Teisės istorija referatas (2)


Kokias žinote romėnų  teisės kodifikacijas. XII lentelių įstatymai. Romėnų teisės istorijos laikotarpiai. Romėnų teisės kodifikacija. Kuo skiriasi dviejų  parlamento rūmų  sistema Prancūzijoje 1795m. ir Anglijoje ? Dviejų parlamento rūmų sistema Prancūzijoje 1795. Dviejų parlamento rūmų sistema Anglijoje 1795. Kokius užsienio teisės galiojimo principus įtvirtino Gedimino diplomatijos dokumentai ? Gedimino diplomatijos dokumentai. Teisės taikymo ypatumai. Rygos teisės recepcija Lietuvoje.


archainis 9753 m.pr.Kr. – III a.pr.Kr. vidurys), kai piliečių (quirites) santykius reguliavo paprotinė kviritinė teisė;1

romėnų teisės vystimosi laikotarpis (paskutinieji trys amžiai per.m.e.), kai valstybėje atsirado belaisvių, svetimšalių;1

postklasikinis (smukimo) laikotarpis (III m.e. amžiaus vidurys – 565 m.e. metai), vergvaldinės santvarkos irimas gilino krizę visose Romos imperijos gyvenimo srityse. 395 m.e. metais Romos imperija suskilo į dvi dalis – Vakarų ir Rytų.1

Justiniano kodifikacija buvo atrankos, atmetimo, papildymo rezultatas. Jis nebuvo vientisas harmoningas kūrinys, jos turinys lietė ne vieną laikotarpį ir priklausė ne vienam autoriui. Rengiant rinkinį kompiliatorių žinioje, medžiagos gausa bei spartus komisijos darbas, neleido jiems pastebėti ir pilnai pašalinti kodifikacijoje sutinkamus prieštaravimus.

Romėnų teisė kūrėsi aštrios socialinės kovos aplinkoje, tekdavo daug ko atsisakyti, išsaugant tik tai, kas geriausia. Tai suformavo tokius teisės bruožus: griežtumas, teisinės reglamentacijos žiaurumas, racionalizmas ir gyvenimo išmintis.

Išsamiausia romėnų teisės kodifikacija, kuri prasidėjo nuo reikšmingiausiojo Romos seniausių laikų arba archainio laikotarpio teisės kūrinio - XII lentelių įstatymo, kuris tapo tolesniu Romos teisinės sistemos raidos pagrindu, iki besibaigiančiomis paskutinėmis imperatorių konstitucijomis, kodifikacijomis, kuri apėmė teisės medžiagą. Mirus Justinianui romėnų teisės raida Rytų Europoje tam tikram laikui buvo sustojusi, o 726 m. imperatorius Leonas III išleido garsiąją Eklogą – Justiniano kodifikuotos teisės santrauką.

3 I.Nekrošius, V.Nekrošius, S.Vėlyvis. Romėnų teisė - K., 1996, 22, 23 psl.

Paryžiaus parlamentas – pirmosios instancijos teismas, bet dažniausiai tai buvo apeliacinė instancija baljų, taip pat hercogų, grafų ir kitų feodalų teismų sprendimams. 4

Penkių šimtų taryba, kuriai buvo suteikta išimtinė įstatymų leidybos iniciatyvos teisė ir Seniūnų taryba, kuri turėjo prerogatyvą tvirtinti arba atmesti Penkių šimtų tarybos pateiktus nutarimus, pagal 1795 m. Konstituciją sudarė parlamentą Prancūzijoje. Penkių šimtų tarybai buvo suteikta teisė priimti arba atmesti įstatymų projektus, kuriuos pateikė Seniūnų taryba. 1795 m. konstitucijoje pirmą kartą buvo įteisinta dviejų rūmų įstatymų leidybos institucijos sistema, kuri pavedė kiekvieniems rūmams skirtingas funkcijas leidžiant įstatymus.

Parlamentas Prancūzijoje buvo renkamas dviejų pakopų rinkimais. Pirmojoje pakopoje: piliečiai, pastoviai gyvenantys toje pačioje vietoje ne mažiau kaip vienerius metus, turėjo teisę dalyvauti rinkėjų suvažiavime, kasmet vykusiame kantonuose, o tuose suvažiavimuose buvo išrenkami rinkikai. Antrojoje pakopoje: išrinkti rinkikai dalyvaudavo rinkikų suvažiavime, vykusiame departamentuose, kuriame išrinkdavo Parlamento narius. Renkamiems į Parlamentą nariams buvo keliami skirtingi reikalavimai. Penkių šimtų tarybos nariais galėjo būti asmenys sulaukę 30 metų amžiaus ir pragyvenę Prancūzijoje ne mažiau kaip 10 metų. Seniūnų tarybos nariais galėjo būti 40 metų amžiaus sulaukę asmenys ir Prancūzijoje pragyvenę bent 15 metų ir jie privalėjo būti vedę arba našliai.

  • Microsoft Word 24 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 5 puslapiai (2135 žodžiai)
  • Kolegija
  • Donatas
  • Teisės istorija referatas (2)
    10 - 3 balsai (-ų)
Teisės istorija referatas (2). (2017 m. Lapkričio 12 d.). https://www.mokslobaze.lt/teises-istorija-referatas-2.html Peržiūrėta 2020 m. Rugsėjo 29 d. 03:48
×
145 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo