Teisė (151)

4864 dokumentai
Skundas dėl socialinės pagalbos skyrimo nutarimo
Skundas dėl socialinės pagalbos skyrimo nutarimo.
Teisės namų darbai, Namų darbas, 2 puslapiai
2018 01 04
Skundas dėl viešbučio paslaugų
SKUNDAS Brangus viešbučio vadybininke. SKUNDAS II Brangus viešbučio vadybininke. SKUNDAS III Brangus viešbučio vadybininke. SKUNDAS IV Brangus viešbučio vadybininke. SKUNDAS VI Brangus viešbučio vadybininke.
Teisės aprašymai, Aprašymas, 6 puslapiai
2017 03 05
Šmeižimo sudėties požymių analizė ir jo atskyrimas nuo įžeidimo
Įvadas. Garbės ir orumo sąvoka. Žmogaus orumo ir garbės gynimo teisinis režimas. Nusikaltimai žmogui. Nusikaltimai žmogaus garbei ir orumui. Šmeižimas. Šmeižimo sudėties požymių analizė. Įžeidimas. Įžeidimo sudėties požymių ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2019 04 11
Smurtas artimoje aplinkoje (socialiniai ir teisiniai aspektai)
Smurtas artimoje aplinkoje socialiniai ir teisiniai aspektai. Smurto artimoje aplinkoje apibrėžtis smurto artimoje aplinkoje samprata smurtas –. Smurtą artimoje aplinkoje patyręs asmuo. Smurtą patyręs asmuo. Pagalba smurtą artimoje ...
Teisės referatai, Referatas, 22 puslapiai
2020 06 29
Smurto žiniasklaidoje poveikis nepilnamečiams ir jo prevencija
Įvadas. Žiniasklaidos samprata ir funkcijos. Poveikio teorijos. Užsienio šalių mokslininkų poveikio teorijos. Albert Bandura. L. Rowell Huesmann. Leonard Berkowitz. W. James Potter. Joachim Rumpf. Klaus Hurrelman. Seymour Feshbach. Dolf ...
Teisės magistro darbai, Magistro darbas, 93 puslapiai
2014 11 18
Socialinė - psichologinė įtampa teisininko darbe
Psichologinė Socialinė įtampa teisininko darbe. Įtampų priežastys bei pasireiškimas profesinėje veikloje. Bei visuomenės nepasitikėjimas ar net nepagarba didina įtampą teisininkų profesinėje veikloje. Joanos. Mounteer JAV atlikti ...
Teisės referatai, Referatas, 8 puslapiai
2018 10 20
Socialinės normos konspektas
Socialinės normos. Socialinė norma. Klasifikavimo kriterijai. Socialinių normų rūšys. Techninės direktyvos. Techninių direktyvų ir socialinių normų santykis.
Teisės konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2017 10 09
Socialiniai partneriai
Socialiniai partneriai. Kaip atsirado socialiniai partneriai? 1997m. Direktyva NR. 81 DėL nepilno darbo laiko. 1999m. Direktyva Nr.70 socialinių partnerių susitarimo pagrindu dėl terminuotų sutarčių. 1996m. Direktyva NR.34 socialinių ...
Teisės konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2012 02 09
Socialinio teisingumo Lietuvoje įgyvendinimas suteikiant visiems lygias galimybes įgyti aukštąjį mokslą
Socialinio teisingumo Lietuvoje įgyvendinimas suteikiant visiems lygias galimybes įgyti aukštąjį mokslą.
Teisės esės, Esė, 3 puslapiai
2017 03 24
Sovietinės teisės įvedimas ir jos gyvavimas 1940 -1990 m.
Įvadas. Sovietinės teisės įvedimas. Tarybinė Konstitucija ir jos ypatybės. Teisės sistemos ypatumai. Teismų sistema 1940 m Lietuvos gyventojų teisės ir pareigos. Sovietinės teisės gyvavimas. Lietuva antrojoje Bolševikų okupacijoje. ...
Teisės referatai, Referatas, 15 puslapių
2019 11 08
Specialių žinių samprata ir sistema
Specialių žinių samprata ir sistema. Specialių žinių poreikis. Specialių žinių ribos. Specialių žinių samprata. Sampratų įvairovė. Specialių žinių sampratos struktūriniai elementai. Specialių žinių panaudojimas ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2019 02 18
Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT)
Įvadas. Istorija. Atributika. Projektai. Lr specialiųjų tyrimų tarnybos tikslai. Išvados. Literatūra.
Teisės referatai, Referatas, 12 puslapių
2020 05 25
Sporto įstatyminės bazės analizavimas
Lietuvos respublikos sporto įstatymas nustato sporto sistemą, jos valdymą, bei sporto principus. Taip pat reglamentuoja valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų kompetenciją sporto srityje, reikalavimus fizinio aktyvumo ar ...
Teisės analizės, Analizė, 7 puslapiai
2020 06 17
Statybos rangos sutarties ypatybės
Ar gali būti keičiama statybos rangos sutartyje nustatyta kaina? Civilinė byla. Kokia yra vienašalio darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo procedūra ir teisinės pasekmės? Ar užsakovas gali ginčyti rangovo vienašališkai ...
Teisės namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2018 04 10
Straipsnio "Incorporation of recycling" analizė namų darbas
Incorporation of recycling flows into economy-wide material flow accounting and analysis: A case study for the Czech Republic. Incorporation of recycling. Autorius Jan Kovanda Metai 2014 Šaltinis Resources. Pagrindinis tikslas. Atlikti Čekijos ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2016 11 20
Straipsnio nagrinėjimas
Teisės norma DK 107 str. Išbandymo rezultatai. Teisės normos vidinės struktūros elementai Hipotezė Dispozicija. Teisės normos pagrindu susiklostančio tipinio teisinio santykio subjektai. Juos privaloma nurodyti. Teisės normos pagrindu ...
Teisės namų darbai, Namų darbas, 2 puslapiai
2016 06 07
Streikų teisinis reglamentavimas
Streikų teisinis reglamentavimas. Streiko sąvoka. Streikų rūšys. Darbdavio įspėjimas apie būsimą streiką. Streiko skelbimas įmonėse ir šakose, teikiančiose neatidėliotinas (gyvybines) paslaugas. Neatidėliotinomis (gyvybinėmis) ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2019 11 27
Sumarinis procesas (civilinio proceso teisė)
Supaprastintas sumarinis civilinis procesas lapkričio teoriniai klausimai. Paskirtis , skirtumai nuo įprasto ginčo teisenos proceso. Teismo įsakymo procedūra. Dokumentinio proceso procedūra. Ginčų dėl nedidelių sumų priteisimo. CPK 424 ...
Teisės konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2020 02 08
Sutarčių teisė skaidrės
Sutarčių teisė. Ginčų sprendimas. Komerciniai ginčai sprendžiami. Arbitražas. Teisinis verslo ginčų tarp šalių sprendimo metodas. Komercinio arbitražo tikslas. Tarptautinis arbitražas. Arbitražo rūšys. Institucinis arbitražas. Ad ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2013 02 21
Sutarčių teisių analizė
Dėl bylinėjimosi išlaidų. Dėl atlygintinų paslaugų teikimo sutarties. Straipsnis. Įrodinėjimo pareiga. Straipsnis. Sandorių samprata ir rūšys. Straipsnis. Sandorių forma. Straipsnis. Žodinė sandorių forma. Straipsnis. Paslaugų ...
Teisės namų darbai, Namų darbas, 11 puslapių
2019 04 11
Sutartis su vaikų tėvais (globėjais)
Sutartis su vaikų tėvais globėjais. „ lyderių inkubatorius “. Dalyvavimas jaunimo tobulėjimo programoje “ LYDERIŲ INKUBATORIUS ”, balandžio. Sutarties šalių įsipareigojimai. Jaunimo tobulėjimo programos organizatorius ...
Teisės pavyzdžiai, Pavyzdys, 4 puslapiai
2018 06 14
Sveicarijos Civilinis kodeksas
Šveicarijos civilinis kodeksas. Vokiškai kalbančioje šveicarijoje nebuvo plačios romėnų teisės recepcijos. Nors romėnų teisė galiojo kai kuriose vietovėse. Esant reikalui nperimti ir kai kurie romėnų institutai, nes vietiniuose ...
Teisės esės, Esė, 2 puslapiai
2010 03 03
Šveicarijos konfederacijos
Šveicarijos konfederacijos. M. Balandžio 18 d. Konstitucija. Konstitucionalizmo raida. Konstitucijos bruožai. Žmogaus teisių ir laisvių reglamentavimo ypatumai. Konstitucingumo raida. Galiojančios konstitucijos ypatumai. Pasiektas partijų ...
Teisės konspektai, Konspektas, 11 puslapių
2018 10 22
Sveikatos apsaugos ministerija projektas
Sveikatos apsaugos ministerija. Kas tai? Ministerijos vadovas Ministerijos siekiai Veiklos prioritetai Skandalas Išvada Šaltiniai. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija – Lietuvos Vyriausybės pagrindinė institucija. Ministras. ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2018 05 24
Sveikatos apsaugos sistema
Sveikatos apsaugos sistema. Įvadas. Sveikatos apsaugos sistema Lietuvoje. Sąvokos. Sveikatos draudimo finansavimo būdai. Sveikatos draudimo finansavimo išlaidos. Sveikatos draudimo sistemos trūkumai ir privalumai. Kas yra privalomasis ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2020 03 18
Švelnesnės negu BK straipsnio sankcijoje numatyta, bausmės skyrimas
Švelnesnės negu BK straipsnio sankcijoje numatyta , bausmės skyrimas. . 2K 287 2009 BYLOS ŠALYS. Geriausi lat argumentai.
Teisės aprašymai, Aprašymas, 1 puslapis
2017 11 13
Tabako gaminių kontrabandos tyrimas 2015-2018 m. pakrančių apsaugos rinktinės Nidos pasienio kontrolės punkte
Tabako gaminių kontrabandos tyrimas 2015-2018 m. Tyrimo objektas. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo metodai. Tabako gaminių teisinis reguliavimas. Tabakas. Ir 2019 metais akcizo mokesčių tarifo dydis. Tabako gaminių sulaikytų Nidos ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2019 08 07
Tardymo versijos
Tardymo versijų samprata. Tardymo versijų pagrindo samprata bei rūšys. Tardymo versijų iškėlimas ir reikšmė. Intuicija tardymo versijų. Iškėlimo procese. Išvados. Nusikaltimų tyrimas - tai objektyvios tiesos nustatymo pažinimo ...
Teisės konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2012 02 02
Tardytojos profesija
Tardytoja. Plačiau apie profesija Profesijos istorinė raida. Plačiau apie profesija. Tardytojai atlieka parengtinį nusikaltimo tardymą baudžiamosiose bylose. Profesiogramos struktūra. Tardytojo profesiograma apibūdinama kaip sudėtinga ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2017 02 26
Tarnybinės padėties naudojimas
Tarnybinės padėties naudojimas. Nepotizmas – tarnybinės padėties naudojimas giminėms ar draugams proteguoti. Nepotizmo priežastys. Nepotizmą sąlygoja įvairios priežastys.  Nepotizmas susijęs su interesų konfliktu. Nepotizmo ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2020 05 18
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo