Teisės pagrindai špera (3)


Civilinės teisės pagrindai. Normos elementai. Teisinių santykių strūktūriniai elementai. Teisnumas. Veiksnumas. Sandorių rūšys. Sandorio elementai. Sandorio sąlygos. Notarinė sandorių forma. Bendrasis ieškinio senaties terminas. Ieškinio senaties teisiniai aspektai. Ieškinio senaties termino nutraukimas. Ieškinio senaties netaikymas. Paveldėjimo būdai. Paveldėjimo objektas. Aukojimas. Dovanojimo sutarties turinys susideda iš. Sutarties panaikinimas. Šeimos teisės pagrindai. Reikalavimai santuokai. Bendraturčių sutikimas būtinas. Bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė pasibaigia. Asmeninė sutuoktinių nuosavybė. Tėvystės nustatymo sąlygos. Vedybų sutartis – sutuoktinių turtinių santykių reaguliavimo būdas. Vaiko nuolatinės globos nustatymas. Vaiko globėju negali būti skiriamas asmuo. Vaikaičių ir senelių tarpusavio išlaikymas. Vedybų sutarties principai. Vaiko globos (rūpybos) nustatymo principai. Įvaikinimas be tėvų sutikimo. Darbo teisės pagrindai. Aplinkosaugos bei žemės teisės pagrindai. Baudžiamosios teisės pagrindai.

Draudžiama sudaryti santuoką, esant: a)giminystei tiesiojoje linijoje (negali tuoktis tėvai su vaikais, seneliai su vaikaičiais). B)giminystei Šalutinėje linijoje. C)Įstatiminiai giminystei.

Darbo sutarties elementai: 1. Darbo vieta 2.darbinės funkcijos 3.užmokestis. Darbo sutarčių rūšys: 1.neterminuotos 2.terminuotos, laikinosios, sezoninės 3.dėl papildomo darbo, antraeilių pareigų 4.su namudininkais 5.patarnavimo darbams 6.kitos. Darbo sutarčių taikymas: Terminuota darbo sutartis – sudaroma tam tikram laikui, bet ne ilgiau kaip 5 metams. Tokia sutartis negali būti sudaroma, jeigu darbas yar nuolatinio pobudžio. Laikinoji darbo sutartis – tai sutartis, sudaryta ne ilgiasniam kaip 2 mėn. Laikotarpiui. Ji sudaroma skubiems ir trumpalaikiams darbams atlikti, laikinai nesantiems (dėl ligos, atostogų) darbuotojams pavaduoti. Sezoninio darbo sutartis – sudaroma sezoniniams darbams atlikti.Sezoniniai vadinami darbai dėl gamtinių ir klimato sąlygų dirbami ne visus metus, o tam tikrais periodais, ne ilgiasniais kaip 8 mėn., ir yra įtraukti į sezoninių darbų sąrašą. Papildomos darbo sutartys – sudaroma toje pačioje darbovietėje, užimant tam tikras papildomas pareigas arba atlikti tam tikrą darbo sutartyje nesulygtą darbą. Darbdavys, turi užtikrinti, kad darbuotojas nedirbtu daugiau kaip 12val. Per dieną. Antraeilių pareigų sutartis – sudaroma tuomet kai darbuotojas jau dirba pirmaeilėse pareigose ir nori dirbti kitoje darbovietėje.Sutartis su namudininkais – vadinamas darbas, kurį atlieka asmuonamuose, susitaręs su darbdaviu, už sulygtą darbo užmokestį. Patarnavimo sutartis – darbo sutartis kuria darbuotojas įsipareigoja teikti asmeninias namų ūkio paslaugas, o darbdavys – mokėti darbuotojui darbo užmokestį, užtikrinti saugias ir sveikas darbo sąlygas, vygdyti kitus sutartyje numatytus įsipareigojimus. Kitos darbo sutartys – tai sutartys su ūkininkų ūkių ir žemės ūkio subjektų darbuotojais, specialios paskirties įmonių darbuotojais, kurių veikla gali sukelti šių įmonių veiklos sutrikimų, susijusių su itin sunkiomis pasėkmėmis žmonėms ir gamtai. Darbo laiko rūšys: pagal darbo laiko trukmę ir darbuotojų teisinę padėtį darbo laikas skirstomas: 1.normalų (visa darbo diena) 2.sutrumpintą (asmenims iki 18m., dirbantiems kenksminguose sąlyguose, asmenims dirbantiems naktį ir t.t) 3.ne visą darbo laiką 4. Budėjimą įmonėje ar namuose 5.viršvalandinį darbą. Poilsio laiko rūšys: 1.pertrauka pailsėti ir pavalgyti. (darbuotojams suteikiama ne ilgesnė kaip 2val. Ir ne trumpesnė kaip pusės valandos pertrauka pailsėti ir pavalgyti. Ši pertrauka paprastai suteikiama praėjus pusei darbo dienos, bet ne vėliau kaip po 4 darbo val.) 2.papildomos ir specialios pertraukos pailsėti darbo dienos (pamainos) metu. (a)Jaunesniems kai 18m. darbuotojams, kurių darbo laiko trukmė yra ilgesnė negu 4val., privalo būti suteikta mažiausiai 30min. papildoma pertrauka pailsėti darbo metu. Ji įskaitoma į darbo laiką. B) dirbant , kai aplinkos temperatūra žemesnė kaip -10C dirbant sunkų fizinį ar didelės protinės įtampos reikalaujantį darbą, veikiant nepalankiems sveikatai veiksniams, suteikiamos specialios pertraukos. C) Papildomų pertraukų skaičius, trukmė ir poilsio vieta atsižvialgiant į konkrečias darbo sąlygas nustatoma kolektyvinėse sutartyse bei darbo tvarkos taisyklėse)3.nuolatinis paros poilsis tarp darbo dienų (pamainų). (Kasdieninio nenutrūkstamo poilsio tarp darbo dienų trukmė negali būti trumpesnė kaip 11val. Darbuotojams iki 16m. privalo būti ne trumpesnis kaip 14val., o asmenims nuo 16-18m. ne trumpesnis kaip 12val. Ir apimti laiką nuo 22 iki6val.)4.savaitės nenutrūkstamas poilsis. (Bendra poilsio diena yra sekmadienis, o esant 5 dienų darbo savaitei, - šeštadienis ir sekmadienis.Poilsis turi trukti ne mažiau kaip 35val.Bet tai priklauso nuo konkrečios įmonės /organizacijos darbo pobūdžio ir jos darbuotojų.)5. Kasmetinės poilsio laikas (švenčių dienos , atostogos). Įmonėse, įstaigose ir organizacijose nedirbama: sausio1d., vasario 16d., kovo 11d., sekmadienį ir pirmadienį (per Velykas), gegužės 1d., pirmajį gegužės sekmadienį, birželio 24d., Liepos 6d., rugpjūčio 15d., lapkričio 1d., gruodžio 25-26d. Atostogos yra kasmetinės ir tikslinės. Kasmetinės atostogos – tai kalendorinėmis dienomis skaičiuojamas laikotarpis, suteikiamas darbuotojui pailsėti ir darbingumui susigrąžinti, paliekant darbo vietą ir mokant vidutinį darbo užmokestį. Kasmetinės atostogos yra minimaliosios (28d.), pailgintos (56d.), ir papildomos. Kasmetinės 35 kalendorinių dienų atostogos suteikiamos: darbuotojams iki 18m. Darbuotojams vieniems auginantiems vaiką iki 14m. arba neįgalų vaiką iki 18m. Neįgaliesiems. Kitiems įstatymų numatytiems asmenims. Dirbantiems ne visą darbo laiką kasmetinės atostogos netrumpinamos. Tikslinių atostogų rūšys: 1.nėštumo ir gimdymo 2.atostogos vaikui prižiurėti, kol jam sueis 3m. 3.mokymosi (aukštesniose ir aukštosiose mokyklose eiliniams egzaminams pasirengti ir laikyti po 3d. kiekvienam egzaminui, Įskaitai – po 2d., labaratoriniams darbams ir konsultavimuisi – tiek dienų kiek nustatyta mokymo planuose ir tvarkaraščiuose.Diplominiam darbui – 30d. Valstybiniams egzaminams – po 6d.4.kūrybinės. 5.valstybinėms ar visuomeninėms pareigoms atlikti (atlikti seimo nario pareigas ir t.t.) 6.nemokamos (darbuotojams auginantiems vaiką iki 14m. –iki14 d. auginantiems neįgalų vaiką iki 18m. iki 30d. Moters nėštumo ir gimdymo atostogų metu bei vaiko priežiuros, kol jam sueis 3metai, atostogų metu tėvui jo pageidavimu (motinai – tėvo atostogų vaikui prižiurėti, kol jam sueis 3 metai, metu), šių atostogų bendra trukmė iki 3 mėn. Neįgaliajam ir slaugamčiam neįgaluji per metus iki 30d. Santuokai sudaryti – ne mažiau kaip 3d. Mirusio šeimos nario laidotuvėms – ne mažiau kaip 3d.7.tėvystės (suteikiamos laikotarpiui nuo vaiko gimimo dienos iki tol, kol vaikui sukaks 1 mėnuo. APLINKOSAUGOS BEI ŽEMĖS TEISĖS PAGRINDAI

  • Microsoft Word 46 KB
  • 2016 m.
  • 9 puslapiai (6336 žodžiai)
  • Universitetas
  • Lina
  • Teisės pagrindai špera (3)
    10 - 2 balsai (-ų)
Teisės pagrindai špera (3). (2014 m. Vasario 11 d.). https://www.mokslobaze.lt/teises-pagrindai-spera-3.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 23 d. 07:00
×