Teisė (5)

4864 dokumentai
Civilinės teisės egzamino užduotys su atsakymais
Civilinė teisė Specialioji dalis. Egzamino klausimai 2011 (išankstinė sesija). Kazimieras Zaveckas. Užduotis (3 balai). 2006 m. spalio 2 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija sudarė su D. Užduotis (4 balai). Draudėjas X ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2015 03 03
Civilinio proceso konspektas mokymuisi
Civilinio proceso teisė. Ieškinio , arba ginčo teisena. Ypatingoji teisena. Civilinės bylos iškėlimas. Pasirengimas civilinės bylos nagrinėjimui. Teisminis nagrinėjimas. Neįsiteisėjusių teismo sprendimų ir nutarčių nagrinėjimas ...
Teisės konspektai, Konspektas, 19 puslapių
2018 03 30
Darbo teisės savoka ir sistema
Darbo teisės sąvoka ir sistema. Darbo teisės principai. Darbo teisės šaltiniai. Darbo teisės subjektai. Darbo teisiniai santykiai ir glaudžiai su jais susijusių teisinių santykių rūšys. Kolektyvinė sutartis ir kolektyviniai susitarimai. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 47 puslapiai
2012 02 08
Europos Sąjungos teisė konspektas (3)
Europos sąjungos teisė. Kas tai yra Europos Sąjunga? Tarptautinė organizacija. Tarptautinių organizacijų požymiai. ES atsiradimo istorija. ES sutarčių gausa. Trys Europos Bendrijos. Lisabonos sutartis. ES 3 ramsčių sistema. Kelias į ...
Teisės konspektai, Konspektas, 48 puslapiai
2017 10 30
Administracinių prievartos priemonių sąvoka, paskirtis ir ypatumai
Santrauka. Terminų žodynas. Įvadas. Administracinės prievartos samprata. Administracinė prievarta kaip valstybinio valdymo metodas. Administracinė prievarta kaip viena iš teisinių prievartos rūšių. Požymiai leidžiantys atskirti ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2017 03 12
Sutarčių teisė konspektas
Sutarties samprata. Sutarciu teises saltiniai. Sutarciu teises principai. Sutarciu galia. Sutarciu teises vienodinimas. Sutarciu rusys. Ikisutartiniai santykiai. Sutarciu sudarymas. Sutarciu turinys. Sutarciu vykdymas.
Teisės konspektai, Konspektas, 14 puslapių
2016 08 04
Tarptautinė teisė konspektas
Tarptautinės teisės ypatybės ir definicijos problema. Tarptautinės teisės šaltiniai. Tarptautinės sankcijos. Kontroliniai klausimai. Bendroji tarptautinės teisės ir valstybių vidaus teisės santykio bei sąvokos problema. Tarptautinės ...
Teisės konspektai, Konspektas, 112 puslapių
2014 10 30
Administracinės prievartos priemonės ir jų taikymas
Įvadas. Administracinės prievartos priemonių samprata. Administracinės prievartos sąvoka. Administracinės prievartos priemonės ir visuomenės saugumas. Administracinių prievartos priemonių taikymas Lietuvos policijos veikloje. Taikymo ...
Teisės referatai, Referatas, 14 puslapių
2017 12 06
Baudžiamosios teisės uždavinių analizė
5 baudžiamosios teisės užduotys su sprendimais. Baudžiamosios teisės specialiosios dalies užduočių sprendimai seminare. Įvertinimas. Užduotis. Sąlyga. Atsakymas.
Teisės analizės, Analizė, 24 puslapiai
2013 12 17
Civilinės atsakomybės esmė ir skiriamieji bruožai civilinėje teisėje
Įvadas. Civilinės atsakomybės samprata. Civilinės atsakomybės skirtumai nuo kitų teisinės atsakomybės rūšių. Civilinės atsakomybės atsiradimo pagrindai. Žala ar nuostoliai – civilinės atsakomybės atsiradimo pagrindas. Priešingas ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 puslapiai
2012 04 18
Darbo teisė skaidrės
10( 2 atsiliepimai )
Darbo teisė. Darbo santykių teisinio reglamentavimo principai. Darbo teisės subjektai. Darbo teisių ir pareigų atsiradimo pagrindai. Darbo teisių įgyvendinimas ir pareigų vykdymas. Kolektyviniai darbo santykiai. Individualūs darbo ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 52 puslapiai
2014 09 25
Elektroninės muitinės įgyvendinimas
Įvadas. Principai. Muitinės istorija. Elektroninės muitinės įdiegimas. Muitinės informacinių sistemų centras. Muitinės informacinių sistemų centro veikla. Lietuvos muitinėje naudojamos informacinės sistemos. Naujoji kompiuterizuota ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2016 07 23
Paveldimo turto mokesčio analizė
Įvadas. Lietuvos respublikos paveldimo turto mokesčio istorija. Lietuvos respublikos paveldimo turto mokesčio instrumentarijus. Mokesčio subjektas. Mokesčio objektas. Mokesčio šaltinis. Apmokestinimo vienetas. Mokesčio tarifas ir ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2012 05 08
Sveikatos teisė ir bioetika
Išvardinkite bioetikos nagrinėjamas sritis. Aprašykite plačiau vieną iš bioetikos nagrinėjamų sričių;. Iš pacientų ir žalos atlyginimo įstatymų – apibūdinkite informuoto ir supratingo paciento sąvoką;. Pateikite vieną ar keletą ...
Teisės referatai, Referatas, 11 puslapių
2016 07 31
Teisinės atsakomybės rūšys
Įžanga. Teisinės atsakomybės rūšys. Administracinės atsakomybės samprata. Pagrindiniai administracinės atsakomybės bruožai. Baudžiamoji atsakomybė. Civilinė atsakomybė. Drausminė atsakomybė. Administracinės, baudžiamosios, ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2010 03 03
Verslo teisės egzamino klausimai ir atsakymai 2
Verslo teisė Lietuvos teisės sistemoje. Verslo teisės subjektai, dalykas bei reguliavimo ypatumai. Fizinis asmuo kaip verslo teisės subjektas. Juridinio asmens sąvoka ir rūšys. Juridinio asmens steigimas ir registravimas. Juridinio asmens ...
Teisės aprašymai, Aprašymas, 9 puslapiai
2016 07 31
Baudžiamosios bylos analizė
Baudžiamosios bylos analizė. Bylos šalys. Bylos problema. Faktai. Šalis padavusi kasacinį skundą. Esminis kasacinio skundo argumentas. Teisinis klausimas. Atsakymas (taip arba ne). Argumentai. Faktinių aplinkybių pakeitimas.
Teisės skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2014 04 10
Muitinė referatas
Lietuvos Respublikos asmuo. Lietuvos Respublikos ūkio subjektas. Lietuvos Respublikos muitų teritorija. Lietuvos Respublikos muitinė. Muitinės priežiūra. Importo muitai ir mokesčiai. Eksporto muitai ir mokesčiai. Muitinės procedūra. ...
Teisės referatai, Referatas, 11 puslapių
2015 05 29
Muitinės sandėliai ir muitinio sandėliavimo procedūra
Teisinis reglamentavimas. Muitinės sandėliai. Sandėlių tipai. Atviro tipo sandėlių skirstymas (I,II,III tipai). Atsakomybė. Atvirieji sandėlių tipai (paaiškinimas). Uždarasis muitinės sandėlis. Sandėlių steigimas. Leidimas. ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 32 puslapiai
2017 05 04
Praktikos veiklos ataskaita policijoje
Įvadas. Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato kupiškio rajono policijos komisariatas kaip ikiteismio tyrimo institucija. Gaunamų pranešimų registravimas ir klasifikacija pagal įvykių kategorijas. Operatyvaus valdymo grupės ...
Teisės praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 30 puslapių
2014 10 26
Advokatai
Įvadas. Bendrosios nuostatos. Asmens pripažinimas advokatu. Teisė verstis advokato veikla. Iv skyrius. Individuali advokato veikla. Advokatų veikla partnerystės pagrindais, neįsteigiant juridinio asmens. Advokatų veikla įsteigiant juridinį ...
Teisės referatai, Referatas, 31 puslapis
2012 02 02
Darbo ginčai kursinis
Darbo ginčai. Įvadas.Darbo ginčų rūšys.Individualūs darbo ginčai.Kolektyviniai darbo ginčai.Darbo ginčų nagrinėjimas. ….Tiesioginės darbuotojo ir darbdavio derybos.Darbo gičų nagrinėjimas darbo ginčų komisijoje.Darbo ginčų ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2013 02 21
Es institucinės teisės konspektas
I dalis. Institucinė teisė. I tema. Europos Sąjungos atsiradimas, jos teisinis statusas ir tikslai. Istorinės prielaidos, sąlygojusios Europos Bendrijų susikūrimą. Apibendrinant galėtume išskirti šias priežastis, sąlygojusias Europos ...
Teisės konspektai, Konspektas, 82 puslapiai
2013 11 02
Ikiteisminio tyrimo specializacijos specialybės įgūdžių lavinimo praktika
Įvadas. Ikiteisminio tyrimo įstaigų teisinis statusas, jos struktūra, uždaviniai, funkcijos ir kitą. Ikiteisminio tyrimo pareigūnų teisės ir pareigos. Baudžiamojo proceso terminai, procesinės prievartos priemonės. Baudžiamojo proceso ...
Teisės praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 12 puslapių
2013 11 06
Mokesčių auditas
Įvadas. Mokesčiai. Mokesčių klasifikavimas. Pagrindiniai mokesčių ėmimo būdai. Lietuvos mokesčių sistema. Lietuvos mokesčių tobulinimo kryptys. Svarbiausių mokesčių audito metodika. Juridinių asmenų pelno mokesčio auditas. ...
Teisės referatai, Referatas, 15 puslapių
2012 02 24
Teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą
Įvadas. Privataus gyvenimo apsaugos ypatumai. Privataus gyvenimo samprata. Privataus gyvenimo apsaugos ribos. Viešieji asmenys. Privataus gyvenimo gynybos būdai. Asmens privatumo apsaugos problemos visuomenės informavimo srityje. Tesės į ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2014 02 05
Žmogaus teisės ir laisvės referatas
Įvadas. Žmogaus teisių ir laisvių samprata. Žmogaus teisių klasifikavimas. Pirminės ir išvestinės teisės. Teisių skirstymas pagal turinį. Teisių skirstymas pagal jų ribojimo galimybę. Žmogaus teisių ribojimas. Išvados. ...
Teisės referatai, Referatas, 12 puslapių
2015 09 23
Kontrabanda
Įvadas. Kontrabandos gabenimo priežastys. Esama kontrabandos būklė ir jos daroma žala lietuvai. Kontrabandos mažinimo sprendimo būdai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Teisės referatai, Referatas, 12 puslapių
2014 01 11
Pirkimo pardavimo sutartis referatas
Įvadas. Bendrosios pirkimo – pardavimo sutarties nuostatos. Pagal turinio požymius pirkimo-pardavimo sutartis yra. Sutarties samprata. Kaip sutartis yra suprantama. Sutarčių sudarymo principai. Sutarties laisves principas. Sąžiningumo ...
Teisės referatai, Referatas, 15 puslapių
2014 03 16
Policijos veikla demokratineje visuomeneje
Įvadas. Policija ir jos uždaviniai. Policijos funkcijos. Policijos pareigūno teisinis statutas. Priėmimas į tarnybą policijoje ir atleidimas iš jos. Policijos departamentas ir jo uždaviniai. Policijos rėmėjai. Policijos istorija. ...
Teisės referatai, Referatas, 15 puslapių
2012 02 25
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo