Teisė (5)

4534 dokumentai
Mokesčių auditas
Įvadas. Mokesčiai. Mokesčių klasifikavimas. Pagrindiniai mokesčių ėmimo būdai. Lietuvos mokesčių sistema. Lietuvos mokesčių tobulinimo kryptys. Svarbiausių mokesčių audito metodika. Juridinių asmenų pelno mokesčio auditas. ...
Teisės referatai, Referatas, 15 puslapių
2012 02 24
Teisingumas: samprata, materialusis ir formalusis teisingumas. Teisingumas Lietuvoje
Teisingumas: samprata, materialusis ir formalusis teisingumas. Teisingumas Lietuvoje. Vakarų teisės tradiciją lėmusių veiksnių atsispindėjimas teisingumo sampratoje. Situacija Lietuvoje. Teisingumo apibrėžimas h. L. A. Harto „teisės ...
Teisės referatai, Referatas, 11 puslapių
2010 03 03
Vaikų teisės ir vaikų teisių apsaugos problemos
Įvadas. Vaiko teisių apsaugos samprata. Vaiko teisių istorinė raida. Lietuvos Respublikos įstatymai, reglamentuojantys vaiko teisių įgyvendinimą. Vaiko teisių apsaugos problemos. Vaiko teisių apsaugos problemos Lietuvoje. Socialinio ...
Teisės analizės, Analizė, 15 puslapių
2014 12 31
Verslo teisės egzamino klausimai ir atsakymai 2
Verslo teisė Lietuvos teisės sistemoje. Verslo teisės subjektai, dalykas bei reguliavimo ypatumai. Fizinis asmuo kaip verslo teisės subjektas. Juridinio asmens sąvoka ir rūšys. Juridinio asmens steigimas ir registravimas. Juridinio asmens ...
Teisės aprašymai, Aprašymas, 9 puslapiai
2016 07 31
Kontrabanda
Įvadas. Kontrabandos gabenimo priežastys. Esama kontrabandos būklė ir jos daroma žala lietuvai. Kontrabandos mažinimo sprendimo būdai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Teisės referatai, Referatas, 12 puslapių
2014 01 11
Praktikos veiklos ataskaita policijoje
Įvadas. Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato kupiškio rajono policijos komisariatas kaip ikiteismio tyrimo institucija. Gaunamų pranešimų registravimas ir klasifikacija pagal įvykių kategorijas. Operatyvaus valdymo grupės ...
Teisės praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 30 puslapių
2014 10 26
Advokatai
Įvadas. Bendrosios nuostatos. Asmens pripažinimas advokatu. Teisė verstis advokato veikla. Iv skyrius. Individuali advokato veikla. Advokatų veikla partnerystės pagrindais, neįsteigiant juridinio asmens. Advokatų veikla įsteigiant juridinį ...
Teisės referatai, Referatas, 31 puslapis
2012 02 02
Baigiamosios praktikos ataskaita teisinių ir buhalterinių paslaugų įmonėje
Įvadas. Apie įmonę. Iškeltų tikslų įgyvendinimas. Praktikos užduočių įgyvendinimas. Skundo generalinei prokuratūrai sudarymas. Atskirasis skundas. Kreditorių susirinkimo protokolas. Įmonėje esančių problemų analizė. Pasiūlymai ...
Teisės praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 21 puslapis
2015 05 06
Darbo ginčai kursinis
Darbo ginčai. Įvadas.Darbo ginčų rūšys.Individualūs darbo ginčai.Kolektyviniai darbo ginčai.Darbo ginčų nagrinėjimas. ….Tiesioginės darbuotojo ir darbdavio derybos.Darbo gičų nagrinėjimas darbo ginčų komisijoje.Darbo ginčų ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2013 02 21
Es institucinės teisės konspektas
I dalis. Institucinė teisė. I tema. Europos Sąjungos atsiradimas, jos teisinis statusas ir tikslai. Istorinės prielaidos, sąlygojusios Europos Bendrijų susikūrimą. Apibendrinant galėtume išskirti šias priežastis, sąlygojusias Europos ...
Teisės konspektai, Konspektas, 82 puslapiai
2013 11 02
Ikiteisminio tyrimo specializacijos specialybės įgūdžių lavinimo praktika
Įvadas. Ikiteisminio tyrimo įstaigų teisinis statusas, jos struktūra, uždaviniai, funkcijos ir kitą. Ikiteisminio tyrimo pareigūnų teisės ir pareigos. Baudžiamojo proceso terminai, procesinės prievartos priemonės. Baudžiamojo proceso ...
Teisės praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 12 puslapių
2013 11 06
Paveldimo turto mokesčio analizė
Įvadas. Lietuvos respublikos paveldimo turto mokesčio istorija. Lietuvos respublikos paveldimo turto mokesčio instrumentarijus. Mokesčio subjektas. Mokesčio objektas. Mokesčio šaltinis. Apmokestinimo vienetas. Mokesčio tarifas ir ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2012 05 08
Lietuvos konstitucinė teisė
Lietuvos konstitucinės teisės samprata. Teisinio reguliavimo metodas. Kt-ės normos, rūšys ir ypatumai. Kt-ės normų realizavimas, efektyvumo problemos. Konstituciniai teisiniai institutai. Konstituciniai teisiniai santykiai. Konstitucinės ...
Teisės konspektai, Konspektas, 16 puslapių
2016 07 27
Civilinio proceso konspektas mokymuisi
Civilinio proceso teisė. Ieškinio , arba ginčo teisena. Ypatingoji teisena. Civilinės bylos iškėlimas. Pasirengimas civilinės bylos nagrinėjimui. Teisminis nagrinėjimas. Neįsiteisėjusių teismo sprendimų ir nutarčių nagrinėjimas ...
Teisės konspektai, Konspektas, 19 puslapių
2018 03 30
Darbo teisė konspektas 2
Darbo teisės subjektai, piliečiai, darbdaviai, profesinės sąjungos ir jų organai. Darbo teisės dalykas ir metodas. Darbo teisės vienybė ir diferenciacija. Darbo teisės šaltiniai. Kolektyvinė sutarties samprata, šalys ir turinys. Derybos ...
Teisės konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2012 02 03
Etika ir profesinė etika teisėje
Įvadas. Kas yra etika. Etikos objektas. Profesinės etikos objektas. profesinė dora. Profesinės etikos kodeksai. Išvados. Literatūra.
Teisės referatai, Referatas, 12 puslapių
2014 05 04
Europos Sąjungos teisė konspektas (3)
Europos sąjungos teisė. Kas tai yra Europos Sąjunga? Tarptautinė organizacija. Tarptautinių organizacijų požymiai. ES atsiradimo istorija. ES sutarčių gausa. Trys Europos Bendrijos. Lisabonos sutartis. ES 3 ramsčių sistema. Kelias į ...
Teisės konspektai, Konspektas, 48 puslapiai
2017 10 30
Lietuvos seimas
Lietuvos respublikos seimas. Seimas – kas tai? Seimo darbas. Pirmasis seimo posėdis. Seimo statutas. Seimo pirmininkas. Seimo pirmininko pavaduotojas. Seimo komisijos. Seimo komitetai. Seimo frakcijos. Seimo narių frakcijos, mišrios ir ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2012 06 18
Pirkimo pardavimo sutartis referatas
Įvadas. Bendrosios pirkimo – pardavimo sutarties nuostatos. Pagal turinio požymius pirkimo-pardavimo sutartis yra. Sutarties samprata. Kaip sutartis yra suprantama. Sutarčių sudarymo principai. Sutarties laisves principas. Sąžiningumo ...
Teisės referatai, Referatas, 15 puslapių
2014 03 16
Teises filosofijos konspektas
Teisės filosofijos objektas. Formaliųjų ir turiningųjų teisės pagrindų skirtis. Kantas apie žmogaus situacijos pasaulyje dvilypumą. Žmogaus praktinis protas ir laisvė kanto filosofijoje. Praktinio proto idėjos ir prigimtinė teisė kanto ...
Teisės konspektai, Konspektas, 23 puslapiai
2016 07 29
Administracinių prievartos priemonių sąvoka, paskirtis ir ypatumai
Santrauka. Terminų žodynas. Įvadas. Administracinės prievartos samprata. Administracinė prievarta kaip valstybinio valdymo metodas. Administracinė prievarta kaip viena iš teisinių prievartos rūšių. Požymiai leidžiantys atskirti ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2017 03 12
Bankrotas
9( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Bankroto esmė. Bankroto proceso rūšys. Teisminis bankroto procesas. Įmonės bankroto bylos nagrinėjimas ne teismo tvarka. Supaprastintas bankroto procesas. Kreditorių reikalavimų tenkinimas, vykdant supaprastinto proceso procedūrą. ...
Teisės referatai, Referatas, 15 puslapių
2014 04 01
Civilinės teisės egzamino užduotys su atsakymais
Civilinė teisė Specialioji dalis. Egzamino klausimai 2011 (išankstinė sesija). Kazimieras Zaveckas. Užduotis (3 balai). 2006 m. spalio 2 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija sudarė su D. Užduotis (4 balai). Draudėjas X ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2015 03 03
Darbo teisė referatas
Įvadas. Darbo teisės sąvoka. Darbo teisės dalykas. Darbo teisės metodas. Darbo teisės sistema. Išvados. Literatūra.
Teisės referatai, Referatas, 10 puslapių
2012 04 05
Dviguba pilietybė referatas
Dvigubos pilietybės atvejai lietuvos respublikoje. Įvadas. Istorija. Priimtas naujas lietuvos respublikos pilietybės įstatymas. Dviguba pilietybė. Dviguba pilietybė tarptautiniame kontekste. Įgijimas. Ribojimai. Kritika. Kontrargumentai ...
Teisės referatai, Referatas, 15 puslapių
2013 02 09
Es struktūrinių fondų įsisavinimas ir problemos Lietuvoje
Es struktūrinių fondų įsisavinimas ir problemos lietuvoje. Įvadas. Es struktūrinių fondų galimybės. Es lėšų panaudojimo lietuvoje veiksmų programa. Es lėšų panaudojimo nauda ir neigiamų pasekmių šaltiniai. Potenciali es lėšų ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2013 03 06
Mokestinės prievolės įvykdymo užtikrinimas bei teisinis reguliavimas
Įvadas. Mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo samprata. Mokestinės prievolės įvykdymo užtikrinimo būdai. Delspinigiai. Turto areštas. Nurodymas kredito įstaigai nutraukti pinigų išdavimą bei pervedimą iš mokesčių mokėtojo ...
Teisės referatai, Referatas, 13 puslapių
2013 05 22
Muitinės sandėliai ir muitinio sandėliavimo procedūra
Teisinis reglamentavimas. Muitinės sandėliai. Sandėlių tipai. Atviro tipo sandėlių skirstymas (I,II,III tipai). Atsakomybė. Atvirieji sandėlių tipai (paaiškinimas). Uždarasis muitinės sandėlis. Sandėlių steigimas. Leidimas. ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 32 puslapiai
2017 05 04
Teisės principai referatas
Įvadas. Teisės principo samprata. Teisės principų rūšys. Teisės principai Lietuvos Respublikoje. Bendrieji teisės principai, jų turinys. Teisės normos, principai ir kitos nuostatos vientisos teisės teorijos požiūriu. Teisės instituto ...
Teisės referatai, Referatas, 15 puslapių
2013 10 14
Teisinės atsakomybės rūšys
Įžanga. Teisinės atsakomybės rūšys. Administracinės atsakomybės samprata. Pagrindiniai administracinės atsakomybės bruožai. Baudžiamoji atsakomybė. Civilinė atsakomybė. Drausminė atsakomybė. Administracinės, baudžiamosios, ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2010 03 03
×
Namų darbų pagalba 24/7