Teisės istorija špera


Naujoji ir naujausioji teise. LDK teises bruozai. LDK statutai. LDK teismu sistema. Nacių okupacinis valdymas Lietuvoje 1941-1944 m. Teismų sistema. Vokiečių okupacinės teisės sistemos specifika. Nepriklausomos LR valstybes atkurimas 1990m.

Po 1863 m. sukilimo caras nepasitikėjo Liet. bajorais. Apskrities įstaigų neleido sudaryti. Aukšč. polit. priežiūrą vykdė generalgubernatorius. Gubernijose gubernatoriai vadovavo valdybai ir kanceliarijai. Jis buvo visų įstaigų ir komitetų pirm., turėjo teisę revizuoti civ. įstaigas, nuo 1876 gavo teisę leisti privalomus nutarimus. 1889 jie- gubernijos administracinės– teisminės įstaigos pirmininkai.Apskrityse visa valdžia – kapitonui ispravnikui, šis vadovavo policijos valdybai. Apskritys suskirstytos į stanus. Šiem vadovavo pristavai ir uriadnikai. Miestai turėjo renkamus organus: dūmos ir valdybos (sprendė administracinius ir ūkinius klausimus, rūpinosi miestų sutvarkymu, apšvietimu, šildymu, vadovavo mokykloms, ligoninėms, prekybos įstaigoms. Miesto dūma rinko miesto valdybą, jos pirmininką, narius. Kaimo seniūnijos sueiga rinko seniūną, mokesčių rinkėją, skirstė ir rinko mokesčius. Sueiga rinko viršaitį 3 m. valsčius – kelios kaimo seniūnijos. Pagal 1864 Rus. imp. teismų reformą Liet. smulkias civ. ir baudž. bylas nagrinėjo apylinkių taikos teisėjai. Juos skyrė teisingumo ministras. Antroji instancija- apskrities taikos teisėjų suvažiavimas. Didesnes baudžiamąsias bylas nagrinėjo prisiekusiųjų posėdininkų teismas. Bylą sprendė 3 teisėjai ir 12 posėdininkų(atstovai iš polic, prokuratūros ir t.t.)

• Lietuvoje įsigaliojo carinės Rusijos 1903m. Baudžiamasis kodeksas.• Lietuvoje vyravo teisinis partikuliarizmas: 

• Valstybės Taryba – vienintėlė įstatymų leidžiamoji institucija;• Nustatytas parlamentinis valdymas;• Tarybos prezidiumas už savo veiksmus nėra atsakingas, Taryba niekuomet nėra paleidžiama;• Aukščiausia vykdomoji galia priklauso Prezidiumui, kurią jis vykdo per Ministerių kabinetą, atsakingą Valstybės Tarybai;• Lietuvos prezidento institucija buvo kolegialinė – trijų asmenų. (prezidiumas)

1944 m. Sovietų Sąjunga vėl primetė Lietuvai sovietinę teisės sistemą ir doktriną.

Teisės sistemoje laikytasi valdžių vienybės doktrinos vietoje įprasto valdžių padalinimo principo.

Sovietinėje teisės sistemoje teisės normos, pagal reguliuojamų santykių vienarūšiškumą skirstomos į gan tradicines teisės šakas (valstybinė (konst.), adm., darbo, civ., šeimos, finansų, baudž., procesinę). Tik dėl specifinio SSRS ūkio atsirado kolūkinė teisė.

  • Teisė Špera
  • Microsoft Word 24 KB
  • 2014 m.
  • 2 puslapiai (1771 žodžiai)
  • Rolandas
  • Teisės istorija špera
    10 - 2 balsai (-ų)
Teisės istorija špera. (2014 m. Balandžio 04 d.). https://www.mokslobaze.lt/teises-istorija-spera.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 25 d. 14:02
×