Teisės aktai ir jais tvirtinami dokumentai


Teisės aktai ir jais tvirtinami dokumentai. Teisės aktai – kolegialių institucijų. Data teisės aktuose rašoma mišriuoju būdu nurodomas metų skaitmuo ir žodžio „Metai“ santrumpa „M. Tekstą gali sudaryti. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (Žin. Jei įsakymo ar potvarkio dėstomoji dalis skirstoma punktais. Kolegialios institucijos leidžiamo nutarimo ar sprendimo dėstomojoje dalyje veiksmą reiškiantys žodžiai „Nutaria“ (nutarimeKauno miesto savivaldybės. Teisės aktų rūšys. Įsakymas – teisės. Įsakymų rūšys. Įsakymai veiklos klausimais gali būti susiję su finansavimu. Įsakymuose personalo klausimais užrašomos žinios apie darbuotojų priėmimą. Įsakymuose atostogų klausimais nurodoma kam ir kokios atostogos suteikiamos. Įsakymuose komandiruočių klausimais įforminamos darbuotojų komandiruotės. Nutarimas – tai dokumentas, kurį leidžia kolegiali valdymo institucija (Lietuvos Respublikos Seimas. Sprendimas – tai dokumentas, kurį leidžia kolegiali institucija (savivaldybių tarybos. Potvarkis – tai dokumentas, kurį leidžia kolegialios institucijos vadovas. Teisės aktais tvirtinami dokumentai. Teisės aktais tvirtinami dokumentai nustato įstatymų ir kitų teisės aktų įgyvendinimo normas. Tvirtinamų dokumentų tekstą sudaro punktai ir jų pastraipos. Tekstas gali būti. Nuostatai. Nuostatai – tai. Instrukcija. Instrukcija – tai. Praktinės užduotys.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (Žin., 2008, Nr. 60-1945) ___________ straipsniu, s u d a r a u komisiją ______________ .

Įsakymuose personalo klausimais užrašomos žinios apie darbuotojų priėmimą, perkėlimą į kitas pareigas, drausminių nuobaudų skyrimą, atleidimą iš darbo ir pan.

Įsakymuose atostogų klausimais nurodoma kam ir kokios atostogos suteikiamos.

 1 UŽDUOTIS Dokumento sudarytojas – UAB „Povas“ direktorius Vardas Pavardenis Informaciniai duomenys – Juridinių asmenų registras, kodas 2561249845, PVM mokėtojo kodas 000000000000, Laisvės al. 33, 3235 Kaunas, tel. (8 5) 236 7865, faks. (8 5) 223 5671 Vyriausiasis buhalteris – Vardys Pavardys Sekretorė – Vardelė Pavardaitė Dokumento rengėja – Varda Pavardūnė, tel. (8 5) 232 6548,el. p. varda.pavardune@gmail.com Tekstas – Tvirtinu bendrovės marketingo skyriaus nuostatus (pridedama). Dokumento data – užduoties atlikimo diena. Dokumento registracijos numeris – 1-27.

2 UŽDUOTIS Dokumento sudarytojas – UAB „Kiras“ direktorius Vardas Pavardenis Informaciniai duomenys – Juridinių asmenų registras, kodas 2561249845, PVM mokėtojo kodas 000000000000, Laisvės al. 33, 3235 Kaunas, tel. (8 5) 236 7865, faks. (8 5) 223 5671 Vyriausiasis buhalteris – Vardys Pavardys Sekretorė – Vardelė Pavardaitė Dokumento rengėja – Varda Pavardūnė, tel. (8 5) 232 6548,el. p. varda.pavardune@gmail.com Tekstas – Atsižvelgdamas į administratorės Vardos Pavardutės prašymą, suteikiu jai kasmetines mokamas atostogas 2015-03-05 – 2015-03-21 už 2014-01-28 – 2015-01-27 darbo metus. Dokumento data – užduoties atlikimo diena. Dokumento registracijos numeris – A-30.

  • Raštvedyba Skaidrės
  • MS PowerPoint 145 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 25 puslapiai (979 žodžiai)
  • Rūta
  • Teisės aktai ir jais tvirtinami dokumentai
    10 - 10 balsai (-ų)
Teisės aktai ir jais tvirtinami dokumentai. (2015 m. Gegužės 19 d.). https://www.mokslobaze.lt/teises-aktai-ir-jais-tvirtinami-dokumentai.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 24 d. 23:22
×