Teisės praktikos ataskaitos

50 dokumentų
Praktikos policijoje ataskaita
10( 2 atsiliepimai )
Praktikos ataskaita policijos komisariate. Įvadas. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato vilniaus miesto antrojo policijos komisariato nuostatai. Bendrosios nuostatos. Uždaviniai. Funkcijos. Teisės. Policijos veiklą ...
Teisės praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 22 puslapiai
2012 05 16
Praktikos ataskaita advokatės kontoroje
Įvadas. Bendroji praktikos dalis. Pristatymas. Teisės aktai, reglamentuojantys advokatės D. Balčiūnienės kontoros veiklą. Vidaus aktai, reglamentuojantys vidaus darbo tvarką advokatės kontoroje. Praktikos metu atlikti darbai. Individualioji ...
Teisės praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 16 puslapių
2015 04 28
Praktikos ataskaita advokatų kontoroje
8,7( 3 atsiliepimai )
Įvadas. Advokatų veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Advokatūros įstatymas. Lietuvos adokatūros statutas. Advokatų profesinės etikos kodeksas. Europos Sąjungos advokatų profesinės etikos kodeksas. Civilinė ir drausminė advokatų ...
Teisės praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 15 puslapių
2015 11 03
Praktika teisme
8( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Radviliškio rajono teismo pristatymas. Teisės norminiai aktai, reglamentuojantys institucijos veiklą. Darbuotojų pareiginių instrukcijų ypatumai. Teismo posėdžių sekretoriaus darbo ypatumai. Teismo raštinės vedėjo darbo ...
Teisės praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 20 puslapių
2013 01 31
Praktika prokuratūroje - prokuratūra praktikos ataskaita
Įvadas. Prokuratūra. Prokuratūros sistema. Generalinė prokuratūra. Teritorinės prokuratūros. Prokurorai ir prokuratūros personalas. Prokurorų skatinimas ir tarnybinės nuobaudos. Prokurorų atributai. Lr prokuratūros veiklos teisiniai ...
Teisės praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 19 puslapių
2012 11 27
Teisės praktikos ataskaita
Įvadas. Viešojo saugumo tarnybos prie vidaus reikalų ministerijos teisinis statusas. Viešojo saugumo tarnybos prie vidaus reikalų ministerijos veikla. Veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Struktūra. Uždaviniai. Funkcijos. Viešojo saugumo ...
Teisės praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 15 puslapių
2012 06 15
Praktikos ataskaita Policijoje
Ivadas. Policijos veikla reglamentuojantys teises aktai. Nepilnamečių reikalų policijos pareigūnų veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Policijos struktūra. Policijos darbuotojų pareiginių instrukcijų ypatumai. Vidaus tvarkos taisyklės. ...
Teisės praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 16 puslapių
2014 11 12
Juridinių dokumentų valdymo praktika
Kolegijos verslo ir technologijų fakulteto teisės katedros teisės studijų programa juridinių dokumentų valdymo praktika. Bendrųjų dokumentų užduotys. Juridinių dokumentų užduotys. Praktikos užduočių atlikimas ir pateikimas. ...
Teisės praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 41 puslapis
2016 05 05
Baigiamoji praktika teisinėje kontoroje
Teisė Ti12 verslo specializacija. Asta volkovaitė. Teisininko ir advokato darbo pratikos skirtumai teisiniu aspektu. Teorinių įgūdžių pritaikymas praktikoje. Taikos sutarties ruošimas išvados literatūra. „ Vaiko teisių apsaugos ...
Teisės praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 6 puslapiai
2016 04 28
Pažintinė praktika teisme
Įvadas. Bendroji praktikos dalis. Radviliškio apylinkės teismo įsikūrimo istorija, kompetencija, struktūra. Teisės norminiai aktai reglamentuojantys Radviliškio apylinkės teismo veiklą. Teismo administracijos sekretorės ir raštinės ...
Teisės praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 21 puslapis
2015 10 09
Baigiamosios praktikos ataskaita teisinių ir buhalterinių paslaugų įmonėje
Įvadas. Apie įmonę. Iškeltų tikslų įgyvendinimas. Praktikos užduočių įgyvendinimas. Skundo generalinei prokuratūrai sudarymas. Atskirasis skundas. Kreditorių susirinkimo protokolas. Įmonėje esančių problemų analizė. Pasiūlymai ...
Teisės praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 21 puslapis
2015 05 06
Praktikos veiklos ataskaita policijoje
Įvadas. Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato kupiškio rajono policijos komisariatas kaip ikiteismio tyrimo institucija. Gaunamų pranešimų registravimas ir klasifikacija pagal įvykių kategorijas. Operatyvaus valdymo grupės ...
Teisės praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 30 puslapių
2014 10 26
Ikiteisminio tyrimo specializacijos specialybės įgūdžių lavinimo praktika
Įvadas. Ikiteisminio tyrimo įstaigų teisinis statusas, jos struktūra, uždaviniai, funkcijos ir kitą. Ikiteisminio tyrimo pareigūnų teisės ir pareigos. Baudžiamojo proceso terminai, procesinės prievartos priemonės. Baudžiamojo proceso ...
Teisės praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 12 puslapių
2013 11 06
Anstoliai praktikos ataskaita
Mokomosios praktikos ataskaita. Institucijos praktikos vadovas. Kolegijos praktikos vadovas. Praktikos darbas. Anstolių kontora. Anstolių kontoros veikla Tarpininkavimas išsireikalaujant skolas ikiteisminis skolų išieškojimas. Faktinių ...
Teisės praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 21 puslapis
2015 04 28
Pažintinės praktikos policijoje ataskaita
Įvadas. Bendroji praktikos dalis. Šiaulių apskr. VPK Šiaulių raj. PK pristatymas. 4. Teisės aktai, reglamentuojantys PK veiklą. 6. Pareigybės. Vidaus darbo tvarkos reglamentas. 9. Praktikos metu atlikti darbai. Individualioji praktikos ...
Teisės praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 21 puslapis
2016 02 10
Teisės priešdiplominė praktika ataskaita
Įvadas. Įmonės aprašymas. Praktika pagal savaites. Išvados. Priedai.
Teisės praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 25 puslapiai
2016 02 02
Policija praktika
Įvadas. Teisėsaugos institucijų veiklos praktikos aprašas. Numatomi praktikos rezultatai. Praktikos organizavimas ir turinys. Praktikos ataskaitos pristatymas ir gynimas. Praktikos vertinimas. Praktikos veiklos planas. Teisėsaugos institucijos ...
Teisės praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 10 puslapių
2015 01 29
Praktikos ataskaita Kauno apygardos probacijos tarnyboje
Praktikos ataskaita Kauno apygardos probacijos tarnyboje.
Teisės praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 20 puslapių
2016 06 22
VMI teisės skyrius praktikos ataskaita
Įvadas. Bendroji praktikos dalis. Įstaigos, kurioje atliekama praktika apibūdinimas. Išsiaiškinti įstaigos teisės aktus, kurie reglamentuoja įstaigos veiklą. AVMI darbuotojų pareiginiai ypatumai. Įvardinti įstaigos vidaus aktus, ...
Teisės praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 14 puslapių
2015 10 26
Baigiamoji Praktika teisme
Įvadas. Bendroji praktikos dalis. Pristatymas. Joniškio rajono apylinkės teismo pareiginių instrukcijų ypatumai. Praktikos metu atlikti darbai. Individualioji praktikos dalis. Vaiko samprata Lietuvoje ir tarptautinėje teisėje. Vaiko ...
Teisės praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 31 puslapis
2016 04 28
Prokuratūros praktikos ataskaita
Įvadas. Teisės aktai, reguliuojantys prokuratūros veiklą. Prokuratūros raštinės organizacinė struktūra ir darbo organizavimas. Prokuratūroje gaunamos ir siunčiamos korespondencijos registravimo tvarka. Bendrieji dokumentų registravimo ...
Teisės praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 19 puslapių
2017 01 13
Profesinės veiklos praktikos ataskaita Jūrų informacijos centras
UAB „Jūrų informacijos centras“. UAB “Jūrų informacijos centras” steigimo bei registracijos tvarka. UAB “Jūrų informacijos centras” įstatų bei veiklos tikslų analizė. UAB „Jūrų informacijos centras“ darbo santykių ...
Teisės praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 19 puslapių
2015 03 16
Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas Praktikos ataskaita
Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Priedų sąrašas. Įvadas. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato kėdainių rajono policijos komisariato pristatymas. Policijos veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Kėdainių r. PK ...
Teisės praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 27 puslapiai
2017 03 20
Teisėsaugos institucijų veiklos praktika
Įvadas. Pagrindiniai teisės aktai reglamentuojantis policijos įstaigų veiklą. Utenos apskrities vpk zarasų rajono pk struktūra ir valdymo struktūros schema. Utenos aps vpk zarasų r. Pk vps pp viršininko, vyriausiojo specialisto, ...
Teisės praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 19 puslapių
2013 11 06
Praktikos dienoraštis pasieniečiams
Praktikos dienoraštis. Su praktika susijusi informacija, bei atliktų darbų aprašymas.
Teisės praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 3 puslapiai
2014 10 30
Prokuraturos veikla, praktika prokuratūroje
Įvadas. Teisės aktai reguliuojantys prokuratūros veiklą. Prokuratūros raštinės organizacinė struktūra ir darbo organizavimas. Prokuratūroje gaunamos ir siunčiamos korespondencijos registravimo tvarka. Baudžiamųjų bylų registracijos ...
Teisės praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 10 puslapių
2013 10 14
Pažintinės praktikos ataskaitos aprašas
Teisės, vadybos ir komunikacijos katedra. Pažintinės praktikos aprašas. Numatomi praktikos rezultatai. Praktikos ataskaitos pristatymas ir gynimas. Pažintinės praktikos vertinimo kriterijai. Praktikos veiklos planas. Teisėsaugos ...
Teisės praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 18 puslapių
2017 03 12
Policijos praktikos ataskaita (2)
Patrulių darbo organizavimas. Patrulinės tarnybos struktūra ir priemonės. Policijos patrulio pasiruošimas tarnybai. Policijos užduočių vykdymo tvarka , naudojant tarnybinį transportą. Pažeidėjų sulaikymo ir pristatymo į policiją ...
Teisės praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 27 puslapiai
2017 06 11
Intelektinės nuosavybės apsauga elektroninėje erdvėje
Intelektinės nuosavybės apsauga elektroninėje erdvėje. Teisės informatika. Kompiuterinių programų pramonė visame pasaulyje kas met patiria labai didelius nuostolius. Teisinė kompiuterinių programų apsauga. Teisių į kompiuterinę ...
Teisės praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 11 puslapių
2016 09 09
Mokomosios praktikos operatyvinėje grupėje ataskiata
Mykolo romerio universiteto viešojo saugumo fakulteto. Tyrėjo darbo organizavimo tvarka. Ikiteisminio tyrimo pareigūnų darbo organizavimo tvarką reglamentuoja. Ikiteisminio tyrimo tyrėjo teisės ir pareigos , tarnybinės veiklos funkcijos. ...
Teisės praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 15 puslapių
2016 05 30
×
146 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo