Teisė (3)

4535 dokumentai
Civilinė teisė konspektas egzaminui
Civilinės teisės samprata sąvoka , paskirtis , uždavinys , funkcijos. Civilinės teisės reglamentuojamų santykių bendra charakteristika. Civilinės teisės atribojimas nuo kitų teisės šakų. Civilinio teisinio reglamentavimo metodo ...
Teisės konspektai, Konspektas, 29 puslapiai
2015 04 28
Netiesioginiai mokesčiai
Netiesioginiai mokesčiai. Įvadas. Mokesčiai. Mokesčių būtinumas. Mokesčių funkcijos. Akcizo mokestis. Akcizo mokesčio samprata. Akcizo mokestis lietuvoje. Akcizo mokesčio tarifai. Akcizo mokesčio lengvatos. Akcizo mokesčio vaidmuo ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 puslapiai
2013 05 04
Baudžiamoji teisė specialioji dalis konspektas
Egzas iš 2 dalių. BT SD ir jos sistema. BT SD samprata , BT SD normu specifika , bei BK SD sistema sudarymo aspektu. Tai vadinamieji vertinamieji požymiai. Normos definicijos , kuriose yra paaiškinamos tam tikros BK SD vartojamos sąvokos. BK ...
Teisės konspektai, Konspektas, 19 puslapių
2017 10 03
Baudžiamosios teisės specialiosios dalies uždaviniai
Nužudymas vienu smūgiu ir jo vertinimas. Paskaita Nužudymas bendrininkaujant. Kai siekiama gauti turtinės naudos sau , ar kitiems asmenims. 1 paskaita. Nužudymas iš savanaudiškų paskatų. Nusikaltimai pavojingi žmogaus sveikatai ir ...
Teisės uždaviniai, Uždavinys, 20 puslapių
2017 09 12
Mokesčių teisė konspektas
Ką reglamentuoja valstybės tarnybos įstatymas. Mokesčių teisės esmė. Apmokestinimo tvarkos teisinis reglamentavimas. Mokesčių administravimas. Teisinė atsakomybė už mokesčių įstatymų pažeidimus. Konstitucinio teismo nutarimai dėl ...
Teisės konspektai, Konspektas, 26 puslapiai
2016 07 26
Pelno mokestis Lietuvoje
Įvadas. Lietuvos respublikos pelno mokestis. Mokesčio mokėtojai. Mokesčio objektas. Mokesčio tarifai. Mokesčio apskaičiavimo reikalavimai. Mokesčio deklaravimas. Mokesčio sumokėjimas. Mokesčio lengvatos ir kiti apmokestinimo ypatumai. ...
Teisės referatai, Referatas, 20 puslapių
2012 10 25
Teisėsaugos institucijos Lietuvoje
Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Teisėsaugos institucijų samprata, uždaviniai ir veiklos bruožai. Teisėsaugos institucijų veiklos kryptys ir funkcijos. Teisėsaugos funkcijas vykdančios institucijos. Teisminė valdžia Lietuvoje. ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 42 puslapiai
2014 09 22
Valstybės tarnybos samprata
Valstybės tarnybos instituto raida Lietuvoje. Valstybės tarnybos sąvoka ir pagrindinės Valstybės tarnybos įstatymo sąvokos. Valstybės tarnybos rūšys. Pagrindinės Valstybės tarnybos įstatymo sąvokos Valstybės tarnyba. Valstybės ...
Teisės konspektai, Konspektas, 19 puslapių
2015 03 20
Darbo ir poilsio laikas
Darbo laiko trukmė. Sutrumpintas darbo laikas nustatomas. Darbo dienų skaičius per savaitę, darbo pradžios, pabaigos, pertraukų nustatymas. Draudimas dirbti švenčių dienomis, darbo laikas švenčių ir poilsio dienų išvakarėse. Suminė ...
Teisės konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2012 02 08
Šeima. Šeimos teisė
. Šeimos teisės sąvoka. Šeimos teisė civilinės teisės sistemoje. Šeimos teisės šaltiniai. Šeiminių teisinių santykių sąvoka, rūšys. Šeiminių teisinių santykių atsiradimas – pasibaigimas. Giminystė ir svainystė. Sąvokų ...
Teisės konspektai, Konspektas, 36 puslapiai
2016 07 26
Civilinės teisės principai
Įvadinėdalis. Dėstomoji dalis: civilinių teisės principų samprata ir jų reikšmė šiuolaikinėje teisinėje sistemoje. Civilinių teisinių principų turinys bei jų taikymo analizė teismų praktikoje:civilinių santykių teisinio ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2012 06 11
Civilinio proceso teisė
Cpt dalykas. Cpt samprata. Cpt sistema. Cpt šaltiniai. Cpt normos galiojimas laike, erdvėje ir asmenų atžvilgiu. Cpt principai. Civiliniai procesiniai teisiniai santykiai. Cpt santykio samprata. Cpt santykio subjektai. Teismo vaidmuo civiliniame ...
Teisės konspektai, Konspektas, 15 puslapių
2012 02 09
Esė apie mirties bausmę
Pagrindinė diskusijų tema: ar turi būti mirties bausmė, ar ji turi būti uždrausta? Be to, jei nužudysi nusikaltėlį, kuo būsi geresnis už jį patį? Koks skirtumas tarp serijinio žmogžudžio, kario, teroristo ar pareigūno, vykdančio ...
Teisės esės, Esė, 4 puslapiai
2012 12 05
Prievolių teisė ir prievolė
Prievolių teisės samprata. Prievolių teisės reikšmė teisės sistemoje. Prievolių teisės šaltiniai. Prievolės sąvoka ir sudedamieji elementai. Prievolių sistema civilinėje teisėje. Dalomosios ir nedalomosios prievolės. Alternatyvios ...
Teisės konspektai, Konspektas, 24 puslapiai
2012 02 08
Atsakomybės už mokesčių įstatymų pažeidimus rūšys, jų ypatumai
Įvadas. Teisinės atsakomybės samprata. Mokesčių įstatymų pažeidimų samprata. Atsakomybės už mokesčio įstatymo pažeidimus rūšys. Baudžiamoji atsakomybė. Administracinė atsakomybė. Drausminė atsakomybė. Civilinė atsakomybė. ...
Teisės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2013 11 02
Laisvas darbuotojų judėjimas ES Europos sąjungoje
9,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Laisvas darbuotojų judėjimas es. Darbuotojo sąvoka. Darbuotojų judėjimo laisvė. Bendroji laisvo judėjimo tvarka. Darbuotojų teisė judėti ir pasirinkti gyvenamąją vietą. A) judėjimas. B) gyvenamoji vieta. C) pareiškėjai. ...
Teisės referatai, Referatas, 16 puslapių
2012 12 05
Nusikalstamos veikos stadijos
Nusikalstamos veikos stadijos. Nusikalstamos veikos stadijų samprata ir rūšys. Nusikaltimo stadijos. Nusikalstamos veikos padarymo stadijos samprata. Terminas stadija. Nusikalstama veika. Parengtinė nusikalstama veika. Rengimasis padaryti sunkų ...
Teisės konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2013 10 22
UAB steigimas
Įvadas. Bendrovės pavadinimo parinkimas. Nepiniginio įnašo, kuriuo numatoma iš dalies apmokėti steigiamos bendrovės įstatinį kapitalą, įvertinimas. Steigimo sutarties (akto) aprašymas. Įstatų pasirašymas. Steigiamasis susirinkimas. ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 12 puslapių
2011 03 21
Romėnų teisės konspektas
Romėnų teisės šaltiniai. Civilinų teisių įgyvendinimas ir gynimas. Ieškinio sąvoka ir rūšys. Civilinis (legisakcioninis) procesas. Formuliarinis procesas. Ypatingosios pretorinės gynybos priemonės. Ekstraordinarinis procesas. Procesinis ...
Teisės konspektai, Konspektas, 77 puslapiai
2012 02 27
Socialinės paramos sistema Lietuvoje
Įvadas. Socialinės apsaugos samprata. Socialinė parama ir jos sudėtinės dalys. Išvados. Literatūra. Priedai.
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 puslapiai
2014 06 07
Baudžiamoji teisė specialioji dalis 9
Bt sd ir jos sistema. Nv kvalifikavimo teoriniai pagrindai. Nusikaltimai žmogiškumui ir karo nusikaltimai. Nusikaltimai lietuvos valstybės nepriklausomybei, teritorijos vientisumui ir konstitucinei santvarkai (bk sd xvi skyrius). Nusikaltimai ...
Teisės konspektai, Konspektas, 49 puslapiai
2012 02 02
Darbo sutartis konspektas
Teisinė ir ūkinė darbo sutarties reikšmė. Darbo sutarties šalys. Darbo sutarties turinys ir sudarymo tvarka. Darbo sutarties rūšys. Darbo sutarties sąlygų pakeitimas. Nušalinimas nuo pareigų. Darbo sutarties pasibaigimas ir nutraukimas. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 57 puslapiai
2012 01 31
Pažintinė praktika teisme
Įvadas. Bendroji praktikos dalis. Radviliškio apylinkės teismo įsikūrimo istorija, kompetencija, struktūra. Teisės norminiai aktai reglamentuojantys Radviliškio apylinkės teismo veiklą. Teismo administracijos sekretorės ir raštinės ...
Teisės praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 21 puslapis
2015 10 09
Teises namu darbas. Situacijos nagrinėjimas
Jonas jonaitis iš bilietų platinimo agentūros „tiketa“ įsigijo bilietą į sausio. D. Turėjusi vykti grupės „metallica“ koncertą, turėdamas tikslą jame apsilankyti. Bet numatytą dieną šios grupės koncertas neįvyko dėl ...
Teisės namų darbai, Namų darbas, 1 puslapis
2011 03 22
Teismo posėdžio procesiniai dokumentai
Teismo posėdžio. Procesiniai dokumentai. Ieškinys. Pranešimas dėl atsiliepimo į pareikštą ieškinį. Atsiliepimas į pareikštą ieškinį. Nutartis skirti teismo posėdį. Teismo šaukimai šalims. Neatvykimo į teismo posėdį pasekmės. ...
Teisės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 puslapių
2016 08 05
Advokatas referatas
Advokatas ir jo vieta teisinėje sistemoje. Įvadas. Advokato sąvokos ir pareigybės apibūdinimas. Advokato veikla, jos pagrindai ir principai. Advokato veikla. Advokato veiklos pagrindai. Advokato veiklos laisvė ir nepriklausomumas. Advokatų ...
Teisės referatai, Referatas, 16 puslapių
2012 12 07
Baigiamoji praktika teisinėje kontoroje
Teisė Ti12 verslo specializacija. Asta volkovaitė. Teisininko ir advokato darbo pratikos skirtumai teisiniu aspektu. Teorinių įgūdžių pritaikymas praktikoje. Taikos sutarties ruošimas išvados literatūra. „ Vaiko teisių apsaugos ...
Teisės praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 6 puslapiai
2016 04 28
Finansai ir finansų teisė konspektas
Viešųjų finansų samprata. Finansų samprata, reikšmė ir funkcijos. Finansų sudėtis: viešieji ir privatieji finansai. Viešųjų finansų sąvoka. Finansų politikos samprata. Valstybės finansinės veiklos sąvoka, tikslas, uždaviniai. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 49 puslapiai
2012 05 07
Korupcija referatas
Įvadas. Korupcijos samprata. Korupcijos apibrėžimas. Korupcijos sąvoka Lietuvos įstatymuose. Politinė korupcija. Organizacinė teorija. Korupcija ir tarnybinės teorijos trūkumas. Valdžia ir korupcija. Korupcija žiniasklaidoje skaidrumo ...
Teisės referatai, Referatas, 24 puslapiai
2015 06 17
Mokesčių optimizavimas: Lietuvos, Latvijos, Estijos patirtis
Įvadas. Mokesčių optimizavimo atribojimas nuo mokesčių vengimo. Neteisėtas mokesčių išvengimas. Baltijos šalys es bendrosios rinkos procese. Lietuva. Dabartiniai lietuvos mokesčių įstatymai. Latvija. Atskiros mokesčių grupės ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 38 puslapiai
2012 04 23
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema