Teisės referatai

1062 dokumentai
Įvadas. Teisės aktas ir jo rūšys. Norminių teisės aktų sistema. Norminių teisės aktų rūšys. Įstatymai, jų požymiai ir rūšys. Poįstatyminiai aktai. Išvados. Literatūros sąrašas. Šio rašto darbo tikslas – išsiaiškinti kas ...
Teisės referatai, Referatas, 8 puslapiai
2011 05 02
Prekės ženklas
Įvadas. Prekės ženklo samprata. Prekės ženklas - kas tai? Prekės ženklo funkcijos. Prekes ženklo kūrimas. Prekės identifikavimas ir ženkliniams. Prekės ženklų tipai ir klasifikacija. Prekės ženklo kūrimo procesas. Prekės ženklo ...
Teisės referatai, Referatas, 15 puslapių
2014 04 09
Pirkimo – pardavimo sutartis
Pirkimo – pardavimo sutartis. Įvadas. Pirkimo – pardavimo sutarties samprata. Pirkimo-pardavimo sutarčių porūšiai. Pirkimo-pardavimo sutarties sąlygos. Pirkimo-pardavimo sutarčių rūšys. Pirkimo-pardavimo objekto apmokėjimo ir ...
Teisės referatai, Referatas, 16 puslapių
2010 03 03
Valstybės tarnybos reformų raida Lietuvoje
Įvadas. Valstybės tarnyba. Valstybės tarnybos ir valstybės tarnautojo sąvoka. Valstybės tarnybos raida ir esmė. Pagrindiniai Valstybės tarnybos principai. Valstybės tarnybos reforma. Institucijų atsakingumas už valstybės tarnybos ...
Teisės referatai, Referatas, 21 puslapis
2013 10 16
Konstitucinės žmogaus teisės ir laisvės
Santrauka. Įvadas. Benra samprata. Žmogaus teisių ir laisvių klasifikacija. Socialinės ekonominės ir kultūrinės teisės. Politinės teisės ir laisvės. Asmeninės teisės ir laisvės. Žmogaus ir piliečio pareigos. Išvados. Literatūros ...
Teisės referatai, Referatas, 11 puslapių
2012 11 10
Krovinių vežimo sutartis
Krovinių vežimo kelių transportu sutartis. Krovinių vežimo geležinkelio transportu sutartis. Krovinių vežimo jūra sutartis. Krovinių vežimo sutarčių forma. Tarptautinių vežimo sutarčių forma pagal cmr konvencijos nuostatas. ...
Teisės referatai, Referatas, 11 puslapių
2012 08 08
Lietuvos teismų sistema
Įvadas. Bendrosios kompetencijos teismai. Apylinkės teismas. Apygardos teismas. Lietuvos apeliacinis teismas. Lietuvos aukščiausiasis teismas. Lietuvos respublikos konstitucinis teismas. Specializuotieji teismai. Administracinis teismas ir ...
Teisės referatai, Referatas, 10 puslapių
2012 04 17
Statybos teisinis reguliavimas
Statybos teisinis reguliavimas ir jo problemos. Turinys. Įvadas. Statybų teisinis reguliavimas. Statybos teisės šaltiniai. Konstitucija. Įstatymai. Poįstatyminiai teisės aktai. Normatyvinių statybos dokumentų sistema. Teisiniai statybos ...
Teisės referatai, Referatas, 26 puslapiai
2016 07 23
Nelaimingi atsitikimai ir profesinės ligos
9( 2 atsiliepimai )
Nelaimingi atsitikimai ir profesinės ligos. Nelaimingų atsitikimų priežastys. Veiksniai, laikinai didinantys pavojaus grėsmę. Nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų klasifikavimas. Nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų tyrimas. ...
Teisės referatai, Referatas, 8 puslapiai
2012 02 08
Grožio salono veiklą reglamentuojantys teisės aktai
Įvadas. Iį nuostatos ir steigimas. Iį „solita“ steigimas. Individualios įmonės „Solita“ veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas. Lr produktų saugos įstatymas. „Grožio paslaugų saugos ...
Teisės referatai, Referatas, 12 puslapių
2012 05 16
Atliekų tvarkymo teisinis reguliavimas ir pagrindinės problemos
Atliekų tvarkymo teisinis reguliavimas ir pagrindinės problemos. Turinys. Įžanga. Atliekų tvarkymo teisinis reguliavimas. Pagrindinės atliekų tvarkymo problemos. Išvados. Literatūros sąrašas.
Teisės referatai, Referatas, 17 puslapių
2010 03 03
Viešojo administravimo sistema Vokietijoje
9( 3 atsiliepimai )
Įvadas. Vokietijos viešojo administravimo teorinis aspektas. Vokietijos Valstybės tarnybos raida. Valstybės tarnybos ir valstybės tarnautojo samprata. Vokietijos valstybės tarnybos modelis. Vokietijos valstybės tarnybos teisinis ...
Teisės referatai, Referatas, 20 puslapių
2014 05 01
Korupcija referatas
Įvadas. Korupcijos samprata. Korupcijos apibrėžimas. Korupcijos sąvoka Lietuvos įstatymuose. Politinė korupcija. Organizacinė teorija. Korupcija ir tarnybinės teorijos trūkumas. Valdžia ir korupcija. Korupcija žiniasklaidoje skaidrumo ...
Teisės referatai, Referatas, 24 puslapiai
2015 06 17
Pelno mokestis Lietuvoje
Įvadas. Lietuvos respublikos pelno mokestis. Mokesčio mokėtojai. Mokesčio objektas. Mokesčio tarifai. Mokesčio apskaičiavimo reikalavimai. Mokesčio deklaravimas. Mokesčio sumokėjimas. Mokesčio lengvatos ir kiti apmokestinimo ypatumai. ...
Teisės referatai, Referatas, 20 puslapių
2012 10 25
Įmonių kolektyvinė sutartis
Įvadas. Įmonės kolektyvinė sutartis. Kolektyvinės sutarties sudarymo tvarka. Kolektyvinės sutarties įsigaliojimas. Įmonės kolektyvinės sutarties šalys. Dk rekomendacijos. Kai kurios darbuotojams naudingos sąlygos, numatytos dk. Kai ...
Teisės referatai, Referatas, 10 puslapių
2010 11 28
Vartotojų teisių apsauga
Įvadas. Vartotojų teisių apsauga. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nuostatai. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos uždaviniai ir funkcijos. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teisės. Valstybinės ...
Teisės referatai, Referatas, 14 puslapių
2010 10 28
Laisvas darbuotojų judėjimas ES Europos sąjungoje
9,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Laisvas darbuotojų judėjimas es. Darbuotojo sąvoka. Darbuotojų judėjimo laisvė. Bendroji laisvo judėjimo tvarka. Darbuotojų teisė judėti ir pasirinkti gyvenamąją vietą. A) judėjimas. B) gyvenamoji vieta. C) pareiškėjai. ...
Teisės referatai, Referatas, 16 puslapių
2012 12 05
Įvaikinimas referatas
Įvadas. Įvaikinimas. Įvaikinimas – kas tai? Kas gali įvaikinti. Įvaikinimo žingsniai. Teisės aktų dėl įvaikinimo lietuvoje apžvalga. Įvaikinimas užsienio piliečiams. Išvados. Informacinių šaltinių sąrašas.
Teisės referatai, Referatas, 15 puslapių
2012 05 03
Teisės aiškinimas
Įvadas. Teisės aiškinimo sąvoka, stadijos, etapai. Teisės aiškinimas ir argumentavimas, jų santykis. Teisės aiškinimo sąvoka ir stadijos. Teisės aiškinimo etapai. Teisės aiškinimas ir argumentavimas, jų santykis. Teisės aiškinimo ...
Teisės referatai, Referatas, 28 puslapiai
2016 07 24
Fizinio asmens bankrotas
Įvadas. Fizinio asmens nemokumas. Įgyvendinami europos sąjungos teisės aktai lietuvoje. Įstatymo paskirtis ir taikymas. Fizinio asmens bankroto procesas. Fizinio asmens pareigos ir teisės bankroto proceso metu. Fizinio asmens teisės bankroto ...
Teisės referatai, Referatas, 25 puslapiai
2012 12 21
Advokatas referatas
Advokatas ir jo vieta teisinėje sistemoje. Įvadas. Advokato sąvokos ir pareigybės apibūdinimas. Advokato veikla, jos pagrindai ir principai. Advokato veikla. Advokato veiklos pagrindai. Advokato veiklos laisvė ir nepriklausomumas. Advokatų ...
Teisės referatai, Referatas, 16 puslapių
2012 12 07
Turto areštas
Turto arešto pagrindai. Turto areštas. Turto arešto aktas. Turto realizavimo tvarka. Turto realizavimas. Varžytinių eiga. Antrosios varžyinės. Darbo objektas. Darbo tikslas –. Turto realizavimo tvarka turto realizavimas. Antrosios ...
Teisės referatai, Referatas, 21 puslapis
2016 02 22
Žemės mokestis
Įvadas. Žemės mokesčio raida ir reikšmė. Žemės mokesčio raida. Žemės mokesčio reikšmė. Žemės mokesčio apmokestinimo instrumentarijus. Žemės mokesčio elementai. Žemės mokesčio subjektas. Žemės mokesčio objektas. Žemės ...
Teisės referatai, Referatas, 13 puslapių
2012 05 22
Žmogaus teisės
Įvadas. Žmogaus teisių samprata. Žmogaus teisių klasifikacija. Pilietinės teisės;. Socialinės, ekonominės, kultūrinės teisės. Lietuvos žmogaus teisių centras. Veikla;. Struktūra. Žmogaus teisių gynimo būdai Lietuvoje. Lietuvos ...
Teisės referatai, Referatas, 9 puslapiai
2013 10 03
Baudžiamojo proceso principai
Įžanga. Baudžiamojo proceso principai. Samprata ir reikšmė. Baudžiamojo proceso principų sistema. Atskiri baudžiamojo proceso principai. Teisingumą vykdo tik teismas. Teismo nepriklausomumas ir nešališkumas. Proceso viešumas. Išvados.
Teisės referatai, Referatas, 11 puslapių
2012 05 07
Darbo sutarčių rūšys referatas
Įvadas. Darbo sutarčių rūšys (DK XII skyrius, antras skirsnis). Neterminuota darbo sutartis. Terminuota darbo sutartis (DK 109 straipsnis). Sezoninė darbo sutartis (DK 112 straipsnis). Trumpalaikė darbo sutartis (DK 113 str. ). Papildomas ...
Teisės referatai, Referatas, 9 puslapiai
2013 11 07
Teisingumas: samprata, materialusis ir formalusis teisingumas. Teisingumas Lietuvoje
Teisingumas: samprata, materialusis ir formalusis teisingumas. Teisingumas Lietuvoje. Vakarų teisės tradiciją lėmusių veiksnių atsispindėjimas teisingumo sampratoje. Situacija Lietuvoje. Teisingumo apibrėžimas h. L. A. Harto „teisės ...
Teisės referatai, Referatas, 11 puslapių
2010 03 03
Administracinės prievartos priemonės ir jų taikymas
Įvadas. Administracinės prievartos priemonių samprata. Administracinės prievartos sąvoka. Administracinės prievartos priemonės ir visuomenės saugumas. Administracinių prievartos priemonių taikymas Lietuvos policijos veikloje. Taikymo ...
Teisės referatai, Referatas, 14 puslapių
2017 12 06
Muitinė referatas
Lietuvos Respublikos asmuo. Lietuvos Respublikos ūkio subjektas. Lietuvos Respublikos muitų teritorija. Lietuvos Respublikos muitinė. Muitinės priežiūra. Importo muitai ir mokesčiai. Eksporto muitai ir mokesčiai. Muitinės procedūra. ...
Teisės referatai, Referatas, 11 puslapių
2015 05 29
Socialinių paslaugų samprata bei rūšys
Įvadas. Bendrosios socialinės paslaugos. Specialiosios socialinės paslaugos. Pagalbos pinigai. Socialinių paslaugų valdymas. Socialinių paslaugų valdymas ir valdymo subjektai. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kompetencija. ...
Teisės referatai, Referatas, 11 puslapių
2014 12 02
×
40 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo