Teisės skaidrės

764 dokumentai
Profesija policininkas
Mano pasirinkta profesija policininkė. Darbo aprašymas. Policininkas užtikrina visuomenės ir nuosavybės saugumą bei viešąją tvarką. Policininkas turi žinoti teisės aktus. Policininkas turi mokėti. Asmeninės savybės. Policininko ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 26 puslapiai
2013 05 26
Darbo teisė skaidrės
Darbo teisė. Darbo santykių teisinio reglamentavimo principai. Darbo teisės subjektai. Darbo teisių ir pareigų atsiradimo pagrindai. Darbo teisių įgyvendinimas ir pareigų vykdymas. Kolektyviniai darbo santykiai. Individualūs darbo ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 52 puslapiai
2014 09 23
Teisės šakos ir jų bendroji charakteristika
Teisės šakų katalogas ir bendra jų charakteristika. Konstitucinė teisė. Viešoji teisė. Privatinė teisė. Administracinė teisė. Finansų teisė. Baudžiamoji teisė. Civilinė teisė. Civilinio proceso teisė. Darbo teisė. Šeimos teisė. ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2011 03 29
Lietuvos seimas
Lietuvos respublikos seimas. Seimas – kas tai? Seimo darbas. Pirmasis seimo posėdis. Seimo statutas. Seimo pirmininkas. Seimo pirmininko pavaduotojas. Seimo komisijos. Seimo komitetai. Seimo frakcijos. Seimo narių frakcijos, mišrios ir ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2011 03 01
Žmogaus teisės skaidrės
Žmogaus teisiu samprata. Žmogaus teisių atsiradimo istorija. Žmogaus teisių kvalifikacija. Pilietines teises. Politines teises ir laisves. Socialines,ekonominės teisės. Svarbiausios priimtos žmogaus teisių deklaracijos. Svarbiausios ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2013 11 16
Bažnytinės santuokos teisinė reikšmė
Įvadas. Susitarimas tuoktis. Sutuoktiniai. Sužadėtuvių nutraukimo sukeltos teisinės pasekmės. Jei sužadėtuvės nutraukiamos. Prašymų įregistruoti santuoką padavimas. Asmenys, ketinantys sudaryti santuoką. Sudarymo sąlygos. Santuokos ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2013 01 01
Pirkimo-pardavimo sutartis prezentacija
Pirkimo – pardavimo samprata ir rūšys. Pirkimo – pardavimo sutarties teisinis reglamentavimas. Pirkimo – pardavimo sutarties dalykas. Pirkimo-pardavimo sutarties tikslas (causa). Pirkimo – pardavimo sutarties kaina. Kainos reikšmė. ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2011 08 05
Baudžiamosios bylos analizė
Baudžiamosios bylos analizė. Bylos šalys. Bylos problema. Faktai. Šalis padavusi kasacinį skundą. Esminis kasacinio skundo argumentas. Teisinis klausimas. Atsakymas (taip arba ne). Argumentai. Faktinių aplinkybių pakeitimas.
Teisės skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2014 04 10
Darbo ginčai skaidrės
Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos. Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Darbo ginčus nagrinėjančios institucijos. Darbo ginčų rūšys. Individualus darbo ginčas. Darbo ginčų rūšys. Kolektyvinis darbo ginčas. Darbo ginčų ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 52 puslapiai
2014 05 14
Darbo kodeksas skaidrės
Socialnių mokslų kolegijos finansų katedra. Darbo teisė. Bendroji darbo teisinių santykių charakteristika.  . Darbo teisės subjektai. Darbo teisės subjektų teisinis statusas. Darbdavys. Darbo teisės subjektų teisinis statusas. Darbdavys. ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 53 puslapiai
2015 04 17
Atsakomybė už mokesčių pažeidimus
Įvadas. Finansinių sankcijų samprata ir rūšys. Finansinių (ekonominių) sankcijų rūšys. Švelnesnių sankcijų skyrimo ar atleidimo nuo sankcijų tvarka. Mokesčio mokėtojas (mokestį išskaičiuojantis asmuo) gali būti atleidžiamas nuo ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2011 04 29
Administracinė teisė pristatymas
Administracinė teisė. Administracinės teisės samprata. At sistema. Administracinės teisės šaltiniai. At principai. At funkcijos. Administracinės teisės normos. At normos struktūra. Administracinės teisės normų rūšys. Administraciniai ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 78 puslapiai
2013 11 04
Bylų sudarymas ir užbaigtų bylų tvarkymas
Bylų sudarymas ir užbaigtų bylų tvarkymas. Bylos sudaromos iš. Bylų sudarymas. Dokumentai dedami į. Bylų indeksų rašymas. Kiekvienai dokumentacijos plane įrašytai bylai suteikiamas indeksas. Bylų antraščių reikalavimai. Bylų ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2015 05 13
Pacientų teisės skaidrės
Paciento teisių ir pareigų įgyvendinimas. Situacija.
Teisės skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2013 01 07
Kriminalinė žvalgyba
Sankcionavimas. Teikime nurodoma. Sankcionavimo trukmė. Techninių priemonių reglamentavimas BPK. LR BPK yra išvardyti atskirų techninių priemonių panaudojimo būdai. Operacijos panaudojant technines priemones. Operacija.
Teisės skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2013 11 18
Kyšis ir papirkimas
Kyšis. Kyšininkavimas. Kyšis. Kyšininkavimas Lietuvoje. Kyšininkavimas pasaulyje. Kyšininkavimo teisinis reguliavimas. Už ką gresia didesnė atsakomybė – imant kyšį ar duodant?. Kyšio davimas - nusikaltimas. Specialiųjų tyrimų ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 29 puslapiai
2013 11 06
Policija skaidrės
Lr teisinė institucija policija. Policija kaip institucijos samprata. Policija, jos reikšmė ir specifika. Policijos funkcijos. Funkcijos. Policijos veikla. Lietuvos policijos struktūra. Reikalavimai policijos pareigūnui. Policijos pareigūno ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2013 12 02
Prievolių teisės ir prievolės samprata
Darbo tikslas – išanalizuoti prievolių teises ir prievolės samprata. Darbo objektas – prievolių teisės ir prievolės samprata. Darbo uždaviniai. Pateikti prievolės samprata ir rūšys. Prievolės atsiradimo pagrindai. Prievolių įvykdymo ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2011 12 07
Teisės normų kolizija, spragos, konkurencija
Teisės normų kolizija, spragos, konkurencija. Teisės norma. Teisės normų kolizija. Teisės normų kolizija įveikiama vadovaujantis šiomis taisyklėmis. Teisės kolizijos sprendimo taisyklės. Teisės normų spragos. Teisės spragų susidarymo ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2014 02 26
Civilinės teisės egzamino užduotys su atsakymais
Civilinė teisė Specialioji dalis. Egzamino klausimai 2011 (išankstinė sesija). Kazimieras Zaveckas. Užduotis (3 balai). 2006 m. spalio 2 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija sudarė su D. Užduotis (4 balai). Draudėjas X ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2015 03 03
Krašto apsaugos ministerija skaidrės
Veiklos kryptys. Kam veikla vykdoma įgyvendindama uždavinius, apibrėžtus krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karinės tarnybos įstatyme. Kam prioritetiniai darbai. Departamentai ir tarnybos. Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2012 03 23
Bendrieji sutarčių teisės nuostatai
Literatūra. Sutarties samprata, elementai. Sutarčių rūšys:. Dvišalės ir vienašalės sutartys;. Atlygintinės ir neatlygintinės sutartys;. Konsensualinės ir realinės sutartys;. Vienkartinio įvykdymo ir tęstinės sutartys;. Vartojimo ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 54 puslapiai
2011 08 05
Lietuvos teismų sistemos raida
Lietuvos Teismai. Jų sistema. Temidė – teismo simbolis. Teismas, jo reikšmė. Lietuvos teisės kodifikacija. Teismų reforma 1564 – 1566 m.m. Carinės Lietuvos Teismai. Tarpukario Lietuva. Tarpukario Teismų sistema. Lietuvos Tarybų ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2013 07 16
Teismas. Pristatymas
Teismas – kas tai? Lietuvos teismų sistema. Apylinkės teismas. Apygardos teismas. Lietuvos apeliacinis teismas. Lietuvos aukščiausiasis teismas . Apygardos administracinis teismas. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. Konstitucinis ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2011 03 01
Juridinių asmenų rūšys ir jų steigimas
Įvadas. Darbo tikslas: aprašyti juridinių asmenų rūšis ir jų steigimo ypatumus. Juridinio asmens sąvoka ir požymiai. Juridinių asmenų rūšys. Juridinių asmenų steigimo pagrindai ir tvarka. Juridinio asmens steigėjai ir steigimo ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2011 05 08
Prokuroras ir jo vieta teisinėje sistemoje
Įvadas. Prokuratūra. Įstatymai. Lietuvos respublikos prokuratūros stuktūra. Generalinė prokuratūra. Generalinės prokuratūros sudėtis. Generalinės prokuratūros funkcijos. Apygardų ir apylinkių prokuratūrų funkcijos. Prokuroras. ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 25 puslapiai
2012 12 10
Vyriausybes sudetis ir formavimas
Vyriausybės formavimas. Vyriausybės sąvoka. Lietuvos respublikos vyriausybė. Lietuvos respublikos sudėtis. Ministro pirmininko kompetencija. Ministro kompetencija. Vyriausybės sudarymo tvarka. Lr vyriausybės formavimas. Vyriausybės sudarymo ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2012 12 27
Advokatūra skaidrės
Advokatūra. Advokatas ir jo vieta Lietuvos teisinėje sistemoje. Įvadas. Advokatūra – tai apibendrinamoji sąvoka. Advokatas – dažniausiai yra privataus asmens atstovas ir gynėjas ne tik civiliniame. Advokatūros įstatymas aiškiai. ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2015 03 01
Konstitucinis teismas skaidrės
Konstitucinis teismas. Konstitucinio Teismo istorija. Konstitucinio Teismo statusas ir skyrimas. Konstitucinio Teismo reikalavimai teisėjams. Konstitucinio Teismo sudėtis. Konstitucinio Teismo pirmininko pareigos. Konstitucinio Teismo posėdžių ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2015 10 10
Kriminalinė žvalgyba skaidrės
Kriminalinė žvalgyba. Kriminalinė žvalgyba. Kriminalinės žvalgybos uždaviniai. Teisiniai pagrindai. Kriminalinės žvalgybos koordinavimas ir kontrolė. Vidaus kontrolė. Kriminalinės žvalgybos koordinavimas ir teisėtumo kontrolė. ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 41 puslapis
2016 04 26
×