Teisė (4)

4535 dokumentai
Įvaikinimas referatas
Įvadas. Įvaikinimas. Įvaikinimas – kas tai? Kas gali įvaikinti. Įvaikinimo žingsniai. Teisės aktų dėl įvaikinimo lietuvoje apžvalga. Įvaikinimas užsienio piliečiams. Išvados. Informacinių šaltinių sąrašas.
Teisės referatai, Referatas, 15 puslapių
2012 05 03
Nelegalus darbas. Kovos su nelegaliu darbu priemonės ir jų veiksmingumo analizė
Kursinis darbas apie nelegalų darbą ir priemones, naudojamas kovoje su juo. Įvertintas 8 balais. Kovoje su nelegaliu darbu naudojamos priemonės. Administracinė atsakomybė. Baudžiamoji atsakomybė. Nelegalaus darbo tikrinimo inspektorių ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2012 04 23
Žemės mokestis
Įvadas. Žemės mokesčio raida ir reikšmė. Žemės mokesčio raida. Žemės mokesčio reikšmė. Žemės mokesčio apmokestinimo instrumentarijus. Žemės mokesčio elementai. Žemės mokesčio subjektas. Žemės mokesčio objektas. Žemės ...
Teisės referatai, Referatas, 13 puslapių
2012 05 22
Darbo teisės savoka ir sistema
Darbo teisės sąvoka ir sistema. Darbo teisės principai. Darbo teisės šaltiniai. Darbo teisės subjektai. Darbo teisiniai santykiai ir glaudžiai su jais susijusių teisinių santykių rūšys. Kolektyvinė sutartis ir kolektyviniai susitarimai. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 47 puslapiai
2012 02 08
Fizinio asmens bankrotas
Įvadas. Fizinio asmens nemokumas. Įgyvendinami europos sąjungos teisės aktai lietuvoje. Įstatymo paskirtis ir taikymas. Fizinio asmens bankroto procesas. Fizinio asmens pareigos ir teisės bankroto proceso metu. Fizinio asmens teisės bankroto ...
Teisės referatai, Referatas, 25 puslapiai
2012 12 21
Komercinė teisė
49 klausimai - atsakymai komercinės teisės tema. Kuo skiriasi civilinė teisė nuo komercinės teisės? Komercinės teisės požymiai. Kuo kiriasi turtas nuo daikto? Kuo skiriasi privačių asmenų ir viešų juridinių asmenų pelno paskirstymas. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2010 12 10
Teisės pagrindų konspektas
Teisės samprata. Teisės norma. Socialinės normos. Moralės normos. Papročiai. Religinė norma. Korporatyvinės normos. Techninės normos. Istorinė teisės raida. Ryškiausias antikos teisės paminklas – romėnų teisė. Viduramžiai. Naujieji ...
Teisės konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2012 04 12
Administracinė teisė konspektas
Administracinės teisės samprata. Administracinės teisės santykis su kitomis teisės šakomis. Administracinės teisės vieta lietuvos teisinėje sistemoje. Administracinė teisė ir socialiniai pokyčiai. Administracinės teisės vieta lietuvos ...
Teisės konspektai, Konspektas, 54 puslapiai
2012 05 16
Darbo teisės konspektas
Darbo teise sąvoka, jos atribojimas nuo gretutinių teisės šakų. Darbo teises objektas. D s-kių teisinio reguliavimo metodas. Dt, d įst. Ir dt mokslo sistema. Dt principų sąvoka, jų reikšmė. Dt ðaltinių sąvoka, pagrindinės jų ...
Teisės konspektai, Konspektas, 52 puslapiai
2012 02 06
Juridinių dokumentų valdymo praktika
Kolegijos verslo ir technologijų fakulteto teisės katedros teisės studijų programa juridinių dokumentų valdymo praktika. Bendrųjų dokumentų užduotys. Juridinių dokumentų užduotys. Praktikos užduočių atlikimas ir pateikimas. ...
Teisės praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 41 puslapis
2016 05 05
Maisto higienos užtikrinimo teisinis reguliavimas viešojo maitinimo įstaigose
Įvadas. Viešojo maitinimo įmonės atitikties higienos reikalavimams vertinimas. Reikalavimai patalpoms. Reikalavimai darbuotojams. Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys maisto higienos tvarkymo veiklą. Higienos norma hn 152003 ...
Teisės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2017 11 10
Verslo teisės egzamino klausimai ir atsakymai 3
Verslo teisė Lietuvos teisės sistemoje. Verslo teisės subjektai, dalykas bei reorganizavimo ypatumai. Fizinis asmuo kaip verslo teisės subjektas. Juridinio asmens sąvoka ir rūšys. Juridinio asmens steigimas ir registravimas. Juridinio asmens ...
Teisės aprašymai, Aprašymas, 4 puslapiai
2013 10 21
Žmogaus teisės
Įvadas. Žmogaus teisių samprata. Žmogaus teisių klasifikacija. Pilietinės teisės;. Socialinės, ekonominės, kultūrinės teisės. Lietuvos žmogaus teisių centras. Veikla;. Struktūra. Žmogaus teisių gynimo būdai Lietuvoje. Lietuvos ...
Teisės referatai, Referatas, 9 puslapiai
2013 10 03
Baudžiamoji teisė. Principai ir uždaviniai
Baudžiamosios teisės samprata. Bt esmė. Bt sistema. Bt principai. Bt funkcijos. Bt uždaviniai. Baudžiamojo įstatymo samprata. Bį požymiai. Baudžiamojo kodekso struktūra. Bk specialiosios dalies straipsnio dispozicija ir sankcija, jų ...
Teisės konspektai, Konspektas, 41 puslapis
2012 02 06
Civilinės atsakomybės esmė ir skiriamieji bruožai civilinėje teisėje
Įvadas. Civilinės atsakomybės samprata. Civilinės atsakomybės skirtumai nuo kitų teisinės atsakomybės rūšių. Civilinės atsakomybės atsiradimo pagrindai. Žala ar nuostoliai – civilinės atsakomybės atsiradimo pagrindas. Priešingas ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 puslapiai
2012 04 18
Darbo teisė skaidrės
10( 2 atsiliepimai )
Darbo teisė. Darbo santykių teisinio reglamentavimo principai. Darbo teisės subjektai. Darbo teisių ir pareigų atsiradimo pagrindai. Darbo teisių įgyvendinimas ir pareigų vykdymas. Kolektyviniai darbo santykiai. Individualūs darbo ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 52 puslapiai
2014 09 25
Korupcijos prevencijos programų Lietuvos valstybės tarnyboje analizė
Įvadas. Korupcijos fenomenas. Korupcijos samprata. Korupcijos atsiradimo priežastys. Korupcijos pasekmės. Korupcijos prevencija ir jos svarba kovoje su korupcija. Užsienio šalių patirtis kovoje su korupcija. Korupcijos prevencijos strategija ...
Teisės bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 82 puslapiai
2014 08 28
Muitines veikla konspektas
Muitinės ir kitų teisėsaugos institucijų kurso dalykas. Teisės aktai, reglamentuojantys muitinės ir teisėsaugos institucijų veiklą. Pagrindiniai teisėsauginės veiklos broužai. Patikrinimą atliekančių valstybės institucijų veikla ...
Teisės konspektai, Konspektas, 25 puslapiai
2012 08 17
Sveikatos teisė ir bioetika
Išvardinkite bioetikos nagrinėjamas sritis. Aprašykite plačiau vieną iš bioetikos nagrinėjamų sričių;. Iš pacientų ir žalos atlyginimo įstatymų – apibūdinkite informuoto ir supratingo paciento sąvoką;. Pateikite vieną ar keletą ...
Teisės referatai, Referatas, 11 puslapių
2016 07 31
Tarptautinės privatinės teisės konspektas
Bendros pastabos apie kursą „ Tarptautinė privatinė teisė “. Tarptautinės privatinės teisės samprata. Tpt raida. Pagrindinės šiuolaikinės TPT tendencijos. TPT sąvoka. TPT reguliavimo dalykas. TPT reguliavimo metodas. Tpt ir tvt ...
Teisės konspektai, Konspektas, 43 puslapiai
2015 05 29
Verslo teisės egzamino klausimai ir atsakymai
Verslo teisės egzamino klausimai. Verslo teisė Lietuvos teisės sistemoje. Verslo teisės subjektai, dalykas bei reguliavimo ypatumai. Fizinis asmuo kaip verslo teisės subjektas. Juridinio asmens sąvoka ir rūšys. Juridinio asmens steigimas ir ...
Teisės aprašymai, Aprašymas, 7 puslapiai
2013 10 21
Vgtu teisės koliokviumo špera
Kas yra teisė (min. Skirtingi apibūdinimai)? Kuo panašios ir kuo skiriasi bendrosios ir civilinės teisės tradicijos? Kuo panašūs ir kuo skiriasi teisinis pozityvizmo ir prigimtinių teisių koncepcijos? Teisės požymiai. Teisės funkcijos. ...
Teisės šperos, Špera, 2 puslapiai
2013 12 08
Lietuvos respublikos konstitucija ir teisėkūra
Įvadas. Konstitucijos sąmprata. Lietuvos respublikos konstitucijos struktūra, normų bruožai, pagrindiniai principai. Teisėkūra. Teisėkūros sąvoka. Teisėkūros paskirtis, tikslai. Teisėkūros principai. Išvados. Naudota literatūra.
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2012 11 09
Muitinė referatas
Lietuvos Respublikos asmuo. Lietuvos Respublikos ūkio subjektas. Lietuvos Respublikos muitų teritorija. Lietuvos Respublikos muitinė. Muitinės priežiūra. Importo muitai ir mokesčiai. Eksporto muitai ir mokesčiai. Muitinės procedūra. ...
Teisės referatai, Referatas, 11 puslapių
2015 05 29
Šeimos teisė uždaviniai
Šeimos teisės savarankiškas darbas. Uždavinių analizė.
Teisės analizės, Analizė, 5 puslapiai
2014 06 18
Sutarčių teisė konspektas
Sutarties samprata. Sutarciu teises saltiniai. Sutarciu teises principai. Sutarciu galia. Sutarciu teises vienodinimas. Sutarciu rusys. Ikisutartiniai santykiai. Sutarciu sudarymas. Sutarciu turinys. Sutarciu vykdymas.
Teisės konspektai, Konspektas, 14 puslapių
2016 08 04
Teisės aiškinimas
Įvadas. Teisės aiškinimo sąvoka, stadijos, etapai. Teisės aiškinimas ir argumentavimas, jų santykis. Teisės aiškinimo sąvoka ir stadijos. Teisės aiškinimo etapai. Teisės aiškinimas ir argumentavimas, jų santykis. Teisės aiškinimo ...
Teisės referatai, Referatas, 28 puslapiai
2016 07 24
Teisės šakos ir jų bendroji charakteristika
Teisės šakų katalogas ir bendra jų charakteristika. Konstitucinė teisė. Viešoji teisė. Privatinė teisė. Administracinė teisė. Finansų teisė. Baudžiamoji teisė. Civilinė teisė. Civilinio proceso teisė. Darbo teisė. Šeimos teisė. ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2016 06 19
Turto areštas
Turto arešto pagrindai. Turto areštas. Turto arešto aktas. Turto realizavimo tvarka. Turto realizavimas. Varžytinių eiga. Antrosios varžyinės. Darbo objektas. Darbo tikslas –. Turto realizavimo tvarka turto realizavimas. Antrosios ...
Teisės referatai, Referatas, 21 puslapis
2016 02 22
Elektroninės muitinės įgyvendinimas
Įvadas. Principai. Muitinės istorija. Elektroninės muitinės įdiegimas. Muitinės informacinių sistemų centras. Muitinės informacinių sistemų centro veikla. Lietuvos muitinėje naudojamos informacinės sistemos. Naujoji kompiuterizuota ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2016 07 23
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema