Teisės skaidrės

1255 dokumentai
Profesija policininkas
Mano pasirinkta profesija policininkė. Darbo aprašymas. Policininkas užtikrina visuomenės ir nuosavybės saugumą bei viešąją tvarką. Policininkas turi žinoti teisės aktus. Policininkas turi mokėti. Asmeninės savybės. Policininko ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 26 puslapiai
2013 05 28
Teisės šakos ir jų bendroji charakteristika
Teisės šakų katalogas ir bendra jų charakteristika. Konstitucinė teisė. Viešoji teisė. Privatinė teisė. Administracinė teisė. Finansų teisė. Baudžiamoji teisė. Civilinė teisė. Civilinio proceso teisė. Darbo teisė. Šeimos teisė. ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2016 06 19
Darbo teisė skaidrės
10( 2 atsiliepimai )
Darbo teisė. Darbo santykių teisinio reglamentavimo principai. Darbo teisės subjektai. Darbo teisių ir pareigų atsiradimo pagrindai. Darbo teisių įgyvendinimas ir pareigų vykdymas. Kolektyviniai darbo santykiai. Individualūs darbo ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 52 puslapiai
2014 09 25
Baudžiamosios bylos analizė
Baudžiamosios bylos analizė. Bylos šalys. Bylos problema. Faktai. Šalis padavusi kasacinį skundą. Esminis kasacinio skundo argumentas. Teisinis klausimas. Atsakymas (taip arba ne). Argumentai. Faktinių aplinkybių pakeitimas.
Teisės skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2014 04 10
Empiriniai tyrimo metodai
Socialiniai tyrimai. Empiriniai tyrimo metodai. Empirinio tyrimo metodai. Eksperimentas. Eksperimentų rūšys. Eksperimentinio tyrimo etapai. Stebėjimas. Stebėjimo metodo taikymui keliami reikalavimai. Stebėjimo metodo taikymo procedūros. Laiko ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 44 puslapiai
2015 05 18
Civilinės teisės egzamino užduotys su atsakymais
Civilinė teisė Specialioji dalis. Egzamino klausimai 2011 (išankstinė sesija). Kazimieras Zaveckas. Užduotis (3 balai). 2006 m. spalio 2 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija sudarė su D. Užduotis (4 balai). Draudėjas X ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2015 03 03
Muitinės sandėliai ir muitinio sandėliavimo procedūra
Teisinis reglamentavimas. Muitinės sandėliai. Sandėlių tipai. Atviro tipo sandėlių skirstymas (I,II,III tipai). Atsakomybė. Atvirieji sandėlių tipai (paaiškinimas). Uždarasis muitinės sandėlis. Sandėlių steigimas. Leidimas. ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 32 puslapiai
2017 05 04
Žmogaus teisės skaidrės
Žmogaus teisiu samprata. Žmogaus teisių atsiradimo istorija. Žmogaus teisių kvalifikacija. Pilietines teises. Politines teises ir laisves. Socialines,ekonominės teisės. Svarbiausios priimtos žmogaus teisių deklaracijos. Svarbiausios ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2013 11 19
Muitinės vaidmuo tarptautinės prekybos reguliavimo procese
Mykolo Romerio universitetas. Įvadas. Tikslas. Muitinių veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Bendrijos muitinės kodekso taikymo sritį apibrėžia šie trys principai. Sąjungos muitinės kodeksas. Sąjungos muitinės kodekso taikymo ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 30 puslapių
2016 11 28
Lietuvos seimas
Lietuvos respublikos seimas. Seimas – kas tai? Seimo darbas. Pirmasis seimo posėdis. Seimo statutas. Seimo pirmininkas. Seimo pirmininko pavaduotojas. Seimo komisijos. Seimo komitetai. Seimo frakcijos. Seimo narių frakcijos, mišrios ir ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2012 06 18
Bažnytinės santuokos teisinė reikšmė
Įvadas. Susitarimas tuoktis. Sutuoktiniai. Sužadėtuvių nutraukimo sukeltos teisinės pasekmės. Jei sužadėtuvės nutraukiamos. Prašymų įregistruoti santuoką padavimas. Asmenys, ketinantys sudaryti santuoką. Sudarymo sąlygos. Santuokos ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2013 01 03
Atskiros sutarčių rūšys
Atskiros sutarčių rūšys. Pirkimo-pardavimo sutartys. Straipsnis. Pirkimo–pardavimo sutarties samprata. Straipsnis. Pirkimo–pardavimo sutarties dalykas. Straipsnis. Įsipareigojimas parduoti ar pirkti daiktą. Straipsnis. Kaina. ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 92 puslapiai
2016 12 04
Lotus bylos analizė
Bylos faktai. Įvykiai, kurie įvyko iki TTT. Tarptautinis Teisingumo Teismas. Prancūzijos vyriausybės argumentai. TTT spendimai. Turkijos Baudžiamojo kodekso 6 straipsnis. Galutinės TTT išvados.
Teisės skaidrės, Skaidrės, 26 puslapiai
2013 11 21
Terminai darbo teisėje
Terminai darbo teisėje. Terminų klasifikavimas. Terminų skaičiavimas. Kalendorinė data. Klausimas? Terminas nustatytas mėnesiais. Klausimas? Svarbu. Veiksmų atlikimas. Klausimas? Pagrindinės terminų rūšys. Ieškinio senatis. Sutrumpinti ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 43 puslapiai
2016 06 30
Darbo kodeksas skaidrės
Socialnių mokslų kolegijos finansų katedra. Darbo teisė. Bendroji darbo teisinių santykių charakteristika.  . Darbo teisės subjektai. Darbo teisės subjektų teisinis statusas. Darbdavys. Darbo teisės subjektų teisinis statusas. Darbdavys. ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 53 puslapiai
2015 04 26
Pirkimo-pardavimo sutartis prezentacija
9( 3 atsiliepimai )
Pirkimo – pardavimo samprata ir rūšys. Pirkimo – pardavimo sutarties teisinis reglamentavimas. Pirkimo – pardavimo sutarties dalykas. Pirkimo-pardavimo sutarties tikslas (causa). Pirkimo – pardavimo sutarties kaina. Kainos reikšmė. ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2012 02 08
Bylų sudarymas ir užbaigtų bylų tvarkymas
10( 2 atsiliepimai )
Bylų sudarymas ir užbaigtų bylų tvarkymas. Bylos sudaromos iš. Bylų sudarymas. Dokumentai dedami į. Bylų indeksų rašymas. Kiekvienai dokumentacijos plane įrašytai bylai suteikiamas indeksas. Bylų antraščių reikalavimai. Bylų ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2016 06 30
Kriminalinė žvalgyba skaidrės
Kriminalinė žvalgyba. Kriminalinė žvalgyba. Kriminalinės žvalgybos uždaviniai. Teisiniai pagrindai. Kriminalinės žvalgybos koordinavimas ir kontrolė. Vidaus kontrolė. Kriminalinės žvalgybos koordinavimas ir teisėtumo kontrolė. ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 41 puslapis
2016 07 06
Policija skaidrės
Lr teisinė institucija policija. Policija kaip institucijos samprata. Policija, jos reikšmė ir specifika. Policijos funkcijos. Funkcijos. Policijos veikla. Lietuvos policijos struktūra. Reikalavimai policijos pareigūnui. Policijos pareigūno ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2013 12 02
Teismas. Pristatymas
Teismas – kas tai? Lietuvos teismų sistema. Apylinkės teismas. Apygardos teismas. Lietuvos apeliacinis teismas. Lietuvos aukščiausiasis teismas . Apygardos administracinis teismas. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. Konstitucinis ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 06 18
Administracinė teisė pristatymas
Administracinė teisė. Administracinės teisės samprata. At sistema. Administracinės teisės šaltiniai. At principai. At funkcijos. Administracinės teisės normos. At normos struktūra. Administracinės teisės normų rūšys. Administraciniai ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 78 puslapiai
2013 11 06
Bendrieji sutarčių teisės nuostatai
Literatūra. Sutarties samprata, elementai. Sutarčių rūšys:. Dvišalės ir vienašalės sutartys;. Atlygintinės ir neatlygintinės sutartys;. Konsensualinės ir realinės sutartys;. Vienkartinio įvykdymo ir tęstinės sutartys;. Vartojimo ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 54 puslapiai
2016 06 19
Maisto produktų ženklinimas skaidrės
8,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Maisto produktų ženklinimas. Teisės aktai. Jautienos ir veršienos ženklinimo reglamentas. Pagal reglamentą (EB) Nr. 1760/2000 etiketėje būtina pateiktieti šią informaciją. Etiketės pavyzdys. Dėl 12 mėnesių ar jaunesnių ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2016 07 04
Prievolių teisės ir prievolės samprata
Darbo tikslas – išanalizuoti prievolių teises ir prievolės samprata. Darbo objektas – prievolių teisės ir prievolės samprata. Darbo uždaviniai. Pateikti prievolės samprata ir rūšys. Prievolės atsiradimo pagrindai. Prievolių įvykdymo ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2016 06 19
Darbo ginčai skaidrės
9,5( 2 atsiliepimai )
Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos. Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Darbo ginčus nagrinėjančios institucijos. Darbo ginčų rūšys. Individualus darbo ginčas. Darbo ginčų rūšys. Kolektyvinis darbo ginčas. Darbo ginčų ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 52 puslapiai
2014 05 14
Konstitucinis teismas skaidrės
Konstitucinis teismas. Konstitucinio Teismo istorija. Konstitucinio Teismo statusas ir skyrimas. Konstitucinio Teismo reikalavimai teisėjams. Konstitucinio Teismo sudėtis. Konstitucinio Teismo pirmininko pareigos. Konstitucinio Teismo posėdžių ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2016 07 07
Kyšis ir papirkimas
Kyšis. Kyšininkavimas. Kyšis. Kyšininkavimas Lietuvoje. Kyšininkavimas pasaulyje. Kyšininkavimo teisinis reguliavimas. Už ką gresia didesnė atsakomybė – imant kyšį ar duodant?. Kyšio davimas - nusikaltimas. Specialiųjų tyrimų ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 29 puslapiai
2013 11 07
Kriminalinė žvalgyba
Sankcionavimas. Teikime nurodoma. Sankcionavimo trukmė. Techninių priemonių reglamentavimas BPK. LR BPK yra išvardyti atskirų techninių priemonių panaudojimo būdai. Operacijos panaudojant technines priemones. Operacija.
Teisės skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2013 11 20
Lietuvos teismų sistemos raida
Lietuvos Teismai. Jų sistema. Temidė – teismo simbolis. Teismas, jo reikšmė. Lietuvos teisės kodifikacija. Teismų reforma 1564 – 1566 m.m. Carinės Lietuvos Teismai. Tarpukario Lietuva. Tarpukario Teismų sistema. Lietuvos Tarybų ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2013 07 17
Pacientų teisės skaidrės
Paciento teisių ir pareigų įgyvendinimas. Situacija.
Teisės skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2013 01 08
×
98 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo