Teisės konspektas (6)


Teisės norma. Teisės šaltinis. Atsargumo principas. Lygybės principas. Žmogaus orumo principas. Žmogaus kūno integralumo ir neliečiamumo principas. Amens autonomijos principas. Civilinė teisė. Administracinė teisė. Baudžiamoji teisė. Konstitucinė bei tarptautinė teisė. Tarptautiniai teisės aktai. Nacionaliniai teisės aktai. Nacionaliniai poįstatyminiai teisės aktai.


Teisės sampratos gali būti diferencijuojamos pagal teisės kildinimą iš intereso, garantuoto jėgos persvara, tokiu būdu:

1.     L. Gumplovičiaus prievartos teorija2.      Marksistinė teorija;3.      R. von Iheringo „interesų jurisprudencija“ 

1.      Prigimtinės teisės teorija. 2.      Teisinis pozityvizmas. 3.      Sociologinė teisės samprata.

Kas yra teisės šaltinių hierarchija? išvardinkite teisės šaltinių seką pagal jų teisinę galią?

Tesiės principų klausimas iškyla tada, kai iškyla reikalas praktiškai taikyti teisės sampratą.

Teisės principai nurodo, kokio pobūdžio turi būti kuriamos konkrečios įstatymų normos, kai jos turi būti aiškinamos ir taikomos, kad kiekvienu teisinio reguliavimo atveju būtų apsaugomos ir įgyvendinamos teisės sampratoje formuluojamos vertybės.

Todėl teisės principai neturi loginio savarankiškumo: jie yra išvedani iš teisės sampratos ir apimties požiūriu neperžengia sampratos ribų.

Kokie yra teisinių santykių subjektai, ir kokie juos apibūdinantys požymiai?

medikų nesėkmės negalėjo būti traktuojamos kaip teisės pažeidimai ar nusikaltimai;

Lygybės principas tikslas: suponuoti pozityvias valstybės pareigas, garantuojančias vienodą prieinamumą prie esminių sveikatos priežiūros paslaugų.

Žmogaus orumo principas Visos pagrindinės žmogaus teisių deklaracijos ir konvencijos remiasi žmogaus orumu, kaip esmine, tiesiogiai fiksuota koncepcija. Žmogaus orumas laikomas tvirta teisine kategorija, neatsiejama nuo žmogaus egzistencijos fakto, iš kurios kyla visos prigimtinės žmogaus teisės

Amens autonomijos principas Asmens autonomija suvokiama kaip asmens apsisprendimo laisvė, kai asmuo turi plačią, jei ne absoliučią, diskreciją savo paties kūno ar net gyvybės atžvilgiu.

Konstitucinė bei tarptautinė teisė: užtikrina žmogaus teise visuotiniu lygiu, visuotinių standartų klinikinis tyrimas bei naujų vaistinių preparatų išleidimas į rinką įtvirtinimą tarptautinėje srityje.

Helsinkio deklaracija tai pagrindinis dokumentas, kuriuo remiantis buvo sukurti žmonių, dalyvaujančių biomedicininiuose tyrimuose, etinės apsaugos pagrindą

Kokios sveikatos priežiūros specialisto, sveikatos priežiūros darbuotojo, sveikatos priežiūros paslaugų teikėjo ir gydytojo teisės ir pareigos ir koks jų turinys?

Pacientas, pažeidęs savo pareigas, turi būti netraukiamas paslaugų teikimas, nebent jei tai grėstų paciento gyvybei.

Kokia yra sveikatos priežiūros specialisto, sveikatos priežiūros darbuotojo, sveikatos priežiūros paslaugų teikėjo ir gydytojo teisinė atsakomybė, jos rūšys? Kokiais atvejais teisinė atsakomybė taikoma?

Kokią įtaką sveikatos priežiūros specialisto, sveikatos priežiūros darbuotojo, sveikatos priežiūros paslaugų teikėjo ir gydytojo teisinei atsakomybei turi etikos normos?

  • Teisė Konspektas
  • Microsoft Word 34 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 9 puslapiai (2369 žodžiai)
  • Kolegija
  • Violeta
  • Teisės konspektas (6)
    10 - 10 balsai (-ų)
Teisės konspektas (6). (2016 m. Birželio 12 d.). https://www.mokslobaze.lt/teises-konspektas-6.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 22:53
×