Teisės konspektas finansininkams


Finansus sudaro dvi sudėtinės dalys ūkio subjektų įmonių finansai ir valstybiniai finansai. Finansų politika – tai tikslinis finansų panaudojimas valstybės reikalams , juos tvarkant ir panaudojant pagal paskirtį. Per valstybę , kuri reguliuoja pinigų ir apyvartos rinką. Piniginių fondų kaupimo metodai. Tai įstatymų nustatyti būdai , kurių pagalba yra surenkamos piniginės lėšos į valstybės finansinius fondus. Finansinių paslaugų reglamentavimo metodai. Tai tokie įstatymais nustatyti būdai , kuriais valstybė reglamentuoja finansų įstaigų ir įmonių veiklą. Teisinės veiklos formos. Konstituciją Įstatymus Įstatymų įgyvendinamuosius teisės aktus Vyriausybės , savivaldybių , ministerijų teisės aktai , kuriuose yra finansų teisės normų. Finansų įstatymai ir kiti teisės aktai atspindi valdančiosios daugumos finansinę politiką. Kadangi joje vyrauja viešasis interesas , kuriam atstovauja pati valstybė , ši teisės šaka laikytina viešosios teisės dalimi. Įpareigojančias , kurios įsakmiai reikalauja , kad finansinių teisinių santykių dalyviai atliktų tam tikrus veiksmus. Draudžiančias , kurios draudžia finansinių teisinių santykių dalyviams atlikti tam tikrus veiksmus. Materialiąsias , kurios įtvirtina valstybės finansų sistemą , mokesčių paskirstymo tarp biudžetų principus ir tvarką. Procesines , kurios detaliai reglamentuoja mokesčių apskaičiavimą , deklaravimą , mokėjimą. Finansų kontrolės Mokestinius Biudžetinius Atsiskaitymo. Valstybinius teritorinius darinius. Priklauso Lietuvos valstybė ir savivaldybės. Kolektyvinius subjektus. Šiai kategorijai priklauso daugiausiai subjektų. Visos valdžios ir valdymo institucijos. Individualius subjektus. Priklauso Lietuvos piliečiai ir užsieniečiai. LR Seimas Seimo biudžeto ir finansų komitetas Vyriausybė Finansų ministerija 4 tema.


Įvairiai valstybės veiklai reikalingi finansiniai ištekliai, valstybės lėšas kaupia atitinkamuose valstybiniuose fonduose, vėliau lėšos yra skirstomos ir naudojamos valstybės funkcijoms ir veikloms finansuoti.

Per valstybę, kuri reguliuoja pinigų ir apyvartos rinką.

valstybės finansinės veiklos atsiradimą sąlygoja kolektyviniai poreikia;

Pagrindas yra nacionalinės pajamos, kurios yra periodiškai paskirstomos tarp valstybės ūkio subjektų ir gyventojų;

siekiama sukaupti pakankamai pajamų, kurios yra būtinos valstybės funkcionavimui;

valstybė siekia griežtai kontroliuoti lėšų surinkimą ir jų panaudojimą;

Finansinių paslaugų reglamentavimo metodai. Tai tokie įstatymais nustatyti būdai, kuriais valstybė reglamentuoja finansų įstaigų ir įmonių veiklą.

Finansų kontrolės ir priežiūros metodai. Tai būdai, kuriais valstybė tikrina pinigų fondų sudarymo ir naudojimo teisėtumą bei finansinių paslaugų teikimo teisėtumą.

Neteisinės veiklos formos. Jos apima tokius kompetentingų institucijų veiksmus, kurie nesukelia teisinių pasekmių, bet sudaro prielaidas teisinių formų realizavimui.

Apibrėžkite finansų teisės reguliavimo dalyką.

•Vienija bendras tikslas - siekiama sukaupti pinigines lėšas, kurių reikia normaliam valstybės funkcionavimui;

•Ekonominis pagrįstumas - finansinių santykių atsiradimą inspiruoja valstybės poreikis gauti pajamų, sudarančių visos jos veiklos finansinį pamatą;

•Piniginis pobūdis – mokesčiai kaip piniginė prievolė valstybei turi būti vykdoma pinigais, per finansinius santykius surenkamos piniginės lėšos į valstybės fondus ir naudojamos valstybės reikmėms;

•Valdingas pobūdis - finansiniuose santykiuose būtinas dalyvavimas valstybės ar savivaldybių institucijų, turinčių valdingus įgalinimus kitų subjektų atžvilgiu.

•finansiniai santykiai, kurie atsiranda kaupiant valstybės lėšas į valstybės nustatytus biudžetus ir piniginius fondus;

•Įstatymų įgyvendinamuosius teisės aktus (Vyriausybės, savivaldybių, ministerijų teisės aktai, kuriuose yra finansų teisės normų.

•Bendruosius ir kitų teisės šakų. Priskirtini tie teisės norminiai aktai, kurie šalia finansinių reguliuoja ir kitų teisės šakų reguliuojamus visuomeninius santykius.

•Specialiuosius. Būdinga tai, kad jie reguliuoja tik finansinius santykius (LR Biudžetinės sandaros įstatymas, LR Valstybės skolos įstatymas, visi mokesčių įstatymai).

Kokie yra finansų teisės šaltinių ypatumai?

•Nėra vieningo kodifikuoto finansų teisės šaltinio. Kodifikacija vykdoma pagal atskirus finansinius institutus,

• Platūs įgalinimai priimant finansinius teisės aktus yra suteikti specialioms finansų institucijoms (Finansų ministerijai, muitinės departamentui, Lietuvos bankui),

•Finansų teisės aktų politizuotas pobūdis, t.y. finansų įstatymai ir kiti teisės aktai atspindi valdančiosios daugumos finansinę politiką

Konstitucija yra aukščiausią teisinę galią turintis bet kurios valstybės teisės aktas, kuriuo vadovaujantis kuriama visa valstybės teisės sistema. Tuo pačiu Konstitucija yra pagrindinis bet kurios teisės šakos šaltinis, nes ji įtvirtina principinius teisinio reguliavimo nuostatus ir sudaro įstatymų leidybos pagrindą. Konstitucija įtvirtina valstybės teisinės, ekonominės, finansinės, socialinės, kultūrinės ir pan. sistemų pagrindus.

  • Microsoft Word 30 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 11 puslapių (2531 žodžiai)
  • Universitetas
  • Evelina
  • Teisės konspektas finansininkams
    10 - 7 balsai (-ų)
Teisės konspektas finansininkams. (2016 m. Balandžio 11 d.). https://www.mokslobaze.lt/teises-konspektas-finansininkams.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 22 d. 15:34
×