Teisė (4)

4864 dokumentai
Empiriniai tyrimo metodai
Socialiniai tyrimai. Empiriniai tyrimo metodai. Empirinio tyrimo metodai. Eksperimentas. Eksperimentų rūšys. Eksperimentinio tyrimo etapai. Stebėjimas. Stebėjimo metodo taikymui keliami reikalavimai. Stebėjimo metodo taikymo procedūros. Laiko ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 44 puslapiai
2015 05 18
Teisės pagrindų konspektas
Teisės samprata. Teisės norma. Socialinės normos. Moralės normos. Papročiai. Religinė norma. Korporatyvinės normos. Techninės normos. Istorinė teisės raida. Ryškiausias antikos teisės paminklas – romėnų teisė. Viduramžiai. Naujieji ...
Teisės konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2012 04 12
UAB steigimas
Įvadas. Bendrovės pavadinimo parinkimas. Nepiniginio įnašo, kuriuo numatoma iš dalies apmokėti steigiamos bendrovės įstatinį kapitalą, įvertinimas. Steigimo sutarties (akto) aprašymas. Įstatų pasirašymas. Steigiamasis susirinkimas. ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 12 puslapių
2011 03 21
Verslo teisės egzamino klausimai ir atsakymai
Verslo teisės egzamino klausimai. Verslo teisė Lietuvos teisės sistemoje. Verslo teisės subjektai, dalykas bei reguliavimo ypatumai. Fizinis asmuo kaip verslo teisės subjektas. Juridinio asmens sąvoka ir rūšys. Juridinio asmens steigimas ir ...
Teisės aprašymai, Aprašymas, 7 puslapiai
2013 10 21
Atsakomybės už mokesčių įstatymų pažeidimus rūšys, jų ypatumai
Įvadas. Teisinės atsakomybės samprata. Mokesčių įstatymų pažeidimų samprata. Atsakomybės už mokesčio įstatymo pažeidimus rūšys. Baudžiamoji atsakomybė. Administracinė atsakomybė. Drausminė atsakomybė. Civilinė atsakomybė. ...
Teisės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2013 11 02
Baudžiamoji teisė. Principai ir uždaviniai
Baudžiamosios teisės samprata. Bt esmė. Bt sistema. Bt principai. Bt funkcijos. Bt uždaviniai. Baudžiamojo įstatymo samprata. Bį požymiai. Baudžiamojo kodekso struktūra. Bk specialiosios dalies straipsnio dispozicija ir sankcija, jų ...
Teisės konspektai, Konspektas, 41 puslapis
2012 02 06
Šeimos teisė uždaviniai
Šeimos teisės savarankiškas darbas. Uždavinių analizė.
Teisės analizės, Analizė, 5 puslapiai
2014 06 18
Administracinė teisė konspektas
Administracinės teisės samprata. Administracinės teisės santykis su kitomis teisės šakomis. Administracinės teisės vieta lietuvos teisinėje sistemoje. Administracinė teisė ir socialiniai pokyčiai. Administracinės teisės vieta lietuvos ...
Teisės konspektai, Konspektas, 54 puslapiai
2012 05 16
Teisės šakos ir jų bendroji charakteristika
Teisės šakų katalogas ir bendra jų charakteristika. Konstitucinė teisė. Viešoji teisė. Privatinė teisė. Administracinė teisė. Finansų teisė. Baudžiamoji teisė. Civilinė teisė. Civilinio proceso teisė. Darbo teisė. Šeimos teisė. ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2016 06 19
Darbo sutartis konspektas
Teisinė ir ūkinė darbo sutarties reikšmė. Darbo sutarties šalys. Darbo sutarties turinys ir sudarymo tvarka. Darbo sutarties rūšys. Darbo sutarties sąlygų pakeitimas. Nušalinimas nuo pareigų. Darbo sutarties pasibaigimas ir nutraukimas. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 57 puslapiai
2012 01 31
Įvaikinimas referatas
Įvadas. Įvaikinimas. Įvaikinimas – kas tai? Kas gali įvaikinti. Įvaikinimo žingsniai. Teisės aktų dėl įvaikinimo lietuvoje apžvalga. Įvaikinimas užsienio piliečiams. Išvados. Informacinių šaltinių sąrašas.
Teisės referatai, Referatas, 15 puslapių
2012 05 03
Turto areštas
Turto arešto pagrindai. Turto areštas. Turto arešto aktas. Turto realizavimo tvarka. Turto realizavimas. Varžytinių eiga. Antrosios varžyinės. Darbo objektas. Darbo tikslas –. Turto realizavimo tvarka turto realizavimas. Antrosios ...
Teisės referatai, Referatas, 21 puslapis
2016 02 22
Vaikų teisės ir vaikų teisių apsaugos problemos
Įvadas. Vaiko teisių apsaugos samprata. Vaiko teisių istorinė raida. Lietuvos Respublikos įstatymai, reglamentuojantys vaiko teisių įgyvendinimą. Vaiko teisių apsaugos problemos. Vaiko teisių apsaugos problemos Lietuvoje. Socialinio ...
Teisės analizės, Analizė, 15 puslapių
2014 12 31
Administracinio proceso teisės konspektas
Teisinio proceso samprata ir rūšys Procesas. Procesai Valdomi. Socialiniai procesai. Teisinis procesas. Proceso plačioji ir siauroji samprata Siauroji samprata. Plačioji samprata. Teisinio proceso stadija. Teisinio proceso stadijos. Teisinio ...
Teisės konspektai, Konspektas, 40 puslapių
2016 03 15
Baigiamosios praktikos ataskaita teisinių ir buhalterinių paslaugų įmonėje
Įvadas. Apie įmonę. Iškeltų tikslų įgyvendinimas. Praktikos užduočių įgyvendinimas. Skundo generalinei prokuratūrai sudarymas. Atskirasis skundas. Kreditorių susirinkimo protokolas. Įmonėje esančių problemų analizė. Pasiūlymai ...
Teisės praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 21 puslapis
2015 05 06
Finansai ir finansų teisė konspektas
Viešųjų finansų samprata. Finansų samprata, reikšmė ir funkcijos. Finansų sudėtis: viešieji ir privatieji finansai. Viešųjų finansų sąvoka. Finansų politikos samprata. Valstybės finansinės veiklos sąvoka, tikslas, uždaviniai. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 49 puslapiai
2012 05 07
Fizinio asmens bankrotas
Įvadas. Fizinio asmens nemokumas. Įgyvendinami europos sąjungos teisės aktai lietuvoje. Įstatymo paskirtis ir taikymas. Fizinio asmens bankroto procesas. Fizinio asmens pareigos ir teisės bankroto proceso metu. Fizinio asmens teisės bankroto ...
Teisės referatai, Referatas, 25 puslapiai
2012 12 21
Mokesčių optimizavimas: Lietuvos, Latvijos, Estijos patirtis
Įvadas. Mokesčių optimizavimo atribojimas nuo mokesčių vengimo. Neteisėtas mokesčių išvengimas. Baltijos šalys es bendrosios rinkos procese. Lietuva. Dabartiniai lietuvos mokesčių įstatymai. Latvija. Atskiros mokesčių grupės ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 38 puslapiai
2012 04 23
Vgtu teisės koliokviumo špera
Kas yra teisė (min. Skirtingi apibūdinimai)? Kuo panašios ir kuo skiriasi bendrosios ir civilinės teisės tradicijos? Kuo panašūs ir kuo skiriasi teisinis pozityvizmo ir prigimtinių teisių koncepcijos? Teisės požymiai. Teisės funkcijos. ...
Teisės šperos, Špera, 2 puslapiai
2013 12 08
Žemės mokestis
Įvadas. Žemės mokesčio raida ir reikšmė. Žemės mokesčio raida. Žemės mokesčio reikšmė. Žemės mokesčio apmokestinimo instrumentarijus. Žemės mokesčio elementai. Žemės mokesčio subjektas. Žemės mokesčio objektas. Žemės ...
Teisės referatai, Referatas, 13 puslapių
2012 05 22
Darbo teisės konspektas
Darbo teise sąvoka, jos atribojimas nuo gretutinių teisės šakų. Darbo teises objektas. D s-kių teisinio reguliavimo metodas. Dt, d įst. Ir dt mokslo sistema. Dt principų sąvoka, jų reikšmė. Dt ðaltinių sąvoka, pagrindinės jų ...
Teisės konspektai, Konspektas, 52 puslapiai
2012 02 06
Komercinė teisė
49 klausimai - atsakymai komercinės teisės tema. Kuo skiriasi civilinė teisė nuo komercinės teisės? Komercinės teisės požymiai. Kuo kiriasi turtas nuo daikto? Kuo skiriasi privačių asmenų ir viešų juridinių asmenų pelno paskirstymas. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2010 12 10
Korupcijos prevencijos programų Lietuvos valstybės tarnyboje analizė
Įvadas. Korupcijos fenomenas. Korupcijos samprata. Korupcijos atsiradimo priežastys. Korupcijos pasekmės. Korupcijos prevencija ir jos svarba kovoje su korupcija. Užsienio šalių patirtis kovoje su korupcija. Korupcijos prevencijos strategija ...
Teisės bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 82 puslapiai
2014 08 28
Lietuvos respublikos konstitucija ir teisėkūra
Įvadas. Konstitucijos sąmprata. Lietuvos respublikos konstitucijos struktūra, normų bruožai, pagrindiniai principai. Teisėkūra. Teisėkūros sąvoka. Teisėkūros paskirtis, tikslai. Teisėkūros principai. Išvados. Naudota literatūra.
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2012 11 09
Maisto higienos užtikrinimo teisinis reguliavimas viešojo maitinimo įstaigose
Įvadas. Viešojo maitinimo įmonės atitikties higienos reikalavimams vertinimas. Reikalavimai patalpoms. Reikalavimai darbuotojams. Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys maisto higienos tvarkymo veiklą. Higienos norma hn 152003 ...
Teisės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2017 11 10
Muitines veikla konspektas
Muitinės ir kitų teisėsaugos institucijų kurso dalykas. Teisės aktai, reglamentuojantys muitinės ir teisėsaugos institucijų veiklą. Pagrindiniai teisėsauginės veiklos broužai. Patikrinimą atliekančių valstybės institucijų veikla ...
Teisės konspektai, Konspektas, 25 puslapiai
2012 08 17
Nelegalus darbas. Kovos su nelegaliu darbu priemonės ir jų veiksmingumo analizė
Kursinis darbas apie nelegalų darbą ir priemones, naudojamas kovoje su juo. Įvertintas 8 balais. Kovoje su nelegaliu darbu naudojamos priemonės. Administracinė atsakomybė. Baudžiamoji atsakomybė. Nelegalaus darbo tikrinimo inspektorių ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2012 04 23
Teisės aiškinimas
Įvadas. Teisės aiškinimo sąvoka, stadijos, etapai. Teisės aiškinimas ir argumentavimas, jų santykis. Teisės aiškinimo sąvoka ir stadijos. Teisės aiškinimo etapai. Teisės aiškinimas ir argumentavimas, jų santykis. Teisės aiškinimo ...
Teisės referatai, Referatas, 28 puslapiai
2016 07 24
Teisingumas: samprata, materialusis ir formalusis teisingumas. Teisingumas Lietuvoje
Teisingumas: samprata, materialusis ir formalusis teisingumas. Teisingumas Lietuvoje. Vakarų teisės tradiciją lėmusių veiksnių atsispindėjimas teisingumo sampratoje. Situacija Lietuvoje. Teisingumo apibrėžimas h. L. A. Harto „teisės ...
Teisės referatai, Referatas, 11 puslapių
2010 03 03
Žmogaus teisės
Įvadas. Žmogaus teisių samprata. Žmogaus teisių klasifikacija. Pilietinės teisės;. Socialinės, ekonominės, kultūrinės teisės. Lietuvos žmogaus teisių centras. Veikla;. Struktūra. Žmogaus teisių gynimo būdai Lietuvoje. Lietuvos ...
Teisės referatai, Referatas, 9 puslapiai
2013 10 03
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo