Teisės aktas ir jo rūšys


Tema. Teisės aktas ir jo rūšys. Teisės aktų sąvoka , požymiai. Teisės aktų rūšys. Pagal teisės norminių aktų juridinę galią hierarchiją. Tarptautinės sutartys Lietuvos Respublikos teisinėje sistemoje. Galioja vienintelis konstitucinis įstatymas – LR Konstitucijos 47 str. 3 dalies įgyvendinimo konstitucinis įstatymas. Kodifikuotieji įstatymai kodeksai. Statutiniai įstatymai statutai. Kiti paprastieji įstatymai. Teisės norminiai aktai pagal juos priimančius viešosios valdžios institucijas yra. Pagal teisinio reguliavimo objektą teisės norminiai aktai yra. Teisės norminiai katai pagal jų galiojimo teritoriją yra. Pagal pačiame teisės norminiame akte numatytą jo galiojimo laiką yra. Bendrųjų teisės normų aktai , individualūs teisės normų aktai. Teisės norminių aktų struktūra. Teisinės tvarkos hierarchija. Teisės normų aktų galiojimas , laiko , teritorijos ir asmenų atžvilgiu. Galiojimo pradžia. Lex retro non agit. Norminių teisės aktų galiojimas teritorijos atžvilgiu. Teisinė Lietuvos teritorija. Norminių teisės aktų galiojimas asmenų atžvilgiu. Subjekto amžius. Diplomatinį imunitetą. Asmens neliečiamybės.

Teisėkūros subjektai (tauta – referendum atveju, viešosios institucijos (valstybės, savivaldybių ir Europos sąjungos) bei pareigūnai)

Europos Sąjungos teisės normoniai aktai, tarptautinės sutartys (viršenybė tik taikymo aspektu)

Pabrėžtina, kad Lietuvos konstitucinių įstatymų, remiantis teisine praktika, negalima vadinti organiniais įstatymais (apskritai organinių įstatymų Lietuvos teisės sistemoje nėra – tai prancūziška tradicja, kuri Lietuvoje neprigijo).

Įstatymai priimami, keičiami ir pripažįstami netekusiais galios laikantis Konstitucijos ir įstatymo nustatytos sudėtingos procedūros, labia besiskiriančios nuo poįstatyminių teisės norminių aktų priėmimo procedūros. Įstatymų leidybos procedūra yra detaliai nustatyta Lietuvos Respublikos Seimo statute, pagal Konstitucijos 76 str. nuostatas turinčiame įstatymo galią. Jo V dalyje “Įstatymų procedūra” (135-186 straipsniuose)

Pabrėžtina, kad užsienio valstybėse įstatymai gali būti klasifikuojami ir pagal kitus kriterijus. Antai pagal įstatymų priėmimo subjektus federacinėse valstybėse įstatymai yra:

Deleguotieji įstatymai, išleisti vykdomosios valdžios institucijų (pvz., Vyrausybės ar Prrezidento).

Statutiniai įstatymai (statutai). Šie įstatymai skirti tam tikrų pareigūnų, taip pat institucijų teisėms ir pareigoms, institucijų struktūrai, uždaviniams, funkcijoms, darbo tvarkai nustatyti.

Statutiniais įstatymais taip pat laikytini Vidaus tarnybos statutas, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos statutas, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento statutas, Lietuvos Respublikos civilinės krašto apsaugos tarnybos statutas irk t.

Kiti paprastieji įstatymai. Tai visi kiti, išskyrus kodifikuotus ir statutinius įstatymus, paprastieji įstatymai (pvz., Lietuvos Respublikos miškų įstatymas).

Atstovaujamųjų institucijų norminiai aktai (pvz., LR Seimo, savivaldybių tarybų teisės norminiai aktai).

Europos Sąjungos teisės, pvz., Europos Sąjungos teisės norminiai aktai (reglamentai irk t.) ir t.t...

Visoje valstybės teritorijoje galiojantys teisės norminiai aktai (Konstitucija, konstituciniai įstatymai, paprastieji (ordinariniai) įstatymai ir centrinės valdžios institucijų priimti poįstatiminiai teisės norminiai aktai)

Visi teisės aktai funkcionuoja kaip vientisa sistema, kuriai būdingi šie požymiai: hierarkiškumas, suderinamumas, abipusė sąveika, specializacija, ir diferenciacija pagal teisės šakas.

Teisės aktų hierarchija – sistema, sudaryta iš pakopų, susijusių pavaldumo ryšiais.

Teisine tvarka primena piramidės struktūrą, kurios viršuje yra: konstitucija, bendrieji įstatymai, įstatymų lydimieji aktai, individualių teisės normų aktai: teismų sprendimai, nuosprendžiai, piliečių testamentai, civiliniai sandoriai. Ši hierarchija grindžiama juridinės galios diferencijavimu; žemesnę vieta hierarchijoje užimantis teisės aktas neturi prieštarauti aukščiau esančiam.

  • Teisė Konspektas
  • Microsoft Word 25 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 12 puslapių (3041 žodžiai)
  • Jonas
  • Teisės aktas ir jo rūšys
    10 - 7 balsai (-ų)
Teisės aktas ir jo rūšys. (2015 m. Gegužės 17 d.). https://www.mokslobaze.lt/teises-aktas-ir-jo-rusys.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 24 d. 02:45
×