Teisės referatai

917 dokumentų
Įvadas. Teisės aktas ir jo rūšys. Norminių teisės aktų sistema. Norminių teisės aktų rūšys. Įstatymai, jų požymiai ir rūšys. Poįstatyminiai aktai. Išvados. Literatūros sąrašas. Šio rašto darbo tikslas – išsiaiškinti kas yra teisės normų aktas, kokios yra pagrindinės teisės aktų rūšys ir požymiai, kaip teisės ...
Teisės referatai, Referatas, 8 psl.
2011 05 02
Pirkimo – pardavimo sutartis
Pirkimo – pardavimo sutartis. Įvadas. Pirkimo – pardavimo sutarties samprata. Pirkimo-pardavimo sutarčių porūšiai. Pirkimo-pardavimo sutarties sąlygos. Pirkimo-pardavimo sutarčių rūšys. Pirkimo-pardavimo objekto apmokėjimo ir atsiskaitymo formos. Pirkimo-pardavimo sutarčių terminų nustatymas. Pirkimo-pardavimo sutarties šalių ...
Teisės referatai, Referatas, 16 psl.
2010 03 03
Prekės ženklas
Įvadas. Prekės ženklo samprata. Prekės ženklas - kas tai? Prekės ženklo funkcijos. Prekes ženklo kūrimas. Prekės identifikavimas ir ženkliniams. Prekės ženklų tipai ir klasifikacija. Prekės ženklo kūrimo procesas. Prekės ženklo elementai. Prekės ženklo vardas. Prekės ženklo simbolis. Prekės ženklo spalvos ir dizainas. ...
Teisės referatai, Referatas, 15 psl.
2014 04 06
Konstitucinės žmogaus teisės ir laisvės
Santrauka. Įvadas. Benra samprata. Žmogaus teisių ir laisvių klasifikacija. Socialinės ekonominės ir kultūrinės teisės. Politinės teisės ir laisvės. Asmeninės teisės ir laisvės. Žmogaus ir piliečio pareigos. Išvados. Literatūros sąrašas.
Teisės referatai, Referatas, 11 psl.
2012 11 08
Nelaimingi atsitikimai ir profesinės ligos
Nelaimingi atsitikimai ir profesinės ligos. Nelaimingų atsitikimų priežastys. Veiksniai, laikinai didinantys pavojaus grėsmę. Nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų klasifikavimas. Nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų tyrimas. Lengvų nelaimingų atsitikimų tyrimas. Sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų tyrimas. ...
Teisės referatai, Referatas, 8 psl.
2011 08 05
Atliekų tvarkymo teisinis reguliavimas ir pagrindinės problemos
Atliekų tvarkymo teisinis reguliavimas ir pagrindinės problemos. Turinys. Įžanga. Atliekų tvarkymo teisinis reguliavimas. Pagrindinės atliekų tvarkymo problemos. Išvados. Literatūros sąrašas.
Teisės referatai, Referatas, 17 psl.
2010 03 03
Valstybės tarnybos reformų raida Lietuvoje
Įvadas. Valstybės tarnyba. Valstybės tarnybos ir valstybės tarnautojo sąvoka. Valstybės tarnybos raida ir esmė. Pagrindiniai Valstybės tarnybos principai. Valstybės tarnybos reforma. Institucijų atsakingumas už valstybės tarnybos reformą. Valstybės tarnybos kūrimasis po nepriklausomybės atkūrimo. Valstybės tarnybos reforma ...
Teisės referatai, Referatas, 21 psl.
2013 10 16
Krovinių vežimo sutartis
Krovinių vežimo kelių transportu sutartis. Krovinių vežimo geležinkelio transportu sutartis. Krovinių vežimo jūra sutartis. Krovinių vežimo sutarčių forma. Tarptautinių vežimo sutarčių forma pagal cmr konvencijos nuostatas. Nacionaliniai įstatymai. Krovinio pervežimo sutartimi pervežėjas įsipareigoja pateikti transporto ...
Teisės referatai, Referatas, 11 psl.
2011 09 28
Grožio salono veiklą reglamentuojantys teisės aktai
Įvadas. Iį nuostatos ir steigimas. Iį „solita“ steigimas. Individualios įmonės „Solita“ veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas. Lr produktų saugos įstatymas. „Grožio paslaugų saugos reikalavimai“. „Dezinfekcijos, dezinsekcijos ir deratizacijos bendrieji saugos reikalavimai“. ...
Teisės referatai, Referatas, 12 psl.
2012 05 16
Viešojo administravimo sistema Vokietijoje
Įvadas. Vokietijos viešojo administravimo teorinis aspektas. Vokietijos Valstybės tarnybos raida. Valstybės tarnybos ir valstybės tarnautojo samprata. Vokietijos valstybės tarnybos modelis. Vokietijos valstybės tarnybos teisinis reglamentavimas. Vokietijos valstybės tarnybos karjeros sistema. Priėmimo į valstybės tarnybą tvarka. ...
Teisės referatai, Referatas, 20 psl.
2014 05 01
Lietuvos teismų sistema
Įvadas. Bendrosios kompetencijos teismai. Apylinkės teismas. Apygardos teismas. Lietuvos apeliacinis teismas. Lietuvos aukščiausiasis teismas. Lietuvos respublikos konstitucinis teismas. Specializuotieji teismai. Administracinis teismas ir lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. Teisėjai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Teisės referatai, Referatas, 10 psl.
2012 04 17
Statybos teisinis reguliavimas
Statybos teisinis reguliavimas ir jo problemos. Turinys. Įvadas. Statybų teisinis reguliavimas. Statybos teisės šaltiniai. Konstitucija. Įstatymai. Poįstatyminiai teisės aktai. Normatyvinių statybos dokumentų sistema. Teisiniai statybos santykiai. Teisinių statybos santykių objektai. Teisinių statybos santykių subjektai. Statybos ...
Teisės referatai, Referatas, 26 psl.
2010 03 03
Įmonių kolektyvinė sutartis
Įvadas. Įmonės kolektyvinė sutartis. Kolektyvinės sutarties sudarymo tvarka. Kolektyvinės sutarties įsigaliojimas. Įmonės kolektyvinės sutarties šalys. Dk rekomendacijos. Kai kurios darbuotojams naudingos sąlygos, numatytos dk. Kai kurios darbdaviams naudingos sąlygos, numatytos. Išvados. Literatūra.
Teisės referatai, Referatas, 10 psl.
2010 11 28
Advokatas referatas
Advokatas ir jo vieta teisinėje sistemoje. Įvadas. Advokato sąvokos ir pareigybės apibūdinimas. Advokato veikla, jos pagrindai ir principai. Advokato veikla. Advokato veiklos pagrindai. Advokato veiklos laisvė ir nepriklausomumas. Advokatų tarpusavio santykių demokratiškumas, kolegiškumas ir sąžininga. Konkurencija. Advokatų veiklos ...
Teisės referatai, Referatas, 16 psl.
2012 12 05
Vartotojų teisių apsauga
Įvadas. Vartotojų teisių apsauga. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nuostatai. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos uždaviniai ir funkcijos. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teisės. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos veiklos organizavimas. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos ...
Teisės referatai, Referatas, 14 psl.
2010 10 28
Sveikatos teisė ir bioetika
Išvardinkite bioetikos nagrinėjamas sritis. Aprašykite plačiau vieną iš bioetikos nagrinėjamų sričių;. Iš pacientų ir žalos atlyginimo įstatymų – apibūdinkite informuoto ir supratingo paciento sąvoką;. Pateikite vieną ar keletą medicinos etikos pažeidimo atvejų.
Teisės referatai, Referatas, 11 psl.
2013 06 26
Fizinio asmens bankrotas
Įvadas. Fizinio asmens nemokumas. Įgyvendinami europos sąjungos teisės aktai lietuvoje. Įstatymo paskirtis ir taikymas. Fizinio asmens bankroto procesas. Fizinio asmens pareigos ir teisės bankroto proceso metu. Fizinio asmens teisės bankroto metu. Bankroto administratoriaus skyrimas. Bankroto administratoriaus pareigos ir teisės. ...
Teisės referatai, Referatas, 25 psl.
2012 12 18
Mokesčių auditas
Įvadas. Mokesčiai. Mokesčių klasifikavimas. Pagrindiniai mokesčių ėmimo būdai. Lietuvos mokesčių sistema. Lietuvos mokesčių tobulinimo kryptys. Svarbiausių mokesčių audito metodika. Juridinių asmenų pelno mokesčio auditas. Nekilnojamojo turto mokesčio auditas. Pridėtosios vertės mokestčio auditas. Gyventojų pajamų mokesčio ...
Teisės referatai, Referatas, 15 psl.
2012 02 24
Įvaikinimas referatas
Įvadas. Įvaikinimas. Įvaikinimas – kas tai? Kas gali įvaikinti. Įvaikinimo žingsniai. Teisės aktų dėl įvaikinimo lietuvoje apžvalga. Įvaikinimas užsienio piliečiams. Išvados. Informacinių šaltinių sąrašas.
Teisės referatai, Referatas, 15 psl.
2012 05 03
Pelno mokestis Lietuvoje
Įvadas. Lietuvos respublikos pelno mokestis. Mokesčio mokėtojai. Mokesčio objektas. Mokesčio tarifai. Mokesčio apskaičiavimo reikalavimai. Mokesčio deklaravimas. Mokesčio sumokėjimas. Mokesčio lengvatos ir kiti apmokestinimo ypatumai. Pav. Valstybės biudžeto gautų pajamų struktūra. Suomijos pelno mokestis. Lentelė. Pelno mokestis ...
Teisės referatai, Referatas, 20 psl.
2012 10 24
Žemės mokestis
Įvadas. Žemės mokesčio raida ir reikšmė. Žemės mokesčio raida. Žemės mokesčio reikšmė. Žemės mokesčio apmokestinimo instrumentarijus. Žemės mokesčio elementai. Žemės mokesčio subjektas. Žemės mokesčio objektas. Žemės mokesčio šaltinis. Žemės mokesčio apmokestinimo vienetas. Žemės mokesčio tarifas. Žemės ...
Teisės referatai, Referatas, 13 psl.
2012 05 22
Laisvas darbuotojų judėjimas ES Europos sąjungoje
Įvadas. Laisvas darbuotojų judėjimas es. Darbuotojo sąvoka. Darbuotojų judėjimo laisvė. Bendroji laisvo judėjimo tvarka. Darbuotojų teisė judėti ir pasirinkti gyvenamąją vietą. A) judėjimas. B) gyvenamoji vieta. C) pareiškėjai. Šeimos narių teisė atvykti ir apsigyventi. Gyvenimo šalyje teisės išlikimas šeimos nariams mirus ...
Teisės referatai, Referatas, 16 psl.
2012 12 03
Teisės aiškinimas
Įvadas. Teisės aiškinimo sąvoka, stadijos, etapai. Teisės aiškinimas ir argumentavimas, jų santykis. Teisės aiškinimo sąvoka ir stadijos. Teisės aiškinimo etapai. Teisės aiškinimas ir argumentavimas, jų santykis. Teisės aiškinimo reglamentavimo problema. Teisės aiškinimo priežastys. Teisės aiškinimo būdai (metodai). Teisės ...
Teisės referatai, Referatas, 28 psl.
2011 05 20
Mokestinės prievolės įvykdymo užtikrinimas bei teisinis reguliavimas
Įvadas. Mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo samprata. Mokestinės prievolės įvykdymo užtikrinimo būdai. Delspinigiai. Turto areštas. Nurodymas kredito įstaigai nutraukti pinigų išdavimą bei pervedimą iš mokesčių mokėtojo sąskaitos (sąskaitų). Hipoteka arba įkeitimas. Laidavimo arba garantijos pareikalavimas laidavimo ...
Teisės referatai, Referatas, 13 psl.
2013 05 13
Teismo sprendimų vykdymas
Įvadas. Vykdymo proceso esmė. Vykdymo proceso bendrosios taisyklės. Vykdomojo dokumento priėmimas vykdyti. Raginimas įvykdyti sprendimą. Vykdymo vieta, laikas terminai ir vykdymo išlaidos. Priverstinio vykdymo priemonės. Vykdymo procese dalyvaujantys asmenys. Priverstinio teismo sprendimo vykdymo modeliai. Antstoliai. Antstolio veikla. ...
Teisės referatai, Referatas, 15 psl.
2011 04 27
Advokatai
Įvadas. Bendrosios nuostatos. Asmens pripažinimas advokatu. Teisė verstis advokato veikla. Iv skyrius. Individuali advokato veikla. Advokatų veikla partnerystės pagrindais, neįsteigiant juridinio asmens. Advokatų veikla įsteigiant juridinį asmenį. Advokato padėjėjas. Advokatų teisės ir pareigos, advokatų veiklos garantijos. Ix ...
Teisės referatai, Referatas, 31 psl.
2011 08 05
Teisės principai referatas
Įvadas. Teisės principo samprata. Teisės principų rūšys. Teisės principai Lietuvos Respublikoje. Bendrieji teisės principai, jų turinys. Teisės normos, principai ir kitos nuostatos vientisos teisės teorijos požiūriu. Teisės instituto samprata. Išvados. Literatūros sąrašas.
Teisės referatai, Referatas, 15 psl.
2013 10 07
Pridėtinės vertės mokestis PVM kaip Lietuvos mokesčių sistemos dalis
Teorinė dalis. Pvm raida pasaulyje. Pvm obejktas ir jo bendroji samprata. Apmokestinamoji vertė ir pvm mokesčio mokėtojas. Pvm tarifai. Pvm lyginamoji analizė su europos sąjungos šalimis. Išvados
Teisės referatai, Referatas, 15 psl.
2013 02 12
Darbo sutarčių rūšys referatas
Įvadas. Darbo sutarčių rūšys (DK XII skyrius, antras skirsnis). Neterminuota darbo sutartis. Terminuota darbo sutartis (DK 109 straipsnis). Sezoninė darbo sutartis (DK 112 straipsnis). Trumpalaikė darbo sutartis (DK 113 str. ). Papildomas darbas ir antraeilės pareigos (DK 114 str. ). Nuotolinio darbo sutartis (DK 115 str. ). Kitų darbo ...
Teisės referatai, Referatas, 9 psl.
2013 11 07
Darbo teisė referatas
Įvadas. Darbo teisės sąvoka. Darbo teisės dalykas. Darbo teisės metodas. Darbo teisės sistema. Išvados. Literatūra.
Teisės referatai, Referatas, 10 psl.
2012 04 05