mėn. pranešti:b) teritorinei darbo biržai, ...
Teisės konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2016 05 17
Teisės egzamino santrauka
Norminis teisės aktas. Įstatymų rūšys pagal teisinę galią. Įstatymo leidimo stadijos. Poįstatyminiai aktai. Apibūdinti rinkimų teisės pagrindus Seimo , Prezidento , savivaldybių tarybų Rinkimų teisė. Lietuvos Respublikos Seimo toliau ...
Teisės konspektai, Konspektas, 36 puslapiai
2014 05 27
Teisės egzamino santrauka konspektas
Teisės samprata , teisės ontologiniai lygmenys. Teisės ontologiniai lygmenys Teisinės idėjos. Teisės norma kaip vienas iš teisės ontologinių lygmenų. Teisės šaltinio samprata. Norminis teisės aktas ir jo rūšys. Teisiniai santykiai ...
Teisės konspektai, Konspektas, 17 puslapių
2017 03 13
Teises filosofija 3
Sudėtinga suprasti teisę kaip reiškinį. Kai teisę apibrėžiame kaip taisyklių, normų visumą, tai kyla klausimas, kas apibrėžia tas taisykles. Svarbus skirtumas tarp taisyklės ir normos. Vyraujančioje normatyvistinėje mokykloje teisę ...
Teisės konspektai, Konspektas, 10 puslapių
2012 02 06
Teisės filosofijos konspektas (2)
Teisės filosofijos konspektas. Teisės sandaros nustatymo problematika. Istorija , praeitis. Ar reikia apibrėžti teisę. Mokslininkų praktikų veikla teisės doktrina ]. Atramos taškas. Normos ir principai. Teisės sudėtis.
Teisės konspektai, Konspektas, 7 puslapiai
2016 05 24
Teisės istorija, Graikijos konstitucinė sistema
Graikijos respublikos konstitucinė sistema bendroji charakteristika. Žmogaus teisių ir laisvių įtvirtinimas konstitucijoje. Įstatymų leidžiamoji valdžia. Teisės Aktų hierarchija ir įstatymų leidybos konstituciniai pagrindai. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 28 puslapiai
2017 09 28
Teisės istorijos konspektas Antika
ANTIKOS TEISĖ Pagrindiniai Atėnų teisės šaltiniai Drakono , Solono įstatymai. Nuosavybės ir valdymo , prievolinė , santuokos ir baudžiamoji teisė. Senovės Romos teisės archainis , ikiklasikinis , klasikinis , poklasikinis laikotarpiai ...
Teisės konspektai, Konspektas, 36 puslapiai
2016 04 25
Teisės kaip proceso struktūra
Teisės kaip proceso struktūra. Vidaus struktūra. Vertybinis teisės lygmuo. Norminis (valinis) teisės lygmuo.
Teisės konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2012 02 03
Teisės kolio konspektai
Darbo našumas ir primonės jam užtikrinti. ( Teiloras ir EmersonasAdministracinė veikla kaip svarbiausia priemonė tikslams siekti. Administracinės veiklos elementai ir principai. (FajolisDviejų veiksnių grupių(motyvai ir higieniniai ...
Teisės konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2015 05 18
Teisės kolio konspektas
Teisės istorija ir teisės samprata. Ustawa Rządowa z dnia 3 maja. Viešoji teisė. Privatinė teisė. Teorijos , kurios sako kad teisė priklauso fiziškai , ekonomiškai ir politiškai stipriems Liudviko Gumplovičiaus prievartos teorija ...
Teisės konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2016 04 20
Teisės konspektas (4)
1992 10 25 konstitucija. Pagrindiniai nepriklausomos Lietuvos Respublikos konstitucijos bruožai. Konstitucijai būdingas stabilumas , ji apsaugota nuo skubotų korektyvų ir pataisymų. Skiriamos šios pagrindinės žmogaus teisių , laisvių ...
Teisės konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2016 03 23
Teisės konspektas (7)
Įstatymai pagal svarbą skirstomi į. Pagrindiniai teisinės valstybės bruožai. Konstitucinė teisė Konstitucinė teisė. Tiesiogiai taikomas aktas. Pilietinės asmens teisės ir laisvės kitaip - prigimtinės universaliosios. Specialiosios ...
Teisės konspektai, Konspektas, 37 puslapiai
2017 01 02
Teisės konspektas egzaminui
Teisinis reguliavimas. Teisinio reguliavimo objektas. Socialinis elgesys. Teisinio reguliavimo stadijos. Teisės aktų rengimo lygmenys Teisinės idėjos. Teisės norma. Teisiniai santykiai. Valstybinis reguliavimas. O teisinio reguliavimo ...
Teisės konspektai, Konspektas, 31 puslapis
2015 01 21
Teisės konspektas egzaminui (2)
Teisminė valdžia. Teismų skaičius/sistema. Kuris teismas yra kasacinė instancija? Kas yra kasacine instancija? Bet kurios 5 teisėsaugos institucijos. Teisės pažeidimo sąvoka, požymiai ir elementai. Teisinės atsakomybės sąvoka. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2017 02 22
Teisės konspektas finansininkams
Finansus sudaro dvi sudėtinės dalys ūkio subjektų įmonių finansai ir valstybiniai finansai. Finansų politika – tai tikslinis finansų panaudojimas valstybės reikalams , juos tvarkant ir panaudojant pagal paskirtį. Per valstybę , kuri ...
Teisės konspektai, Konspektas, 11 puslapių
2016 04 11
Teisės konspektas finansininkams (2)
Apibūdinkite biudžeto raidą. Kokia yra valstybės biudžeto esmė. Kokios funkcijos būdingos valstybės biudžetui ? Apibūdinkite jas. Kokius valstybės uždavinius galima spręsti biudžetinio mechanizmo dėka. Kas lemia valstybės ...
Teisės konspektai, Konspektas, 7 puslapiai
2016 04 11
Teisės nuostatai norint verstis apgyvendinimo paslaugų veikla
Kokį dokumentą būtina gauti , norint verstis apgyvendinimo paslaugų veikla? Kaip skirstomi baseinai pagal paskirtį? Kokios kokybės vanduo turi būti baseine? Koks dokumentas privalomai turi būti skelbiamas prie įėjimo į baseino ...
Teisės konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2018 04 05
Teisės pagrindų klausimai su atsakymai
Prašome atsakyti į klausimus. Kaip apibūdintumėte teisę ? Ar galima teisę tapatinti su teisės normomis ? Kuo skiriasi objektinė teisė ir subjektinė teisė ? Išvardinkite ir apibūdinkite teisės sampratas pagal teisės kilmės ...
Teisės konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2017 12 13
Teisės pažeidimas ir nusikaltimas
Teisės pažiedimas ir nusikaltimas. Bausmės skyrimo ir vykdymo filosofiniai aspektai. Šv. Anzelmo išpirkimo doktrina. Anzelmo išpirkimo koncepcijos teisiniai padariniai. Vakarų baudžiamosios teisės teologinės ištakos. Baudžiamoji kanonų ...
Teisės konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2012 02 02
Teisės priešistorė
Teisės priešistorė. Teisės priešistorė ir jos periodizacija. Teisė rankiotojų ir medžiotojų visuomenėje. Teisė segmentinėje visuomenėje. Teisė protovalstybėse. Teisės istorinis prototipas. Teisės papročiai ir teisės “augimas” ...
Teisės konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2012 02 08
Teisės samprata bei normos konspektas
Teisės samprata teisės normos teisės raida teise. Teisės Normos Sudėtinės Dalys. Teisės Normų Sudėtinių Dalių Klasifikacija. Pagal aprašymo būdą. Pagrindiniai Hamurapio teisyno bruožai. Kolektyvinės atsakomybės principas. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2017 05 12
Teisės samprata konspektas (2)
Teisės samprata. objektas ir subjektai teisė. Nekilnojamasis turtas tai Žemė. Butai daugiabučiuose pastatuose ir patalpos. Žemės teisinių santykių objektas. Valstybės sienos riboja. Žemės sklypas registruojamas. Atskirais objektais ...
Teisės konspektai, Konspektas, 7 puslapiai
2017 12 06
×