Teisės kodifikacija


Teisės kodifikacija.


Pirmą kartą romėnų teisė susisteminta į 12 lentelių įstatymus, kurie buvo parašyti V a. pr. Kr. Išsamiausia kodifikacija išleista VI a. imperatoriaus Justiniano nurodymu. Iš viso buvo trys rinkiniai:

Institucijos – elementarus romėnų teisės vadovėlis pradedantiesiems teisininkams

Visos trys dalys išleistos vienu metu – 534 metais. Kodifikacijos trūkumai: tiksliai neatkūrė praėjusių laikotarpių teisės, nes į senus tekstus buvo įterpiama naujų minčių, jie buvo papildomi; tai nebuvo vientisas kūrinys – jos turinys priklausė ne vienam autoriui (kompiliatoriui).

Nuo XII a., pradėjus kurtis universitetams ir juose pradėjus dėstyti teisę, Justiniano kodifikacija pradėta vadinti Corpus juris civilis – Civilinės teisės sąvadu.

XII a. pab. - XIII a. pr. išleistos penkios didelės kompiliacijos. XVI a. Grigalijaus XIII nurodymu išleisti keli dideli kanonų teisės rinkiniai sujungti į vieną, rinkinys pavadintas Kanonų teisės sąvadu – Corpus juris canonici. Tai buvo oficialus kanonų teisės šaltinis, toks išliko iki XX a. pr.

Nuo 1918 m. rinkiniai išeina Kanonų teisės kodekso pavadinimu.

Ordalijos pasmerktos 1215 m. Leterano bažnytiniame susirinkime. Tai paskatino kontinentinėje Europoje diegti racionalaus teismo procesą, iš esmės likvidavusį kliūtis teisingumui įsigalėti.

Katalikų bažnyčios įtakos sfera po Didžiosios schizmos susiaurėjo, iš esmės ėmė apimti tik Vakarų Europos šalis. Reformacija dar labiau pakirto bažnyčios (o kartu ir kanonų teisės) pozicijas. Tridento bažnytiniame susirinkime nutarta susiaurinti bažnytinės jurizdikcijos sferą. Tačiau ir toliau kanonų teisė išliko reikšminga, jos palikimas neužmirštas ir protestatiškuose kraštuose.

Popiežius buvo bažnyčios vadovas, tačiau jo valdžia nebuvo apsoliuti – buvo periodiškai šaukiami bažnyčios susirinkimai, kurie buvo pirmieji įstatymų leidybos susirinkimai Europoje.

Buvo įtvirtintos kai kurios sutarčių teisės taisyklės. Neteikta daug reikšmės sutarties formai, o jos nevykdymas prilygintas nuodėmei – melui. Smerktas gėdingas pelnas, pvz., lupikavimas.

Reglamentuoti dalykai, susiję su tikyba, sakramentais.

Santuoka laikyta teisėta, jeigu ją patvirtindavo bažnčios pareigūnas ir liudytojai. Ištuokos kanonų teisė neleido.

XI-XII a. kanonistai sukūrė naują baudžiamosios teisės sistemą, kurioje buvo atskirta nusikaltimo ir nuodėmės prasmė, tačiau visi nusikaltimai laikyti nuodėmėmis. Galiojo bažnytinių bausmių sąrašas.

Buvo gausu nusikaltimų tikėjimui. Bažnytiniai teismai tenkinosi kaltės nustatymu palikdami bausmės vykdymą pasauliečiams.

Senaisiais laikais galiojo kaltinamasis procesas: suinteresuota šalis pati turėjo pasirūpinti kaltinamojo pristatymu į teismą, įrodymų surinkimu (tiko ir ordalijos) ir kt., jį XIII a. pradėjo išstumti inkvizicinis procesas: byla keliama valstybės iniciatyva, tardytojas rūpinasi įkalčių rinkimu ir tardymu – nebenaudoda ordalijų, tačiau tai paskatino kankinimus naudoti iki XVII a. pab. Įdiegtos inkvizicinio proceso stadijos – parengtinis tardymas ir teisminis nagrinėjimas – išliko iki mūsų dienų.

Frydricho II pavedimu XVIII a. pab. išleistas “Prūsų žemės teisynas”. Teisynas apėmė visas pagrindines teisės šakas: valstybinę, administracinę, civilinę, baudžiamąją, proceso. Kodifikacija paremta apšviestojo absoliutizmo ideologija. Teisė turėjo reguliuoti visas įmanomas gyvenimo sritis ir atvejus, todėl teisynas tapo griozdiškas ir sunkiai taikomas praktiškai. Tai buvo luominės visuomenės teisynas ir tai taipogi prisidėjo prie jo apimties.

Nuosavybė vertinta kaip svarbiausia ir besąlygiška asmens teisė ir į ją žiūrima kaip į civilinės teisės pagrindą.

Santuoka vertinta kaip civilinė sutartis – ją galima nutraukti.

1768 m. imperatorė Marija Teresė išleido “Terezianą”. Kitaip nei Prūsijoje, čia kodeksai skirti konkrečioms teisės šakoms. Pobūdžio ir turinio atžvilgiu jis panašus į “Karoliną”: abu skirti baudžiamajai teisei ir procesui.

Nusikaltimai “Terezianoje” grūpuojami į viešuosius, privačius ir mišrius, taip pat skirstomi ir pagal nusikaltimo objektą (religijai, valstybei ir pan.), taip pat pagal skiriamas bausmes rūšiuoti pagal sunkumą.

  • Teisė Referatas
  • Microsoft Word 37 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 15 puslapių (5795 žodžiai)
  • Giulija
  • Teisės kodifikacija
    10 - 3 balsai (-ų)
Teisės kodifikacija. (2016 m. Gegužės 09 d.). https://www.mokslobaze.lt/teises-kodifikacija.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 23 d. 09:24
×