Teisės istorijos konspektas Antika


ANTIKOS TEISĖ Pagrindiniai Atėnų teisės šaltiniai Drakono , Solono įstatymai. Nuosavybės ir valdymo , prievolinė , santuokos ir baudžiamoji teisė. Senovės Romos teisės archainis , ikiklasikinis , klasikinis , poklasikinis laikotarpiai , pagrindiniai teisės šaltiniai , principai. Nuosavybės ir valdymo teisė. Romėnų teisės raidos laikotarpiai. Pagrindiniai teisės šaltiniai. Barbarų genčių teisė esminiai bruožai. Salijų teisynas. Santuoka , šeima. Nusikaltimai ir bausmės. Teismo procesas. Bavarų įstatymai. Saksų įstatymai. Anglosaksų gentinės teisės ypatumai. Etelberto teisynas. Inės įsatymas. Alfredo įstatymas. Etelstano įstatymas. Knuto įstatymai. Teritorinio teisės taikymo įsigalėjimas. KANONŲ TEISĖ Krikščionybės atsiradimas ir raida viduramžiais bažnyčios skilimas , popiežių revoliucijos raida , reformacija. Didžiosios schizmos. Popiežių revoliucija. Kanonų teisės atsiradimas ir raida , šaltiniai Gratiano “ Nesuderinamų kanonų harmonija ”, Corpus juris canonici. Inkvizicinio proceso atsiradimas ir jo bruožai. Romėnų teisės renesansas XI. ir pirmieji universitetai. Glosatoriai ir konsiliatoriai. MIESTŲ IR PREKYBOS TEISĖ Miestų atsiradimas Vakarų Europoje ir jų kova už savarankiškumą. Miestų savivaldos institucijos. Miestų teisės šeimos. Viduramžių prekybos ir jūrų teisė. Viduramžių prekybos ir jūrų teisė. Prancūzijos viduramžių teisė karalių teise. Lenų ir dvarų teisė Vasaliteto siuzereniteto sistemos raida ir teisinis reguliavimas anglosaksų ir frankų tesėje. Feodalinė žemėvalda Alodas. Imunitetiniai raštai. Senjoriniai teismai. Lenų ir dvarų teisė. 1532. Karolina " - ryškiausias imperinis baudžiamosios teisės ir baudžiamojo proceso šaltinis. Anglijos ir viduramžių teisė ,, bendrosios teisės ” raida teisėkūra ir teismai pagrindiniai teisės šaltiniai precedentai ir įsakymų teismams sistema.


Svarbūs simboliniai ir ritualiniai veiksmai atliekant aktus.

Teisė reguliavo neplačią visuomeninių santykių sferą.

Mirties bausmė skiriama dažniausiai vergams.

Bendro pobūdžio sutartinius santykius reglamentuojančios nuostatos: dėl sutarties, sudarytos raštu, sąlygų nepakeičiamumo, dėl prievarta sudarytos sutarties negaliojimo. Aptarinėjamos ir sąlygos.

Baudos dydis priklausė nuo nukentėjusiojo socialinės padėties.

Kanonų teisės struktūra: konstituciniai principai, nuosavybės, santuokos, paveldėjimo, baudžaimoji teisė.

Romos vestgotų įstatyma 506m.(Xa. Pavadintas Alaricho žinynu) :

Universitetų kūrimosi reikšmė: ėmė rastis teisininkų profesionalų sluoksnis, pasirodė pirmieji teisės traktatai.

Prancūzijos teisė. Didžioji Prancūzijos revoliucija ir konstituciniai aktai: 1789 m. Žmogaus ir piliečio teisių deklaracija, 1791 m. Konstitucija, 1793 m. Žmogaus ir piliečio teisių deklaracija ir Konstitucija.

XVIII a. klestintis prancūzų absoliutizmas pradėjo varžyti šalies raidą. Karaliaus dvaro prabangai reikėjo milžiniškų išlaidų. Pagrindinė mokesčių, kuriuos be pasigailėjimo plėšė intendantai, našta visu svoriu spaudė valstiečius, tuo tarpu stambioji bajorija tiesioginių mokesčių nemokėjo. Miestuose cechai trukdė plėtotis gamybai ir pramonei. 1789 m. rugpjūčio 26 d. Steigiamasis susirinkimas priėmė garsiąją Žmogaus ir piliečio teisių deklaraciją, kurios turiniui didžiulį poveikį padarė demokratiškosios švietėjų idėjos ir JAV Nepriklausomybės deklaracijos nuostatos. O 1791 m. rugsėjo 3 d. Steigiamasis susirinkimas priėmė pirmąją Prancūzijos Konstituciją, teisiškai šalyje įtvirtinusią konstitucinę monarchiją. Konstitucija pradedama Žmogaus ir piliečio teisių deklaracija, po jos eina preambulė, skelbianti luominės santvarkos ir feodalinių privilegijų Prancūzijoje skirtumu.

Po Termidoro perversmo Nacionaliniame konvente sustiprėjusių jėgų buvo parengta ir 1795 m. rugpjūčio 22 d. priimta nauja Prancūzijos Respublikos Konstitucija. jI prasidėjo Žmogaus ir piliečio teisių ir pareigų deklaracija. Buvo daugiau dėmesio kreipiama I žmogaus pareigas – laikytis įstatymų, ginti visuomenę, saugoti nuosavybę ir kt. taip pat buvo liepta nuolatos daryti kitiems gera. Konstitucija atsisakė tiesioginės demokratijos, įteisino reprezentacinį valdymą, atskyrė įstatymų leidžiamąją valdžią nuo vykdomosios. Joje įteisinama 2 rūmų įstatymų leidybos institucijos sistema, besiremianti skirtingų funkcijų leidžiant įstatymus kiekvieniems rūmams pavedimu. Įst. Leidybos korpusas susidėjo iš PENKIŲ ŠIMTŲ TAPYBOS IR Seniūnų tarybos. Jai buvo pavedama priimti arba atmesti įstatymų projektus, pasiūlytus Penkių šimtų tarybos. Šis korpusas turėjo būti renkamas 2 pakopų rinkimais. Piliečiai, gyvenantys toje pačioje vietoje ne mažiau kai metus turėjo teisę dalyvauti rinkėjų suvažiavime, kasmet vykstančiame kantonuose. Vykdomąją valdžia Konstitucija pavedė direktorijai, susidedančiai iš penkių narių, kuriuos kasmet po vieną siūlė Penkių šimtų taryba ir rinko Seniūnų taryba. Direktorija turėjo skirti ministrus. Tačiau gyvenimas kuo toliau tuo labiau rodė direktorijos nesugebėjimą stabilizuoti politinę padėtį. Ji vykdė nuoseklią, vaizdžiai apibūdinimą kaip “sūpuoklių”, politiką, iš tikrųjų nepatenkinusių visų. Direktoratas tapo pasmerktas. 1799 m. lapkričio 9 d. Prancūzijoje įvykdytas perversmas: kariuomenė išvaikė Penkių šintų tarybą. Napoleonui ir dar 2 konsulams buvo liepta suformuotai laikinajai vyriausybei ir išrinkti komisiją naujai konstitucijai parengti.

Paskubomis buvo parengta Konstitucija ir 1799 m. gruodžio 13 d. tautos ratifikuota. Prancūzija ir toliau vadinama respublika. Vyriausybės valdžia buvo pavesta 3 konsulams, Senato renkamiems dešimčiai metų ir turintiems teisę būti perrinktiems. Pirmuoju konsulu tapo Napoleonas Bonapartas. Konsulas buvo visagalis. Kiti konsulai turėjo tik patariamąjį balsą. Ministrai buvo paprasti vykdomosios galios agentai. Tai patariamoji kolegija. Leisti įstatymus turėjo galią 2 rūmai: Tribūnatas ir Įstatymų leidybos korpusas. Konstitucija įsteigė Senatą sergėtoją, kuris galėjo naikinti kiekvieną Įstatymų leidybos korpuso priimtą įstatymą. Taip pat Konstitucija išvardijo iki gyvos galvos paskirtus Senato narius. Pats Senatas galėjo aktyviai dalyvauti kuriant teisę. Tokie jo išleisti aktai buvo vadinami organiniais senatuskonsultais.

  • Teisė Konspektas
  • Microsoft Word 109 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 36 puslapiai (20532 žodžiai)
  • Gerda
  • Teisės istorijos konspektas Antika
    10 - 9 balsai (-ų)
Teisės istorijos konspektas Antika. (2016 m. Balandžio 21 d.). https://www.mokslobaze.lt/teises-istorijos-konspektas-antika.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 18 d. 14:02
×