Teisės kursiniai darbai

360 dokumentų
Pelningumo analizė ir prognozavimas
Įvadas. Pelnas. Pelningumo rodikliai. Pelningumo analizė. Pelningumo prognozavimas. Prognozių pagrindimo metodai. Pelno ataskaitos parengimas. Prognozavimas pelningumo lūžio tašką. Išvados. Literatūra.
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2015 01 15
Policija ir jos vieta visuomenėje
Darbas tikrai neblogas yra daug informacijos rasant apie policija. Įvadas. Policija ir jos uždaviniai. Policijos funkcijos. Policijos pareigūno teisinis statutas. Priėmimas į tarnybą policijoje ir atleidimas iš jos. Departamentas ir jo ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2013 05 23
Sutarties samprata ir sutarčių rūšys komerciniuose teisiniuose santykiuose
Įvadas. Komercinės sutarties samprata. Komercinių sutarčių rūšys ir jų ypatumai. Pirkimo-pardavimo sutarties ypatumai. Nuomos sutarties ypatumai. Mainų sutarties ypatumai. Dovanojimo sutarties ypatumai. Paskolos sutarties ypatumai. Rangos ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2012 05 09
Skyrybos. Santuokos nutraukimas
Turinys. Įvadas. Santuokos ir jos nutraukimo charakteristika. Santuokos samprata. Santuokos nutraukimo samprata. Santuokos nutraukimo būdai ir tvarka. Santuokos nutraukimas, nutraukiant santuoką abiejų sutuoktinių bendru sutikimu. Santuokos ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2012 04 18
Vaiko teisių igivendinimo institucijų sistema Lietuvoje
Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga pagrindinės vaiko teisės ir laisvės. Teisės aktai reglamentuojantys vaikų teises ir jų apsaugą. Lr įstatymai reglamentuojantys vaikų teisių įgyvendinimą lietuvoje. Darbo metodai ir priemonės ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2013 01 21
Pirkimo pardavimo sutartis kursinis
Įvadas. Pirkimo-pardavimo sutarties samprata. Pirkimo-pardavimo sutarties dalykas. Pirkimo-pardavimo sutarties šalių teisės bei pareigos. Šalių atsakomybė. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo teisinis reguliavimas. Pirkimo-pardavimo ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 puslapiai
2014 02 17
Ermitažas įmonės struktūra ir dokumentų valdymas
Įvadas. Įmonės struktūra, veiklos sritys. Įmonės veiklos sritis. Įmonės struktūra. Darbuotojų planavimas, paieška ir atranka. Darbuotojų adaptacija. Darbuotojų ugdymas, vertinimas ir karjeros planavimas. Atlyginimo už darbą sistema. ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 puslapiai
2014 12 02
Teisėsaugos institucijos Lietuvoje
Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Teisėsaugos institucijų samprata, uždaviniai ir veiklos bruožai. Teisėsaugos institucijų veiklos kryptys ir funkcijos. Teisėsaugos funkcijas vykdančios institucijos. Teisminė valdžia Lietuvoje. ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 42 puslapiai
2014 09 22
Netiesioginiai mokesčiai
Netiesioginiai mokesčiai. Įvadas. Mokesčiai. Mokesčių būtinumas. Mokesčių funkcijos. Akcizo mokestis. Akcizo mokesčio samprata. Akcizo mokestis lietuvoje. Akcizo mokesčio tarifai. Akcizo mokesčio lengvatos. Akcizo mokesčio vaidmuo ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 puslapiai
2013 05 04
Socialinės paramos sistema Lietuvoje
Įvadas. Socialinės apsaugos samprata. Socialinė parama ir jos sudėtinės dalys. Išvados. Literatūra. Priedai.
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 puslapiai
2014 06 07
UAB steigimas
Įvadas. Bendrovės pavadinimo parinkimas. Nepiniginio įnašo, kuriuo numatoma iš dalies apmokėti steigiamos bendrovės įstatinį kapitalą, įvertinimas. Steigimo sutarties (akto) aprašymas. Įstatų pasirašymas. Steigiamasis susirinkimas. ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 12 puslapių
2011 03 21
Civilinės teisės principai
Įvadinėdalis. Dėstomoji dalis: civilinių teisės principų samprata ir jų reikšmė šiuolaikinėje teisinėje sistemoje. Civilinių teisinių principų turinys bei jų taikymo analizė teismų praktikoje:civilinių santykių teisinio ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2012 06 11
Lietuvos respublikos konstitucija ir teisėkūra
Įvadas. Konstitucijos sąmprata. Lietuvos respublikos konstitucijos struktūra, normų bruožai, pagrindiniai principai. Teisėkūra. Teisėkūros sąvoka. Teisėkūros paskirtis, tikslai. Teisėkūros principai. Išvados. Naudota literatūra.
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2012 11 09
Nelegalus darbas. Kovos su nelegaliu darbu priemonės ir jų veiksmingumo analizė
Kursinis darbas apie nelegalų darbą ir priemones, naudojamas kovoje su juo. Įvertintas 8 balais. Kovoje su nelegaliu darbu naudojamos priemonės. Administracinė atsakomybė. Baudžiamoji atsakomybė. Nelegalaus darbo tikrinimo inspektorių ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2012 04 23
Mokesčių optimizavimas: Lietuvos, Latvijos, Estijos patirtis
Įvadas. Mokesčių optimizavimo atribojimas nuo mokesčių vengimo. Neteisėtas mokesčių išvengimas. Baltijos šalys es bendrosios rinkos procese. Lietuva. Dabartiniai lietuvos mokesčių įstatymai. Latvija. Atskiros mokesčių grupės ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 38 puslapiai
2012 04 23
Administracinių prievartos priemonių sąvoka, paskirtis ir ypatumai
Santrauka. Terminų žodynas. Įvadas. Administracinės prievartos samprata. Administracinė prievarta kaip valstybinio valdymo metodas. Administracinė prievarta kaip viena iš teisinių prievartos rūšių. Požymiai leidžiantys atskirti ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2017 03 12
Civilinės atsakomybės esmė ir skiriamieji bruožai civilinėje teisėje
Įvadas. Civilinės atsakomybės samprata. Civilinės atsakomybės skirtumai nuo kitų teisinės atsakomybės rūšių. Civilinės atsakomybės atsiradimo pagrindai. Žala ar nuostoliai – civilinės atsakomybės atsiradimo pagrindas. Priešingas ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 puslapiai
2012 04 18
Paveldimo turto mokesčio analizė
Įvadas. Lietuvos respublikos paveldimo turto mokesčio istorija. Lietuvos respublikos paveldimo turto mokesčio instrumentarijus. Mokesčio subjektas. Mokesčio objektas. Mokesčio šaltinis. Apmokestinimo vienetas. Mokesčio tarifas ir ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2012 05 08
Teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą
Įvadas. Privataus gyvenimo apsaugos ypatumai. Privataus gyvenimo samprata. Privataus gyvenimo apsaugos ribos. Viešieji asmenys. Privataus gyvenimo gynybos būdai. Asmens privatumo apsaugos problemos visuomenės informavimo srityje. Tesės į ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2014 02 05
Teisinės atsakomybės rūšys
Įžanga. Teisinės atsakomybės rūšys. Administracinės atsakomybės samprata. Pagrindiniai administracinės atsakomybės bruožai. Baudžiamoji atsakomybė. Civilinė atsakomybė. Drausminė atsakomybė. Administracinės, baudžiamosios, ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2010 03 03
Elektroninės muitinės įgyvendinimas
Įvadas. Principai. Muitinės istorija. Elektroninės muitinės įdiegimas. Muitinės informacinių sistemų centras. Muitinės informacinių sistemų centro veikla. Lietuvos muitinėje naudojamos informacinės sistemos. Naujoji kompiuterizuota ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2016 07 23
Darbo ginčai kursinis
Darbo ginčai. Įvadas.Darbo ginčų rūšys.Individualūs darbo ginčai.Kolektyviniai darbo ginčai.Darbo ginčų nagrinėjimas. ….Tiesioginės darbuotojo ir darbdavio derybos.Darbo gičų nagrinėjimas darbo ginčų komisijoje.Darbo ginčų ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2013 02 21
Fizinių asmenų bankrotas kursinis darbas
Įvadas. Fiziniams asmenims keliami reikalavimai. Sąžiningumo principas. Skoliniai įsipareigojimai. Kiti reikalavimai. Fizinio asmens bankroto procesas. Pareiškimo iškelti fizinio asmens bankroto bylą nagrinėjimas teisme. Fizinio asmens ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2016 05 26
Ikiteisminio tyrimo veiksmų sąvoka ir sistema
Ikiteisminis tyrimas ir jo pradžia. Ikiteisminio tyrimo uždaviniai. Ikiteisminio tyrimo veiksmų sąvoka. Ikiteisminio tyrimo veiksmų sistema. Apklausa. Akistata. Parodymų atpažinti. Parodymų patikrinimas vietoje. Eksperimentas. Objektų ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 12 puslapių
2016 07 29
Prekyba žmonėmis
Įvadas. Prekybos žmonėmis samprata. Prekybos žmonėmis kvalifikavimas lr baudžiamajame kodekse. Prekyba žmonėmis lr baudžiamojo kodekso specialiosios dalies sistemoje. Nusikaltimo objektas. Objektyvioji pusė. Subjektyvioji pusė. ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2012 10 16
Es struktūrinių fondų įsisavinimas ir problemos Lietuvoje
Es struktūrinių fondų įsisavinimas ir problemos lietuvoje. Įvadas. Es struktūrinių fondų galimybės. Es lėšų panaudojimo lietuvoje veiksmų programa. Es lėšų panaudojimo nauda ir neigiamų pasekmių šaltiniai. Potenciali es lėšų ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2013 03 06
Vartotojų teisės kursinis darbas
Įvadas. Vartotojo samprata bei teisės. Vartotojo samprata. Vartotojo teisės. Vartotojų teisių gynimo institucijos bei teisinis reglamentavimas. Vartotojų teisių gynimo institucijos. Vartotojų teisių gynimo teisinis reglamentavimas. ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2016 05 27
Baudžiamosios atsakomybės sąvoka ir jos realizavimas
Įvadas. Temos aktualumas. Darbo tikslai ir tyrimo objektas. Darbo metodai. Svarbiausi šaltiniai. Dėstomoji dalis. Baudžiamosios atsakomybės sąvoka. Atribojimas nuo kitų atsakomybės rūšių. Atribojimo požymis: atsakomybės atsiradimo ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2012 12 21
Administracinės teisės principai kursinis darbas
Įvadas. Administracinė teisė. Administracinės teisės sąvoka. Administracinės teisės vieta teisinėje sistemoje. Administracinės teisės santykis su kitomis teisės šakomis. Administracinė teisė ir konstitucinė teisė. Civilinė ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2016 05 12
Savivaldybių institucijų veiklos valstybinė priežiūra
Įvadas. Dėstymas. Administracinė priežiūra ir jos požymiai. Savivaldybių administracinė priežiūra ir teisminė kontrolė. Savivaldybių administracinės priežiūros tikslas ir jo įstatymas. Vyriausybės atstovo statusas ir pareigos. ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2012 01 03
×
40 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo