Teisė (3)

4864 dokumentai
Ermitažas įmonės struktūra ir dokumentų valdymas
Įvadas. Įmonės struktūra, veiklos sritys. Įmonės veiklos sritis. Įmonės struktūra. Darbuotojų planavimas, paieška ir atranka. Darbuotojų adaptacija. Darbuotojų ugdymas, vertinimas ir karjeros planavimas. Atlyginimo už darbą sistema. ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 puslapiai
2014 12 02
Viešojo administravimo sistema Vokietijoje
9( 3 atsiliepimai )
Įvadas. Vokietijos viešojo administravimo teorinis aspektas. Vokietijos Valstybės tarnybos raida. Valstybės tarnybos ir valstybės tarnautojo samprata. Vokietijos valstybės tarnybos modelis. Vokietijos valstybės tarnybos teisinis ...
Teisės referatai, Referatas, 20 puslapių
2014 05 01
Prievolių teisė ir prievolė
Prievolių teisės samprata. Prievolių teisės reikšmė teisės sistemoje. Prievolių teisės šaltiniai. Prievolės sąvoka ir sudedamieji elementai. Prievolių sistema civilinėje teisėje. Dalomosios ir nedalomosios prievolės. Alternatyvios ...
Teisės konspektai, Konspektas, 24 puslapiai
2012 02 08
Įmonių kolektyvinė sutartis
Įvadas. Įmonės kolektyvinė sutartis. Kolektyvinės sutarties sudarymo tvarka. Kolektyvinės sutarties įsigaliojimas. Įmonės kolektyvinės sutarties šalys. Dk rekomendacijos. Kai kurios darbuotojams naudingos sąlygos, numatytos dk. Kai ...
Teisės referatai, Referatas, 10 puslapių
2010 11 28
Netiesioginiai mokesčiai
Netiesioginiai mokesčiai. Įvadas. Mokesčiai. Mokesčių būtinumas. Mokesčių funkcijos. Akcizo mokestis. Akcizo mokesčio samprata. Akcizo mokestis lietuvoje. Akcizo mokesčio tarifai. Akcizo mokesčio lengvatos. Akcizo mokesčio vaidmuo ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 puslapiai
2013 05 04
Baigiamoji praktika teisinėje kontoroje
Teisė Ti12 verslo specializacija. Asta volkovaitė. Teisininko ir advokato darbo pratikos skirtumai teisiniu aspektu. Teorinių įgūdžių pritaikymas praktikoje. Taikos sutarties ruošimas išvados literatūra. „ Vaiko teisių apsaugos ...
Teisės praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 6 puslapiai
2016 04 28
Juridinių dokumentų valdymo praktika
Kolegijos verslo ir technologijų fakulteto teisės katedros teisės studijų programa juridinių dokumentų valdymo praktika. Bendrųjų dokumentų užduotys. Juridinių dokumentų užduotys. Praktikos užduočių atlikimas ir pateikimas. ...
Teisės praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 41 puslapis
2016 05 05
Pažintinė praktika teisme
Įvadas. Bendroji praktikos dalis. Radviliškio apylinkės teismo įsikūrimo istorija, kompetencija, struktūra. Teisės norminiai aktai reglamentuojantys Radviliškio apylinkės teismo veiklą. Teismo administracijos sekretorės ir raštinės ...
Teisės praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 21 puslapis
2015 10 09
Pelno mokestis Lietuvoje
Įvadas. Lietuvos respublikos pelno mokestis. Mokesčio mokėtojai. Mokesčio objektas. Mokesčio tarifai. Mokesčio apskaičiavimo reikalavimai. Mokesčio deklaravimas. Mokesčio sumokėjimas. Mokesčio lengvatos ir kiti apmokestinimo ypatumai. ...
Teisės referatai, Referatas, 20 puslapių
2012 10 25
Valstybės tarnybos samprata
Valstybės tarnybos instituto raida Lietuvoje. Valstybės tarnybos sąvoka ir pagrindinės Valstybės tarnybos įstatymo sąvokos. Valstybės tarnybos rūšys. Pagrindinės Valstybės tarnybos įstatymo sąvokos Valstybės tarnyba. Valstybės ...
Teisės konspektai, Konspektas, 19 puslapių
2015 03 20
Vartotojų teisių apsauga
Įvadas. Vartotojų teisių apsauga. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nuostatai. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos uždaviniai ir funkcijos. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teisės. Valstybinės ...
Teisės referatai, Referatas, 14 puslapių
2010 10 28
Baudžiamoji teisė specialioji dalis 9
Bt sd ir jos sistema. Nv kvalifikavimo teoriniai pagrindai. Nusikaltimai žmogiškumui ir karo nusikaltimai. Nusikaltimai lietuvos valstybės nepriklausomybei, teritorijos vientisumui ir konstitucinei santvarkai (bk sd xvi skyrius). Nusikaltimai ...
Teisės konspektai, Konspektas, 49 puslapiai
2012 02 02
Baudžiamoji teisė specialioji dalis konspektas
Egzas iš 2 dalių. BT SD ir jos sistema. BT SD samprata , BT SD normu specifika , bei BK SD sistema sudarymo aspektu. Tai vadinamieji vertinamieji požymiai. Normos definicijos , kuriose yra paaiškinamos tam tikros BK SD vartojamos sąvokos. BK ...
Teisės konspektai, Konspektas, 19 puslapių
2017 10 03
Romėnų teisės konspektas
Romėnų teisės šaltiniai. Civilinų teisių įgyvendinimas ir gynimas. Ieškinio sąvoka ir rūšys. Civilinis (legisakcioninis) procesas. Formuliarinis procesas. Ypatingosios pretorinės gynybos priemonės. Ekstraordinarinis procesas. Procesinis ...
Teisės konspektai, Konspektas, 77 puslapiai
2012 02 27
Esė apie mirties bausmę
Pagrindinė diskusijų tema: ar turi būti mirties bausmė, ar ji turi būti uždrausta? Be to, jei nužudysi nusikaltėlį, kuo būsi geresnis už jį patį? Koks skirtumas tarp serijinio žmogžudžio, kario, teroristo ar pareigūno, vykdančio ...
Teisės esės, Esė, 4 puslapiai
2012 12 05
Laisvas darbuotojų judėjimas ES Europos sąjungoje
9,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Laisvas darbuotojų judėjimas es. Darbuotojo sąvoka. Darbuotojų judėjimo laisvė. Bendroji laisvo judėjimo tvarka. Darbuotojų teisė judėti ir pasirinkti gyvenamąją vietą. A) judėjimas. B) gyvenamoji vieta. C) pareiškėjai. ...
Teisės referatai, Referatas, 16 puslapių
2012 12 05
Korupcija referatas
Įvadas. Korupcijos samprata. Korupcijos apibrėžimas. Korupcijos sąvoka Lietuvos įstatymuose. Politinė korupcija. Organizacinė teorija. Korupcija ir tarnybinės teorijos trūkumas. Valdžia ir korupcija. Korupcija žiniasklaidoje skaidrumo ...
Teisės referatai, Referatas, 24 puslapiai
2015 06 17
Socialinės paramos sistema Lietuvoje
Įvadas. Socialinės apsaugos samprata. Socialinė parama ir jos sudėtinės dalys. Išvados. Literatūra. Priedai.
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 puslapiai
2014 06 07
Verslo teisės egzamino klausimai ir atsakymai 3
Verslo teisė Lietuvos teisės sistemoje. Verslo teisės subjektai, dalykas bei reorganizavimo ypatumai. Fizinis asmuo kaip verslo teisės subjektas. Juridinio asmens sąvoka ir rūšys. Juridinio asmens steigimas ir registravimas. Juridinio asmens ...
Teisės aprašymai, Aprašymas, 4 puslapiai
2013 10 21
Teisėsaugos institucijos Lietuvoje
Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Teisėsaugos institucijų samprata, uždaviniai ir veiklos bruožai. Teisėsaugos institucijų veiklos kryptys ir funkcijos. Teisėsaugos funkcijas vykdančios institucijos. Teisminė valdžia Lietuvoje. ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 42 puslapiai
2014 09 22
Civilinės teisės principai
Įvadinėdalis. Dėstomoji dalis: civilinių teisės principų samprata ir jų reikšmė šiuolaikinėje teisinėje sistemoje. Civilinių teisinių principų turinys bei jų taikymo analizė teismų praktikoje:civilinių santykių teisinio ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2012 06 11
Mokesčių teisė konspektas
Ką reglamentuoja valstybės tarnybos įstatymas. Mokesčių teisės esmė. Apmokestinimo tvarkos teisinis reglamentavimas. Mokesčių administravimas. Teisinė atsakomybė už mokesčių įstatymų pažeidimus. Konstitucinio teismo nutarimai dėl ...
Teisės konspektai, Konspektas, 26 puslapiai
2016 07 26
Nusikalstamos veikos stadijos
Nusikalstamos veikos stadijos. Nusikalstamos veikos stadijų samprata ir rūšys. Nusikaltimo stadijos. Nusikalstamos veikos padarymo stadijos samprata. Terminas stadija. Nusikalstama veika. Parengtinė nusikalstama veika. Rengimasis padaryti sunkų ...
Teisės konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2013 10 22
Teisė mano gyvenime
Esė. Teisė mano gyvenime. Teisė į saugią ir sočią vaikystę. Teisė į visuomeninę švietimo sistemą. Teisė į sveikatos paslaugas. Teisė į laisvą žodį. Teisė laisvai judėti. Teisė į nuosavybę. Teisė mylėti ir būti mylimu. ...
Teisės esės, Esė, 5 puslapiai
2014 03 19
Civilinio proceso teisė
Cpt dalykas. Cpt samprata. Cpt sistema. Cpt šaltiniai. Cpt normos galiojimas laike, erdvėje ir asmenų atžvilgiu. Cpt principai. Civiliniai procesiniai teisiniai santykiai. Cpt santykio samprata. Cpt santykio subjektai. Teismo vaidmuo civiliniame ...
Teisės konspektai, Konspektas, 15 puslapių
2012 02 09
Darbo ir poilsio laikas
Darbo laiko trukmė. Sutrumpintas darbo laikas nustatomas. Darbo dienų skaičius per savaitę, darbo pradžios, pabaigos, pertraukų nustatymas. Draudimas dirbti švenčių dienomis, darbo laikas švenčių ir poilsio dienų išvakarėse. Suminė ...
Teisės konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2012 02 08
Ieškinio dėl skolos išieškojimo pavyzdys
9,5( 2 atsiliepimai )
Vilniaus miesto 2 apylinkės teismui. Ieškovas UAB „ versum “. Atsiskaitomosios sąskaitos numeris. UAB „ Pavadinimas “. 10703 68 Lt. Faktinės ieškinio aplinkybės. Teisiniai ieškinio argumentai. dėl skolos priteisimo. Dėl baudos ...
Teisės pavyzdžiai, Pavyzdys, 4 puslapiai
2018 10 04
Teises namu darbas. Situacijos nagrinėjimas
Jonas jonaitis iš bilietų platinimo agentūros „tiketa“ įsigijo bilietą į sausio. D. Turėjusi vykti grupės „metallica“ koncertą, turėdamas tikslą jame apsilankyti. Bet numatytą dieną šios grupės koncertas neįvyko dėl ...
Teisės namų darbai, Namų darbas, 1 puslapis
2011 03 22
Teismo posėdžio procesiniai dokumentai
Teismo posėdžio. Procesiniai dokumentai. Ieškinys. Pranešimas dėl atsiliepimo į pareikštą ieškinį. Atsiliepimas į pareikštą ieškinį. Nutartis skirti teismo posėdį. Teismo šaukimai šalims. Neatvykimo į teismo posėdį pasekmės. ...
Teisės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 puslapių
2016 08 05
Advokatas referatas
Advokatas ir jo vieta teisinėje sistemoje. Įvadas. Advokato sąvokos ir pareigybės apibūdinimas. Advokato veikla, jos pagrindai ir principai. Advokato veikla. Advokato veiklos pagrindai. Advokato veiklos laisvė ir nepriklausomumas. Advokatų ...
Teisės referatai, Referatas, 16 puslapių
2012 12 07
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo