Teisės savarankiški darbai

191 dokumentas
Dokumentų valdymo savarankiškas darbas - projektas
Įvadas. Įmonės juridinis statusas. Įmonės veiklos sritis. Įmonės struktūra. Norminiai dokumentai, reglamentuojantys dokumentų rengimą ir tvarkymą. Veiklos dokumentų grupės ir rūšys. Dokumentų valdymo sistemos naudingumas ...
Teisės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 41 puslapis
2014 11 11
Atsakomybės už mokesčių įstatymų pažeidimus rūšys, jų ypatumai
Įvadas. Teisinės atsakomybės samprata. Mokesčių įstatymų pažeidimų samprata. Atsakomybės už mokesčio įstatymo pažeidimus rūšys. Baudžiamoji atsakomybė. Administracinė atsakomybė. Drausminė atsakomybė. Civilinė atsakomybė. ...
Teisės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2013 11 01
Teismo posėdžio procesiniai dokumentai
Teismo posėdžio. Procesiniai dokumentai. Ieškinys. Pranešimas dėl atsiliepimo į pareikštą ieškinį. Atsiliepimas į pareikštą ieškinį. Nutartis skirti teismo posėdį. Teismo šaukimai šalims. Neatvykimo į teismo posėdį pasekmės. ...
Teisės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 puslapių
2014 06 15
Maisto higienos užtikrinimo teisinis reguliavimas viešojo maitinimo įstaigose
Įvadas. Viešojo maitinimo įmonės atitikties higienos reikalavimams vertinimas. Reikalavimai patalpoms. Reikalavimai darbuotojams. Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys maisto higienos tvarkymo veiklą. Higienos norma hn 152003 ...
Teisės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2017 11 10
Socialinės paslaugos
Socialinų paslaugų samprata ir rūšys. Socialinių paslaugų reglamentavimas lietuvoje. Socialinių paslaugų klasifikavimas. Socialinių paslaugų samprata ir rūšys. Socialinių paslaugų sistemos analizė. Duotosios bylos analizė.
Teisės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2014 03 26
Teisės savarankiškas darbas
Įvadas. Literatūros analizė. Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms. Sutuoktinių bendro turto padalijimo principai. Teismo nutarties analizė. Išvados. Priedai.
Teisės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 23 puslapiai
2013 12 29
Žmogaus teisės, laisvės ir pareigos
Įvadas. Žmogaus teisės ir laisvės. Teisė į gyvybę. Teisė į laisvę. Teisė į asmens neliečiamybę. Minties, tikėjimo ir sąžinės laisvės. Masinės informavimo priemonės laisvė. Spaudos laisvė. Būsto neliečiamybė. Gynybos teisė. ...
Teisės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2014 06 18
Profesinės etikos savarankiškas darbas
Profesinė etika. Išvardykite penkis žodžius terminus kuriuos siejate su terminu „ etika “ pavyzdžiui , „ sąžiningumas “. Pateikite penkis veiksmų , kuriuos laikote etiškais , pavyzdžius. Pateikite penkis veiksmų , kuriuos laikote ...
Teisės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 puslapiai
2016 01 12
Kosmetikos gaminiai bendrieji reikalavimai, draudžiamos ir ribojamos medžiagos
Įvadas. Kosmetikos gaminių bendrieji reikalavimai. Draudžiamos ir ribojamos medžiagos. Reikalavimai tiekiamiems į rinką kosmetikos gaminiams. Reikalavimai kosmetikos gaminių ženklinimui. Išvados. Literatūra.
Teisės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2013 04 16
Sveikatos draudimas, esmė, sveikatos draudimo rūšys
Įvadas. Draudimas. Draudimo esmė. Draudimo funkcijos. Draudimo objektai ir draudimo formos. Draudimo klasifikavimas. Sveikatos draudimas. Sveikatos draudimo teisės normos. Privalomas sveikatos draudimas. Privalomąjį sveikatos draudimą ...
Teisės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2014 02 22
Teises praktinis darbas Civilinė teisė
Praktinis darbas ,, CIVILINĖ TEISĖ“. Atribokite civilinę atsakomybę nuo kitų atsakomybės rūšių (baudžiamosios, administracinės, drausminė). Civilinė atsakomybė. Baudžiamoji atsakomybė. Administracinė atsakomybė. Drausminė ...
Teisės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 2 puslapiai
2014 04 02
Verslo teisė pirkimo pardavimo sutartis
Įvadas. Pirkimo-pardavimo sutartis. Pirkimo –pardavimo sutarties samprata. Sutarties dalykas. Pirkimo-pardavimo sutarties faktas. Pardavimo kaina. Sutarčių šalys. Sutarties forma. Šalių teisės ir pareigos. Pardavėjas. Pirkėjas ...
Teisės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2016 03 29
Darbo teisė savarankiškas darbas
Įvadas. Darbo kodeksas. Darbo įstatymai ir jų reglamentuojami santykiai. Darbo teisės subjektai. Darbo teisės subjektų atstovavimas. Terminai. Darbo sutartis. Darbo sutarties turinys ir jos sudarymas. Darbo sutarčių rūšys. Darbuotojų ...
Teisės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 21 puslapis
2014 04 14
Jūrų teisė rašto darbas
Laiva „Vėjelis“ plaukianti su Lietuvos respublikos vėliava buvo sudarės krovinio pervežimo sutartį, kuria įsipareigojo ekspatrijuojančiai krovinį įmonei „Bitė“ pervežti krovinį iš Afrikos į Klaipėdą.Šis laivo ...
Teisės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 2 puslapiai
2015 04 23
Nebaigtos nusikalstamos veikos kvalifikavimo problemos
Nebaigtos nusikalstamos veikos kvalifikavimo problemos. Įvadas. Nusikaltimo padarymo stadijų samprata. Pasikėsinimo padaryti nusikaltimą veika samprata ir atribojimas nuo rengimosi. Savanoriškas atsisakymas pabaigti nusikalstamą veiką. ...
Teisės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2013 03 20
Krovinio ekspedijavimas
Įvadas. Krovinių ekspedijavimo ir krovinių ekspedicijos sutarties samprata. Ekspeditoriaus teisės ir pareigos. Sutarties sąlygų aptarimo svarba. Tarptautiniam vežimui butini dokumentai (vežimo sutartis, važtaraštis) ir. Jų teisinė ...
Teisės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2014 12 29
Lietuvos aukščiausiojo teismo nutarties rašytinė analizė
Bylos nr. Bylos šalys. Ieškovas. Atsakovas. Trečiasis asmuo. Esminės faktinės bylos aplinkybės. Panevėžio apylinkės teismo sprendimas. Panevėžio apylinkės teismo motyvai. Panevėžio apygardos teismo sprendimas. Panevėžio apygardos ...
Teisės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2015 11 24
Apmokestinimo mokesčiais principai ir jų taikymas: teorija ir praktika
Įvadas. Mokesčių mokėtojų lygybės principas. Teisingumo ir visuotinio privalomumo principai. Apmokestinimo aiškumo principas. Turinio viršenybės prieš formą principas. Praktine dalis. Išvados. Literatūros sąrašas. Naudingi šaltiniai.
Teisės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2014 12 11
Šeimos teisės byla
Šeimos teisės savarankiškas darbas. Bylos šalys. Šalių reikalavimai. Teisinis pagrindas bylos iškėlimui. Įvykiai , sudarę prielaidas atsirasti teisminiam ginčui tarp šalių. Pirmosios instancijos teismo sprendimas. Apeliacinės ...
Teisės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2016 03 09
Akcizai ir muitai
Akcizai ir muitai. Įvadas. Pagrindinės sąvokos ir terminai. Muitų rūšys. Pagrindinės lietuvos respublikos muitinės atliekamos funkcijos. Muitų tarifai lietuvoje. Europos sąjungos įtaka lietuvos muitų politikai. Akcizo mokestis. Akcizų ...
Teisės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 20 puslapių
2013 05 07
Baudžiamojo proceso teisė savarankiški darbai
Kauno kolegijos vadybos ir ekonomikos fakulteto teisės katedra teisės studiju programa baudžiamojo proceso teisė. Baudžiamojo proceso principai baudžiamojo proceso principų samprata ir reikšmė. Atskiri baudžiamojo proceso principai. ...
Teisės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2016 03 15
Baudžiamosios teisės rašto darbas
Kavaliauskas buvo sulaikytas už sveikatos sutrikdymą. Buvo nustatyta, kad Kavaliauskas vėlu vakarą važiuodamas automobiliu susidūrė su Markausko vairuojamu automobiliu. Kaltas dėl autoįvykio buvo Markauskas, be to jo kraujyje buvo rasta ...
Teisės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2015 06 17
Individualios veiklos pagal pažymą ir pagal verslo liudijimą teisiniai aspektai
Įvadas. Paslaugų / gamybos verslo liudijimas suteikia teisę. Verslo liudijimo išdavimo tvarka.Teritorinei VMI turite pateikti šiuos dokumentus. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.
Teisės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2017 03 12
Mokestiniai ginčai
Įvadas. Teorinė dalis. Mokestinių ginčų procedūra. Praktinė dalis. Išvados. Literatūra.
Teisės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2015 06 16
Mokestinių ginčų nagrinėjimas
Įvadas. Mokestinių ginčų sąvoka. Mokestinių ginčų nagrinėjimo procesai. Ikiteisminė mokestinių ginčų nagrinėjimo procedūra. Teisminis mokestinių ginčų nagrinėjimo procesas. Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos ...
Teisės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2015 04 23
Pirkimo-pardavimo sutarties pagrindinės nuostatos
Pirkimo-pardavimo sutarties pagrindinės nuostatos. Fizinių asmenų teisinio reguliavimo ypatybės. Literatūros šaltiniai.
Teisės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2014 12 04
Atsiliepimas į ieškinį
Atsiliepimas į ieškinį. Dėl žalos atlyginimo .
Teisės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 1 puslapis
2013 12 02
Bylos analizė
Vadas. Ginčo esmė. Pirmosios instancijos teismo sprendimas. Apeliacinės instancijos teismo sprendimas. Kasacinio skundo nagrinėjimas. Nutartis. Išvados. Literatūros šaltiniai.
Teisės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2015 06 02
Darbo sutarčių rušys savarankiškas darbas
Įvadas. Darbo sutarčių rūšys. Neterminuota darbo sutartis. Terminuota darbo sutartis ir jos ypatybės. Papildomo darbo ir antraeilių pareigų sutartis. Nuotolinio darbo sutartis. Kitos. Išvados. Literatūra.
Teisės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 20 puslapių
2016 03 30
Diskriminacija ir diferenciacija
Įvadas Diskriminacija. Diskriminacija dėl lyties Diskriminacija dėl amžiaus. Diskriminacija dėl religijos, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų. Diskriminacija dėl rasės ir etninės priklausomybės, tautybės ir kalbos. Diskriminacija dėl ...
Teisės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 35 puslapiai
2013 12 06
×