Teisė (2)

4526 dokumentai
Dokumentų valdymo savarankiškas darbas - projektas
9( 3 atsiliepimai )
Įvadas. Įmonės juridinis statusas. Įmonės veiklos sritis. Įmonės struktūra. Norminiai dokumentai, reglamentuojantys dokumentų rengimą ir tvarkymą. Veiklos dokumentų grupės ir rūšys. Dokumentų valdymo sistemos naudingumas ...
Teisės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 41 puslapis
2014 11 12
Konstitucinė teisė konspektas
10( 2 atsiliepimai )
Konstitucinės teisės samprata. Konstitucinės teisės sąvoka. Teisinio reguliavimo dalykas. Teisinio reguliavimo metodas. Konstitucinės teisės normos. Konstitucinės teisės normų struktūros ypatumai. Konstitucinės teisės normų ...
Teisės konspektai, Konspektas, 42 puslapiai
2012 02 03
Teisės praktikos ataskaita
Įvadas. Viešojo saugumo tarnybos prie vidaus reikalų ministerijos teisinis statusas. Viešojo saugumo tarnybos prie vidaus reikalų ministerijos veikla. Veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Struktūra. Uždaviniai. Funkcijos. Viešojo saugumo ...
Teisės praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 15 puslapių
2012 06 15
Sutarties samprata ir sutarčių rūšys komerciniuose teisiniuose santykiuose
Įvadas. Komercinės sutarties samprata. Komercinių sutarčių rūšys ir jų ypatumai. Pirkimo-pardavimo sutarties ypatumai. Nuomos sutarties ypatumai. Mainų sutarties ypatumai. Dovanojimo sutarties ypatumai. Paskolos sutarties ypatumai. Rangos ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2012 05 09
Teisės filosofijos egzamino konspektas
9,5( 2 atsiliepimai )
Teisės filosofijos teorijos Teisės filosofijos objektas , uždaviniai , metodologija. Svarbiausi klausimai tyrimo objektas , metodai , teisės filosofijos funkcijos , teisės pagrindimo būdai objektyvizmas , subjektyvizmas , intersubjektyvizmas. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 32 puslapiai
2016 08 08
Statybos teisinis reguliavimas
Statybos teisinis reguliavimas ir jo problemos. Turinys. Įvadas. Statybų teisinis reguliavimas. Statybos teisės šaltiniai. Konstitucija. Įstatymai. Poįstatyminiai teisės aktai. Normatyvinių statybos dokumentų sistema. Teisiniai statybos ...
Teisės referatai, Referatas, 26 puslapiai
2016 07 23
Skyrybos. Santuokos nutraukimas
Turinys. Įvadas. Santuokos ir jos nutraukimo charakteristika. Santuokos samprata. Santuokos nutraukimo samprata. Santuokos nutraukimo būdai ir tvarka. Santuokos nutraukimas, nutraukiant santuoką abiejų sutuoktinių bendru sutikimu. Santuokos ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2012 04 18
Atliekų tvarkymo teisinis reguliavimas ir pagrindinės problemos
Atliekų tvarkymo teisinis reguliavimas ir pagrindinės problemos. Turinys. Įžanga. Atliekų tvarkymo teisinis reguliavimas. Pagrindinės atliekų tvarkymo problemos. Išvados. Literatūros sąrašas.
Teisės referatai, Referatas, 17 puslapių
2010 03 03
Baudžiamoji teisė. Konspektai
Baudžiamosios teisės samprata. Baudžiamasis įstatymas. Nusikaltimas ir baudžiamasis nusižengimas. Nusikalstamos veikos objektyvieji požymiai. Nusikalstamos veikos (nv) subjektyvieji požymiai. Baudžiamąją atsakomybę šalinančios ...
Teisės konspektai, Konspektas, 84 puslapiai
2010 10 19
Kriminalistika konspektas
Kriminalistika. Kriminalistikos teorija ir metodologija. Kriminalistikos mokslo samprata, dalykas ir sistema. Kriminalistikos mokslo samprata, dalykas. Kriminalistikos mokslo uždaviniai. Kriminalistikos mokslo sistema. Kriminalistikos teorija ir ...
Teisės konspektai, Konspektas, 52 puslapiai
2016 07 29
Lietuvos teismų sistema
Įvadas. Bendrosios kompetencijos teismai. Apylinkės teismas. Apygardos teismas. Lietuvos apeliacinis teismas. Lietuvos aukščiausiasis teismas. Lietuvos respublikos konstitucinis teismas. Specializuotieji teismai. Administracinis teismas ir ...
Teisės referatai, Referatas, 10 puslapių
2012 04 17
Policija ir jos vieta visuomenėje
Darbas tikrai neblogas yra daug informacijos rasant apie policija. Įvadas. Policija ir jos uždaviniai. Policijos funkcijos. Policijos pareigūno teisinis statutas. Priėmimas į tarnybą policijoje ir atleidimas iš jos. Departamentas ir jo ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2013 05 23
Vaiko teisių igivendinimo institucijų sistema Lietuvoje
Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga pagrindinės vaiko teisės ir laisvės. Teisės aktai reglamentuojantys vaikų teises ir jų apsaugą. Lr įstatymai reglamentuojantys vaikų teisių įgyvendinimą lietuvoje. Darbo metodai ir priemonės ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2013 01 21
Konstitucine teise egzamino klausimai atsakymai
Konstitucinė teisė. Egzamino klausimai. Konstitucinės teisės šaltiniai? Konstitucinės teisės samprata? Konst. Teisės normos, jų skirstymas? Konst. Teisės reguliuojami teisiniai santykiai? Lr konstitucinės teisės, europos sąjungos ir ...
Teisės konspektai, Konspektas, 14 puslapių
2013 04 18
Nelaimingi atsitikimai ir profesinės ligos
9( 2 atsiliepimai )
Nelaimingi atsitikimai ir profesinės ligos. Nelaimingų atsitikimų priežastys. Veiksniai, laikinai didinantys pavojaus grėsmę. Nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų klasifikavimas. Nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų tyrimas. ...
Teisės referatai, Referatas, 8 puslapiai
2012 02 08
Baudžiamojo proceso esmė konspektas
Baudžiamojo proceso esmė, uždaviniai, principai. Baudžiamojo proceso dalyviai. Terminai. Procesiniai dokumentai. Kardomosios priemonės. Įrodinėjimas ir įrodymai. Teismas ir teismingumas. Atidavimas teismui. Teisminis nagrinėjimas. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 45 puslapiai
2012 02 06
Grožio salono veiklą reglamentuojantys teisės aktai
Įvadas. Iį nuostatos ir steigimas. Iį „solita“ steigimas. Individualios įmonės „Solita“ veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas. Lr produktų saugos įstatymas. „Grožio paslaugų saugos ...
Teisės referatai, Referatas, 12 puslapių
2012 05 16
Profesija policininkas
Mano pasirinkta profesija policininkė. Darbo aprašymas. Policininkas užtikrina visuomenės ir nuosavybės saugumą bei viešąją tvarką. Policininkas turi žinoti teisės aktus. Policininkas turi mokėti. Asmeninės savybės. Policininko ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 26 puslapiai
2013 05 28
Šeimos teisės konspektas
Šeimos teisės normų ir kitų civilinio kodekso knygų normų tarpusavio santykis. Kaip reguliuojami šeimos teisiniai santykiai, kai nėra juos reglamentuojančių šeimos teisės normų? Šeimos teisės principai. Šeimos teisės šaltiniai. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 10 puslapių
2016 07 30
Praktikos ataskaita Policijoje
Ivadas. Policijos veikla reglamentuojantys teises aktai. Nepilnamečių reikalų policijos pareigūnų veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Policijos struktūra. Policijos darbuotojų pareiginių instrukcijų ypatumai. Vidaus tvarkos taisyklės. ...
Teisės praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 16 puslapių
2014 11 12
Finansų teisė konspektas
Finansų teisė. Finansų teisės normos ir sistema. Finansiniai teisiniai santykiai ir subjektai. Finansų kontrolė. Lr biudžeto sandara ir biudžetinė teisė. Biudžetinio proceso teisinis reguliavimas. Valstybės ir savivaldybės tikslinių ...
Teisės konspektai, Konspektas, 34 puslapiai
2012 02 06
Intelektinė nuosavybė
Intelektualinė ar intelektinė? Intelektinės nuosavybės skirtumas nuo materialinės. Intelektinę nuosavybę sudaro. Autorių teisės į kūrinius. Kūriniai, laikomi autorių teisių objektais. Kūriniai, nelaikomi autorių teisių objektais. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 58 puslapiai
2016 07 26
Pirkimo pardavimo sutartis kursinis
Įvadas. Pirkimo-pardavimo sutarties samprata. Pirkimo-pardavimo sutarties dalykas. Pirkimo-pardavimo sutarties šalių teisės bei pareigos. Šalių atsakomybė. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo teisinis reguliavimas. Pirkimo-pardavimo ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 puslapiai
2014 02 17
Tarptautinė viešoji teisė konspektas
Tarptautinė viešoji teisė. Tarptautinės teisės periodizacija. Tarptautinės viešosios ir tarptautinės privatinės teisės panašumai ir skirtumai. Pagrindiniai viešosios ir tarptautinės teisės skirtumai. Specifiniai tarptautinės teisinės ...
Teisės konspektai, Konspektas, 90 puslapių
2015 06 17
Viešojo administravimo sistema Vokietijoje
9( 3 atsiliepimai )
Įvadas. Vokietijos viešojo administravimo teorinis aspektas. Vokietijos Valstybės tarnybos raida. Valstybės tarnybos ir valstybės tarnautojo samprata. Vokietijos valstybės tarnybos modelis. Vokietijos valstybės tarnybos teisinis ...
Teisės referatai, Referatas, 20 puslapių
2014 05 01
Civilinės teisės specialiosios dalies praktikumo klausimų atsakymai
Kaip ekonomiškumo vykdant prievoles principas yra susijęs su prievolės vykdymo kokybės reikalavimais. Straipsnis. Prievolės įvykdymo kokybė , sako. Kokie kriterijai apibrėžia tinkamo prievolės vykdymo principą. Straipsnis. Prievolių ...
Teisės namų darbai, Namų darbas, 9 puslapiai
2016 10 22
Ermitažas įmonės struktūra ir dokumentų valdymas
Įvadas. Įmonės struktūra, veiklos sritys. Įmonės veiklos sritis. Įmonės struktūra. Darbuotojų planavimas, paieška ir atranka. Darbuotojų adaptacija. Darbuotojų ugdymas, vertinimas ir karjeros planavimas. Atlyginimo už darbą sistema. ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 puslapiai
2014 12 02
Įmonių kolektyvinė sutartis
Įvadas. Įmonės kolektyvinė sutartis. Kolektyvinės sutarties sudarymo tvarka. Kolektyvinės sutarties įsigaliojimas. Įmonės kolektyvinės sutarties šalys. Dk rekomendacijos. Kai kurios darbuotojams naudingos sąlygos, numatytos dk. Kai ...
Teisės referatai, Referatas, 10 puslapių
2010 11 28
Verslo teisės namų darbas (2)
Verslo teisės namų darbo uzduotis. Situacija. Pirma Užduotis. Sprendimas. Antra Užduotis. Sprendimas.
Teisės namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2015 05 26
Vartotojų teisių apsauga
Įvadas. Vartotojų teisių apsauga. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nuostatai. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos uždaviniai ir funkcijos. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teisės. Valstybinės ...
Teisės referatai, Referatas, 14 puslapių
2010 10 28
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema